Savivaldybės tarybos 42 – ojo posėdžio, įvyksiančio 2010 m. gruodžio 9 d., sprendimų projektai

Numeris: 31.

Dėl Šilalės garbės piliečio vardo atrankos komisijos sudarymo.

Dėl „Auksinės gilės“ atrankos komisijos sudarymo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T1-396 „Dėl įgaliojimų Administracijos direktoriui ir Administracijos direktoriaus pavaduotojui vykdyti dalį Savivaldybės tarybos paprastajai kompetencijai priskirtųjų funkci

Dėl Šilalės rajono savivaldybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Dėl Administracinės komisijos prie Šilalės rajono savivaldybės tarybos sudarymo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudarymo.

Dėl 2010 m. sausio 28 d. Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T1-11 „Dėl Religinių bendruomenių rėmimo programos tvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2011 metų viešųjų darbų sąrašo patvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-39 2 punkto pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T1-31 patvirtinto savivaldybės 2010 metų biudžeto patikslinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T1-218 „Dėl Savivaldybės garantijos suteikimo“ 1 punkto pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T1-219 „Dėl įsipareigojimo skirti lėšas UAB „Šilalės šilumos tinklai“ pakeitimo.

Dėl leidimo rengti paraišką „Naudingas nuotekų dumblo panaudojimas mažose ir vidutinėse savivaldybėse“.

Dėl leidimo Šilalės rajono savivaldybės administracijai rengti ir teikti paraišką pagal priemonę VP1-4.2-VRM-02-R „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“.

Dėl tikslinių / rezervo programos lėšų, skiriamų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2011 m. objektų eilės sąrašo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T1-220 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), priži

Dėl patalpų panaudos Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šilalės žemėtvarkos skyriui.

Dėl leidimo nuomoti negyvenamąsias patalpas.

Dėl gyvenamųjų patalpų, esančių Skurbyno g. 1, Drobūkščių k., Šilalės rajono savivaldybėje, išbraukimo iš socialinio būsto fondo sąrašo ir paskirties pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo.

Dėl 2008 m. lapkričio 27 d. Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T1-411 „Dėl leidimų prekiauti civilinėmis pirotechnikos priemonėmis išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T1-412 „Dėl

Dėl sutikimo perimti nekilnojamąjį turtą Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn.

Dėl patalpų panaudos Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

Dėl patalpų suteikimo panaudos pagrindais Drobūkščių kaimo bendruomenei.

Dėl patalpų suteikimo panaudos pagrindais Tūbinių kaimo bendruomenei.

Dėl pastatų suteikimo panaudos pagrindais Didkiemio kaimo bendruomenei.

Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo UAB „Jozita“ degalinės bare.

Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo UAB „Rosavina“ restorane „Rovisa“.

Dėl Šilalės r. Kvėdarnos Prano Liatuko pradinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.

Dėl renginių organizavimo Šilalės rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijose tvarkos aprašo patvirtinimo.

Dėl pritarimo partnerystei pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonę „Žemės ūkio vandentvarka“.

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai