Šilalės rajono savivaldybės tarybos 41 posėdžio, vyksiančio 2021 m. spalio 28 d. 10 val., sprendimų projektai

Numeris: 9. Nr. T25-281 

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 41 posėdžio sušaukimo

Kontrolės ir Finansų, investicijų ir verslo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T1-185 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T1-77 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2021 metų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T1-200 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo, 2021 metų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl pritarimo atlikti Šilalės rajono savivaldybės teritorijos alternatyvių energijos šaltinių – saulės ir vėjo jėgainių plėtros išdėstymo specialiojo plano strateginį pasekmių aplinkai vertinimą

Dėl pritarimo dalyvauti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo projektuose

Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Šilalės rajono savivaldybės Didkiemio seniūnijoje

Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo

Dėl pavedimo laikinai eiti Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas

Dėl įgaliojimų suteikimo Martynui Remeikiui

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai