Šilalės rajono savivaldybės tarybos 16 posėdžio, vyksiančio 2024 m. balandžio 25 d. 10 val., sprendimų projektai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo

Tarybos ir komitetų posėdžius bus galima stebėti čia

Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai vyks 2024 m. balandžio 22 d. (pirmadienį):

9.00 val. –  Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų komiteto posėdis

11.00 val. – Finansų, investicijų ir verslo komiteto posėdis

13.00 val. –  Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos komiteto posėdis

15.00 val. – Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdis

1. Nr. T25-121 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-26 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

2. Nr. T25-122 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2024 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo

3. Nr. T25-123 Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų skaičiaus 2024–2025 mokslo metais nustatymo

4. Nr. T25-114 Dėl sporto klubo ,,Šilalės lūšis“ paraiškos finansavimo

5. Nr. T25-115 Dėl Šilalės sporto mokyklos paraiškos finansavimo

6. Nr. T25-106 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T1-216 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų rėmimo ir bendruomeninių organizacijų dalinio veiklos išlaidų kompensavimo atrankos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

7. Nr. T25-107 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-47 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos patvirtinimo ir pavedimo Šilalės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybai atlikti Šilalės rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos funkcijas“ pakeitimo

8. Nr. T25-125 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. T-183 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos aprašo, Šilalės rajono savivaldybės Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos vertinimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

9. Nr. T25-126 Dėl įgaliojimų suteikimo

10. Nr. T25-116 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės sporto mokyklai

11. Nr. T25-108 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono socialinių paslaugų namams

12. Nr. T25-109 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto, esančio Šilalės r. sav., Kvėdarna, Piliakalnio g. 16C, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono socialinių paslaugų namams

13. Nr. T25-110 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto, esančio Šilalės r. sav., Žadeikių sen., Žadeikių k., Šaukliškės g. 15, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono socialinių paslaugų namams

14. Nr. T25-111 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį Nevočių kaimo bendruomenei

15. Nr. T25-112 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį Žvingių kaimo bendruomenei

16. Nr. T25-117 Dėl ilgalaikio materialiojo turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

17. Nr. T25-101 Dėl sutikimo perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį materialųjį turtą ir jo perdavimo Šilalės rajono savivaldybės viešajai bibliotekai

18. Nr. T25-113 Dėl atminimo ženklų priėmimo pagal dovanojimo sutartį ir perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

19. Nr. T25-96 Dėl pritarimo nekilnojamojo turto pirkimui savivaldybės nuosavybėn

20. Nr. T25-104 Dėl savivaldybės turto nuomos viešo konkurso būdu

21. Nr. T25-97 Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo ir likvidavimo

22. Nr. T25-91 Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų nuostatų patvirtinimo

23. Nr. T25-102 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2024 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo

24. Nr. T25-120 Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų 2023 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo

25. Nr. T25-99 Dėl Uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės autobusų parkas“ 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir metinės veiklos ataskaitos tvirtinimo

26. Nr. T25-100 Dėl Uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės šilumos tinklai“ 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir metinės veiklos ataskaitos tvirtinimo

27. Nr. T25-103 Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės vandenys“ 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir metinės veiklos ataskaitos tvirtinimo

28. Nr. T25-98 Dėl Uždarosios akcinės bendrovės ,,Gedmina“ 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir metinės veiklos ataskaitos tvirtinimo

29. Nr. T25-69 Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2023 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo

30. Nr. T25-74 Dėl Viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės 2023 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo

31. Nr. T25-72 Dėl Viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos 2023 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo

32. Nr. T25-77 Dėl Viešosios įstaigos Kvėdarnos ambulatorijos 2023 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo

33. Nr. T25-70 Dėl Viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro 2023 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo

34. Nr. T25-73 Dėl Viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro 2023 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo

35. Nr. T25-75 Dėl Viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo struktūros patvirtinimo

36. Nr. T25-118 Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudėties patvirtinimo

37. Nr. T25-119 Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos nuostatų patvirtinimo

38. Nr. T25-124 Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo

 

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai