Šilalės rajono savivaldybės tarybos 60 posėdžio, vyksiančio 2023 m. vasario 2 d. 10 val., sprendimų projektai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo

Tarybos posėdį bus galima stebėti čia

Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai vyks 2023 m. sausio 30 d. (pirmadienį):

9.00 – Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų

11.00 – Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos

13.00 – Finansų, investicijų ir verslo

15.30 – Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų

2023 m. sausio 31 d. (antradienį):

13.00 – Kontrolės

1.Nr. T25-20 Dėl 2023–2029 m. Tauragė+ funkcinės zonos strategijos patvirtinimo

2. Nr. T25-17 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 metų darbo plano patvirtinimo

3. Nr. T25-10 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2022 metų veiklos ataskaitai

4. Nr. T25-9 Dėl Šilalės rajono savivaldybės viešosios tvarkos bei krizių valdymo ir civilinės saugos būklės gerinimo 2023–2025 metų programos patvirtinimo

5. Nr. T25-15 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės ir Pabėgėlių priėmimo centro bendradarbiavimo sutarties pasirašymui

6. Nr. T25-3 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 28 d. sprendimo Nr. T1-180 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės priešmokyklinio ugdymo organizavimo aprašo tvirtinimo“ pakeitimo

7. Nr. T25-317 Dėl Šilalės sporto mokyklos teikiamų paslaugų kainų

8. Nr. T25-19 Dėl nekilnojamojo turto (gyvenamojo namo su žemės sklypu) pirkimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn, vykdant projektą „Bendruomeninių vaikų globos namų steigimas ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Šilalės rajono savivaldybėje“

9. Nr. T25-16 Dėl leidimo vykdyti kolumbariumo su pelenų barstymo lauku projektavimo ir įrengimo (statybos) rangos darbų pirkimą

10. Nr. T25-23 Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką projekto finansavimui gauti

11. Nr. T25-13 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T1-121 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijos alternatyvių energijos šaltinių – saulės ir vėjo jėgainių plėtros išdėstymo specialiojo plano rengimo“ pripažinimo netekusiu galios

12. Nr. T25-18 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. T1-319 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus veiklos aprašo ir Šilalės rajono savivaldybės plėtros įmokų tarifo patvirtinimo“ pakeitimo

13. Nr. T25-8 Dėl maksimalių socialinės globos paslaugų finansavimo išlaidų dydžių nustatymo

14. Nr. T25-5 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio dyzelinio šildytuvo perdavimo humanitarinei pagalbai

15. Nr. T25-7 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį

16. Nr. T25-297  Dėl valstybės turto perėmimo, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

17. Nr. T25-318 Dėl valstybės turto perėmimo, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

18. Nr. T25-1 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto, esančio Žadeikių seniūnijos teritorijoje, perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

19. Nr. T25-6 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T1-258 „Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto, esančio Pajūrio seniūnijos teritorijoje, perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai“ pakeitimo

20. Nr. T25-12 Dėl Šilalės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo

21. Nr. T25-11 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo patvirtinimo

22. Nr. T25-14 Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos 2023–2025 metų plėtros programos, atrankos komisijos ir jos veiklos nuostatų tvirtinimo

23. Nr. T25-2 Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2021 metų ataskaitos

24. Nr. T25-4 Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo 2022 metų ataskaitos patvirtinimo

25. Nr. T25-21 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo

26. Nr. T25-22 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo

 

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai