Savivaldybės tarybos 29 – ojo posėdžio, įvyksiančio 2013 m. liepos 25 d., sprendimų projektai

9 val. – Kontrolės komitetas.

10 val. – Kaimo reikalų, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio komitetas.

11 val. – Finansų, investicijų ir verslo komitetas

13 val. – Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos komitetas.

15 val. – Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas.

1 papildomas. Dėl didžiausio leistino darbuotojų (etatų), gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, Šilalės rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose, skaičiaus nustatymo 

2 papildomas. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-306 „Dėl leidimo rengti paraišką „Iždonų kultūros namų pastato remontas ir teritorijų pritaikymas bendruomenių poreikiams“ pakeitimo

3 papildomas. Dėl pritarimo projekto pagal klimato kaitos specialiąją programą įgyvendinimui

1. Dėl Šilalės garbės piliečio vardo suteikimo Jonui Biržiškiui

2. Dėl Šilalės garbės piliečio vardo suteikimo Albinui Kentrai

3. Dėl Šilalės garbės piliečio vardo suteikimo Pranui Šerpyčiui

4. Dėl bendradarbiavimo susitarimo su Rusijos Federacijos Kaliningrado srities municipaliniu dariniu „Municipalinis Slavsko rajonas

5. Dėl Šilalės rajono savivaldybės narystės asociacijoje  Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupėje

6. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos  2013 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T1-34  patvirtinto savivaldybės 2013 metų biudžeto pakeitimo

7. Dėl Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos nuostatų tvirtinimo

8. Dėl Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos ikimokyklinio ugdymo programos

9. Dėl techninių projektų rengimo 

10. Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo ir likvidavimo

11. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą

12.Dėl sutikimo perimti Tauragės profesinio rengimo centro Pajūrio skyriaus pastatus.

13. Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise

14. Dėl autobuso „MERCEDES-BENZ SPRINTER-308“ suteikimo panaudos pagrindais Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijai

15. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos  patvirtinimo

16. Dėl palaikų parvežimo išlaidų kompensavimo

17. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tikslinio medicinos studijų bei gyvenamojo būsto suteikimo rėmimo vertinimo komisijos sudarymo

18. Dėl viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės teikiamų mokamų nemedicininių paslaugų

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai