Šilalės rajono savivaldybės tarybos 20-ojo posėdžio, vyksiančio 2016 m. rugpjūčio 4 d., sprendimų projektai

Numeris: 15.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 20 posėdžio sušaukimo

Kontrolės komiteto

Kaimo reikalų komiteto

Aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų komiteto

Finansų, investicijų ir verslo komiteto

Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos

Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto

Dėl vienos tonos komunalinių atliekų sutvarkymo kainos Šilalės rajono savivaldybėje patvirtinimo

Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai, kuriant savanoriškos veiklos modelį bei jį išbandant Šilalės rajono savivaldybėje

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. T1-272 „Dėl problemiškų šeimų, auginančių vaikus, apskaitos Šilalės rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos tarnyboje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl valstybinės žemės sklypo įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus

Dėl įsipareigojimo skirti lėšas apmokėti papildomus darbus

Dėl 2016 m. balandžio 28 d. Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T1˗133 „Dėl leidimo rengti ir teikti paraiškas pagal priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kitų, išskyrus biokuro) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“ pakeitimo

Dėl leidimo įstaigoms teikti paraiškas pagal priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kitų, išskyrus biokuro) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“, finansavimo garantijų ir įgaliojimų suteikimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T1-264 „Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Savarankiško gyvenimo namų plėtra senyvo amžiaus asmenims ir (ar) asmenims su negalia Šventupio g. 3, Šiauduvoje, Šilalės r.“ pakeitimo

Dėl dalyvavimo Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programoje

Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Šilalės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano gamtinio karkaso sprendinių koregavimas ir bešeimininkių apleistų pastatų likvidavimas rajone“

Dėl pritarimo prisidėti lėšomis prie projekto „Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ 

Dėl užsakovo funkcijų pavedimo ir įsipareigojimo skirti lėšas

Dėl Kaltinėnų seniūnijos Gineikių k. Rakutiškės g. projektavimo bei kapitalinio remonto darbų.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T1-169 „Dėl Šilalės rajono savivaldybėje esančių nekilnojamojo turto objektų, kurie yra apleisti, neprižiūrimi, nenaudojami, naudojami ne pagal paskirtį, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T1-196 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. T1-41 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą“ pakeitimo pripažinimo netekusiu galios.

Dėl įsipareigojimo skirti lėšas melioracijos statinių remonto darbams atlikti

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai