Savivaldybės tarybos 20 – ojo posėdžio, įvyksiančio 2008 m. lapkričio 27 d., sprendimų projektai

Numeris: Papildomas

Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo

Dėl įgaliojimų Administracijos direktoriui ir Administracijos direktoriaus pavaduotojui vykdyti dalį Savivaldybės tarybos paprastajai kompetencijai priskirtųjų funkcijų

Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymo tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T1-68 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės aplinkos monitoringo programos patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro kultūros ir meno darbuotojų atestavimo komisijos sudarymo

Dėl Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio vidurinės mokyklos pasirengimo akreditacijai programos 2009 m. tvirtinimo

Dėl pritarimo Šilalės suaugusiųjų bendrojo lavinimo vidurinės mokyklos 2008-2011 metų strateginiam planui

Dėl VšĮ Šilalės PSPC Girdiškės medicinos punkto reorganizavimo

Dėl negyvenamosios patalpos, esančios buvusioje Girdiškės pradinėje mokykloje, panaudos

Dėl UAB „Šilalės autobusų parkas“ keleivių vežimo reguliariaisiais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų nustatymo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T1-244 „Dėl turto perdavimo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-317 „Dėl Šilalės rajono keleivinio transporto ir moksleivių pavėžėjimo organizavimo komisijos sudarymo ir nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Savivaldybei patikėjimo teise perduoto valstybės turto

Dėl licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimo tvarkos patvirtinimo

Dėl leidimų prekiauti civilinėmis pirotechnikos priemonėmis išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl vietinės rinkliavos už leidimo pardavinėti I, II ir T0 klasės civilines pirotechnikos priemones išdavimą nuostatų patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugpjūčio 13 d. sprendimo Nr. T1-292 „Dėl valstybės turto perėmimo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. liepos 26 d. sprendimo Nr. T1-146 „Dėl turto perėmimo“ pakeitimo ir papildymo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. T1-70 „Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo“ papildymo

Dėl transporto priemonės panaudos sutarties su M. ir A. Auškalnių šeima atnaujinimo

Dėl transporto priemonės panaudos sutarties su B. ir A. Balsevičių šeima atnaujinimo

Dėl Laukuvos kultūros namų patalpų panaudos

Dėl negyvenamųjų patalpų pardavimo lengvatinėmis sąlygomis

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2009 metų biudžeto programų sąrašo patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T1-30 patvirtinto savivaldybės 2008 metų biudžeto patikslinimo

Dėl detaliojo plano rengimo

Dėl valstybinės žemės sklypo įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus

Dėl leidimo pasirašyti Šilalės miesto lietaus kanalizacijos įrengimo darbų sutartį

Dėl leidimo įsigyti automobilius socialinėms reikmėms

Dėl mokinių nemokamo maitinimo Šilalės rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui bei nuotekoms ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų skyrimo

Dėl žemės sklypo, esančio Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškoje seniūnijoje, Balsių kaime, detaliojo plano tvirtinimo

Nr.1 Dėl leidimo nurašyti valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą

Nr.2 Dėl patalpų panaudos Bijotų bendruomenei

Nr.3 Dėl sveikatos priežiūros Šilalės rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo

Nr.4 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T1-377 pakeitimo

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai