Šilalės rajono savivaldybės tarybos 14 posėdžio, vyksiančio 2024 m. kovo 7 d. 10 val., sprendimų projektai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo

Tarybos ir komitetų posėdžius bus galima stebėti čia

Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai vyks 2024 m. kovo 4 d. (pirmadienį):

9.00 val. –  Finansų, investicijų ir verslo komiteto posėdis

10.00 val. – Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos komiteto posėdis

15.00 val. – Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdis

1. Nr. T25-57 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės ir Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos bendradarbiavimo sutarties pasirašymui

2. Nr. T25-46 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T1-6 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės viešosios tvarkos bei krizių valdymo ir civilinės saugos būklės gerinimo 2023–2025 metų programos patvirtinimo‘‘ pakeitimo

3. Nr. T25-50 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos 2023 metų veiklos ataskaitai

4. Nr. T25-54 Dėl Šilalės rajono vietinės reikšmės kelių objektų prioritetinių eilių 2024–2026 metų sąrašo patvirtinimo

5. Nr. T25-55 Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2024 metų objektų sąrašo patvirtinimo

6. Nr. T25-56 Dėl prioritetinės valstybinės reikšmės kelių ruožų su žvyro danga asfaltavimo Šilalės rajono savivaldybėje eilės patvirtinimo

7. Nr. T25-49 Dėl elektros oro linijų pirkimo

8. Nr. T25-48 Dėl sutikimo perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį materialųjį turtą ir jo perdavimo Šilalės rajono savivaldybės viešajai bibliotekai

9. Nr. T25-51 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį

10. Nr. T25-53 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T1-332 „Dėl leidimo rengti ir teikti projekto įgyvendinimo planą ir investicinį projektą“ pakeitimo

11. Nr. T25-52 Dėl viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos reorganizavimo prijungiant ją prie viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės

 

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai