Šilalės rajono savivaldybės tarybos 18 posėdžio, vyksiančio 2024 m. birželio 27 d., sprendimų projektai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo

Tarybos ir komitetų posėdžius bus galima stebėti čia

 

Nr. T25-135 Dėl valstybės turto perėmimo, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T25-159 Dėl 2024 metų neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo

Nr. T25-160 Dėl žemės mokesčio ir valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų 2024 metams nustatymo

Nr. T25-161 Dėl Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos nuostatų patvirtinimo

Nr. T25-162 Dėl Šilalės suaugusiųjų mokyklos nuostatų patvirtinimo

Nr. T25-163 Dėl valstybės turto perėmimo, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T25-164 Dėl Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos nuostatų patvirtinimo

Nr. T25-165 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. sausio 18 d. sprendimo Nr. T1-14 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2024 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T25-166 Dėl Šilalės meno mokyklos nuostatų patvirtinimo

Nr. T25-167 Dėl Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos nuostatų patvirtinimo

Nr. T25-168 Dėl Šilalės rajono kaimo plėtros rėmimo 2024–2026 metų programos paraiškų atrankos komisijos patvirtinimo

Nr. T25-169 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės ir Telšių rajono savivaldybės bendradarbiavimo sutarties pasirašymui

Nr. T25-170 Dėl pripažinto netinkamu (negalimu) naudoti Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto nurašymo, nugriovimo ir likvidavimo

Nr. T25-171 Dėl Šilalės sporto mokyklos sportinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T25-172 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T1-224 ,,Dėl Mokinių priėmimo į Šilalės sporto mokyklą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T25-173 Dėl Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos nuostatų patvirtinimo

Nr. T25-174 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai „Upynos miestelio bendruomenė“

Nr. T25-175 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 7 d. sprendimo Nr. T1-53 „Dėl sutikimo perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį materialųjį turtą ir jo perdavimo Šilalės rajono savivaldybės viešajai bibliotekai“ pakeitimo

Nr. T25-176 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Kvėdarnos seniūnijos Kvėdarnos miestelio gatvės pavadinimo pakeitimo

Nr. T25-177 Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Sveikatos specialistų rengimas, pritraukimas“

Nr. T25-178 Dėl tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai