Savivaldybės tarybos 19 – ojo posėdžio, įvyksiančio 2012 m. spalio 31 d., sprendimų projektai

Šilalės rajono savivaldybės mero potvarkis „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 19 posėdžio sušaukimo“

9 val. – Kontrolės komitetas.

10 val. – Kaimo reikalų, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio komitetas.

11 val. – Finansų, investicijų ir verslo komitetas.

14 val. – Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos komitetas.

1. Patikslintas. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos  2012 m. kovo 1 d. sprendimu Nr. T1-27 patvirtinto savivaldybės 2012 metų biudžeto pakeitimo

2. Dėl Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro nuostatų patvirtinimo.

Dėl leidimo rengti paraišką „Šilalės švietimo pagalbos tarnybos pastato apšiltinimas“

Dėl leidimo rengti paraišką „Administracinių patalpų apšiltinimas Palentinio kaime“

5. Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo.

Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Laukuvos seniūnijos Ruskių gyvenamojoje vietovėje

7. Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo papildomų lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2012 m. objektų sąrašo patvirtinimo.

Dėl 2011 metų Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitų patvirtinimo

Dėl turto perdavimo Šilalės rajono savivaldybės viešajai bibliotekai

Dėl turto perdavimo Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijai

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. T1-121 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn“ papildymo

Dėl privačios žemės sklypo pirkimo savivaldybės nuosavybėn

15. Dėl Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2013 metais vykdomai veiklai, sąrašo patvirtinimo.

16. Dėl VšĮ Kvėdarnos ambulatorijos patalpų vertės didinimo ir panaudos sutarties pakeitimo.

17. Dėl sutikimo reorganizuoti Biudžetinę įstaigą Šilalės rajono socialinių paslaugų centrą.

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai