Savivaldybės tarybos 34-ojo posėdžio, vyksiančio 2013 m. lapkričio 28 d., sprendimų projektai

Numeris: 19.

Kontrolės

Kaimo reikalų, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio

Finansų, investicijų ir verslo

Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos

Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų

1 papildomas. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties pasirašymui

2 papildomas. Dėl Šilalės rajono savivaldybės komunalinių atliekų, asmenų skaičiaus gyvenamajame būste ir kompostuojamų bioskaidžių bei žaliųjų atliekų deklaravimo tvarkos aprašo papildymo

1. Dėl išsklaidytųjų angliavandenilių paieškos, žvalgybos ir naudojimo Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje.

2. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T1-34 patvirtinto Savivaldybės 2013 metų biudžeto pakeitimo.

3. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T1-99 „Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti“ pakeitimo.

4. Dėl Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro ir filialų teikiamų atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo.

5. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. T1-39 „Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką pagal priemonę VP3-1.4-AM-06-R „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“ pakeitimo.

Dėl Laukuvos miestelio Laisvės gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo

Dėl Šilalės miesto plėtros susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų specialiojo plano tvirtinimo

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo

9. Dėl Fiksuotų pajamų mokesčių dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2014 metais vykdomai veiklai, ir Lengvatų sąrašų patvirtinimo.

10. Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų nuostatų tvirtinimo.

11. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2003 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T1-171 pripažinimo netekusiu galios.

12. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugpjūčio 13 d. sprendimo Nr. T1-286 pripažinimo netekusiu galios.

Dėl Šilalės rajono 2014 – 2018 metų užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės programos patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono 2014 – 2018 metų programos „Švarus vanduo, švari aplinka – sveika šeima“ patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės lėtinių neinfekcinių ligų profilaktikos ir kontrolės bei sveikatos palaikymo ir stiprinimo 2014 – 2018 metų programos patvirtinimo 

Dėl saugios bendruomenės Šilalės rajone 2014 – 2018 metų programos patvirtinimo

17. Dėl Šilalės rajono savivaldybės alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos ir kontrolės 2014-2018 metų programos patvirtinimo.

18. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T1-29 patvirtinto 2013 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos pakeitimo

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai