Savivaldybės tarybos 18 – ojo posėdžio, įvyksiančio 2012 m. rugsėjo 27 d., sprendimų projektai

Numeris: 39.

Šilalės rajono savivaldybės mero potvarkis „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 18 posėdžio sušaukimo“

9.00 val. – Kaimo reikalų, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio komitetas.

11.00 val. – Finansų, investicijų ir verslo komitetas.

14.00 val. – Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos komitetas.

16.00 val. – Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas.

1. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 1 d. sprendimu Nr. T1-27 patvirtinto Savivaldybės 2012 metų biudžeto pakeitimo.

6. Dėl Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos nuostatų patvirtinimo.

7. Dėl Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos vidaus struktūros pertvarkymo ir Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos nuostatų patvirtinimo.

Dėl Šilalės r. Obelyno pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo

Dėl Šilalės r. Pajūralio pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo

20. Dėl gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo.

Dėl gatvės įregistravimo

Dėl patalpų suteikimo panaudos pagrindais Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Valstybinei miškų tarnybai

Dėl patalpų suteikimo panaudos pagrindais Šilalės suaugusiųjų mokyklai

Dėl turto perdavimo iš Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos Pajūrio seniūnijai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 17 d. sprendimu Nr. T1-285 „Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių Šilalės miesto vietinės reikšmės gatvių, šaligatvių, pėsčiųjų takų sąrašo patvirtinimo ir jų įtraukimo į buhalterinę apskaitą“ patvirtinto sąrašo papildymo

Dėl vidutinių kuro kainų nepasiturintiems gyventojams tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. T1-414 patvirtinto piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šilalės rajono gyventojams teikimo tvarkos aprašo papildymo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T1-68 patvirtinto Šilalės rajono mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo pakeitimo

Dėl laikino apgyvendinimo paslaugos Šilalės rajono socialinių paslaugų namuose kainos tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T1-67 patvirtinto apgyvendinimo Šilalės rajono socialinių paslaugų namų savarankiško gyvenimo namuose tvarkos aprašo pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T1-67 patvirtinto Šilalės rajono socialinių paslaugų namų intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugų teikimo tvarkos aprašo pakeitimo

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai