Savivaldybės tarybos 35-ojo posėdžio, vyksiančio 2013 m. gruodžio 19 d., sprendimų projektai

Numeris: 31.

Kontrolės

Kaimo reikalų, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio

Finansų, investicijų ir verslo

Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos

Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų

1. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2013 metų veiklos ataskaitos.

2. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2014 metų veiklos programos tvirtinimo.

3. Dėl Šilalės rajono savivaldybės narystės asociacijoje Šilalės krašto vietos veiklos grupėje.

Dėl valstybės tarnautojų vertinimo komisijos sudarymo

5. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T1-34 patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2013-2015 metų biudžeto programų sąrašo patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2014 metų viešųjų darbų programos patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2014 metų viešųjų darbų sąrašo patvirtinimo

9. Dėl Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatų tvirtinimo.

Dėl mokinių priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo 13 punkto pripažinimo netekusiu galios

Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos 2014-2016 metų plėtros programos patvirtinimo

Dėl įsipareigojimo skirti lėšas

Dėl Šilalės rajono savivaldybės Kaltinėnų miestelio teritorijos bendrojo plano tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės Kvėdarnos miestelio teritorijos bendrojo plano tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės Laukuvos miestelio teritorijos bendrojo plano tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio miestelio teritorijos bendrojo plano tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės Upynos miestelio teritorijos bendrojo plano tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono gyventojams teikiamų paslaugų gerinimo bei atliekų tvarkymo programos papildymo

Dėl mokinių važiavimo organizavimo ir išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl valstybės turto nurašymo ir likvidavimo

Dėl stoginės nurašymo ir 2009 m. gegužės 15 d. savivaldybės turto panaudos sutarties Nr. B6-73(T) patikslinimo

Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo Šilalės rajono socialinių paslaugų namams pagal panaudos sutartį

23. Dėl leidimo nuomoti negyvenamąsias patalpas.

Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ pagal panaudos sutartį

Dėl savivaldybės turto panaudos sutarties atnaujinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės verslo plėtros programos papildymo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T1-164 pakeitimo

Dėl Šilalės rajono socialinės paramos ir paslaugų teikimo bei administravimo programos tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namuose teikiamų socialinės globos paslaugų kainos tvirtinimo

Dėl maitinimo, medikamentų, aprangos ir patalynės piniginių išlaidų normų 2014 metams Šilalės rajono socialinių paslaugų namuose nustatymo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros 2014 – 2018 metų strategijos ir jos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai