Savivaldybės tarybos 11 – ojo posėdžio, įvyksiančio 2012 m. sausio 26 d., sprendimų projektai

Numeris: 21.

9 val. – Kaimo reikalų, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio komitetas.

10 val. – Finansų, investicijų ir verslo komitetas.

13 val. – Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos komitetas.

14 val. – Kontrolės komitetas

16 val. – Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas.

1 papildomas. Dėl valstybinės žemės sklypų, naudojamų visuomenės poreikiams

2 papildomas. Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Traksėdžio seniūnijos gyvenamosiose vietovėse

Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2011 metų veiklos ataskaita

2. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2012 metų veiklos programos tvirtinimo.

3. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 metų darbo plano patvirtinimo.

Dėl įgaliojimų Administracijos direktoriui ir Administracijos direktoriaus pavaduotojui vykdyti dalį Savivaldybės tarybos paprastajai kompetencijai priskirtųjų funkcijų

Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą UAB „Gedmina“

Dėl pritarimo Šilalės lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programai

Dėl Šilalės Stepono Dariaus ir Stasio Girėno vidurinės mokyklos nuostatų patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono sporto mokyklos pavadinimo pakeitimo ir Šilalės sporto mokyklos nuostatų patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2004 m. lapkričio 12 d. sprendimo Nr. T1-538 pripažinimo netekusiu galios

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T1-247 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuolatinės statybos komisijos sudarymo ir reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Šilalės mieste

Dėl patalpų suteikimo panaudos pagrindais Girdiškės kaimo bendruomenei ir Šilalės rajono savivaldybės viešajai bibliotekai

Dėl negyvenamųjų patalpų suteikimo panaudos pagrindais Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijai

Dėl lėšų piniginei socialinei paramai nustatymo Šilalės rajono savivaldybėje metodikos tvirtinimo

Dėl socialinei paramai gauti reikalingos formos patvirtinimo

Dėl lėtinių neinfekcinių ligų pirminės profilaktikos ir fizinio aktyvumo skatinimo Šilalės rajono gyventojų tarpe programos įgyvendinimo 2012-2013 metų priemonių plano tvirtinimo

Dėl sveikatos priežiūros organizavimo Šilalės rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo

Dėl saugios bendruomenės Šilalės rajone 2009-2015 metų programos įgyvendinimo 2012-2013 metų priemonių plano tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės apmokėjimo už medicinos studentų ir gydytojų rezidentų studijas tvarkos aprašo tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės paskolų sutarčių sudarymo su gydytojais rezidentais ir kredito įstaigomis gydytojų rezidentų gerovei užtikrinti tvarkos aprašo tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tikslinio medicinos studijų bei gyvenamojo būsto suteikimo rėmimo programos tvirtinimo

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai