Savivaldybės tarybos 24 – ojo posėdžio, įvyksiančio 2013 m. vasario 21 d., sprendimų projektai

Numeris: 14.

Kaimo reikalų, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio komitetas.

Finansų, investicijų ir verslo komitetas.

Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos komitetas.

Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas.

1 papildomas. Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje Struikų kaime.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo

2. Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2012 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo.

3. Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų 2013 metų veiklos programų tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių atsiskaitymo gyventojams tvarkaraščio tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl tarpinstitucinės komisijos, kompleksiškai teikiančios pagalbą krizės metu, sudarymo

Dėl ugdymo organizavimo modelio finansavimo Šilalės lopšelyje-darželyje „Žiogelis“

Dėl etninės kultūros plėtros programos įgyvendinimo

Dėl vienkartinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo Šilalės rajone tvarkos aprašo tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2012 metų priemonių vykdymo ataskaitos tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2013-2015 metų korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo 2012 metų ataskaitos tvirtinimo

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai