Šilalės rajono savivaldybės tarybos 16-ojo posėdžio, vyksiančio 2016 m. kovo 31 d., sprendimų projektai

Numeris: 60.

Kontrolės komiteto ir Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos

Finansų, investicijų ir verslo

Aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų

Kaimo reikalų

Sveikatos apsaugos ir socialinių

Dėl atstovų į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą išrinkimo.

Dėl pritarimo keturšaliam bendradarbiavimo protokolo projektui pagal jaunimo reikalų departamento prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos regioninių jaunimo organizacijų tarybų stiprinimo programų finansavimo 2016-2017 metais konkursą

Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės kontrolieriaus 2015 metų veiklos ataskaitai

Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti

Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-4 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Šilalės rajono bendrojo ugdymo mokyklose 2016-2017 mokslo metais.

Dėl Šilalės r. Bijotų Dionizo Poškos pagrindinės mokyklos reorganizavimo, prijungiant ją prie Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos.

Dėl Šilalės r. Tenenių pagrindinės mokyklos reorganizavimo, prijungiant ją prie Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. T1-315 „Dėl Šilalės švietimo pagalbos tarnybos teikiamų paslaugų kainų ir gaunamų lėšų už teikiamas paslaugas naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl pritarimo Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės suaugusiųjų mokyklos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės r. Upynos Stasio Girėno mokyklos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės r. Bijotų Dionizo Poškos pagrindinės mokyklos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės r. Obelyno pagrindinės mokyklos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės r. Pajūralio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės r. Tenenių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės r. Žadeikių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai

Dėl Šilalės r. Kvėdarnos Prano Liatuko pradinės mokyklos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitos

Dėl pritarimo Šilalės lopšelio – darželio „Žiogelis“ direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės sporto mokyklos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai

Dėl Šilalės meno mokyklos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitos

Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai

Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Dėl tikslinių ir (ar) rezervo programos lėšų, skiriamų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2016-2018 m. objektų sąrašo patvirtinimo.

Dėl mokesčio už naudojimąsi Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais dydžių nustatymo, Mokesčio mokėjimo, administravimo, priežiūros ir leidimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Dėl pritarimo projekto „Socialinės kaimynijų integracijos platformos kūrimas siekiant sumažinti skurdą ir socialinę atskirtį“ paraiškos teikimui.

Dėl sutikimo perimti valstybei nuosavybės teise priklausantį materialųjį turtą savivaldybės nuosavybėn

Dėl savivaldybės būsto pardavimo

Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais.

Dėl vietinių rinkliavų nustatymo ir Vietinių rinkliavų Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje nuostatų patvirtinimo.

Dėl Automobilinių parduotuvių, iš kurių aptarnaujami Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje esančių kaimų ir miestelių gyventojai, mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ir (ar) tabako gaminiais tvarkos aprašo patvirtinimo.

Dėl vietinės rinkliavos mokėtojų atleidimo nuo metinės vietinės rinkliavos mokesčio už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T1-211 „Dėl Parduodamų Šilalės rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2016 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo

Dėl palaikų parvežimo išlaidų kompensavimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2015 m. veiklos ataskaitos

Dėl Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namų direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitos

Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitos

Dėl viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės 2015 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Dėl viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro 2015 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Dėl viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro 2015 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Dėl viešosios įstaigos Kvėdarnos ambulatorijos 2015 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Dėl viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos 2015 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Dėl viešosios įstaigos Pajūrio ambulatorijos 2015 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2015 metų veiklos ataskaitai.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2015 metų ataskaitos

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T1-185 „Dėl viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo struktūros patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl burnos higienisto mokamų paslaugų kainų nustatymo viešojoje įstaigoje Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centre

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T1-18 „Dėl pritarimo partnerystei pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ pakeitimo.

Dėl pritarimo partnerystei pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-46 „Dėl Šilalės miesto ir rajono savivaldybėje esančių miestelių ir gyvenviečių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai