Savivaldybės tarybos 41-ojo posėdžio, vyksiančio 2014 m. gegužės 29 d., sprendimų projektai

Numeris: 18.

Finansų, investicijų ir verslo

Kaimo reikalų, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio

Kontrolės

Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos

Dėl Šilalės rajono savivaldybės narystės asociacijoje Šilalės krašto vietos veiklos grupėje.

Dėl 2015 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo

Dėl Šilalės rajono priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo.

Dėl Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos nuostatų tvirtinimo.

Dėl Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos nuostatų tvirtinimo.

Dėl Kvėdarnos miestelio žibučių gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo

Dėl pritarimo Lietuvai pagražinti draugijos Šilalės skyriaus teikiamai paraiškai pagal vietos plėtros strategijos „Šilalės rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategija“ prioriteto II ,,Bendruomeniškumo gerinimas ir gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimas“ priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ („LEADER“ metodu)

Dėl pritarimo Bytlaukio bendruomenės teikiamai paraiškai pagal vietos plėtros strategijos „Šilalės rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategija“ prioriteto II ,,Bendruomeniškumo gerinimas ir gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimas“  priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ („LEADER“ metodu)

Dėl pritarimo Upynos miestelio bendruomenės teikiamai paraiškai pagal vietos plėtros strategijos „Šilalės rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategija“ prioriteto II ,,Bendruomeniškumo gerinimas ir gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimas“ priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ („LEADER“ metodu)

Dėl įsipareigojimo skirti lėšas.

Dėl leidimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos Laukuvos seniūnijai nuomoti nekilnojamąjį turtą.

Dėl leidimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos Laukuvos seniūnijai nuomoti negyvenamąją patalpą.

Dėl 2014 metų neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo.

Dėl sutikimo perimti Tauragės profesinio rengimo centro Pajūrio skyriaus pastatus.

Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2015 metams

Dėl 2014 metų žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų nustatymo

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ įstatinio kapitalo mažinimo

Dėl vietinės rinkliavos mokėtojų atleidimo nuo metinės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą ir kitos paskirties metinės vietinės rinkliavos taikymo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo.

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai