Šilalės rajono savivaldybės tarybos 24 posėdžio, vyksiančio 2016 m. lapkričio 24 d., sprendimų projektai

Numeris: 17.

Kontrolės

Kaimo reikalų

Finansų, investicijų ir verslo

Sveikatos apsaugos ir socialinių

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio tvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2015 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T1-24 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl Lėšų, gautų už viešo aukciono būdu parduotą Šilalės rajono savivaldybei priklausantį nekilnojamąjį turtą, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Dėl leidimo imti trumpalaikę paskolą (kreditinę liniją) uždarajai akcinei bendrovei „Šilalės šilumos tinklai“.

Dėl įsipareigojimo skirti lėšas Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projekto įgyvendinimui.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės savanoriškos veiklos modelio aprašo tvirtinimo.

Dėl pavadinimų suteikimo Šilalės rajono savivaldybės Šilalės kaimiškosios seniūnijos Biržų Lauko ir Šilų kaimų gatvėms.

Dėl hidrotechninių statinių įregistravimo.

Dėl pastato pagrindinės naudojimo paskirties pakeitimo.

Dėl leidimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos Kaltinėnų seniūnijai nuomoti negyvenamąją patalpą.

Dėl sutikimo perimti savivaldybės nuosavybėn valstybės ilgalaikį materialųjį turtą ir jo perdavimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-70 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl buto išbraukimo iš tarnybinių gyvenamųjų patalpų.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-30 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro teikiamų visuomenės sveikatos mokymo paslaugų kainų sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

Dėl informacijos apie Lietuvos savivaldybių asociacijos užsakymu rengiamą Šilalės rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planą.

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai