Savivaldybės tarybos 43 – ojo posėdžio, įvyksiančio 2010 m. gruodžio 28 d., sprendimų projektai

Numeris: 23.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 metų veiklos plano patvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2011 metų viešųjų darbų programos patvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T1-31 patvirtinto savivaldybės 2010 metų biudžeto patikslinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės vaikų ir jaunimo socializacijos programos 2011 – 2014 metams patvirtinimo.

Dėl Poilsio vakarų (šokių, vakarų, diskotekų) rengimo taisyklių patvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono gabių moksleivių ir studentų, turinčių mažiau galimybių, socialinės paramos bei skatinimo programos patvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos 2011-2013 metų plėtros programos patvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono viešosios tvarkos ir visuomenės priešgaisrinės apsaugos programos tvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės verslo plėtros programos patvirtinimo.

Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Juodainių kaimo bendruomenei.

Dėl sutikimo perimti materialųjį turtą.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Šilalės kaimiškosios seniūnijos naudojamo valstybės turto nurašymo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-309 patvirtintos Šilalės rajono gyventojams teikiamų paslaugų gerinimo bei atliekų tvarkymo programos 5 punkto papildymo.

Dėl keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimo ir nuostolių kompensavimo.

Dėl Savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos teise Šilalės rajono savivaldybės viešajai bibliotekai.

Dėl patalpų pirkimo Dalios Grinkevičiūtės memorialiniam muziejui steigti.

Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Bijotų bendruomenei.

Dėl socialinio būsto skyrimo Šilalės mieste.

Dėl Socialinės paramos ir paslaugų teikimo bei administravimo programos tvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2010 metų veiklos ataskaitos.

Dėl Šilalės r. Upynos Stasio Girėno vidurinės mokyklos vidurinio ugdymo statuso.

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai