Savivaldybės tarybos 23 – ojo posėdžio, įvyksiančio 2013 m. sausio 31 d., sprendimų projektai

Numeris: 31.

Kontrolės komitetas.

Kaimo reikalų, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio komitetas.

Finansų, investicijų ir verslo komitetas.

Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos komitetas.

Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas.

4 papildomas. Dėl Valdemaro Jasevičiaus atleidimo iš Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų

3 papildomas. Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero reikalų perdavimo

2 papildomas. Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero išrinkimo

1 papildomas. Dėl sutikimo perimti ilgalaikį materialųjį valstybės turtą.

Dėl Jono Gudausko atleidimo iš Šilalės rajono savivaldybės mero pareigų

Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2012 metų veiklos ataskaita

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2013 metų veiklos programos tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 metų darbo plano patvirtinimo

Dėl Šilalės rajonui nusipelniusių asmenų skatinimo programos aprašo patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimo Nr. T1-379 ,,Dėl valstybės tarnautojų vertinimo komisijos sudarymo“ 1 punkto pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl lėšų, skirtų ikimokyklinio amžiaus mokiniams, ugdomiems pagal ikimokyklinio ugdymo programas, ugdyti 2012 metais, paskirstymo

9. Dėl Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo programos.

Dėl Šilalės rajono etninės kultūros plėtros programos patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr.T1-100 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo“ 1.6 punkto pakeitimo

Dėl įpareigojimo išklausyti bendravimo su vaikais tobulinimo kursus tėvams (globėjams, rūpintojams) Šilalės rajono savivaldybėje vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl investicijų projektų rengimo ir teikimo valstybės investicijų 2014-2016 metų programai

Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Kvėdarnos seniūnijos Lembo kaime

Dėl Šilalės miesto plėtros susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų specialiojo plano koncepcijos tvirtinimo

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą

Dėl patalpų suteikimo panaudos pagrindais Šilalės rajono savivaldybės viešajai bibliotekai

Dėl patalpos suteikimo panaudos pagrindais viešajai įstaigai „Plačiajuostis internetas“

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T1-98 „Dėl licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. T1-116 1 punkto pakeitimo

Dėl ilgalaikio materialiojo turto panaudos

Dėl leidimo nuomoti pastato stogo dalį

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T1-322 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos teise Šilalės rajono savivaldybės viešajai bibliotekai“ patikslinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T1-348 „Dėl biudžetinės įstaigos Šilalės rajono socialinių paslaugų centro direktoriaus pareiginių nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

Dėl maitinimo, medikamentų, aprangos ir patalynės piniginių išlaidų normų 2013 metams Šilalės rajono socialinių paslaugų namuose nustatymo

Dėl maitinimo, medikamentų, aprangos ir patalynės piniginių išlaidų normų 2013 metams  Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namuose nustatymo

Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namuose teikiamų socialinės globos paslaugų kainos tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namuose teikiamų socialinės globos paslaugų kainos tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono vaikų socialinės globos įstaigų minimalios globotinių aprūpinimo apranga ir minkštu inventoriumi normos vienam globotiniui tvirtinimo

Dėl sveikatos programų rengimo prioritetų 2013 metams patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono 2013 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo patvirtinimo

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai