Šilalės rajono savivaldybės tarybos 9 posėdžio, vyksiančio 2023 m. lapkričio 23 d. 10 val., sprendimų projektai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo

Tarybos ir komitetų posėdžius bus galima stebėti čia

Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai vyks 2023 m. lapkričio 20 d. (pirmadienį):

9.00 val. –  Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų

11.00 val. – Finansų, investicijų ir verslo

12.00 val. – Kontrolės

13.00 val. – Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos

15.30 val. – Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų

1.Nr. T25-303 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-26 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

2. Nr. T25-319 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T1-2 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023- 2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

3. Nr. T25-317 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

4. Nr. T25-312 Dėl garantijos suteikimo uždarajai akcinei bendrovei Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrui paskolai imti

5. Nr. T25-306 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 1 d. sprendimo Nr. T1-120 „Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti“ pakeitimo

6. Nr. T25-310 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo

7. Nr. T25-300 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 15 d. sprendimo Nr. T1-268 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės Trūkstamų specialistų sąrašo sudarymo ir prašymų svarstymo komisijos“ pakeitimo

8. Nr. T25-304 Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

9. Nr. T25-311 Dėl Šilalės rajono savivaldybės pedagogų dalinio kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

10. Nr. T25-313 Dėl pritarimo dalyvauti Nacionalinės švietimo agentūros įgyvendinamos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-03 „Užtikrinti visiems prieinamą šiuolaikinį ugdymo turinį“ veikloje „Gerinti švietimo paslaugų kokybę aprūpinant efektyviai veikiančias bendrojo ugdymo mokyklas laboratorine įranga ir priemonėmis“

11. Nr. T25-315 Dėl Mokyklinių autobusų naudojimo ir nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo

12. Nr. T25-316 Dėl Šilalės rajono savivaldybės sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

13. Nr. T25-307 Dėl pritarimo Šilalės miesto 2023–2029 metų vietos plėtros strategijai ir finansavimo skyrimo strategijai įgyvendinti

14. Nr. T25-318 Dėl nekilnojamojo turto (buto) pirkimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn socialinio būsto fondo plėtrai

15. Nr. T25-297 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

16. Nr. T25-298 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 metų birželio 1 d. sprendimo Nr. T1-132 „Dėl sutikimo perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį materialųjį turtą ir jo perdavimo Šilalės rajono savivaldybės viešajai bibliotekai“ pakeitimo

17. Nr. T25-296 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono socialinių paslaugų namams

18. Nr. T25-309 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono socialinių paslaugų namams

20. Nr. T25-308 Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų nuostatų patvirtinimo

19. Nr. T25-295 Dėl Šilalės rajono savivaldybės valdomų įmonių pasiektų veiklos tikslų atitikties joms nustatytiems veiklos tikslams vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

21. Nr. T25-301 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Privatizavimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo

22. Nr. T25-302 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-30 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės saugomų gamtos paveldo objektų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo

23. Nr. T25-305 Dėl Šilalės rajono savivaldybės saugomų gamtos paveldo objektų schemų patvirtinimo

24. Nr. T25-299 Dėl Šilalės rajono savivaldybės sveikatos apsaugos programos (kodas 04) įgyvendinimo komisijos patvirtinimo

25. Nr. T25-314 Dėl Šilalės rajono savivaldybės sveikatos apsaugos programos (kodas 04) 02 tikslo (kokybiškų ir efektyvių sveikatos priežiūros paslaugų, orientuotų į gyventojų poreikius užtikrinimas) 01 uždavinio (plėtoti sveikatos infrastruktūrą ir gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, saugą, prieinamumą ir į pacientą orientuotą sveikatos priežiūrą) įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai