Šilalės rajono savivaldybės tarybos 57 posėdžio, vyksiančio 2022 m. lapkričio 24 d. 10 val., sprendimų projektai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 57 posėdžio sušaukimo

Tarybos posėdį bus galima stebėti čia

Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai vyks 2022 m. lapkričio 21 d. (pirmadienį):

9.00 – Kontrolės

11.00 – Finansų, investicijų ir verslo

13.00 – Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos

14.00 – Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų posėdis vyks 2022 m. lapkričio 22 d. 15 val.

15.30 – Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų

 

1. Nr. T25-294 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T1-23 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

2. Nr. T25-285 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės ir Klaipėdos valstybinės kolegijos bendradarbiavimo sutarties pasirašymui

3. Nr. T25-281 Dėl leidimo vykdyti Šilalės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos projektavimo paslaugos pirkimą

4. Nr. T25-282 Dėl tilto per Jėrubyno upę Paakmenio kaime (kelias Nr. Up-09) rekonstravimo projekto parengimo paslaugos pirkimo

5. Nr. T25-278 Dėl valstybės turto perėmimo, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

6. Nr. T25-288 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio, Šilalės miesto seniūnijos patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

7. Nr. T25-286 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto, esančio Kvėdarnos seniūnijos teritorijoje, perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

8. Nr. T25-293 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto, esančio Pajūrio seniūnijos teritorijoje, perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

9. Nr. T25-287 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto, esančio Traksėdžio seniūnijos teritorijoje, perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

10. Nr. T25-289 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto, esančio Bijotų seniūnijos teritorijoje, perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

11. Nr. T25-292 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto, esančio Bilionių seniūnijos teritorijoje, perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

12. Nr. T25-291 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį

13. Nr. T25-290 Dėl savivaldybės turto nuomos

14. Nr. T25-283 Dėl atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio

15. Nr. T25-284 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-42 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

16. Nr. T25-279 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 26 d. sprendimo Nr. T1-159 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ pakeitimo

17. Nr. T25-280 Dėl Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

 

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai