Savivaldybės tarybos 9-ojo posėdžio, vyksiančio 2015 m. spalio 29 d. sprendimų projektai

Numeris: 24.

Aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų

Kontrolės

Kaimo reikalų

Finansų, investicijų ir verslo

Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos

Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T1-185 „Dėl Šilalės  sporto mokyklos teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo

Dėl pritarimo taikos sutarties projektui civilinėje byloje Nr. L2-839-999/2015.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-17 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl pavedimo derinti dokumentų ir bylų apskaitos dokumentus ir dokumentacijos planus.

Dėl pritarimo Šilalės r. Pajūralio pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo programai.

Dėl Mokinių priėmimo į Šilalės meno mokyklą tvarkos aprašo patvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-230 „Dėl pavedimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriui atlikti dalį steigėjo funkcijų“ pripažinimo netekusiu galios.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-156 ,,Dėl Šilalės rajono gabių moksleivių ir studentų paramos bei skatinimo programos, atrankos komisijos ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo ir gatvės pavadinimo suteikimo

Dėl valstybinės žemės sklypo įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus

Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijai.

Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Šilalės sporto mokyklai.

Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Šilalės meno mokyklai.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T1-139 „Dėl įsipareigojimo skirti lėšas“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-67 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2015 metų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl paraiškos „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Šilalės rajone (Kaltinėnuose)“ rengimo ir teikimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-317 „Dėl Šilalės rajono keleivinio transporto ir moksleivių pavėžėjimo organizavimo komisijos sudarymo ir nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl kai kurių Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios

Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2016 metais vykdomai veiklai, patvirtinimo.

Dėl leidimo išnuomoti socialinius būstus savivaldybės būstų nuomos sąlygomis.

Dėl leidimo išnuomoti socialinius būstus savivaldybės būstų nuomos sąlygomis.

Dėl tarnybinių gyvenamųjų patalpų.

Dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės autobusų parkas“ autobusų stoties pastato rekonstrukcijos koncepcijos.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės kapinių tvarkymo taisyklių, aprašų, susijusių su kapinių tvarkymu, priežiūra ir laidojimu jose, patvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T1-184 „Dėl Viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai