Šilalės rajono savivaldybės tarybos 31 posėdžio, vyksiančio 2021 m. balandžio 29 d. 10 val., sprendimų projektai

Numeris: 30. Nr. T25-107 

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 31 posėdžio sušaukimo

Kontrolės

Finansų, investicijų ir verslo

Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos

Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų

Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2021–2030 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo

Dėl atstovavimo Šilalės rajono savivaldybei Tauragės regiono plėtros tarybos visuotiniame dalyvių susirinkime

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2019 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T1-226 „Dėl „Auksinės gilės“ atrankos komisijos sudarymo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 23 d. sprendimo Nr. T1-107 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo

Dėl komisijos sudarymo Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių grupės pateiktiems faktams ištirti

Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-35 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 14 d. sprendimo Nr. T1-253 „Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2021 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo

Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T1-243 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų Klasių komplektų skaičiaus 2021–2022 mokslo metais nustatymo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metams bendrojo plano patvirtinimo

Dėl nekilnojamojo turto (butų) pirkimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn socialinio būsto fondo plėtrai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 13 d. sprendimo Nr. T1-88 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 14 d. sprendimo Nr. T1-260 “Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo” pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Dėl sutikimo perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn Jurbarko rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą

Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centrui

Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perėmimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise

Dėl žemės mokesčio ir valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų 2021 metams nustatymo

Dėl 2021 m. neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T1-264 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės autobusų parkas“ 2020 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės vandenys“ 2020 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės šilumos tinklai“ 2020 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Gedmina“ 2020 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės rajono socialinių paslaugų namų 2020 metų veiklos ataskaitai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo 2020 metų ataskaitos patvirtinimo

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai