Šilalės rajono savivaldybės tarybos 14-ojo posėdžio, vyksiančio 2016 m. vasario 18 d., sprendimų projektai

Numeris: 41.

Kontrolės

Aplinkosaugos ir komunalinių ūkio reikalų

Kaimo reikalų

Finansų, investicijų ir verslo

Švietimo, kultūros, sporto ir teisėsaugos

Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų

Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 metų veiklos ataskaitai.

Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės mero 2015 metų veiklos ataskaitai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių atsiskaitymo gyventojams tvarkaraščio patvirtinimo.

Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės Privatizavimo fondo panaikinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės paskolos refinansavimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T1-214 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų (etatų), gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, Šilalės rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose, skaičiaus  nustatymo“ pakeitimo.

Dėl lėšų skyrimo Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupei.

Dėl lėšų skyrimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T1-180 „Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano patvirtinimo.

Dėl sutikimo reorganizuoti Šilalės r. Bijotų Dionizo Poškos pagrindinę mokyklą, prijungiant ją prie Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos.

Dėl sutikimo reorganizuoti Šilalės r. Tenenių pagrindinę mokyklą, prijungiant ją prie Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos.

Dėl valstybinės žemės sklypo įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus.

Dėl lėšų skyrimo Šilalės miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijai rengti.

Dėl pritarimo patikslintam bendradarbiavimo sutarties projektui.

Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijai.

Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijai.

Dėl užsakovo funkcijų pavedimo viešajai įstaigai Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centrui.

Dėl investicijų projektų rengimo ir teikimo Valstybės investicijų 2017-2019 metų programai.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, taisymo (remonto) darbų programos 2016-2018 m. patvirtinimo.

Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2016 metų objektų sąrašo patvirtinimo.

Dėl sutikimo perimti valstybės trumpalaikį materialųjį turtą savivaldybės nuosavybėn

Dėl savivaldybės būsto pardavimo.

Dėl vietinės rinkliavos mokėtojų atleidimo nuo metinės vietinės rinkliavos mokesčio už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T1-193 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos kainų dedamųjų antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“ pakeitimo.

Dėl savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro įstatinio kapitalo didinimo.

Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems faktinių išlaidų maksimalių dydžių nustatymo.

Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Šilalės rajono socialinių paslaugų namuose nustatymo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos 2016-2019 metų programos patvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namų 2016 m. veiklos programos.

Dėl viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės sveikatos priežiūros specialistų poreikio 2016–2020 m. prognozės suderinimo.

Dėl viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro sveikatos priežiūros specialistų poreikio 2016–2020 m. prognozės suderinimo.

Dėl viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos sveikatos priežiūros specialistų poreikio 2016–2020 m. prognozės suderinimo.

Dėl viešosios įstaigos Kvėdarnos ambulatorijos sveikatos priežiūros specialistų poreikio 2016–2020 m. prognozės suderinimo.

Dėl viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro sveikatos priežiūros specialistų poreikio 2016– 2020 m. prognozės suderinimo.

Dėl viešosios įstaigos Pajūrio ambulatorijos sveikatos priežiūros specialistų poreikio 2016–2020 m. prognozės suderinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2015 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.

Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos 2015 metų veiklos ataskaitai.

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai