Šilalės rajono savivaldybės tarybos 38 posėdžio, vyksiančio 2021 m. rugpjūčio 26 d. 10 val., sprendimų projektai

Numeris: 28. Nr. T25-217 

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 38 posėdžio sušaukimo

Kontrolės

Finansų, investicijų ir verslo

Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos

Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų

Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-27 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-35 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 14 d. sprendimo Nr. T1-253 „Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo

Dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“, išdavimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriui Tadui Bartkui

Dėl Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų kainų sąrašo patvirtinimo

Dėl pritarimo Šilalės lopšelio-darželio ,,Žiogelis“ ikimokyklinio ugdymo programai

Dėl pritarimo Šilalės r. Kvėdarnos darželio ,,Saulutė“ ikimokyklinio ugdymo programai

Dėl pritarimo Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos ikimokyklinio ugdymo programai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T1-166 „Dėl leidimo dalyvauti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo projektuose“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T1-77 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2021 metų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo, 2021 metų objektų sąrašo patvirtinimo

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-15 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T1-117 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T1-123 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos nuostatų, Šilalės rajono savivaldybės Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos vertinimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T1-152 „Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Kvėdarnos ambulatorijai“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T1-150 „Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise“ pakeitimo

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų bei geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokesčio nustatymo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T1-198 „Dėl leidimo išnuomoti socialinius būstus savivaldybės būsto nuomos sąlygomis“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T1-276 „Dėl leidimo išnuomoti socialinius būstus savivaldybės būsto nuomos sąlygomis“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-42 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai