Šilalės rajono savivaldybės tarybos 55 posėdžio, vyksiančio 2022 m. rugsėjo 29 d. 10 val., sprendimų projektai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 55 posėdžio sušaukimo

Tarybos posėdį bus galima stebėti čia

Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai vyks 2022 m. rugsėjo 26 d. (pirmadienį):

9.00 – Kontrolės

11.00 – Finansų, investicijų ir verslo

13.00 – Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos

14.30 – Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų

16.00 – Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų

1. Nr. T25-234 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T1-185 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo

2. Nr. T25-260 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 23 d. sprendimo Nr. T1-107 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo

3. Nr. T25-241 Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo

4. Nr. T25-250 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T1-265 ,,Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo

5. Nr. T25-258 Dėl Trūkstamų specialistų pritraukimo į Šilalės rajono savivaldybę tvarkos aprašo patvirtinimo

6. Nr. T25-236 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto vykdymo ataskaitų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo

7. Nr. T25-262 Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo

8. Nr. T25-257 Dėl Šilalės rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo

9. Nr. T25-259 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T1-23 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

10. Nr. T25-238 Dėl leidimo imti trumpalaikę paskolą (kredito liniją) uždarajai akcinei bendrovei „Šilalės šilumos tinklai“

11. Nr. T25-242 Dėl įsipareigojimo skirti lėšas Laukuvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios tvarkybos ir restauravimo darbams

12. Nr. T25-244 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės dalyvavimui projekte „Karjeros specialistų tinklo vystymas“

13. Nr. T25-252 Dėl Mokinių priėmimo į Šilalės sporto mokyklą tvarkos aprašo patvirtinimo

14. Nr. T25-245 Dėl priešmokyklinio ugdymo programos vykdymo Šilalės rajono ugdymo įstaigose 2022–2023 mokslo metais

15. Nr. T25-261 Dėl nekilnojamojo turto (butų) pirkimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn socialinio būsto fondo plėtrai

16. Nr. T25-233 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės administracijai dalyvauti projekte „Atviros ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose kūrimas“ partnerio teisėmis

17. Nr. T25-237 Dėl elektromobilių įkrovimo stotelių projektavimo paslaugos pirkimo

18. Nr. T25-240 Dėl leidimo vykdyti pirkimą

19. Nr. T25-255 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-73 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo, 2022 metų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

20. Nr. T25-247 Dėl valstybinės žemės sklypo įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus

21. Nr. T25-239 Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

22. Nr. T25-246 Dėl pastato esminio pagerinimo darbų vertės perdavimo Šilalės rajono savivaldybės kultūros centrui

23. Nr. T25-249 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T1-172 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“ pakeitimo

24. Nr. T25-253 Dėl socialinio būsto pirkimo Šilalės rajono savivaldybės būsto fondui plėtoti

25. Nr. T25-251 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-42 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

26. Nr. T25-248 Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose, Intensyvios krizių įveikimo pagalbos ir Apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugų teikimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašų patvirtinimo

27. Nr. T25-243 Dėl Vaiko budinčio globotojo ir globos centro veiklos organizavimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

28. Nr. T25-256 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T1-86 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šilalės rajono gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

29. Nr. T25-254 Dėl vidutinių kuro kainų nepasiturintiems gyventojams patvirtinimo

30. Nr. T25-235 Dėl mokamų slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų, teikiamų viešojoje įstaigoje Šilalės rajono ligoninėje, kainų patvirtinimo

31. Nr. T25-232 Dėl Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų dalinio kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

 

Nr. T25-230 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T1-265 ,,Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T25-231 Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo

 


Šilalės rajono savivaldybės tarybos 54 posėdžio, vyksiančio 2022 m. rugpjūčio 26 d. 10 val., sprendimų projektai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 54 posėdžio sušaukimo

Tarybos posėdį bus galima stebėti čia

Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai vyks 2022 m. rugpjūčio 22 d. (pirmadienį):

9.00 – Kontrolės

11.00 – Finansų, investicijų ir verslo

13.00 – Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos

15.00 – Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų

16.00 – Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų

1. Nr. T2-221 Dėl Šilalės rajono savivaldybės atstovo delegavimo į Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos regioninę kultūros tarybą

2. Nr. T25-217 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T1-104 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų skaičiaus 2022–2023 mokslo metais nustatymo“ pakeitimo

3. Nr. T25-218 Dėl pritarimo Šilalės sporto mokyklos 2022–2023 ir 2023–2024 mokslo metų ugdymo planui

4. Nr. T25-219 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugpjūčio 6 d. sprendimo Nr. T1-232 ,,Dėl mokesčio nustatymo už neformalųjį vaikų švietimą Šilalės rajono sporto mokykloje“ pakeitimo

5. Nr. T25-210 Dėl atsisakymo vykdyti projektines veiklas

6. Nr. T25-226 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T1-156 „Dėl Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietoje (u. k. 11207) esančio monumento demontavimo“ pakeitimo

7. Nr. T25-224 Dėl leidimo vykdyti kelio rangos darbų pirkimą

8. Nr. T25-223 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 4 d. sprendimo Nr. T1-223 „Dėl leidimo vykdyti projektavimo darbų pirkimą“ pripažinimo netekusiu galios

9. Nr. T25-229 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-74 "Dėl priešgaisrinio gelbėjimo automobilio pirkimo" pakeitimo

10. Nr. T25-215 Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio, Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos panaudos pagrindais naudojamo, turto nurašymo ir likvidavimo

11. Nr. T25-214 Dėl savivaldybės turto nuomos

12. Nr. T25-216 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį

13. Nr. T25-212 Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinį statinį įregistravimo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijai

14. Nr. T25-222 Dėl pritarimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutui R-2 Šilalė–Tauragė–Šilalė ir maršruto derinimo

15. Nr. T25-213 Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėtojų mokestinių nepriemokų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo

16. Nr. T25-225 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T1-119 „Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų socialinių paslaugų teikimo" pakeitimo 

17. Nr. T25-227 Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo tvirtinimo

18. Nr. T25-228 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-71 „Dėl koeficientų Šilalės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžiui apskaičiuoti nustatymo“ pakeitimo

19. Nr. T25-220 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T1-19 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybės kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios

 

 

 


Šilalės rajono savivaldybės tarybos 53 posėdžio, vyksiančio 2022 m. liepos 28 d. 10 val., sprendimų projektai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 53 posėdžio sušaukimo

Tarybos posėdį bus galima stebėti čia

Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai vyks 2022 m. liepos 25 d. (pirmadienį):

9.00 – Kontrolės

11.00 – Finansų, investicijų ir verslo

13.00 – Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos

15.00 – Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų

1.Nr. T25-190 Dėl Šilalės garbės piliečio vardo suteikimo Konradui Bastianui

2. Nr. T25-189 Dėl Šilalės garbės piliečio vardo suteikimo Kaziui Misiui

3. Nr. T25-191 Dėl Šilalės garbės piliečio vardo suteikimo Daliai Grinkevičiūtei

4. Nr. T25-201 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-27 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

5. Nr. T25-204 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 17 d. sprendimo Nr. T1-240 „Dėl bendradarbiavimo susitarimo su Ukrainos Respublikos Ternopolio apskrities Borščivo rajono savivaldybe“ pakeitimo

6. Nr. T25-206 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T1-23 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

7. Nr. T25-199 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-203 „Dėl Šilalės rajono gabių mokinių ir studentų skatinimo programos, atrankos komisijos ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

8. Nr. T25-186 Dėl įgaliojimo Šilalės suaugusiųjų mokyklos direktoriui

9. Nr. T25-188 Dėl įsipareigojimo skirti lėšas Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijai papildomo klasės komplekto išlaikymui

10. Nr. T25-193 Dėl Šilalės rajono savivaldybės priešmokyklinio ugdymo organizavimo aprašo tvirtinimo

11. Nr. T25-187 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T1-158 ,,Dėl Apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

12. Nr. T25-209 Dėl sporto klubo ,,Šilalės lūšis“ paraiškos finansavimo

13. Nr. T25-208 Dėl sporto klubo ,,Šilalės futbolas“ paraiškos finansavimo

14. Nr. T25-202 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T1-263 „Dėl sutikimo perduoti Šilalės rajono savivaldybės turtą valstybės nuosavybėn“ pakeitimo

15. Nr. T25-198 Dėl Šilalės rajono geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo patvirtinimo

16. Nr. T25-203 Dėl Šilalės rajono savivaldybės sutikimų steigti lošimų organizavimo vietą ar tęsti lošimų organizavimo veiklą lošimų organizavimo vietoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

17. Nr. T25-200 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T1-14 "Dėl Malūno gatvės, esančios Stungaičių kaime, Šilalės rajone, įregistravimo savivaldybei nuosavybės teise" pakeitimo

18. Nr. T25-195 Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

19. Nr. T25-196 Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į statinius įregistravimo, apskaitymo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

20. Nr. T25-192 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-103 „Dėl vietinių rinkliavų nustatymo ir vietinių rinkliavų Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

21. Nr. T25-197 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T1-278 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai“ pakeitimo

22. Nr. T25-194 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. T1-66 ,,Dėl UAB ,,Šilalės šilumos tinklai“ teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios

23. Nr. T25-207 Dėl Šilalės rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2022–2027 metų programos patvirtinimo

24. Nr. T25-205 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T1-229 ,,Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo renginių metu Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje“ pakeitimo

Papildomi sprendimų projektai:

Nr. T25-210 Dėl atsisakymo vykdyti projektines veiklas

Nr. T25-211 Dėl Šilalės garbės piliečio vardo suteikimo Petrui Linkevičiui

 


Šilalės rajono savivaldybės tarybos 52 posėdžio, vyksiančio 2022 m. birželio 29 d. 10 val., sprendimų projektai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 52 posėdžio sušaukimo

Tarybos posėdį bus galima stebėti čia

Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai vyks 2022 m. birželio 27 d. (pirmadienį):

9.00 – Kontrolės

11.00 – Finansų, investicijų ir verslo

13.00 – Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos

14.30 – Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų

16.00 – Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų

 

1. Nr. T25-168 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T1-185 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo

2.  Nr. T25-170 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T1-287 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių delegavimo į Tauragės regiono plėtros tarybos kolegiją“ pakeitimo

3. Nr. T25-171 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 21 d. sprendimo Nr. T1-133 „Dėl Šilalės garbės piliečio vardo atrankos komisijos sudarymo“ pakeitimo

4. Nr. T25-163 Dėl pavedimo derinti dokumentų ir bylų apskaitos dokumentus ir dokumentacijos planus

5. Nr. T25-181 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T1-23 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

6. Nr. T25-158 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 10 d. sprendimo Nr. T1-269 „Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo

7. Nr. T25-159 Dėl 2023 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo

8. Nr. T25-179 Dėl pavedimo vykdyti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas

9. Nr. T25-180 Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo

10. Nr. T25-185 Dėl Šilalės rajono savivaldybės gaisrų prevencinės 2022-2024 metų programos patvirtinimo

11. Nr. T25-173 Dėl Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietoje (u. k. 11207) esančio monumento demontavimo

12. Nr. T25-174 Dėl sporto klubo ,,Šilalės lūšis“ paraiškos finansavimo

13. Nr. T25-175 Dėl sporto klubo ,,Šilalės futbolas“ paraiškos finansavimo

14. Nr. T25-169 Dėl viešosios įstaigos ,,Moto-30“ paraiškos finansavimo

15. Nr. T25-166 Dėl Šilalės rajono geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo patvirtinimo

16. Nr. T25-167 Dėl nekilnojamojo turto (butų) pirkimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn socialinio būsto fondo plėtrai

17. Nr. T25-178 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T1-191 "Dėl Šilalės rajono nevyriausybinių organizacijų plėtros programos, atrankos komisijos ir jos nuostatų tvirtinimo" pakeitimo

18. Nr. T25-177 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T1- 201 "Dėl Šilalės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

19. Nr. T25-182 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-73 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2022 metų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

20. Nr. T25-165 Dėl Šilalės rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo

21. Nr. T25-164 Dėl Šilalės rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo

22. Nr. T25-184 Dėl Šilalės rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo

23. Nr. T25-183 Dėl savivaldybės turto nuomos

24. Nr. T25-162 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-331 ,,Dėl UAB ,,Šilalės vandenys“ teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios

25. Nr. T25-161 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugpjūčio 13 d. sprendimo Nr. T1-296 ,,Dėl UAB ,,Šilalės vandenys“ teikiamų paslaugų kainos nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios

26. Nr. T25-160 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-276 „Dėl Šilalės rajono daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo“ pakeitimo

27. Nr. T25-176 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-42 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

28. Nr. T25-172 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T1-18 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 


Šilalės rajono savivaldybės tarybos 51 posėdžio, vyksiančio 2022 m. gegužės 31 d. 8.30 val., sprendimų projektai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 51 posėdžio sušaukimo

1. Nr. T25-153 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T1-23 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

2. Nr. T25-152 Dėl leidimo įsigyti tarnybinį lengvąjį automobilį

3. Nr. T25-154 Dėl Visuomenės informavimo apie laisvas darbo vietas Šilalės rajono savivaldybės įstaigose ir įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo

4. Nr. T25-155 Dėl 2022 metų paskelbimo Žemaičių kalbos metais Šilalės rajono savivaldybėje

5. Nr. T25-150 Dėl sporto projektų finansavimo

6. Nr. T25-133 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T1-222 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

7. Nr. T25-138 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T1-135 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės stovyklų, vykdomų mokinių atostogų metu, finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

8. Nr. T25-132 Dėl leidimo laikinai neteikti ikimokyklinio ugdymo paslaugų Šilalės r. Kvėdarnos darželyje ,,Saulutė“

9. Nr. T25-151 Dėl Šilalės r. Kvėdarnos darželio „Saulutė“ nuostatų patvirtinimo

10. Nr. T25-131 Dėl Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ nuostatų patvirtinimo

11. Nr. T25-139 Dėl Šilalės sporto mokyklos nuostatų patvirtinimo

12. Nr. T25-156 Dėl pritarimo VšĮ ,,Žaliasis regionas“ teikiamai projekto „Inovatyvus, skatinamas ir įtraukiantis požiūris (IDEA) tvariems ir atkartojamiems išmaniojo mobilumo sprendimams ir plėtrai Tauragės regione, Liepojoje, Tartu ir Vaasoje“ paraiškai

13. Nr. T25-141 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Šilalės miesto gatvės pavadinimo suteikimo

14. Nr. T25-147 Dėl žemės mokesčio ir valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų 2022 metams nustatymo

15. Nr. T25-148 Dėl 2022 metų neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo

16. Nr. T25-146 Dėl Šilalės rajono savivaldybėje esančių nekilnojamojo turto objektų, kurie yra apleisti, neprižiūrimi, sąrašo patvirtinimo

17. Nr. T25-145 Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio, Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos panaudos pagrindais naudojamo, turto nurašymo ir likvidavimo

18. Nr. T25-137 Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

19. Nr. T25-136 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T1-242 “Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo” pakeitimo

20. Nr. T25-144 Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į statinius įregistravimo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijos Pajūrio seniūnijai

21. Nr. T25-142 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijos Upynos seniūnijai

22. Nr. T25-143 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės sporto mokyklai

23. Nr. T25-149 Dėl leidimo Šilalės rajono socialinių paslaugų namams pirkti transporto priemones

24. Nr. T25-134 Dėl pritarimo UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro 2021 metų veiklos ataskaitai

25. Nr. T25-140 Dėl Šilalės rajono kaimo plėtros rėmimo 2021–2023 metų programos paraiškų atrankos komisijos patvirtinimo

26. Nr. T25-135 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 10 d. sprendimo Nr. T1-279 „Dėl Sveikatos apsaugos programos įgyvendinimo komisijos patvirtinimo“ pakeitimo

27. Nr. T25-157 Dėl papildomų lėšų skyrimo projekto „Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas“ 3.2.1 veiklos „Socialinės globos įstaigai pritaikytas Bijotų mokyklos pastatas“ įgyvendinimui

 

 


Šilalės rajono savivaldybės tarybos 50 posėdžio, vyksiančio 2022 m. gegužės 26 d. 10 val., sprendimų projektai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 50 posėdžio sušaukimo

Tarybos posėdį bus galima stebėti čia

Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai vyks 2022 m. gegužės 23 d. (pirmadienį):

9.00 – Kontrolės

10.30 – Finansų, investicijų ir verslo

13.00 – Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų

14.30 – Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos

16.00 – Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų

 

1. Nr. T25-153 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T1-23 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

2. Nr. T25-152 Dėl leidimo įsigyti tarnybinį lengvąjį automobilį

3. Nr. T25-154 Dėl Visuomenės informavimo apie laisvas darbo vietas Šilalės rajono savivaldybės įstaigose ir įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo

4. Nr. T25-155 Dėl 2022 metų paskelbimo Žemaičių kalbos metais Šilalės rajono savivaldybėje

5. Nr. T25-150 Dėl sporto projektų finansavimo

6. Nr. T25-133 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T1-222 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

7. Nr. T25-138 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T1-135 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės stovyklų, vykdomų mokinių atostogų metu, finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

8. Nr. T25-132 Dėl leidimo laikinai neteikti ikimokyklinio ugdymo paslaugų Šilalės r. Kvėdarnos darželyje ,,Saulutė“

9. Nr. T25-151 Dėl Šilalės r. Kvėdarnos darželio „Saulutė“ nuostatų patvirtinimo

10. Nr. T25-131 Dėl Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ nuostatų patvirtinimo

11. Nr. T25-139 Dėl Šilalės sporto mokyklos nuostatų patvirtinimo

12. Nr. T25-156 Dėl pritarimo VšĮ ,,Žaliasis regionas“ teikiamai projekto „Inovatyvus, skatinamas ir įtraukiantis požiūris (IDEA) tvariems ir atkartojamiems išmaniojo mobilumo sprendimams ir plėtrai Tauragės regione, Liepojoje, Tartu ir Vaasoje“ paraiškai

13. Nr. T25-141 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Šilalės miesto gatvės pavadinimo suteikimo

14. Nr. T25-147 Dėl žemės mokesčio ir valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų 2022 metams nustatymo

15. Nr. T25-148 Dėl 2022 metų neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo

16. Nr. T25-146 Dėl Šilalės rajono savivaldybėje esančių nekilnojamojo turto objektų, kurie yra apleisti, neprižiūrimi, sąrašo patvirtinimo

17. Nr. T25-145 Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio, Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos panaudos pagrindais naudojamo, turto nurašymo ir likvidavimo

18. Nr. T25-137 Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

19. Nr. T25-136 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T1-242 "Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo" pakeitimo

20. Nr. T25-144 Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į statinius įregistravimo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijos Pajūrio seniūnijai

21. Nr. T25-142 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijos Upynos seniūnijai

22. Nr. T25-143 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės sporto mokyklai

23. Nr. T25-149 Dėl leidimo Šilalės rajono socialinių paslaugų namams pirkti transporto priemones

24. Nr. T25-134 Dėl pritarimo UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro 2021 metų veiklos ataskaitai

25. Nr. T25-140 Dėl Šilalės rajono kaimo plėtros rėmimo 2021–2023 metų programos paraiškų atrankos komisijos patvirtinimo

26. Nr. T25-135 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 10 d. sprendimo Nr. T1-279 „Dėl Sveikatos apsaugos programos įgyvendinimo komisijos patvirtinimo“ pakeitimo

27. Nr. T25-157 Dėl papildomų lėšų skyrimo projekto „Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas“ 3.2.1 veiklos „Socialinės globos įstaigai pritaikytas Bijotų mokyklos pastatas“ įgyvendinimui

 

 

 

 

 

 


Šilalės rajono savivaldybės tarybos 49 posėdžio, vyksiančio 2022 m. balandžio 28 d. 10 val., sprendimų projektai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 49 posėdžio sušaukimo

Tarybos posėdį bus galima stebėti čia

Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai vyks 2022 m. balandžio 25 d. (pirmadienį):

9.00 – Kontrolės

11.00 – Finansų, investicijų ir verslo

13.00 – Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų

14.30 – Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos

15.30 – Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų

 

1. Nr. T25-130 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojo skyrimo

2. Nr. T25-128 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2021 metų veiklos ataskaitai

3. Nr. T25-125 Dėl Šilalės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo

4. Nr. T25-120 Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų skaičiaus 2022–2023 mokslo metais nustatymo

5. Nr. T25-110 Dėl nekilnojamojo turto (butų) pirkimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn socialinio būsto fondo plėtrai

6. Nr. T25-127 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T1-16 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

7. Nr. T25-126 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Šilalės miesto gatvės pavadinimo suteikimo

8. Nr. T25-113 Dėl pavadinimų suteikimo Šilalės rajono savivaldybės Kaltinėnų seniūnijos Krūtilių kaimo gatvėms

9. Nr. T25-118 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T1-296 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Privatizavimo komisijos sudarymo ir Šilalės rajono savivaldybės Privatizavimo komisijos nuostatų patvirtinimo “ pakeitimo

10. Nr. T25-108 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-276 „Dėl Šilalės rajono daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo“ pakeitimo

11. Nr. T25-121 Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio, Šilalės rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomo, turto nurašymo ir likvidavimo

12. Nr. T25-116 Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo, apskaitymo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

13. Nr. T25-107 Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

14. Nr. T25-124 Dėl turto (metodinių leidinių) perėmimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

15. Nr. T25-111 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės autobusų parkas“ 2021 metų veiklos ataskaitai

16. Nr. T25-106 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės vandenys“ 2021 metų veiklos ataskaitai

17. Nr. T25-112 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Gedmina“ 2021 metų veiklos ataskaitai

18. Nr. T25-109 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės šilumos tinklai“ 2021 metų veiklos ataskaitai

19. Nr. T25-123 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr. T1-213 ,,Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ 2019–2023 m. investicijų plano derinimo“ pakeitimo

20. Nr. T25-114 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo

21. Nr. T25-117 Dėl pritarimo Šilalės rajono socialinių paslaugų namų 2021 metų veiklos ataskaitai

22. Nr. T25-122 Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų socialinių paslaugų teikimo

23. Nr. T25-115 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo

24. Nr. T25-129 Dėl Šilalės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos tvirtinimo

25. Nr. T25-119 Dėl mokamų slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų, teikiamų Šilalės rajono viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kainų patvirtinimo

 

 


Šilalės rajono savivaldybės tarybos 48 posėdžio, vyksiančio 2022 m. kovo 30 d. 10 val., sprendimų projektai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 48 tarybos posėdžio sušaukimo

Tarybos posėdį bus galima stebėti čia

Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai vyks 2022 m. kovo 28 d. (pirmadienį):

9.00 – Finansų, investicijų ir verslo

11.00 – Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų

13.00 – Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos

15.30 – Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų

 

1. Nr. T25-87  Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių atsiskaitymo gyventojams tvarkaraščio patvirtinimo

2. Nr. T25-104 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko skyrimo

3. Nr. T25-101 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2022 metų veiklos programos tvirtinimo

4. Nr. T25-105 Dėl humanitarinės pagalbos suteikimo

5. Nr. T25-97 Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių nuomos pagal veiklos nuomos sutartį

6. Nr. T25-95 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 10 d. sprendimo Nr. T1-269 „Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo

7. Nr. T25-59 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo

8. Nr. T25-88 Dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „slaptai“, išdavimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Virginijui Kvederiui

9. Nr. T25-57 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai

10. Nr. T25-53 Dėl pritarimo Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai

11. Nr. T25-58 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai

12. Nr. T25-46 Dėl pritarimo Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai

13. Nr. T25-48 Dėl pritarimo Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai

14. Nr. T25-49 Dėl pritarimo Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai

15. Nr. T25-60 Dėl pritarimo Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai

16. Nr. T25-47 Dėl pritarimo Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai

17. Nr. T25-54 Dėl pritarimo Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai

18. Nr. T25-56 Dėl pritarimo Šilalės suaugusiųjų mokyklos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai

19. Nr. T25-62 Dėl pritarimo Šilalės sporto mokyklos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai

20. Nr. T25-55 Dėl pritarimo Šilalės meno mokyklos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai

21. Nr. T25-63 Dėl pritarimo Šilalės lopšelio-darželio ,,Žiogelis“ direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai

22. Nr. T25-51 Dėl pritarimo Šilalės r. Kvėdarnos darželio ,,Saulutė“ direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai

23. Nr. T25-52 Dėl pritarimo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai

24. Nr. T25-84 Dėl išlyginamųjų klasių ir (ar) išlyginamųjų mobilių grupių steigimo Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose

25. Nr. T25-85 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugpjūčio 6 d. sprendimo Nr. T1-232 ,,Dėl mokesčio nustatymo už neformalųjį vaikų švietimą Šilalės rajono sporto mokykloje“ pakeitimo

26. Nr. T25-69 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T1-40 „Dėl Etninės kultūros plėtros programos įgyvendinimo“ pakeitimo

27. Nr. T25-86 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-149 „Dėl vaikų priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes“ pakeitimo

28. Nr. T25-89 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T1-223 ,,Dėl mokesčio už neformalųjį vaikų švietimą Šilalės meno mokykloje nustatymo“ pakeitimo

29. Nr. T25-100 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T1-113 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metams bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo

30. Nr. T25-82 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. T1-285 ,,Dėl Mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas Šilalės rajono savivaldybės mokyklose, išlaikymą nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

31. Nr. T25-83 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T1-256 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos 2020-2022 metų plėtros programos, atrankos komisijos ir jos veiklos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo

32. Nr. T25-99 Dėl Šilalės rajono vietinės reikšmės kelių objektų prioritetinių eilių 2022-2024 metų sąrašo patvirtinimo

33. Nr. T25-98 Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2022 metų objektų sąrašo patvirtinimo

34. Nr. T25-102 Dėl priešgaisrinio gelbėjimo automobilio pirkimo

35. Nr. T25-94 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T1-197 „Dėl vandentiekio ir nuotekų tinklų Šilo gatvėje projektavimo paslaugos pirkimo“ pakeitimo

36. Nr. T25-79 Dėl pritarimo Nevočių kaimo bendruomenės rengiamam projektui ir lėšų skyrimo

37. Nr. T25-90 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Traksėdžio seniūnijos Šėrikų kaime gatvių pavadinimų suteikimo

38. Nr. T25-103 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Šilalės kaimiškosios seniūnijos gatvių pavadinimų suteikimo

39. Nr. T25-92 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T1-123 „Dėl Daugiabučių namų savininkų rėmimo programos tvirtinimo“ pakeitimo

40. Nr. T25-61 Dėl nekilnojamojo turto, esančio Nepriklausomybės g. 5, Varsėdžių k., Upynos sen., Šilalės r. sav., pirkimo savivaldybės nuosavybėn

41. Nr. T25-64 Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

42. Nr. T25-65 Dėl sutikimo perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą ir jo perdavimo

43. Nr. T25-67 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 4 d. sprendimo Nr. T1-230 "Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai" pakeitimo

44. Nr. T25-71 Dėl savivaldybės turto nuomos

45. Nr. T25-91 Dėl materialiojo ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

46. Nr. T25-93 Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų maitinimo, medikamentų, aprangos ir patalynės piniginių išlaidų normų 2022 metams nustatymo

47. Nr. T25-96 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T1-80 „Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems faktinių išlaidų maksimalių dydžių nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios

48. Nr. T25-81 Dėl Šilalės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo

49. Nr. T25-72 Dėl Šilalės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo

50. Nr. T25-73 Dėl Šilalės rajono savivaldybės saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo leidimų išdavimo, prašymų dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo, sumokėtos želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

51. Nr. T25-70 Dėl Šilalės rajono savivaldybės lėšų, reikalingų viešųjų želdynų ir želdinių apsaugai, priežiūrai ir tvarkymui, viešųjų želdynų kūrimui ir želdinių veisimui, želdynų ir želdinių inventorizavimui, viešųjų želdynų ir želdinių būklės ekspertizėms atlikti, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo

52. Nr. T25-68 Dėl melioracijos griovių ir statinių juose rekonstrukcijos

53. Nr. T25-50 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T1-153 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

54. Nr. T25-76 Dėl viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės 2021 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

55. Nr. T25-80 Dėl viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro 2021 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

56. Nr. T25-78 Dėl viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro 2021 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

57. Nr. T25-77 Dėl viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos 2021 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

58. Nr. T25-75 Dėl viešosios įstaigos Kvėdarnos ambulatorijos 2021 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

59. Nr. T25-74 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2021 m. veiklos ataskaitai

60. Nr. T25-66 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitai