Šilalės rajono savivaldybės tarybos 62 posėdžio, vyksiančio 2023 m. balandžio 13 d., sprendimų projektai

Nr. T25-25 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai

Nr. T25-26 Dėl pritarimo Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai

Nr. T25-28 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai

Nr. T25-29 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2022 m. veiklos ataskaitai

Nr. T25-30 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos 2022 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-34 Dėl viešosios įstaigos Kvėdarnos ambulatorijos sveikatos priežiūros specialistų poreikio 2023–2027 m. prognozės suderinimo

Nr. T1-35 Dėl viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės sveikatos priežiūros specialistų poreikio 2023–2027 m. prognozės suderinimo

Nr. T1-36 Dėl viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos sveikatos priežiūros specialistų poreikio 2023–2027 m. prognozės suderinimo

Nr. T1-37 Dėl viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro sveikatos priežiūros specialistų poreikio 2023–2027 m. prognozės suderinimo

Nr. T1-38 Dėl viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro sveikatos priežiūros specialistų poreikio 2023–2027 m. prognozės suderinimo

Nr. T1-40 Dėl pritarimo Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-41 Dėl valstybės turto perėmimo, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-42 Dėl pritarimo Šilalės r. Kvėdarnos darželio ,,Saulutė“ direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-43 Dėl pritarimo Šilalės lopšelio-darželio ,,Žiogelis“ direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-44 Dėl pritarimo Šilalės meno mokyklos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-45 Dėl pritarimo Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-46 Dėl pritarimo Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-47 Dėl pritarimo Šilalės suaugusiųjų mokyklos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-48 Dėl pritarimo Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-49 Dėl pritarimo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-50 Dėl pritarimo Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-52 Dėl valstybės turto perėmimo, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-53 Dėl pritarimo Šilalės sporto mokyklos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-58 Dėl pritarimo Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai

Nr. T25-93 Dėl viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės 2022 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai


Šilalės rajono savivaldybės tarybos 61 posėdžio, vyksiančio 2023 m. kovo 30 d. 10 val., sprendimų projektai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo

Tarybos posėdį bus galima stebėti čia

Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai vyks 2023 m. kovo 27 d. (pirmadienį):

9.00 – Kontrolės

11.00 – Finansų, investicijų ir verslo

13.00 – Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos

14.00 – Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų

15.30 – Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų

 

1.Nr. T25-91 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo

2. Nr. T25-73 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės tarybos ir mero 2022 metų veiklos ataskaitai

3. Nr. T25-39 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos 2022 m. veiklos ataskaitai (ataskaita, aiškinamasis raštas)

4. Nr. T25-78 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2023 metų veiklos programos tvirtinimo

5. Nr. T25-85 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T1-2 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023- 2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

6. Nr. T25-82 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

7. Nr. T25-86 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T1-219 „Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo

8. Nr. T25-64 Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų skaičiaus 2023–2024 mokslo metais nustatymo

9. Nr. T25-67 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T1-260 „Dėl Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo ir nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos programos 2022–2024 m. patvirtinimo“ pakeitimo

10. Nr. T25-87 Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2023 metų objektų sąrašo patvirtinimo

11. Nr. T25-89 Dėl Šilalės rajono vietinės reikšmės kelių objektų prioritetinių eilių 2023–2025 metų sąrašo patvirtinimo

12. Nr. T25-56 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T1-121 „dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijos alternatyvių energijos šaltinių – saulės ir vėjo jėgainių plėtros išdėstymo specialiojo plano rengimo“ pripažinimo netekusiu galios

13. Nr. T25-55 Dėl Šilalės rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano 2021–2030 metams patvirtinimo

14. Nr. T25-54 Dėl Šilalės rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano iki 2030 m. įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

15. Nr. T25-75 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Kvėdarnos seniūnijos Padievaičio kaimo gatvių pavadinimų suteikimo

16. Nr. T25-63 Dėl leidimo dalyvauti 2021 – 2027 m. INTERREG VI – A Lietuvos - Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos pirmajame kvietime

17. Nr. T25-65 Dėl pritarimo dalyvauti 2021 - 2027 m. INTERREG VI - A Lietuvos - Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos pirmajame kvietime

18. Nr. T25-69 Dėl pritarimo dalyvauti 2021 – 2027 m. INTERREG VI – A Lietuvos – Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos pirmajame kvietime

19. Nr. T25-62 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T1-254 „Dėl leidimo vykdyti Šilalės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos ir plėtros projektavimo paslaugos pirkimą“ pakeitimo

20. Nr. T25-83 Dėl leidimo vykdyti vandens gerinimo įrenginių Didkiemyje ir Nevočiuose projektavimo ir įrengimo (statybos) rangos darbų pirkimą

21. Nr. T25-88 Dėl Dvaro Kaimo gatvės esančios Šilalės mieste rekonstravimo, įrengiant dviračių – pėsčiųjų taką, projekto parengimo paslaugos pirkimo

22. Nr. T25-70 Dėl pritarimo Tenenių bendruomenės projektui ir lėšų skyrimo

23. Nr. T25-80 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Nevyriausybinių organizacijų tarybos patvirtinimo ir pavedimo Šilalės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybai atlikti Šilalės rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos funkcijas

24. Nr. T25-59 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T1-14 „Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Gatvių apšvietimo modernizavimas Šilalės rajone“ pripažinimo netekusiu galios

25. Nr. T25-51 Dėl nekilnojamojo turto (butų) pirkimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn socialinio būsto fondo plėtrai

26. Nr. T25-60 Dėl pritarimo dalyvavimui projekte „Pacientų pavėžėjimo paslaugos modelio sukūrimas ir išbandymas“

27. Nr. T25-57 Dėl nekilnojamojo turto, esančio Eitvydaičių g. 9, Laukuvos mstl., Šilalės r. sav., nurašymo

28. Nr. T25-24 Dėl savivaldybės turto nuomos

29. Nr. T25-84 Dėl sutikimo perimti dovanojamą nekilnojamąjį turtą

30. Nr. T25-90 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį

31. Nr. T25-27 Dėl valstybės turto perėmimo, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

32. Nr. T1-32 Dėl valstybės turto perėmimo, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

33. Nr. T25-31 Dėl valstybės turto perėmimo, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai ir Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijai

34. Nr. T1-33 Dėl savivaldybės biudžeto lėšų maksimalaus dydžio socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje organizuoti ir teikti nustatymo

35. Nr. T25-76 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T1-86 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šilalės rajono gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

36. Nr. T25-92 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio gaisrų gesinimo automobilio su įranga perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai

 


Šilalės rajono savivaldybės tarybos 60 posėdžio, vyksiančio 2023 m. vasario 2 d. 10 val., sprendimų projektai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo

Tarybos posėdį bus galima stebėti čia

Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai vyks 2023 m. sausio 30 d. (pirmadienį):

9.00 – Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų

11.00 – Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos

13.00 – Finansų, investicijų ir verslo

15.30 – Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų

2023 m. sausio 31 d. (antradienį):

13.00 – Kontrolės

1.Nr. T25-20 Dėl 2023–2029 m. Tauragė+ funkcinės zonos strategijos patvirtinimo

2. Nr. T25-17 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 metų darbo plano patvirtinimo

3. Nr. T25-10 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2022 metų veiklos ataskaitai

4. Nr. T25-9 Dėl Šilalės rajono savivaldybės viešosios tvarkos bei krizių valdymo ir civilinės saugos būklės gerinimo 2023–2025 metų programos patvirtinimo

5. Nr. T25-15 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės ir Pabėgėlių priėmimo centro bendradarbiavimo sutarties pasirašymui

6. Nr. T25-3 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 28 d. sprendimo Nr. T1-180 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės priešmokyklinio ugdymo organizavimo aprašo tvirtinimo“ pakeitimo

7. Nr. T25-317 Dėl Šilalės sporto mokyklos teikiamų paslaugų kainų

8. Nr. T25-19 Dėl nekilnojamojo turto (gyvenamojo namo su žemės sklypu) pirkimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn, vykdant projektą „Bendruomeninių vaikų globos namų steigimas ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Šilalės rajono savivaldybėje“

9. Nr. T25-16 Dėl leidimo vykdyti kolumbariumo su pelenų barstymo lauku projektavimo ir įrengimo (statybos) rangos darbų pirkimą

10. Nr. T25-23 Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką projekto finansavimui gauti

11. Nr. T25-13 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T1-121 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijos alternatyvių energijos šaltinių – saulės ir vėjo jėgainių plėtros išdėstymo specialiojo plano rengimo“ pripažinimo netekusiu galios

12. Nr. T25-18 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. T1-319 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus veiklos aprašo ir Šilalės rajono savivaldybės plėtros įmokų tarifo patvirtinimo“ pakeitimo

13. Nr. T25-8 Dėl maksimalių socialinės globos paslaugų finansavimo išlaidų dydžių nustatymo

14. Nr. T25-5 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio dyzelinio šildytuvo perdavimo humanitarinei pagalbai

15. Nr. T25-7 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį

16. Nr. T25-297  Dėl valstybės turto perėmimo, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

17. Nr. T25-318 Dėl valstybės turto perėmimo, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

18. Nr. T25-1 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto, esančio Žadeikių seniūnijos teritorijoje, perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

19. Nr. T25-6 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T1-258 „Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto, esančio Pajūrio seniūnijos teritorijoje, perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai“ pakeitimo

20. Nr. T25-12 Dėl Šilalės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo

21. Nr. T25-11 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo patvirtinimo

22. Nr. T25-14 Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos 2023–2025 metų plėtros programos, atrankos komisijos ir jos veiklos nuostatų tvirtinimo

23. Nr. T25-2 Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2021 metų ataskaitos

24. Nr. T25-4 Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo 2022 metų ataskaitos patvirtinimo

25. Nr. T25-21 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo

26. Nr. T25-22 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo

 


Šilalės rajono savivaldybės tarybos 58 posėdžio, vyksiančio 2022 m. gruodžio 15 d. 10 val., sprendimų projektai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 58 posėdžio sušaukimo

Tarybos posėdį bus galima stebėti čia

Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai vyks 2022 m. gruodžio 12 d. (pirmadienį):

9.00 – Kontrolės

11.00 – Finansų, investicijų ir verslo

13.00 – Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos

13.30 – Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų

15.30 – Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų

1. Nr. T25-311 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T1-23 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

2. Nr. T25-304 Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų Šilalės rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo

3. Nr. T25-306 Dėl Šilalės rajono savivaldybės trūkstamų specialistų sąrašo sudarymo ir prašymų svarstymo komisijos

4. Nr. T25-309  Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimo Nr.T1-149 „Dėl vaikų priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes“ pakeitimo

5. Nr. T25-303  Dėl Šilalės rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano 2021-2030 metams patvirtinimo

6. Nr. T25-302 Dėl Šilalės rajono vietinės reikšmės kelio Nr. UP-09 rekonstravimo, įrengiant pralaidą per Jėrubyno upę projekto parengimo paslaugos pirkimo

7. Nr. T25-295 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 28 d. sprendimo Nr. T1-189 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į statinius įregistravimo, apskaitymo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai“ 1.2 papunkčio pripažinimo netekusiu galios

8. Nr. T25-297 Dėl valstybės turto perėmimo, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

9. Nr. T25-305 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto, esančio Šilalės kaimiškosios seniūnijos teritorijoje, perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

10. Nr. T25-301 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto, esančio Kaltinėnų seniūnijos teritorijoje, perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

11. Nr. T25-298 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto, esančio Palentinio seniūnijos teritorijoje, perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

12. Nr. T25-299 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto, esančio Didkiemio seniūnijos teritorijoje, perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

13. Nr. T25-300 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto, esančio Upynos seniūnijos teritorijoje, perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

14. Nr. T25-307 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį

15. Nr. T25-308 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-42 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

16. Nr. T25-310 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T1-173 „Dėl Pasiūlymų dėl Šilalės rajono savivaldybės draustinio steigimo, jo ribų keitimo, gamtos paveldo objekto paskelbimo savivaldybės saugomu teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

17. Nr. T25-296 Dėl viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo struktūros patvirtinimo


Šilalės rajono savivaldybės tarybos 57 posėdžio, vyksiančio 2022 m. lapkričio 24 d. 10 val., sprendimų projektai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 57 posėdžio sušaukimo

Tarybos posėdį bus galima stebėti čia

Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai vyks 2022 m. lapkričio 21 d. (pirmadienį):

9.00 – Kontrolės

11.00 – Finansų, investicijų ir verslo

13.00 – Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos

14.00 – Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų posėdis vyks 2022 m. lapkričio 22 d. 15 val.

15.30 – Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų

 

1. Nr. T25-294 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T1-23 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

2. Nr. T25-285 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės ir Klaipėdos valstybinės kolegijos bendradarbiavimo sutarties pasirašymui

3. Nr. T25-281 Dėl leidimo vykdyti Šilalės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos projektavimo paslaugos pirkimą

4. Nr. T25-282 Dėl tilto per Jėrubyno upę Paakmenio kaime (kelias Nr. Up-09) rekonstravimo projekto parengimo paslaugos pirkimo

5. Nr. T25-278 Dėl valstybės turto perėmimo, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

6. Nr. T25-288 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio, Šilalės miesto seniūnijos patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

7. Nr. T25-286 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto, esančio Kvėdarnos seniūnijos teritorijoje, perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

8. Nr. T25-293 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto, esančio Pajūrio seniūnijos teritorijoje, perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

9. Nr. T25-287 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto, esančio Traksėdžio seniūnijos teritorijoje, perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

10. Nr. T25-289 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto, esančio Bijotų seniūnijos teritorijoje, perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

11. Nr. T25-292 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto, esančio Bilionių seniūnijos teritorijoje, perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

12. Nr. T25-291 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį

13. Nr. T25-290 Dėl savivaldybės turto nuomos

14. Nr. T25-283 Dėl atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio

15. Nr. T25-284 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-42 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

16. Nr. T25-279 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 26 d. sprendimo Nr. T1-159 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ pakeitimo

17. Nr. T25-280 Dėl Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

 


Šilalės rajono savivaldybės tarybos 56 posėdžio, vyksiančio 2022 m. spalio 27 d. 10 val., sprendimų projektai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 56 posėdžio sušaukimo

Tarybos posėdį bus galima stebėti čia

Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai vyks 2022 m. spalio 24 d. (pirmadienį):

9.00 – Kontrolės

11.00 – Finansų, investicijų ir verslo

13.00 – Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos

14.00 – Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų

15.30 – Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų

 

1. Nr. T25-274 Dėl Šilalės rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2. Nr. T25-276 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T1-219 „Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo

3. Nr. T25-277 Dėl Lietuvos Respublikos 2022 m. valstybės biudžeto lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

4. Nr. T25-270 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. T1-285 ,,Dėl Mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas Šilalės rajono savivaldybės mokyklose, išlaikymą nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

5. Nr. T25-269 Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus 2023 metais, nustatymo

6. Nr. T25-272 Dėl valstybinės žemės sklypo įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus

7. Nr. T25-267 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-73 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2022 metų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

8. Nr. T25-263 Dėl elektromobilių įkrovimo stotelių projektavimo paslaugos pirkimo

9. Nr. T25-266 Dėl valstybės turto perėmimo, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

10. Nr. T25-271 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto, esančio Kvėdarnos seniūnijos teritorijoje, perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

11. Nr. T25-273 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T1-210 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo

12. Nr. T25-275 Dėl Šilalės rajono savivaldybės įstaigų darbuotojų dalinio kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

13. Nr. T25-264 Dėl Šilalės rajono savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

14. Nr. T25-268 Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo

15. Nr. T25-265 Dėl mokamų slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų, teikiamų Šilalės rajono savivaldybės viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kainų patvirtinimo


Šilalės rajono savivaldybės tarybos 55 posėdžio, vyksiančio 2022 m. rugsėjo 29 d. 10 val., sprendimų projektai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 55 posėdžio sušaukimo

Tarybos posėdį bus galima stebėti čia

Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai vyks 2022 m. rugsėjo 26 d. (pirmadienį):

9.00 – Kontrolės

11.00 – Finansų, investicijų ir verslo

13.00 – Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos

14.30 – Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų

16.00 – Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų

1. Nr. T25-234 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T1-185 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo

2. Nr. T25-260 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 23 d. sprendimo Nr. T1-107 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo

3. Nr. T25-241 Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo

4. Nr. T25-250 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T1-265 ,,Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo

5. Nr. T25-258 Dėl Trūkstamų specialistų pritraukimo į Šilalės rajono savivaldybę tvarkos aprašo patvirtinimo

6. Nr. T25-236 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto vykdymo ataskaitų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo

7. Nr. T25-262 Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo

8. Nr. T25-257 Dėl Šilalės rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo

9. Nr. T25-259 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T1-23 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

10. Nr. T25-238 Dėl leidimo imti trumpalaikę paskolą (kredito liniją) uždarajai akcinei bendrovei „Šilalės šilumos tinklai“

11. Nr. T25-242 Dėl įsipareigojimo skirti lėšas Laukuvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios tvarkybos ir restauravimo darbams

12. Nr. T25-244 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės dalyvavimui projekte „Karjeros specialistų tinklo vystymas“

13. Nr. T25-252 Dėl Mokinių priėmimo į Šilalės sporto mokyklą tvarkos aprašo patvirtinimo

14. Nr. T25-245 Dėl priešmokyklinio ugdymo programos vykdymo Šilalės rajono ugdymo įstaigose 2022–2023 mokslo metais

15. Nr. T25-261 Dėl nekilnojamojo turto (butų) pirkimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn socialinio būsto fondo plėtrai

16. Nr. T25-233 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės administracijai dalyvauti projekte „Atviros ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose kūrimas“ partnerio teisėmis

17. Nr. T25-237 Dėl elektromobilių įkrovimo stotelių projektavimo paslaugos pirkimo

18. Nr. T25-240 Dėl leidimo vykdyti pirkimą

19. Nr. T25-255 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-73 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo, 2022 metų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

20. Nr. T25-247 Dėl valstybinės žemės sklypo įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus

21. Nr. T25-239 Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

22. Nr. T25-246 Dėl pastato esminio pagerinimo darbų vertės perdavimo Šilalės rajono savivaldybės kultūros centrui

23. Nr. T25-249 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T1-172 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“ pakeitimo

24. Nr. T25-253 Dėl socialinio būsto pirkimo Šilalės rajono savivaldybės būsto fondui plėtoti

25. Nr. T25-251 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-42 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

26. Nr. T25-248 Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose, Intensyvios krizių įveikimo pagalbos ir Apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugų teikimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašų patvirtinimo

27. Nr. T25-243 Dėl Vaiko budinčio globotojo ir globos centro veiklos organizavimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

28. Nr. T25-256 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T1-86 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šilalės rajono gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

29. Nr. T25-254 Dėl vidutinių kuro kainų nepasiturintiems gyventojams patvirtinimo

30. Nr. T25-235 Dėl mokamų slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų, teikiamų viešojoje įstaigoje Šilalės rajono ligoninėje, kainų patvirtinimo

31. Nr. T25-232 Dėl Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų dalinio kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

 

Nr. T25-230 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T1-265 ,,Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T25-231 Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo

 


Šilalės rajono savivaldybės tarybos 54 posėdžio, vyksiančio 2022 m. rugpjūčio 26 d. 10 val., sprendimų projektai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 54 posėdžio sušaukimo

Tarybos posėdį bus galima stebėti čia

Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai vyks 2022 m. rugpjūčio 22 d. (pirmadienį):

9.00 – Kontrolės

11.00 – Finansų, investicijų ir verslo

13.00 – Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos

15.00 – Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų

16.00 – Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų

1. Nr. T2-221 Dėl Šilalės rajono savivaldybės atstovo delegavimo į Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos regioninę kultūros tarybą

2. Nr. T25-217 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T1-104 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų skaičiaus 2022–2023 mokslo metais nustatymo“ pakeitimo

3. Nr. T25-218 Dėl pritarimo Šilalės sporto mokyklos 2022–2023 ir 2023–2024 mokslo metų ugdymo planui

4. Nr. T25-219 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugpjūčio 6 d. sprendimo Nr. T1-232 ,,Dėl mokesčio nustatymo už neformalųjį vaikų švietimą Šilalės rajono sporto mokykloje“ pakeitimo

5. Nr. T25-210 Dėl atsisakymo vykdyti projektines veiklas

6. Nr. T25-226 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T1-156 „Dėl Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietoje (u. k. 11207) esančio monumento demontavimo“ pakeitimo

7. Nr. T25-224 Dėl leidimo vykdyti kelio rangos darbų pirkimą

8. Nr. T25-223 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 4 d. sprendimo Nr. T1-223 „Dėl leidimo vykdyti projektavimo darbų pirkimą“ pripažinimo netekusiu galios

9. Nr. T25-229 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-74 "Dėl priešgaisrinio gelbėjimo automobilio pirkimo" pakeitimo

10. Nr. T25-215 Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio, Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos panaudos pagrindais naudojamo, turto nurašymo ir likvidavimo

11. Nr. T25-214 Dėl savivaldybės turto nuomos

12. Nr. T25-216 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį

13. Nr. T25-212 Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinį statinį įregistravimo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijai

14. Nr. T25-222 Dėl pritarimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutui R-2 Šilalė–Tauragė–Šilalė ir maršruto derinimo

15. Nr. T25-213 Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėtojų mokestinių nepriemokų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo

16. Nr. T25-225 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T1-119 „Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų socialinių paslaugų teikimo" pakeitimo 

17. Nr. T25-227 Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo tvirtinimo

18. Nr. T25-228 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-71 „Dėl koeficientų Šilalės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžiui apskaičiuoti nustatymo“ pakeitimo

19. Nr. T25-220 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T1-19 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybės kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios