Šilalės rajono savivaldybės tarybos 50 posėdžio, vyksiančio 2022 m. gegužės 26 d. 10 val., sprendimų projektai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 50 posėdžio sušaukimo

Tarybos posėdį bus galima stebėti čia

Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai vyks 2022 m. gegužės 23 d. (pirmadienį):

9.00 – Kontrolės

10.30 – Finansų, investicijų ir verslo

13.00 – Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų

14.30 – Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos

16.00 – Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų

 

1. Nr. T25-153 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T1-23 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

2. Nr. T25-152 Dėl leidimo įsigyti tarnybinį lengvąjį automobilį

3. Nr. T25-154 Dėl Visuomenės informavimo apie laisvas darbo vietas Šilalės rajono savivaldybės įstaigose ir įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo

4. Nr. T25-155 Dėl 2022 metų paskelbimo Žemaičių kalbos metais Šilalės rajono savivaldybėje

5. Nr. T25-150 Dėl sporto projektų finansavimo

6. Nr. T25-133 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T1-222 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

7. Nr. T25-138 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T1-135 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės stovyklų, vykdomų mokinių atostogų metu, finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

8. Nr. T25-132 Dėl leidimo laikinai neteikti ikimokyklinio ugdymo paslaugų Šilalės r. Kvėdarnos darželyje ,,Saulutė“

9. Nr. T25-151 Dėl Šilalės r. Kvėdarnos darželio „Saulutė“ nuostatų patvirtinimo

10. Nr. T25-131 Dėl Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ nuostatų patvirtinimo

11. Nr. T25-139 Dėl Šilalės sporto mokyklos nuostatų patvirtinimo

12. Nr. T25-156 Dėl pritarimo VšĮ ,,Žaliasis regionas“ teikiamai projekto „Inovatyvus, skatinamas ir įtraukiantis požiūris (IDEA) tvariems ir atkartojamiems išmaniojo mobilumo sprendimams ir plėtrai Tauragės regione, Liepojoje, Tartu ir Vaasoje“ paraiškai

13. Nr. T25-141 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Šilalės miesto gatvės pavadinimo suteikimo

14. Nr. T25-147 Dėl žemės mokesčio ir valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų 2022 metams nustatymo

15. Nr. T25-148 Dėl 2022 metų neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo

16. Nr. T25-146 Dėl Šilalės rajono savivaldybėje esančių nekilnojamojo turto objektų, kurie yra apleisti, neprižiūrimi, sąrašo patvirtinimo

17. Nr. T25-145 Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio, Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos panaudos pagrindais naudojamo, turto nurašymo ir likvidavimo

18. Nr. T25-137 Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

19. Nr. T25-136 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T1-242 "Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo" pakeitimo

20. Nr. T25-144 Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į statinius įregistravimo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijos Pajūrio seniūnijai

21. Nr. T25-142 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijos Upynos seniūnijai

22. Nr. T25-143 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės sporto mokyklai

23. Nr. T25-149 Dėl leidimo Šilalės rajono socialinių paslaugų namams pirkti transporto priemones

24. Nr. T25-134 Dėl pritarimo UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro 2021 metų veiklos ataskaitai

25. Nr. T25-140 Dėl Šilalės rajono kaimo plėtros rėmimo 2021–2023 metų programos paraiškų atrankos komisijos patvirtinimo

26. Nr. T25-135 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 10 d. sprendimo Nr. T1-279 „Dėl Sveikatos apsaugos programos įgyvendinimo komisijos patvirtinimo“ pakeitimo

27. Nr. T25-157 Dėl papildomų lėšų skyrimo projekto „Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas“ 3.2.1 veiklos „Socialinės globos įstaigai pritaikytas Bijotų mokyklos pastatas“ įgyvendinimui

 

 

 

 

 

 


Šilalės rajono savivaldybės tarybos 49 posėdžio, vyksiančio 2022 m. balandžio 28 d. 10 val., sprendimų projektai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 49 posėdžio sušaukimo

Tarybos posėdį bus galima stebėti čia

Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai vyks 2022 m. balandžio 25 d. (pirmadienį):

9.00 – Kontrolės

11.00 – Finansų, investicijų ir verslo

13.00 – Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų

14.30 – Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos

15.30 – Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų

 

1. Nr. T25-130 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojo skyrimo

2. Nr. T25-128 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2021 metų veiklos ataskaitai

3. Nr. T25-125 Dėl Šilalės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo

4. Nr. T25-120 Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų skaičiaus 2022–2023 mokslo metais nustatymo

5. Nr. T25-110 Dėl nekilnojamojo turto (butų) pirkimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn socialinio būsto fondo plėtrai

6. Nr. T25-127 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T1-16 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

7. Nr. T25-126 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Šilalės miesto gatvės pavadinimo suteikimo

8. Nr. T25-113 Dėl pavadinimų suteikimo Šilalės rajono savivaldybės Kaltinėnų seniūnijos Krūtilių kaimo gatvėms

9. Nr. T25-118 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T1-296 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Privatizavimo komisijos sudarymo ir Šilalės rajono savivaldybės Privatizavimo komisijos nuostatų patvirtinimo “ pakeitimo

10. Nr. T25-108 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-276 „Dėl Šilalės rajono daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo“ pakeitimo

11. Nr. T25-121 Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio, Šilalės rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomo, turto nurašymo ir likvidavimo

12. Nr. T25-116 Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo, apskaitymo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

13. Nr. T25-107 Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

14. Nr. T25-124 Dėl turto (metodinių leidinių) perėmimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

15. Nr. T25-111 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės autobusų parkas“ 2021 metų veiklos ataskaitai

16. Nr. T25-106 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės vandenys“ 2021 metų veiklos ataskaitai

17. Nr. T25-112 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Gedmina“ 2021 metų veiklos ataskaitai

18. Nr. T25-109 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės šilumos tinklai“ 2021 metų veiklos ataskaitai

19. Nr. T25-123 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr. T1-213 ,,Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ 2019–2023 m. investicijų plano derinimo“ pakeitimo

20. Nr. T25-114 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo

21. Nr. T25-117 Dėl pritarimo Šilalės rajono socialinių paslaugų namų 2021 metų veiklos ataskaitai

22. Nr. T25-122 Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų socialinių paslaugų teikimo

23. Nr. T25-115 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo

24. Nr. T25-129 Dėl Šilalės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos tvirtinimo

25. Nr. T25-119 Dėl mokamų slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų, teikiamų Šilalės rajono viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kainų patvirtinimo

 

 


Šilalės rajono savivaldybės tarybos 48 posėdžio, vyksiančio 2022 m. kovo 30 d. 10 val., sprendimų projektai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 48 tarybos posėdžio sušaukimo

Tarybos posėdį bus galima stebėti čia

Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai vyks 2022 m. kovo 28 d. (pirmadienį):

9.00 – Finansų, investicijų ir verslo

11.00 – Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų

13.00 – Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos

15.30 – Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų

 

1. Nr. T25-87  Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių atsiskaitymo gyventojams tvarkaraščio patvirtinimo

2. Nr. T25-104 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko skyrimo

3. Nr. T25-101 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2022 metų veiklos programos tvirtinimo

4. Nr. T25-105 Dėl humanitarinės pagalbos suteikimo

5. Nr. T25-97 Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių nuomos pagal veiklos nuomos sutartį

6. Nr. T25-95 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 10 d. sprendimo Nr. T1-269 „Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo

7. Nr. T25-59 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo

8. Nr. T25-88 Dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „slaptai“, išdavimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Virginijui Kvederiui

9. Nr. T25-57 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai

10. Nr. T25-53 Dėl pritarimo Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai

11. Nr. T25-58 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai

12. Nr. T25-46 Dėl pritarimo Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai

13. Nr. T25-48 Dėl pritarimo Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai

14. Nr. T25-49 Dėl pritarimo Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai

15. Nr. T25-60 Dėl pritarimo Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai

16. Nr. T25-47 Dėl pritarimo Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai

17. Nr. T25-54 Dėl pritarimo Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai

18. Nr. T25-56 Dėl pritarimo Šilalės suaugusiųjų mokyklos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai

19. Nr. T25-62 Dėl pritarimo Šilalės sporto mokyklos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai

20. Nr. T25-55 Dėl pritarimo Šilalės meno mokyklos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai

21. Nr. T25-63 Dėl pritarimo Šilalės lopšelio-darželio ,,Žiogelis“ direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai

22. Nr. T25-51 Dėl pritarimo Šilalės r. Kvėdarnos darželio ,,Saulutė“ direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai

23. Nr. T25-52 Dėl pritarimo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai

24. Nr. T25-84 Dėl išlyginamųjų klasių ir (ar) išlyginamųjų mobilių grupių steigimo Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose

25. Nr. T25-85 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugpjūčio 6 d. sprendimo Nr. T1-232 ,,Dėl mokesčio nustatymo už neformalųjį vaikų švietimą Šilalės rajono sporto mokykloje“ pakeitimo

26. Nr. T25-69 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T1-40 „Dėl Etninės kultūros plėtros programos įgyvendinimo“ pakeitimo

27. Nr. T25-86 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-149 „Dėl vaikų priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes“ pakeitimo

28. Nr. T25-89 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T1-223 ,,Dėl mokesčio už neformalųjį vaikų švietimą Šilalės meno mokykloje nustatymo“ pakeitimo

29. Nr. T25-100 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T1-113 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metams bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo

30. Nr. T25-82 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. T1-285 ,,Dėl Mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas Šilalės rajono savivaldybės mokyklose, išlaikymą nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

31. Nr. T25-83 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T1-256 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos 2020-2022 metų plėtros programos, atrankos komisijos ir jos veiklos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo

32. Nr. T25-99 Dėl Šilalės rajono vietinės reikšmės kelių objektų prioritetinių eilių 2022-2024 metų sąrašo patvirtinimo

33. Nr. T25-98 Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2022 metų objektų sąrašo patvirtinimo

34. Nr. T25-102 Dėl priešgaisrinio gelbėjimo automobilio pirkimo

35. Nr. T25-94 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T1-197 „Dėl vandentiekio ir nuotekų tinklų Šilo gatvėje projektavimo paslaugos pirkimo“ pakeitimo

36. Nr. T25-79 Dėl pritarimo Nevočių kaimo bendruomenės rengiamam projektui ir lėšų skyrimo

37. Nr. T25-90 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Traksėdžio seniūnijos Šėrikų kaime gatvių pavadinimų suteikimo

38. Nr. T25-103 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Šilalės kaimiškosios seniūnijos gatvių pavadinimų suteikimo

39. Nr. T25-92 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T1-123 „Dėl Daugiabučių namų savininkų rėmimo programos tvirtinimo“ pakeitimo

40. Nr. T25-61 Dėl nekilnojamojo turto, esančio Nepriklausomybės g. 5, Varsėdžių k., Upynos sen., Šilalės r. sav., pirkimo savivaldybės nuosavybėn

41. Nr. T25-64 Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

42. Nr. T25-65 Dėl sutikimo perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą ir jo perdavimo

43. Nr. T25-67 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 4 d. sprendimo Nr. T1-230 "Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai" pakeitimo

44. Nr. T25-71 Dėl savivaldybės turto nuomos

45. Nr. T25-91 Dėl materialiojo ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

46. Nr. T25-93 Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų maitinimo, medikamentų, aprangos ir patalynės piniginių išlaidų normų 2022 metams nustatymo

47. Nr. T25-96 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T1-80 „Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems faktinių išlaidų maksimalių dydžių nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios

48. Nr. T25-81 Dėl Šilalės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo

49. Nr. T25-72 Dėl Šilalės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo

50. Nr. T25-73 Dėl Šilalės rajono savivaldybės saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo leidimų išdavimo, prašymų dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo, sumokėtos želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

51. Nr. T25-70 Dėl Šilalės rajono savivaldybės lėšų, reikalingų viešųjų želdynų ir želdinių apsaugai, priežiūrai ir tvarkymui, viešųjų želdynų kūrimui ir želdinių veisimui, želdynų ir želdinių inventorizavimui, viešųjų želdynų ir želdinių būklės ekspertizėms atlikti, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo

52. Nr. T25-68 Dėl melioracijos griovių ir statinių juose rekonstrukcijos

53. Nr. T25-50 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T1-153 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

54. Nr. T25-76 Dėl viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės 2021 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

55. Nr. T25-80 Dėl viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro 2021 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

56. Nr. T25-78 Dėl viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro 2021 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

57. Nr. T25-77 Dėl viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos 2021 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

58. Nr. T25-75 Dėl viešosios įstaigos Kvėdarnos ambulatorijos 2021 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

59. Nr. T25-74 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2021 m. veiklos ataskaitai

60. Nr. T25-66 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Šilalės rajono savivaldybės tarybos 46 posėdžio, vyksiančio 2022 m. vasario 24 d. 10 val., sprendimų projektai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 46 posėdžio sušaukimo

Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai vyks 2022 m. vasario 21 d. (pirmadienį):

9.00 – Finansų, investicijų ir verslo

11.00 – Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų

13.00 – Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos

15. 00 – Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų

 

1. Nr. T25-31 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės tarybos ir mero 2021 metų veiklos ataskaitai

2. Nr. T25-42 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos 2021 m. veiklos ataskaitai

3. Nr. T25-25 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T1-185 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo

4. Nr. T25-43 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko skyrimo

5. Nr. T25-44 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo

6. Nr. T25-37 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 10 d. sprendimo Nr. T1-269 „Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo

7. Nr. T25-33 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės administracijai dalyvauti „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje partnerio teisėmis

8. Nr. T25-32 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos 2021 metų veiklos ataskaitai

9. Nr. T25-35 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2021 m. veiklos ataskaitai

10. Nr. T25-22 Dėl leidimo tapti projekto „Laukuviečių bendruomenės verslo materialinės bazės plėtra“ partneriu

11. Nr. T25-29 Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką projekto “Upynos tvenkinio infrastruktūros pritaikymas žvejų bendruomenės ir turistų poreikiams” finansavimui gauti

12. Nr. T25-38 Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

13. Nr. T25-28 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 4 d. sprendimo Nr. T1-223 „Dėl leidimo vykdyti projektavimo darbų pirkimą“ pakeitimo

14. Nr. T25-34 Dėl leidimo Šilalės rajono savivaldybės administracijai rengti pažangos planą pagal „Tūkstantmečio mokyklų“ programą

15. Nr. T25-36 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 15 d. sprendimo Nr. T1-136 „Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Gatvių apšvietimo modernizavimas Šilalės rajone“ pripažinimo netekusiu galios

16. Nr. T25-41 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T1-202 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo" pakeitimo

17. Nr. T25-23 Dėl sutikimo perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį materialųjį turtą ir jo perdavimo

18. Nr. T25-26 Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

19. Nr. T25-24 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-317 „Dėl Šilalės rajono keleivinio transporto ir moksleivių pavėžėjimo organizavimo komisijos sudarymo ir nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo

20. Nr. T25-30 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T1-279 „Dėl Laikino atokvėpio paslaugos organizavimo ir teikimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

21. Nr. T25-39 Dėl Šilalės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo

22. Nr. T25-27 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos veiklos ataskaitai už 2021 m.

 

23. Nr. T25-40 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo

 

 


Šilalės rajono savivaldybės tarybos 44 posėdžio, vyksiančio 2021 m. gruodžio 30 d. 10 val., sprendimų projektai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 44 posėdžio sušaukimo

Finansų, investicijų ir verslo ir Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos

Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų ir Kontrolės

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-35 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės skolinimosi ir garantijų teikimo taisyklių tvirtinimo

Dėl Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos nuostatų patvirtinimo

Dėl Mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas Šilalės rajono savivaldybės mokyklose, išlaikymą nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Renginių organizavimo Šilalės rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijose tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl leidimo rengti ir teikti paraiškas projektų finansavimui gauti

Dėl ilgalaikio nematerialiojo turto perėmimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo, apskaitymo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai


Šilalės rajono savivaldybės tarybos 42 posėdžio, vyksiančio 2021 m. lapkričio 25 d. 10 val., sprendimų projektai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 42 posėdžio sušaukimo

Kontrolės

Finansų, investicijų ir verslo

Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų

Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos

Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 23 d. sprendimo Nr. T1-106 "Dėl Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos sudarymo" pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 23 d. sprendimo Nr. T1-107 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo

Dėl pavedimo derinti dokumentų ir bylų apskaitos dokumentus ir dokumentacijos planus

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T1-192 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės seniūnaičių išmokų su seniūnaičio veikla susijusioms išlaidoms skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-35 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „slaptai“, išdavimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos Veiklos administravimo skyriaus vedėjai, laikinai einančiai administracijos direktoriaus pareigas Ingridai Petravičienei

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T1-265 ,,Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos nuostatų patvirtinimo

Dėl Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos nuostatų patvirtinimo

Dėl Šilalės suaugusiųjų mokyklos nuostatų patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo ir nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos programos 2022–2024 m. patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T1-193 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendruomenių pirmininkų išmokų su bendruomenės pirmininko veikla susijusioms išlaidoms skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl sutikimo perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos patikėjimo teise valdomą turtą

Dėl sutikimo perduoti Šilalės rajono savivaldybės turtą valstybės nuosavybėn

Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką projekto finansavimui gauti

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 15 d. sprendimo Nr. T1-136 „Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Gatvių apšvietimo modernizavimas Šilalės rajone“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės autobusų parkas“ keleivių vežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais paslaugos teikimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto nuomos E. Š.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-42 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Sveikatos apsaugos programos įgyvendinimo komisijos patvirtinimo

Dėl Artūro Dambrausko paskyrimo į Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas