Šilalės rajono savivaldybės tarybos 18 posėdžio, vyksiančio 2024 m. birželio 27 d. 10 val., sprendimų projektai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo

Tarybos ir komitetų posėdžius bus galima stebėti čia

Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai vyks 2024 m. birželio 25 d. (antradienį):

9.00 val. –  Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų komiteto posėdis

10.20 val. – Kontrolės komiteto posėdis

11.00 val. – Finansų, investicijų ir verslo komiteto posėdis

13.00 val. –  Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos komiteto posėdis

15.30 val. – Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdis

 

1.Nr. T25-188 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T1-18 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2024–2026 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

2. Nr. T25-187 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T1-19 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

3. Nr. T25-182 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios

4. Nr. T25-183 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 1 d. sprendimo Nr. T1-110 ,,Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo

5. Nr. T25-195 Dėl Šilalės rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifo (tarifų) patvirtinimo

6. Nr. T25-161 Dėl Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos nuostatų patvirtinimo

7. Nr. T25-164 Dėl Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos nuostatų patvirtinimo

8. Nr. T25-167 Dėl Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos nuostatų patvirtinimo

9. Nr. T25-173 Dėl Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos nuostatų patvirtinimo

10. Nr. T25-194 Dėl Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ nuostatų patvirtinimo

11. Nr. T25-184 Dėl Šilalės r. Kvėdarnos darželio „Saulutė“ nuostatų patvirtinimo

12. Nr. T25-162 Dėl Šilalės suaugusiųjų mokyklos nuostatų patvirtinimo

13. Nr. T25-166 Dėl Šilalės meno mokyklos nuostatų patvirtinimo

14. Nr. T25-171 Dėl Šilalės sporto mokyklos sportinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

15. Nr. T25-180 Dėl mokesčio už neformalųjį vaikų švietimą Šilalės sporto mokykloje nustatymo

16. Nr. T25-172 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T1-224 ,,Dėl Mokinių priėmimo į Šilalės sporto mokyklą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

17. Nr. T25-191 Dėl Mokyklinių autobusų naudojimo ir nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo

18. Nr. T25-193 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T1-153 „Dėl Šilalės rajonui nusipelniusių asmenų skatinimo programos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

19. Nr. T25-185 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T1-1 „Dėl 2023–2029 m. Tauragė+ funkcinės zonos strategijos patvirtinimo“ pakeitimo

20. Nr. T25-176 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Kvėdarnos seniūnijos Kvėdarnos miestelio gatvės pavadinimo pakeitimo

21. Nr. T25-186 Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypų, esančių Šilalės mieste, pradinės pardavimo kainos patvirtinimo ir teikimo parduoti atvirojo aukciono būdu

22. Nr. T25-200 Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, kadastro Nr. 8750/0007:251, dalies, esančios Šilalės rajono savivaldybėje, Pajūrio miestelyje, Jūros g. 12A, nuomos

23. Nr. T25-181 Dėl leidimo pirkti techninio projekto užduoties ir techninio projekto rengimo paslaugas

24. Nr. T25-201 Dėl leidimo vykdyti Kaltinėnų seniūnijos Gineikių kaimo D. Poškos gatvės dalies kapitalinio remonto, stabilizuojant žemės sankasą, darbų pirkimą

25. Nr. T25-199 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T1-25 „Dėl Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

26. Nr. T25-202 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T1-30 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

27. Nr. T25-203 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 7 d. sprendimo Nr. T1-49 „Dėl Šilalės rajono vietinės reikšmės kelių objektų prioritetinių eilių 2024-2026 metų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

28. Nr. T25-204 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 7 d. sprendimo Nr. T1-50 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2024 metų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

29. Nr. T25-159 Dėl 2024 metų neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo

30. Nr. T25-160 Dėl žemės mokesčio ir valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų 2024 metams nustatymo

31. Nr. T25-135 Dėl valstybės turto perėmimo, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

32. Nr. T25-190 Dėl leidimo išnuomoti Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausiančias patalpas nuomos be konkurso būdu

33. Nr. T25-170 Dėl pripažinto netinkamu (negalimu) naudoti Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto nurašymo, nugriovimo ir likvidavimo

34. Nr. T25-174 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai „Upynos miestelio bendruomenė“

35. Nr. T25-175 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 7 d. sprendimo Nr. T1-53 „Dėl sutikimo perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį materialųjį turtą ir jo perdavimo Šilalės rajono savivaldybės viešajai bibliotekai“ pakeitimo

36. Nr. T25-192 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. T1-189 „Dėl Vienkartinių ir tikslinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo Šilalės rajone tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

37. Nr. T25-165 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. sausio 18 d. sprendimo Nr. T1-14 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2024 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

38. Nr. T25-168 Dėl Šilalės rajono kaimo plėtros rėmimo 2024–2026 metų programos paraiškų atrankos komisijos patvirtinimo

39. Nr. T25-169 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės ir Telšių rajono savivaldybės bendradarbiavimo sutarties pasirašymui

40. Nr. T25-178 Dėl tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų

41. Nr. T25-179 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Paršežerio ežero maudyklos ir paplūdimio sveikatos saugos reikalavimų užtikrinimo ir priežiūros

42. Nr. T25-197 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T1-123 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

43. Nr. T25-177 Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Sveikatos specialistų rengimas, pritraukimas“

44. Nr. T25-198 Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Sveikatos centro veiklos modelio diegimas“

45. Nr. T25-189 Dėl Vienkartinės paramos gimus vaikui skyrimo ir mokėjimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

 

 

Nr. T25-163 Dėl valstybės turto perėmimo, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T25-196 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T1-211 „Dėl Parduodamų Šilalės rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 


Šilalės rajono savivaldybės tarybos 17 posėdžio, vyksiančio 2024 m. gegužės 22 d. 10 val., sprendimų projektai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo

Tarybos ir komitetų posėdžius bus galima stebėti čia

Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai vyks 2024 m. gegužės 20 d. (pirmadienį):

9.00 val. –  Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų komiteto posėdis

11.00 val. – Kontrolės komiteto posėdis

13.00 val. – Finansų, investicijų ir verslo komiteto posėdis

15.00 val. –  Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos komiteto posėdis

 

1.Nr. T25-140 Dėl 2023 metų Šilalės rajono savivaldybės metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

2. Nr. T25-148 Dėl leidimo įsigyti autobusą

3. Nr. T25-134 Dėl 2025 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo

4. Nr. T25-151 Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero Tado Bartkaus nusišalinimo

5. Nr. T25-145 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Peticijų komisijos sudarymo ir komisijos nuostatų patvirtinimo

6. Nr. T25-157 Dėl Šilalės rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifų patvirtinimo

7. Nr. T25-132 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. T1-285 ,,Dėl Mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas Šilalės rajono savivaldybės mokyklose, išlaikymą nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

8. Nr. T25-131 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. T1-286 ,,Dėl Mokyklinių autobusų naudojimo ir nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

9. Nr. T25-127 Dėl valstybinės žemės sklypo, esančio Didkiemio seniūnijoje, Didkiemio kaime, įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus

10. Nr. T25-128 Dėl valstybinės žemės sklypo, esančio Didkiemio seniūnijoje, Didkiemio kaime, įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus

11. Nr. T25-129 Dėl valstybinės žemės sklypo, esančio Didkiemio seniūnijoje, Didkiemio kaime, įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus

12. Nr. T25-150 Dėl 2016 m. rugsėjo 29 d. valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties Nr. 33SŽN-96-(14.33.55.) nutraukimo

13. Nr. T25-158 Dėl Šilalės rajono savivaldybės sodininkų bendrijų specialiosios rėmimo programos aprašo patvirtinimo

14. Nr. T25-152 Dėl leidimo dalyvauti 2021–2027 m. „Interreg Europe“ programos projekte ,,Biopro regions: „Bio & Proximity products regions”

15. Nr. T25-153 Dėl leidimo dalyvauti 2021–2027 m. „Interreg Europe“ programos projekte ,,Gebėjimų stiprinimas ir politikos įgyvendinimas siekiant paspartinti durpynų atkūrimą“

16. Nr. T25-154 Dėl leidimo Šilalės rajono savivaldybės kultūros centrui dalyvauti 2021–2027 m. „Interreg VI–A“ Lietuvos–Lenkijos programos trečiajame kvietime

17. Nr. T25-155 Dėl leidimo Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijai dalyvauti 2021–2027 m. „Interreg VI-A“ Lietuvos–Lenkijos programos trečiajame kvietime

18. Nr. T25-156 Dėl leidimo dalyvauti 2021–2027 m. „Interreg VI-A“ Lietuvos–Lenkijos programos trečiajame kvietime

19. Nr. T25-137 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės sporto mokyklai

20. Nr. T25-138 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį Bytlaukio bendruomenei

21. Nr. T25-147 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių inžinerinių statinių, esančių Bijotų seniūnijos teritorijoje, perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

22. Nr. T25-105 Dėl valstybės turto perėmimo, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai 

23. Nr. T25-139 Dėl savivaldybės turto nuomos viešo konkurso būdu

24. Nr. T25-143 Dėl Šilalės rajono savivaldybėje esančių nekilnojamojo turto objektų, kurie yra apleisti, neprižiūrimi, sąrašo patvirtinimo

25. Nr. T25-141 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T1-123 ,,Dėl Daugiabučių namų savininkų rėmimo programos tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

26. Nr. T25-142 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. T1-187 ,,Dėl Daugiabučių namų savininkų rėmimo programos lėšų skirstymo komisijos sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios

27. Nr. T25-144 Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų bendrųjų socialinių paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

28. Nr. T25-146 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T1-258 „Dėl Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo

29. Nr. T25-133 Dėl Mokinių vežimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

30. Nr. T25-149 Dėl savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro įstatinio kapitalo padidinimo tvirtinimo   (Pasiūlymas investuoti savivaldybės turtą)

31. Nr. T25-130 Dėl UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos tvirtinimo

32. Nr. T25-136 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T1-40 „Dėl pritarimo projekto „Gerinti kokybiškų visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumą Šilalės rajono savivaldybėje“ įgyvendinimui ir finansavimui“ pakeitimo

 


Šilalės rajono savivaldybės tarybos 16 posėdžio, vyksiančio 2024 m. balandžio 25 d. 10 val., sprendimų projektai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo

Tarybos ir komitetų posėdžius bus galima stebėti čia

Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai vyks 2024 m. balandžio 22 d. (pirmadienį):

9.00 val. –  Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų komiteto posėdis

11.00 val. – Finansų, investicijų ir verslo komiteto posėdis

13.00 val. –  Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos komiteto posėdis

15.00 val. – Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdis

1. Nr. T25-121 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-26 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

2. Nr. T25-122 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2024 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo

3. Nr. T25-123 Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų skaičiaus 2024–2025 mokslo metais nustatymo

4. Nr. T25-114 Dėl sporto klubo ,,Šilalės lūšis“ paraiškos finansavimo

5. Nr. T25-115 Dėl Šilalės sporto mokyklos paraiškos finansavimo

6. Nr. T25-106 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T1-216 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų rėmimo ir bendruomeninių organizacijų dalinio veiklos išlaidų kompensavimo atrankos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

7. Nr. T25-107 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-47 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos patvirtinimo ir pavedimo Šilalės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybai atlikti Šilalės rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos funkcijas“ pakeitimo

8. Nr. T25-125 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. T-183 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos aprašo, Šilalės rajono savivaldybės Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos vertinimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

9. Nr. T25-126 Dėl įgaliojimų suteikimo

10. Nr. T25-116 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės sporto mokyklai

11. Nr. T25-108 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono socialinių paslaugų namams

12. Nr. T25-109 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto, esančio Šilalės r. sav., Kvėdarna, Piliakalnio g. 16C, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono socialinių paslaugų namams

13. Nr. T25-110 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto, esančio Šilalės r. sav., Žadeikių sen., Žadeikių k., Šaukliškės g. 15, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono socialinių paslaugų namams

14. Nr. T25-111 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį Nevočių kaimo bendruomenei

15. Nr. T25-112 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį Žvingių kaimo bendruomenei

16. Nr. T25-117 Dėl ilgalaikio materialiojo turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

17. Nr. T25-101 Dėl sutikimo perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį materialųjį turtą ir jo perdavimo Šilalės rajono savivaldybės viešajai bibliotekai

18. Nr. T25-113 Dėl atminimo ženklų priėmimo pagal dovanojimo sutartį ir perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

19. Nr. T25-96 Dėl pritarimo nekilnojamojo turto pirkimui savivaldybės nuosavybėn

20. Nr. T25-104 Dėl savivaldybės turto nuomos viešo konkurso būdu

21. Nr. T25-97 Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo ir likvidavimo

22. Nr. T25-91 Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų nuostatų patvirtinimo

23. Nr. T25-102 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2024 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo

24. Nr. T25-120 Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų 2023 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo

25. Nr. T25-99 Dėl Uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės autobusų parkas“ 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir metinės veiklos ataskaitos tvirtinimo

26. Nr. T25-100 Dėl Uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės šilumos tinklai“ 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir metinės veiklos ataskaitos tvirtinimo

27. Nr. T25-103 Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės vandenys“ 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir metinės veiklos ataskaitos tvirtinimo

28. Nr. T25-98 Dėl Uždarosios akcinės bendrovės ,,Gedmina“ 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir metinės veiklos ataskaitos tvirtinimo

29. Nr. T25-69 Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2023 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo

30. Nr. T25-74 Dėl Viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės 2023 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo

31. Nr. T25-72 Dėl Viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos 2023 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo

32. Nr. T25-77 Dėl Viešosios įstaigos Kvėdarnos ambulatorijos 2023 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo

33. Nr. T25-70 Dėl Viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro 2023 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo

34. Nr. T25-73 Dėl Viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro 2023 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo

35. Nr. T25-75 Dėl Viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo struktūros patvirtinimo

36. Nr. T25-118 Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudėties patvirtinimo

37. Nr. T25-119 Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos nuostatų patvirtinimo

38. Nr. T25-124 Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo

 


Šilalės rajono savivaldybės tarybos 15 posėdžio, vyksiančio 2024 m. kovo 29 d. 10 val., sprendimų projektai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo

Tarybos ir komitetų posėdžius bus galima stebėti čia

Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai vyks 2024 m. kovo 28 d. (ketvirtadienį):

9.00 val. –  Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų komiteto posėdis

10.00 val. – Finansų, investicijų ir verslo komiteto posėdis

11.00 val. – Kontrolės komiteto posėdis

13.00 val. – Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos komiteto posėdis

 

1.Nr. T25-93 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T1-18 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2024 – 2026 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

2. Nr. T25-92 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T1-19 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

3. Nr. T25-78 Dėl Šilalės rajono savivaldybės trūkstamų specialistų sąrašo patvirtinimo

4. Nr. T25-81 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2023 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

5. Nr. T25-83 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

6. Nr. T25-86 Dėl Šilalės sporto mokyklos teikiamų paslaugų kainų

7. Nr. T25-59 Dėl Apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, tarpinių patikrinimų vykdymą tvarkos aprašo patvirtinimo

8. Nr. T25-67 Dėl Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos direktoriaus 2023 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

9. Nr. T25-63 Dėl Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos direktoriaus 2023 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

10. Nr. T25-58 Dėl Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos direktoriaus 2023 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

11. Nr. T25-60 Dėl Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos direktoriaus 2023 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

12. Nr. T25-61 Dėl Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos direktoriaus 2023 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

13. Nr. T25-71 Dėl Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos direktoriaus 2023 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

14. Nr. T25-68 Dėl Šilalės suaugusiųjų mokyklos direktoriaus 2023 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

15. Nr. T25-79 Dėl Šilalės lopšelio-darželio ,,Žiogelis“ direktoriaus 2023 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

16. Nr. T25-64 Dėl Šilalės r. Kvėdarnos darželio „Saulutė“ direktoriaus 2023 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

17. Nr. T25-66 Dėl Šilalės sporto mokyklos direktoriaus 2023 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

18. Nr. T25-65 Dėl Šilalės meno mokyklos direktoriaus 2023 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

19. Nr. T25-84 Dėl Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro 2023 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo

20. Nr. T25-87 Dėl Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus 2023 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo

21. Nr. T25-89 Dėl Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2023 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo

22. Nr. T25-62 Dėl Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus 2023 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

23. Nr. T25-85 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T1-247 „Dėl elektromobilių įkrovimo stotelių projektavimo paslaugos pirkimo” pakeitimo

24. Nr. T25-90 Dėl Šilalės rajono savivaldybės sutikimų statyti laikinuosius nesudėtinguosius statinius, įrengti įrenginius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo

25. Nr. T25-94 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės sporto mokyklai

26. Nr. T25-47 Dėl valstybės turto perėmimo, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

27. Nr. T25-76 Dėl ilgalaikio materialiojo turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

28. Nr. T25-82 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 14 d. sprendimo Nr. T1-314 „Dėl savivaldybės turto nuomos viešo konkurso būdu“ pripažinimo netekusiu galios

29. Nr. T25-88 Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo ir likvidavimo

30, Nr. T25-80 Dėl Šilalės rajono kaimo plėtros rėmimo 2024–2026 metų programos ir programos paraiškų atrankos komisijos veiklos nuostatų tvirtinimo

 

Nr. T25-95 Dėl valstybinės žemės sklypo, esančio Šilalės rajono savivaldybėje, Kvėdarnos miestelyje, K. Jauniaus g. 15, nuomos teisės įkeitimo


Šilalės rajono savivaldybės tarybos 14 posėdžio, vyksiančio 2024 m. kovo 7 d. 10 val., sprendimų projektai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo

Tarybos ir komitetų posėdžius bus galima stebėti čia

Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai vyks 2024 m. kovo 4 d. (pirmadienį):

9.00 val. –  Finansų, investicijų ir verslo komiteto posėdis

10.00 val. – Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos komiteto posėdis

15.00 val. – Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdis

1. Nr. T25-57 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės ir Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos bendradarbiavimo sutarties pasirašymui

2. Nr. T25-46 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T1-6 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės viešosios tvarkos bei krizių valdymo ir civilinės saugos būklės gerinimo 2023–2025 metų programos patvirtinimo‘‘ pakeitimo

3. Nr. T25-50 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos 2023 metų veiklos ataskaitai

4. Nr. T25-54 Dėl Šilalės rajono vietinės reikšmės kelių objektų prioritetinių eilių 2024–2026 metų sąrašo patvirtinimo

5. Nr. T25-55 Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2024 metų objektų sąrašo patvirtinimo

6. Nr. T25-56 Dėl prioritetinės valstybinės reikšmės kelių ruožų su žvyro danga asfaltavimo Šilalės rajono savivaldybėje eilės patvirtinimo

7. Nr. T25-49 Dėl elektros oro linijų pirkimo

8. Nr. T25-48 Dėl sutikimo perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį materialųjį turtą ir jo perdavimo Šilalės rajono savivaldybės viešajai bibliotekai

9. Nr. T25-51 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį

10. Nr. T25-53 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T1-332 „Dėl leidimo rengti ir teikti projekto įgyvendinimo planą ir investicinį projektą“ pakeitimo

11. Nr. T25-52 Dėl viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos reorganizavimo prijungiant ją prie viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės

 


Šilalės rajono savivaldybės tarybos 13 posėdžio, vyksiančio 2024 m. vasario 15 d. 10 val., sprendimų projektai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo

Tarybos ir komitetų posėdžius bus galima stebėti čia

Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai vyks 2024 m. vasario 12 d. (pirmadienį):

9.00 val. –  Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų komiteto posėdis

10.30 val. – Kontrolės komiteto posėdis

11.30 val. – Finansų, investicijų ir verslo komiteto posėdis

13.00 val. – Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos komiteto posėdis

15.30 val. – Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdis

1.Nr. T25-40 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2024 – 2026 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo

2. Nr. T25-27 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo

3. Nr. T25-34 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 12 d. sprendimo Nr. T1-262 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės seniūnijų seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

4. Nr. T25-39 Dėl žemės sklypo dalies paėmimo visuomenės poreikiams

5. Nr. T25-26 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T1-103 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

6. Nr. T25-37 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2024 metų veiklos programos tvirtinimo

7. Nr. T25-42 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T1-40 „Dėl Etninės kultūros plėtros programos įgyvendinimo“ pakeitimo

8. Nr. T25-29 Dėl Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

9. Nr. T25-35 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T1-245 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Gamtos ir kultūros objektų pritaikymas lankymui Šilalės rajono savivaldybėje“ ir lėšų skyrimo“ pakeitimo

10. Nr. T25-43 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T1-331 „Dėl pritarimo projektui „Mobilios komandos teikiamų paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas Šilalės rajono savivaldybėje“ pakeitimo

11. Nr. T25-36 Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto bazių pagerinimo projektams

12. Nr. T25-44 Dėl pritarimo projekto „Universalaus dizaino elementų ir kitų inžinerinių priemonių įrengimas Šilalės rajono savivaldybės BUM bei visos dienos mokyklos erdvių sukūrimas ir pritaikymas ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio bei pagrindinio ugdymo programas vykdančiose Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigose“ įgyvendinimui ir finansavimui

13. Nr. T25-45 Dėl leidimo rengti investicinį projektą „Šilalės rajono savivaldybės gyvenviečių gatvių apšvietimo modernizavimas“

14. Nr. T25-30 Dėl Šilalės rajono savivaldybės sutikimų statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo

15. Nr. T25-32 Dėl Šilalės rajono savivaldybės sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo

16. Nr. T25-23 Dėl sutikimo perimti valstybei nuosavybės teise priklausantį trumpalaikį materialųjį turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

17. Nr. T25-1 Dėl valstybės turto perėmimo, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

18. Nr. T25-22 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio trumpalaikio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

19. Nr. T25-33 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jomis patikėjimo teise Šilalės rajono socialinių paslaugų namams

20. Nr. T25-20 Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“

21. Nr. T25-19 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Asmens su negalia gerovės tarybos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo

22. Nr. T25-28 Dėl Šilalės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo

23. Nr. T25-38 Dėl pritarimo projekto „Gerinti kokybiškų visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumą Šilalės rajono savivaldybėje” įgyvendinimui ir finansavimui

24. Nr. T25-21 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 1 d. sprendimo Nr. T1-143 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos sudarymo“ pakeitimo

25. Nr. T25-25 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos veiklos ataskaitai už 2023 m.

26. Nr. T25-31 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T1-159 „Dėl Šilalės rajono gabių mokinių ir studentų skatinimo programos ir atrankos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

27. Nr. T25-24 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2023 metų veiklos ataskaitai

28. Nr. T25-41 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2023 metų veiklos ataskaitai

 


Šilalės rajono savivaldybės tarybos 12 posėdžio, vyksiančio 2024 m. sausio 18 d. 10 val., sprendimų projektai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo

Tarybos ir komitetų posėdžius bus galima stebėti čia

Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai vyks 2024 m. sausio 15 d. (pirmadienį):

9.00 val. –  Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų komiteto posėdis

10.00 val. – Kontrolės komiteto posėdis

11.00 val. – Finansų, investicijų ir verslo komiteto posėdis

13.00 val. – Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos komiteto posėdis

14.30 val. – Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdis

 

1.Nr. T25-2 Dėl pritarimo dalyvauti Europos socialinio fondo agentūros rengiamame projekte „Vaiko garantijos iniciatyvos įgyvendinimas“

2. Nr. T25-11 Dėl delegavimo į Tauragės apskrities Regioninę kultūros tarybą

3. Nr. T25-17 Dėl Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus nuostatų patvirtinimo

4. Nr. T25-18 Dėl Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo

5. Nr. T25-16 Dėl Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro nuostatų patvirtinimo

6. Nr. T25-15 Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijos dalies (Šilalės miesto) bendrojo plano keitimo tvirtinimo

7. Nr. T25-10 Dėl maksimalių socialinės globos paslaugų finansavimo išlaidų dydžių nustatymo

8. Nr. T25-9 Dėl socialinės globos kainų viešojoje įstaigoje Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centre patvirtinimo

9. Nr. T25-3 Dėl socialinės globos kainų Šilalės rajono socialinių paslaugų namų grupinio gyvenimo namuose patvirtinimo

10. Nr. T25-8 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono socialinių paslaugų namams

11. Nr. T25-7 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-42 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

12. Nr. T25-6 Dėl pritarimo pasirašyti papildomą susitarimą su Pabėgėlių priėmimo centru

13. Nr. T25-13 Dėl Šilalės rajono savivaldybės viešųjų paslaugų teikimo vietinio susisiekimo maršrutais tvarkos aprašo patvirtinimo

14. Nr. T25-12 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2024 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo patvirtinimo

15. Nr. T25-5 Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2022 metų ataskaitos patvirtinimo

16. Nr. T25-14 Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo 2023 metų ataskaitos patvirtinimo

17. Nr. T25-4 Dėl viešosios įstaigos Šilalės rajono savivaldybės sveikatos centro steigimo

 


Šilalės rajono savivaldybės tarybos 11 posėdžio, vyksiančio 2023 m. gruodžio 28 d. 14 val., sprendimų projektai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo

Tarybos ir komitetų posėdžius bus galima stebėti čia

Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai vyks 2023 m. gruodžio 22 d. (penktadienį):

9.00 – Finansų, investicijų ir verslo komiteto posėdis

11.00 – Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos komiteto posėdis

1.Nr. T25-354 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T1-2 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

2. Nr. T25-353 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

3. Nr. T25-347 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolieriaus pareiginės algos koeficiento nustatymo

4. Nr. T25-346 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T1-154 „Dėl pavedimo vykdyti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas“ pakeitimo

5. Nr. T25-345 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 15 d. sprendimo Nr. T1-268 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės Trūkstamų specialistų sąrašo sudarymo ir prašymų svarstymo komisijos“ pakeitimo

6. Nr. T25-351 Dėl Šilalės rajono etninės kultūros plėtros programos patvirtinimo

7. Nr. T25-350 Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Kultūros infrastruktūros objektų pritaikymas įvairių grupių poreikiams Šilalės rajone“

8. Nr. T25-352 Dėl pritarimo rengti ir teikti paraišką pagal regioninės pažangos priemonę „Sumažinti pažeidžiamų visuomenės grupių gerovės teritorinius skirtumus“

9. Nr. T25-343 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai „Laukuviečiai“

10. Nr. T25-348 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungai

11. Nr. T25-344 Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo ir likvidavimo

12. Nr. T25-349 Dėl pritarimo projektui „Mobilios komandos teikiamų paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas Šilalės rajono savivaldybėje“

 

Nr. T25-355 Dėl leidimo rengti ir teikti projekto įgyvendinimo planą ir investicinį projektą


Šilalės rajono savivaldybės tarybos 10 posėdžio, vyksiančio 2023 m. gruodžio 14 d. 10 val., sprendimų projektai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo

Tarybos ir komitetų posėdžius bus galima stebėti čia

Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai vyks 2023 m. gruodžio 11 d. (pirmadienį):

9.30 val. –  Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų

10.30 val. – Kontrolės

11.30 val. – Finansų, investicijų ir verslo

13.30 val. – Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos

15.00 val. – Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų

1.Nr. T25-342 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T1-2 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023- 2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

2. Nr. T25-341 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

3. Nr. T25-339 Dėl įgaliojimo pasirašyti Šilalės rajono savivaldybei perduodamų valdyti patikėjimo teise valstybinės žemės sklypų (jų dalių) ir žemės sklypais nesuformuotos valstybinės žemės plotų priėmimo–perdavimo aktus

4. Nr. T25-324 Dėl pritarimo projekto „Naujų ikimokyklinio ugdymo vietų kūrimas Šilalės rajono savivaldybėje“ įgyvendinimui ir finansavimui

5. Nr. T25-333 Dėl Centralizuoto vaikų priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės mokyklas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo

6. Nr. T25-332 Dėl 2024 metų paskelbimo Žemaitiško rašto metais Šilalės rajono savivaldybėje

7. Nr. T25-323 Dėl pritarimo projekto „Visos dienos mokyklos erdvių sukūrimas ir pritaikymas Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijoje“ įgyvendinimui ir finansavimui

8. Nr. T25-334 Dėl pritarimo projektui „Nuotekų tvarkymo infrastruktūros pajėgumų plėtra Tauragė+ FZ“

9. Nr. T25-336 Dėl Sutikimų statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo

10. Nr. T25-338 Dėl Sutikimų statyti ir naudoti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinuosius nesudėtinguosius statinius išdavimo taisyklių patvirtinimo

11. Nr. T25-337 Dėl Sutikimų laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu išdavimo taisyklių patvirtinimo

12. Nr. T25-321 Dėl ilgalaikio materialiojo turto ir trumpalaikio materialiojo turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

13. Nr. T25-322 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

14. Nr. T25-320 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį

15. Nr. T25-340 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį Tūbinių kaimo bendruomenei

16. Nr. T25-335 Dėl savivaldybės turto nuomos viešo konkurso būdu

17. Nr. T25-329 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-42 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

18. Nr. T25-325 Dėl vienos tonos komunalinių atliekų sutvarkymo kainos Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje tvirtinimo

19. Nr. T25-326 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T1-153 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

20. Nr. T25-327 Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Gedmina“ teikiamų paslaugų kainų nustatymo

21. Nr. T25-331 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo

22. Nr. T25-328 Dėl Šilalės rajono savivaldybės sveikatos apsaugos programos (kodas 04) 02 tikslo (kokybiškų ir efektyvių sveikatos priežiūros paslaugų, orientuotų į gyventojų poreikius užtikrinimas) 01 uždavinio (plėtoti sveikatos infrastruktūrą ir gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, saugą, prieinamumą ir į pacientą orientuotą sveikatos priežiūrą) įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

23. Nr. T25-330 Dėl Mokamų palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų (lovadienių), finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skyrimo ir apmokėjimo Šilalės rajono savivaldybės viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kainų ir tvarkos aprašo patvirtinimo