Šilalės rajono savivaldybės tarybos 18-ojo posėdžio, vyksiančio 2016 m. gegužės 31 d., sprendimų projektai

Numeris: 20.

Kaimo reikalų

Finansų, investicijų ir verslo

Sveikatos apsaugos ir socialinių

Aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų

Dėl 2017 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo.

Dėl įsipareigojimo skirti lėšas.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T1-24 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Šilalės lopšeliui – darželiui „Žiogelis“.

Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką.

Dėl leidimo pasirašyti darbų rangos sutartis ir įsipareigojimo skirti lėšas.

Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijai.

Dėl dalyvavimo projekte „Daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas“

Dėl mokyklinių autobusų perėmimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 21 d. sprendimo Nr. T1-6 „Dėl viešame aukcione parduodamo Šilalės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl vietinės rinkliavos mokėtojų atleidimo nuo metinės vietinės rinkliavos mokesčio už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.

Dėl Šilalės rajono savivaldybėje  esančių nekilnojamojo turto objektų, kurie yra apleisti, neprižiūrimi, nenaudojami, naudojami ne pagal paskirtį, sąrašo patvirtinimo.

Dėl leidimo išnuomoti socialinius būstus savivaldybės būstų nuomos sąlygomis.

Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų nuostatų tvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos 2015 metų veiklos ataskaitos.

Dėl socialinių paslaugų teikimo globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams Šilalės rajone tvarkos aprašo patvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų sudarymo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo 2015 metų ataskaitos patvirtinimo.

Dėl tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų kabineto (savivaldybės DOTS kabineto) įsteigimo ir laikinųjų DOTS paslaugų teikimo.

Dėl Šilalės rajono kaimo plėtros rėmimo programos 2016-2018 metams, programos paraiškų atrankos komisijos ir jos veiklos nuostatų tvirtinimo.

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai