Savivaldybės tarybos 34 – ojo posėdžio, įvyksiančio 2010 m. vasario 18 d., sprendimų projektai

Numeris: Dėl

papildomas. Dėl delegavimo į Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės valdybą

papildomas. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai su Tauragės rajono savivaldybe

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2010 metų biudžeto patvirtinimo.

Dėl vienkartinės pašalpos skyrimo.

Dėl patalpų panaudos Jucaičių kaimo bendruomenei.

Dėl leidimo rengti vėjo jėgainių išdėstymo ir teritorijos ribų nustatymo specialųjį planą Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje.

socialinių išmokų teikimo socialinės rizikos šeimoms tvarkos aprašo patvirtinimo

Šilalės rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų pareiginių nuostatų

visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos vykdymo 2009 metų ataskaitos patvirtinimo

2009 m. birželio 18 d. Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-168 patvirtintų gyvūnų auginimo, laikymo ir priežiūros Šilalės mieste ir rajone taisyklių pakeitimo

trumpalaikės paskolos ėmimo iš valstybės biudžeto savivaldybės biudžeto laikinam pajamų trūkumui padengti

pritarimo projekto „Tauragės apskrities savivaldybių tarybų sprendimų priėmimo viešinimas elektroninėmis priemonėmis“ įgyvendinimui

pritarimo jungtinės veiklos (partnerystės) sutarčiai

Šilalės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų 2010 metų veiklos programų tvirtinimo

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-313 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės verslo plėtros programos patvirtinimo“ pakeitimo

gyvenamųjų patalpų išbraukimo iš tarnybinių gyvenamųjų patalpų sąrašo

Šilalės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2009 metų ataskaitos apie programos priemonių vykdymą tvirtinimo

Šilalės rajono kaimo plėtros rėmimo programos, programos paraiškų atrankos komisijos ir jos veiklos nuostatų tvirtinimo

leidimo Šilalės rajono savivaldybės administracijai rengti ir teikti paraišką pagal priemonę Nr. VP2-4.4-SM-02 „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“

sutikimo perimti valstybės turtą

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-309 „Dėl Šilalės rajono gyventojams teikiamų paslaugų gerinimo bei atliekų tvarkymo programos“ pakeitimo

Šilalės rajono savivaldybės vardu gautos labdaros ir paramos priėmimo, skirstymo ir apskaitos komisijos sudarymo

savivaldybės turto panaudos sutarties nutraukimo

Šilalės rajono savivaldybės 2010 metų privatizavimo fondo lėšų naudojimo sąmatos patvirtinimo

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai