Šilalės rajono savivaldybės tarybos 33 posėdžio, vyksiančio 2017 m. birželio 22 d., sprendimų projektai

Numeris: 11.

Kontrolės

Kaimo reikalų

Finansų, investicijų ir verslo

Aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų

Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos

Sveikatos apsaugos ir socialinių

Dėl įsipareigojimų skirti lėšas ir leidimų pasirašyti sutartis

Dėl 2016 m. rugpjūčio 9 d. jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties įgyvendinant projektą „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų infrastruktūros plėtra Tauragės regione“ Nr. G6-149 pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-39 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos  2017 m. vasario  28 d. sprendimo Nr. T1-27 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės  2017 metų biudžeto patvirtinimo“  pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos  2017 m. vasario  28 d. sprendimo Nr. T1-27 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės  2017 metų biudžeto patvirtinimo“  pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2017 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. T1-1282 „Dėl Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus direktoriaus pareiginių nuostatų tvirtinimo“ 1 punkto pripažinimo netekusiu galios

Dėl smurto prevencijos įgyvendinimo Šilalės rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl pritarimo Šilalės r. Kvėdarnos Prano Liatuko pradinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo programai

Dėl užsakovo  funkcijų  pavedimo  Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijai

Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio, Šilalės rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomo, turto nurašymo ir likvidavimo

Dėl gyvenamojo namo su žemės sklypu pirkimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T1-153 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos  už komunalinių atliekų surinkimą  iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir  Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos  už komunalinių atliekų surinkimą  iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų nustatymo, skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai