Darbuotojų, atrenkančių viešųjų pirkimų laimėtojus, privačių interesų deklaracijos

Privačių interesų deklaracijos skelbiamos Valstybinės etikos komisijos interneto svetainėje.

Paspaudus žemiau esantį mygtuką, atsidariusioje formoje reikia įvesti asmens VARDĄ, PAVARDĘ ir spausti IEŠKOTI


Šilalės rajono savivaldybės administracijos įgyvendinami projektai

Šilalės rajono savivaldybės administracijos įgyvendinami projektai

Priemonė, projektas, pradžia ir trukmė ES lėšos (Eur) Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur) Valstybės biudžeto lėšos (Eur) Pareiškėjo arba partnerio nuosavos lėšos (Eur)
„Bendruomeninių vaikų globos namų steigimas ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Šilalės rajono savivaldybėje“ (projekto Nr. 08.1.1.-CPVA-V-427-01-0015)

Projekto biudžetas: 318952,65 Eur.

Projekto įgyvendinimo data 2024-01-31

 

272188,31

 

46764,34
„Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Šilalės rajone“ (projekto Nr. Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-12-0002)

Projekto biudžetas: 917913,64 Eur.

Projekto įgyvendinimo data 2023-10-31

587213,00 330700,64
Projektas “Kraštovaizdžio formavimas Šilalės miesto Orvydų g. esančioje teritorijoje“ Nr. 05.5.1-APVA-R-019-71-0008

Projekto biudžetas: 303291,51 Eur.

Projekto įgyvendinimo data 2023 m. rugpjūčio mėn.

Daugiau informacijos rasite paspaudę čia

257797,78 45493,73
Projektas Nr. KK-AM-SVV01-0231 pagal priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams“ 2021-06

Šiam projektui įgyvendinti yra skirtos iš Europos Sąjungos fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos ir projektui įgyvendinti numatyta suma 942 590,00 Eur., iš jų:

  • 754 072,00 Eur. Europos Sąjungos fondų lėšos;
  • 188 518,00 Eur. Savivaldybės biudžeto lėšos.

Numatoma projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2023 m. gegužės 16 d.

Daugiau informacijos rasite paspaudę čia.

754 072,00 188 518,00
Projektas „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 13.1.2-LVPA-T-116-02-0002 priemonę „Gatvių apšvietimo modernizavimas“ Nr. 2

Projekto biudžetas: 413 064,77 Eur.

Projekto įgyvendinimo pabaiga 2023-08-31

Daugiau informacijos rasite paspaudę čia

206 532,38 206 532,39
Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės valdomiems vietinės reikšmės viešiesiems ir vidaus keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti ir šiems keliams inventorizuoti

2019 METŲ OBJEKTŲ SĄRAŠAS

Projektas Nr. 1S-303/B6-307(P) „Preservation of Šilalė and Sovetsk historcal and cultural heritage“ („Šilalės ir Sovetsko istorinio ir kultūrinio paveldo išsaugojimas“) Projektas finansuojamas Europos Sąjungos.

Projekto metu bus didinamas regionų kultūrinis gyvybingumas ir patrauklumas. Rezultatas padidins turistų, apgyvendintų Šilalės ir Partnerio srityse, skaičių.

Šilalės rajono savivaldybės administracija sutvarkys Padievaičio (Kvėdarna) piliakalnį ir jį pritaikys turizmui. Tuo tarpu Partneris rekonstruos Nemuno upės krantinę.

Projekto biudžetas: 815 503,84 Eur.

Šilalės rajono savivaldybės dalis 445 137,48 Eur.

Projekto įgyvendinimo pabaiga 2021-09-18

733 953,45 81 550,39

Projektas 1S-304/B6-306(P) „Aktyvaus dialogo skatinimas tarp vietinių valdžios institucijų ir pilietinės visuomenės kaip modernios savivaldos pagrindo Šilalėje ir Slavske“. Šį projektą finansuoja Europos Sąjunga.

Bendra projekto suma 246.975,83 Eur.

ES skirtas finansavimas 222.278,24 Eur.

Šilalės projekto dalies bendra suma 183.019,27 Eur.

Projekto tikslas – vystyti valdžios institucijų ir vietos bendruomenių bendradarbiavimu grįstą viešąjį valdymą.

Projekto metu tiek Šilalės rajono savivaldybės administracija, tiek partneriai  modernizuos posėdžių sales, įrengs modernią vaizdo transliavimo įrangą ir balsavimo sistemą.

Bendradarbiaujančios savivaldybės dalinsis patirtimi vykdant korupcijos prevencijos priemones, skatinant piliečių dalyvavimą ir atviresne, skaidresne vietos savivalda.

Projekto metu bus pasirašytas memorandumas, kuriuo savivaldybės įsipareigos būti atviromis, skaidriomis, piliečius išklausančiomis institucijomis.

Projekto pradžia – 2019-09-18, pabaiga – 2022-02-17

Įgyvendinant projektą 1S-304/B6-306(P) „Aktyvaus dialogo skatinimas tarp vietinių valdžios institucijų ir pilietinės visuomenės kaip modernios savivaldos pagrindo Šilalėje ir Slavske“ sukurti vaizdo klipai lietuvių, anglų kalbomis.

Lietuvos valstybės vėliava - Lietuvos valstybės vėliavos istorija      https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSlUZJQMEyGy3c9aS-9LZPgUccN2ZzXTwg8ow&usqp=CAU

Projektas „Ikimokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Šilalės mieste“.

Projekto Nr. 09.1.3-CPVA-R-705-71-0002 Bendra projekto vertė – 731 164,31 Eur.

Projekto pabaiga – 2019-11-30

235 427,00 475 164,34 iki 20 772,97
Projektas „Upynos kultūros namų pastato ir infrastruktūros atnaujinimas“.

Projekto Nr. 20KI-KT-17-1-01828-PR001. Bendra projekto vertė – 231 920,44 Eur.

Projekto pabaiga – 2019-09-30

iki 152 978,75 51 945,44 26 996,25
Projektas „Laukuvos mstl. kultūros namų stogo dangos pakeitimas bei turgavietės atnaujinimas“.

Projekto Nr. 20KI-KT-17-1-01825-PR001. Bendra projekto vertė – 293 600,27 Eur.

Projekto pabaiga – 2019-09-30

123 506,70 148 298,27 21 795,30
Projektas „Eismo saugumo priemonių diegimas Šilalės mieste ir rajono gyvenvietėse“

Projekto Nr. 06.2.1-TID-R-511-71-0002 Bendra projekto vertė – 882 450,43 Eur.

Projekto pabaiga – 2019-08-31

679 182,07 203 268,36
Projektas „Žadeikių buvusios mokyklos pastato pagerinimas pritaikant bendruomenės kultūros veiklai“.

Projekto Nr. 20KI-KT-17-1-01826-PR001 Bendra projekto vertė – 177 606,30 Eur.

Projekto pabaiga – 2020-08-25

86 438,20 75 914,30 15 253,80
Projektas „Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos pastato dalies patalpų modernizavimas ir aprūpinimas įranga“.

Projekto Nr. 09.1.3-CPVA-R-724-71-0003 Bendra projekto vertė – 348 722,37 Eur.

Projekto pabaiga – 2019-06-30

296 414,00 26 154,19 26 154,18
Projektas Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-71-0002 „Socialinio būsto fondo plėtra Šilalės rajono savivaldybėje“ pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“.

Projekto biudžetas: 557 789,41 Eur.
Iš jų:

Projekto įgyvendinimo pabaiga 2020-08-31

 

 

474 120,00

 

 

83 669,41

Projektas „Šilalės rajono Kvėdarnos gyvenamosios vietovės atnaujinimas“ pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 08.1.2-CPVA-R-908 „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“.

Projekto biudžetas: 975 848,52 Eur.
Iš jų:

Projekto įgyvendinimo pabaiga 2020-08-30

 

 

829 471,24

 

 

73 188,64

 

 

73 188,64

Projektas „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Tauragės regiono savivaldybėse. I etapas“ pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 10.1.3.-ESFA-R-920 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“.

Projektas vykdomas pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, pasirašytą Jurbarko, Šilalės, Tauragės, Pagėgių savivaldybių.

Projekto biudžetas: 502 569,92 Eur.
Iš jų:

Projekto įgyvendinimo pabaiga 2020-01-10

 

 

 

 

427 184,43

 

 

 

 

75 385,49

Projektas „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų infrastruktūros plėtra Tauragės regione“ pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 05.4.1-LPVA-R-821 „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“.

Projektas vykdomas pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, pasirašytą Jurbarko, Šilalės, Tauragės, Pagėgių savivaldybių.

Projekto biudžetas: 466 925,52 Eur.
Iš jų:

Projekto įgyvendinimo pabaiga 2019-12-31

 

 

 

 

396 886,69

 

 

 

 

70 038,83

Pastato (un. Nr. 8798-5006-3024), esančio Jūros g. 16, Drobūkščių k., Traksėdžio sen., Šilalės r. sav., remonto ir projektavimo darbai, keičiant pagrindinę pastato paskirtį iš mokslo į gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims)

Darbų pabaiga 2019-11-30

64 636,61
Biudžeto lėšomis vykdomas projektas

Šilalės rajono Kvėdarnos kadastrinės vietovės Ymėžės upelio baseino griovių ir statinių juose remonto darbai

Bendra sąmatinė kaina:
Iš jų: statybos montavimo darbai – 55 628,08 eurų
Darbų pabaiga 2019-10-30

 

 

 

60 885,14

Biudžeto lėšomis vykdomas projektas

Šilalės rajono Kvėdarnos kadastrinės vietovės Jūros upės baseino griovių ir statinių juose remonto darbai

Bendra sąmatinė kaina:
Iš jų: statybos montavimo darbai – 62 750,60 eurų
Darbų pabaiga 2019-10-30

 

68 665,40

2019 m. ES Solidarumo fondo lėšomis vykdomas projektas

Šilalės rajono Šiauduvos, Žadeikių, Balsių, Traksėdžio ir Jucaičių kadastro vietovėse dėl liūčių pažeistų melioracijos statinių remonto darbai

Bendra sąmatinė kaina:
Iš jų: statybos montavimo darbai – 306 130,00 eurų.
Darbų pabaiga 2019-10-30

 

 

354 500,00

PRIEMONĖ NR. 08.4.1-ESFA-V-416 „KOMPLEKSINĖS PASLAUGOS ŠEIMAI“

Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Šilalės rajono savivaldybėje

Projekto įgyvendinimo pradžia 2017-04-01
Projekto trukmė 36 mėnesiai

213 828,00


Darbo taryba

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBO TARYBA

Darbo taryba darbdavio iniciatyva privalo būti sudaryta, kai vidutinis darbdavio darbuotojų skaičius yra dvidešimt ir daugiau darbuotojų. Jeigu darbovietėje yra darbdavio lygmeniu veikianti profesinė sąjunga, kurios nariais yra daugiau kaip 1/3 visų darbdavio darbuotojų, darbo taryba nesudaroma, o profesinė sąjunga įgyja visus darbo tarybos įgaliojimus ir vykdo visas šio kodekso darbo tarybai priskirtas funkcijas. Jeigu darbovietėje daugiau kaip 1/3 darbuotojų priklauso įmonėje veikiančioms profesinėms sąjungoms, darbo tarybos funkcijas vykdo profesinių sąjungų narių išrinkta profesinė sąjunga arba jungtinė profesinių sąjungų atstovybė. Darbo taryba sudaroma trejų metų kadencijai, kuri pradedama skaičiuoti nuo darbo tarybos įgaliojimų pradžios.

Šilalės rajono savivaldybės administracijos darbo tarybos sudėtis

Vardas, pavardė Pareigos Tel. Nr. El. paštas
Alvyda Urbonienė pirmininkė (0 449)  45 323 alvyda.urboniene@silale.lt
Raimonda Bružienė sekretorė (0 449) 45 333 raimonda.bruziene@silale.lt
Geda Kačinauskienė narė (0 449) 76 117 geda.kacinauskiene@silale.lt
Edgaras Laurinavičius narys (0 449) 51 019 edgaras.laurinavičius@silale.lt
Saulius Liatukas narys (0 449) 76 125 saulius.liatukas@silale.lt

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas

Darbo taryba

1. Darbo taryba darbdavio iniciatyva privalo būti sudaryta, kai vidutinis darbdavio darbuotojų skaičius yra dvidešimt ir daugiau darbuotojų, išskyrus šio straipsnio 3 dalyje nurodytą atvejį.

2. Darbo taryba sudaroma trejų metų kadencijai, kuri pradedama skaičiuoti nuo darbo tarybos įgaliojimų pradžios.

3. Jeigu darbovietėje yra darbdavio lygmeniu veikianti profesinė sąjunga, kurios nariais yra daugiau kaip 1/3 visų darbdavio darbuotojų, darbo taryba nesudaroma, o profesinė sąjunga įgyja visus darbo tarybos įgaliojimus ir vykdo visas šio kodekso darbo tarybai priskirtas funkcijas. Jeigu darbovietėje daugiau kaip 1/3 darbuotojų priklauso įmonėje veikiančioms profesinėms sąjungoms, darbo tarybos funkcijas vykdo profesinių sąjungų narių išrinkta profesinė sąjunga arba jungtinė profesinių sąjungų atstovybė.

1. Darbo tarybą, atsižvelgiant į vidutinį darbdavio darbuotojų skaičių, sudaro ne mažiau kaip trys ir ne daugiau kaip vienuolika narių, jeigu:

1) darbuotojų yra iki šimto darbuotojų – trys darbo tarybos nariai;

2) darbuotojų yra nuo vieno šimto vieno iki trijų šimtų darbuotojų – penki darbo tarybos nariai;

3) darbuotojų yra nuo trijų šimtų vieno iki penkių šimtų darbuotojų – septyni darbo tarybos nariai;

4) darbuotojų yra nuo penkių šimtų vieno iki septynių šimtų darbuotojų – devyni darbo tarybos nariai;

5) darbuotojų yra daugiau kaip septyni šimtai vienas darbuotojas – vienuolika darbo tarybos narių.

2. Darbo tarybos nariais gali būti renkami visi darbuotojai, sulaukę aštuoniolikos metų ir kurių darbo santykiai su darbdaviu trunka ilgiau kaip šešis mėnesius. Darbuotojai, išdirbę trumpiau negu šešis mėnesius, darbo tarybos nariais gali būti renkami tik tuo atveju, kai visi darbuotojai dirba trumpiau negu šešis mėnesius.

3. Darbdavys ir pagal įstatymus, įgaliojimus ar steigimo dokumentus jam atstovaujantys asmenys negali būti darbo tarybos nariais.

1. Darbo taryba renkama remiantis visuotine ir lygia rinkimų teise, slaptu balsavimu tiesioginiuose rinkimuose. Darbo tarybos rinkimuose gali dalyvauti ir balso teisę turi visi bent trijų nepertraukiamų mėnesių darbo santykius su darbdaviu turintys darbdavio darbuotojai, išskyrus šio kodekso 170 straipsnio 3 dalyje nurodytus asmenis.

2. Pirmuosius rinkimus vykdo rinkimų komisija, kurią įsakymu sudaro darbdavys. Atsiradus šiame kodekse nustatytoms sąlygoms, darbdavys ne vėliau kaip per dvi savaites sudaro rinkimų komisiją iš mažiausia trijų ir daugiausia iš septynių narių. Darbdavio administracijos pareigūnai gali sudaryti ne daugiau kaip trečdalį šios komisijos narių. Vėlesnius rinkimus organizuoja ir vykdo pati darbo taryba.

3. Rinkimų komisija turi susirinkti į pirmąjį posėdį ir pradėti darbo tarybos rinkimų organizavimą ne vėliau kaip per septynias dienas nuo jos sudarymo dienos. Pirmajame posėdyje rinkimų komisija iš savo narių išsirenka pirmininką ir:

1) nustato darbo tarybos rinkimų datą. Ji negali būti vėlesnė kaip du mėnesiai nuo rinkimų komisijos sudarymo dienos;

2) skelbia kandidatų į darbo tarybos narius registravimą ir nustato datą, iki kurios gali būti keliami kandidatai, registruoja kandidatus ir sudaro galutinį kandidatų sąrašą;

3) organizuoja balsavimo biuletenių rengimą ir spausdinimą. Balsavimo biuleteniuose kandidatų į darbo tarybos narius pavardės surašomos abėcėlės tvarka. Balsavimo biuletenyje turi būti nurodytas balsavimo pavyzdys ir renkamos darbo tarybos narių skaičius. Balsavimo biuletenių skaičius turi atitikti darbuotojų, turinčių balso teisę, skaičių. Kiekvienas balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas rinkimų komisijos pirmininko;

4) remdamasi iš darbdavio gautais duomenimis, sudaro darbuotojų, turinčių teisę dalyvauti darbo tarybos rinkimuose, sąrašą;

5) organizuoja ir vykdo darbo tarybos rinkimus;

6) suskaičiuoja rinkimų rezultatus ir paskelbia juos ne vėliau kaip per tris dienas nuo rinkimų dienos;

7) atlieka kitas funkcijas, būtinas darbo tarybos rinkimams organizuoti ir vykdyti.

4. Darbuotojai, paskirti į rinkimų komisiją, rinkimų komisijos įgaliojimų metu darbdavio iniciatyva negali būti atleidžiami iš darbo. Už laiką, sugaištą organizuojant ir vykdant darbo tarybos rinkimus, jiems mokamas vidutinis darbo užmokestis. Rinkimų komisijos įgaliojimai pasibaigia darbo tarybai susirinkus į pirmąjį posėdį.

5. Kandidatus į darbo tarybos narius gali siūlyti rinkimų teisę turintys darbuotojai. Kandidatais gali būti tik rinkimų teisę turintys darbuotojai, išskyrus rinkimų komisijos narius. Kiekvienas darbuotojas gali pasiūlyti po vieną kandidatą raštu kreipdamasis į rinkimų komisiją ir pateikdamas rašytinį siūlomo kandidato sutikimą būti renkamam į darbo tarybą. Darbdavio lygmeniu veikiančios profesinės sąjungos turi teisę pasiūlyti ne mažiau kaip tris rinkimų teisę turinčius darbuotojus kandidatais į darbo tarybos narius, iš kurių išrinktu bus laikomas daugiausia darbuotojų balsų gavęs kandidatas. Visų kandidatų sąrašas turi būti sudarytas ne vėliau kaip likus keturiolikai dienų iki darbo tarybos rinkimų dienos. Jeigu pasiūlytų kandidatų skaičius yra lygus renkamos darbo tarybos narių skaičiui arba mažesnis už šį skaičių, rinkimų komisija nustato papildomą laiką, per kurį galima siūlyti papildomus kandidatus. Šiuo atveju kandidatus pakartotinai gali siūlyti ir tie darbuotojai, kurie jau yra pasiūlę savo kandidatus. Jeigu per papildomą laiką nepasiūloma pakankamai kandidatų į darbo tarybos narius, rinkimų komisija surašo ir viešai paskelbia protokolą, kad darbo tarybos rinkimai laikomi neįvykusiais. Tokiu atveju nauji darbo tarybos rinkimai rengiami pagal šiame kodekse nustatytą tvarką ne anksčiau kaip po šešių mėnesių nuo rinkimų komisijos sprendimo darbo tarybos rinkimus laikyti neįvykusiais priėmimo.

6. Darbo tarybos rinkimai vyksta įmonėje, įstaigoje, organizacijoje darbo metu. Darbdavys privalo sudaryti sąlygas darbuotojams dalyvauti rinkimuose ir už šį laiką jiems mokėti jų vidutinį darbo užmokestį. Rinkimų komisija ir darbdavys privalo sudaryti sąlygas dalyvauti darbo tarybos rinkimuose tiems darbuotojams, kurie dirba ne darbovietėje.

7. Balsavimo biuletenis išduodamas pasirašytinai. Rinkimuose dalyvaujantys darbuotojai turi po tiek balsų, koks yra renkamos darbo tarybos narių skaičius. Už kiekvieną balsavimo biuletenyje nurodytą kandidatą galima atiduoti tik po vieną balsą, pažymint tai balsavimo biuletenyje.

8. Pasibaigus rinkimų komisijos nustatytam rinkimų laikui, rinkimų komisija suskaičiuoja balsus ir surašo darbo tarybos rinkimų protokolą. Jame turi būti nurodyta:

1) darbo tarybos rinkimų vieta ir laikas;

2) darbo tarybos rinkimų komisijos sudėtis;

3) kandidatų į darbo tarybos narius sąrašas ir renkamos darbo tarybos narių skaičius;

4) darbuotojų, turinčių teisę dalyvauti darbo tarybos rinkimuose, skaičius;

5) darbo tarybos rinkimuose dalyvavusių darbuotojų skaičius, išduotų ir nepanaudotų balsavimo biuletenių skaičius;

6) atskirai galiojančių ir negaliojančių (biuleteniai, kuriuose pažymėta daugiau kandidatų, negu nustatytas renkamos darbo tarybos narių skaičius, arba kuriuose neįmanoma nustatyti rinkėjo valios) balsavimo biuletenių skaičius;

7) kiekvieno kandidato surinktų balsų skaičius (pateikiamas visas kandidatų sąrašas, išdėstytas pagal rinkimuose gautą balsų skaičių mažėjančia tvarka);

8) kandidatų, išrinktų į darbo tarybą, sąrašas;

9) kandidatų, rinkimuose gavusių bent vieną balsą, bet neišrinktų į darbo tarybą, sąrašas (pagal jų surinktų balsų skaičių mažėjančia tvarka), pagal kurį sudaromas atsarginių darbo tarybos narių sąrašas.

9. Rinkimų protokolą pasirašo rinkimų komisijos nariai. Ne vėliau kaip per tris dienas nuo rinkimų rezultatų nustatymo dienos darbo tarybos rinkimų rezultatai turi būti viešai paskelbti, o protokolo kopija įteikta darbdaviui.

10. Darbo tarybos rinkimai laikomi įvykusiais, jeigu juose dalyvavo daugiau kaip pusė rinkimų teisę turinčių darbuotojų. Jeigu dėl nepakankamo darbuotojų dalyvavimo darbo tarybos rinkimuose šie rinkimai paskelbiami neįvykusiais, per artimiausias septynias dienas turi būti surengti pakartotiniai rinkimai. Jie laikomi įvykusiais, jeigu juose dalyvavo vienas ketvirtadalis balsavimo teisę turinčių įmonės, įstaigos, organizacijos darbuotojų.

11. Išrinktais darbo tarybos nariais laikomi tie kandidatai, kurie gavo daugumą balsų. Jeigu keli kandidatai gauna vienodą skaičių balsų, išrinktu laikomas tas kandidatas, kurio darbo stažas toje įmonėje, įstaigoje, organizacijoje yra didesnis. Asmenys, esantys atsarginių darbo tarybos narių sąraše, eilės tvarka gali tapti darbo tarybos nariais tuo atveju, kai atsiranda laisva darbo tarybos nario vieta.

12. Visi dokumentai, susiję su rinkimų komisijos sudarymu, rinkimų organizavimu ir vykdymu, taip pat balsavimo biuleteniai yra perduodami darbo tarybai pirmajame jos posėdyje. Darbo taryba užtikrina jų saugojimą iki naujos darbo tarybos sudarymo.

13. Darbo tarybų rinkimų materialinį techninį aprūpinimą suteikia darbdavys.

14. Darbuotojas (darbuotojai), darbdavys arba darbdavio atstovas per penkias dienas nuo rinkimų rezultatų paskelbimo dienos gali raštu kreiptis į rinkimų komisiją prašydami ištaisyti, jų manymu, per rinkimus padarytus šio kodekso pažeidimus. Rinkimų komisija šį prašymą turi išnagrinėti ir viešai paskelbti per tris dienas. Rinkimų komisijos sprendimas gali būti skundžiamas teismui per penkias dienas nuo jo viešo paskelbimo. Teismas gali priimti sprendimą uždrausti sušaukti išrinktą darbo tarybą, iki išnagrinės pateiktą skundą. Teismas, nustatęs, kad buvo šiurkščiai pažeistos šio kodekso nuostatos ar suklastoti rinkimų dokumentai ir tai turėjo įtakos nustatant esminius rinkimų rezultatus, darbo tarybos rinkimų rezultatus panaikina. Pakartotiniai rinkimai laikantis šio kodekso nustatytos tvarkos ir sąlygų turi būti surengti ne vėliau kaip po vieno mėnesio nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

15. Jeigu vidutinis darbdavio darbuotojų skaičius, apskaičiuotas šio kodekso nustatyta tvarka, padidėja dvidešimt procentų ar daugiau ir dėl to padidėja šio kodekso nustatytas darbo tarybos narių skaičius, darbo tarybos pirmininkas šio kodekso nustatyta tvarka inicijuoja naujo nario ar narių su įgaliojimais iki veikiančios darbo tarybos kadencijos pabaigos rinkimus. Naujo nario ar narių rinkimus vykdo darbo tarybos rinkimų komisija, taikydama šio straipsnio nuostatas mutatis mutandis.

16. Elektroninį balsavimą renkant darbo tarybą bendru rinkimų komisijos ir darbdavio sutarimu galima vykdyti tuo atveju, kai galima užtikrinti balsavimo slaptumą ir darbuotojų valios išraiškos teisingumą.

1. Į darbo tarybą išrinktas darbuotojas darbo tarybos nariu laikomas nuo darbo tarybos rinkimų balsavimo rezultatų paskelbimo. Darbuotojas, esantis atsarginių darbo tarybos narių sąraše, darbo tarybos nariu vietoj narystę darbo taryboje pabaigusio darbuotojo tampa nuo darbo tarybos sprendimo, kuriuo patvirtinami jo, kaip naujo darbo tarybos nario, įgaliojimai, priėmimo.

2. Narystė darbo taryboje pasibaigia:

1) atsistatydinus iš darbo tarybos;

2) nutrūkus darbo santykiams;

3) mirus darbo tarybos nariui;

4) įsiteisėjus teismo sprendimui, kuriuo darbo tarybos nario išrinkimas į darbo tarybą pripažintas neteisėtu;

5) pasibaigus darbo tarybos kadencijai;

6) atstatydinus iš darbo tarybos, kai to raštu pareikalauja ne mažiau kaip trečdalis darbdavio ar darbovietės darbuotojų, turinčių rinkimų teisę. Darbo taryba, gavusi tokį darbuotojų rašytinį reikalavimą, ne vėliau kaip per tris savaites turi surengti slaptą darbuotojų balsavimą, kuris yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė rinkimų teisę turinčių darbdavio ar darbovietės darbuotojų. Darbo tarybos narys atstatydinamas, jeigu už tai balsavo daugiau kaip du trečdaliai balsuojant dalyvavusių darbuotojų.

1. Darbo taryba savo įgaliojimus įgyja ir pradeda vykdyti šiame kodekse nustatytas funkcijas susirinkusi į pirmąjį posėdį. Pirmąjį darbo tarybos posėdį rinkimų komisijos pirmininkas turi sušaukti ne anksčiau kaip per penkias ir ne vėliau kaip per dešimt dienų nuo rinkimų rezultatų paskelbimo.

2. Darbo tarybos nariai pirmajame darbo tarybos posėdyje visų darbo tarybos narių balsų dauguma iš savo narių išsirenka darbo tarybos pirmininką ir sekretorių.

3. Darbo tarybos pirmininkas:

1) šaukia darbo tarybos posėdžius ir jiems pirmininkauja;

2) atstovauja darbo tarybai santykiuose su darbuotojais, darbdaviu, profesinėmis sąjungomis ir trečiaisiais asmenimis;

3) rengia metinės darbo tarybos veiklos ataskaitos įmonės, įstaigos, organizacijos darbuotojams projektą ir pateikia įmonės, įstaigos, organizacijos darbuotojams darbo tarybos patvirtintą ataskaitą;

4) turi kitas šiame kodekse ir kituose įstatymuose bei darbo tarybos veiklos reglamente, kuris tvirtinamas pirmajame darbo tarybos posėdyje, nustatytas teises.

4. Darbo tarybos sekretorius tvarko ir saugo darbo tarybos dokumentaciją, informuoja darbo tarybos narius apie šaukiamo darbo tarybos posėdžio datą, laiką, vietą, darbotvarkę, informuoja darbdavį apie darbo tarybos posėdžio datą, laiką ir vietą, rašo darbo tarybos posėdžio protokolą ir atlieka kitus darbo tarybos pirmininko pavedimus. Kai darbo tarybos sekretorius laikinai negali eiti savo pareigų, jį pavaduoja darbo tarybos pirmininko paskirtas darbo tarybos narys.

5. Darbo tarybos veiklos forma yra posėdžiai. Darbo tarybos kvietimu arba pritarimu (pritarus darbo tarybos narių daugumai) jos posėdžiuose turi teisę dalyvauti darbdavys ar jam atstovaujantys asmenys, įmonėje veikiančios profesinės sąjungos ar šakos profesinių sąjungų atstovai. Prireikus darbo taryba į savo posėdžius gali kviesti atitinkamos srities ekspertus. Darbo tarybos veiklos organizavimo klausimus reglamentuoja darbo tarybos veiklos reglamentas, kurį savo kadencijos laikotarpiui tvirtina darbo taryba visų darbo tarybos narių balsų dauguma.

6. Ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo darbo tarybos įgaliojimų pradžios darbo tarybos pirmininkas raštu informuoja darbdavio buveinės teritorijos Valstybinės darbo inspekcijos teritorinį skyrių apie darbo tarybos sudarymą, jos valdymo organus, darbdavio įmonės, įstaigos ar organizacijos, kurioje sudaryta darbo taryba, pavadinimą.

1. Darbo taryba turi teisę:

1) dalyvauti informavimo, konsultavimo ir kitose dalyvavimo procedūrose, kuriomis darbuotojai ir jų atstovai įtraukiami į darbdavio sprendimų priėmimą;

2) šio kodekso ir kitų įstatymų nustatytais atvejais ir terminais gauti iš darbdavio ir iš valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų informaciją, reikalingą savo funkcijoms atlikti;

3) teikti darbdaviui pasiūlymus dėl ekonominių, socialinių ir darbo klausimų, aktualių darbuotojams darbdavio sprendimų, darbo teisės normų įgyvendinimo;

4) inicijuoti kolektyvinį darbo ginčą dėl teisės, jeigu darbdavys nevykdo darbo teisės normų reikalavimų ar darbo tarybos ir darbdavio susitarimų;

5) esant būtinybei aptarti svarbius darbdavio darbuotojų ekonominius, socialinius ir darbo klausimus, sušaukti visuotinį darbdavio ar darbovietės darbuotojų susirinkimą (konferenciją), suderinus su darbdaviu susirinkimo (konferencijos) datą, laiką ir vietą;

6) atlikti kitus veiksmus, neprieštaraujančius šiam kodeksui, kitoms darbo teisės normoms, ir veiksmus, nustatytus darbo teisės normose ar darbo tarybos ir darbdavio susitarimuose.

2. Darbo taryba privalo:

1) atlikti savo funkcijas laikydamasi šio kodekso, kitų įstatymų ir kitų darbo teisės normų reikalavimų bei darbo tarybos ir darbdavio susitarimų;

2) atlikdama savo funkcijas, atsižvelgti į visų darbdavio darbuotojų teises ir interesus, nediskriminuoti atskirų darbuotojų, jų grupių ar atskirų darboviečių darbuotojų;

3) informuoti darbuotojus apie savo veiklą kiekvienais metais viešai pateikdama įmonės, įstaigos, organizacijos darbuotojams metinės darbo tarybos veiklos ataskaitą ar kitu darbo tarybos veiklos reglamente nustatytu būdu;

4) raštu informuoti darbdavį ir profesinę sąjungą, veikiančią darbdavio lygmeniu, apie savo įgaliotus narius;

5) jeigu darbdavio lygmeniu veikia viena ar kelios profesinės sąjungos, abipusio pasitikėjimo pagrindais bendradarbiauti su visomis profesinėmis sąjungomis.

1. Darbdavys ir darbo taryba gali sudaryti rašytinį susitarimą, kuriame būtų aptarti svarbiausi darbo tarybos kompetencijos įgyvendinimo, veiklos organizavimo, finansavimo, papildomų garantijų darbo tarybos nariams jų veiklos vykdymo laikotarpiu nustatymo ir kiti susiję klausimai, skatinantys darbo tarybos ir darbdavio bendradarbiavimą.

2. Darbdavio ir darbo tarybos susitarime negalima tartis dėl darbuotojų darbo sąlygų, darbo užmokesčio, darbo ir poilsio laiko ir kitų klausimų, kurie reglamentuotini darbdavio darbuotojams taikomoje kolektyvinėje sutartyje.

3. Darbdavio ir darbo tarybos susitarimas sudaromas terminuotam laikui. Jo galiojimo trukmė negali būti ilgesnė negu vieni metai po jį sudariusios darbo tarybos kadencijos pabaigos.

4. Darbdavio ir darbo tarybos susitarimą bet kuri iš šalių gali nutraukti įspėjusi raštu kitą šalį bent prieš tris mėnesius. Ši nuostata taikoma ir tuo atveju, kai išrenkama nauja darbo taryba ir galioja darbdavio ir buvusios darbo tarybos sudarytas susitarimas.

1. Darbo tarybos veikla pasibaigia:

1) kai nutrūksta darbdavio veikla, nesant teisių perėmėjo, ar nutraukiama darbovietės veikla, jos darbuotojų neperkėlus į kitą darbdavio darbovietę;

2) kai pasibaigia darbo tarybos kadencija;

3) kai darbo taryboje lieka mažiau kaip trys jos nariai ir atsarginių darbo tarybos narių sąraše nėra nė vieno kandidato, turinčio teisę tapti darbo tarybos nariu;

4) darbo tarybos sprendimu, priimtu daugiau kaip dviem trečdaliais darbo tarybos narių balsų;

5) kai darbdavys sujungiamas ar prijungiamas prie kitos įmonės, įstaigos ar organizacijos arba darbdavio verslas ar verslo dalis perduodama kitam ir jame veikusi darbo taryba susitaria su verslo perėmėjo darbo taryba dėl naujos darbo tarybos rinkimų. Taip nesusitarus, veikusi darbo taryba išlaiko savo įgaliojimus atstovauti darbdavio ar verslo ar verslo dalies darbuotojams iki savo kadencijos pabaigos arba naujos darbo tarybos verslo perdavėjo įmonėje, įstaigoje, organizacijoje sudarymo, atsižvelgiant į tai, kuris terminas yra trumpesnis.

2. Naujos darbo tarybos rinkimo procedūra pradedama likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki darbo tarybos kadencijos pabaigos arba per mėnesį nuo šio straipsnio 1 dalies 3, 4 ir 5 punktuose nustatytų aplinkybių atsiradimo. Naujos darbo tarybos rinkimus privalo inicijuoti darbo taryba, pasiūlydama darbdaviui sudaryti rinkimų komisiją šio kodekso nustatyta tvarka.

3. Apie darbo tarybos veiklos pabaigą šio straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu ir šio straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytais pagrindais, kai nauja darbo taryba nesudaroma per šešis mėnesius, darbdavys raštu informuoja darbdavio buveinės teritorijos Valstybinės darbo inspekcijos teritorinį skyrių.


Seniūnijos

Bijotų seniūnija

Bilionių seniūnija

Didkiemio seniūnija

Kaltinėnų seniūnija

Kvėdarnos seniūnija

Laukuvos seniūnija

Palentinio seniūnija

Pajūrio seniūnija

Šilalės miesto seniūnija

Šilalės kaimiškoji seniūnija

Tenenių seniūnija

Traksėdžio seniūnija

Upynos seniūnija

Žadeikių seniūnija


Seniūnijos sitas

Rajono seniūnijos

(Šilalės miesto kodas: 75)
Gyventojų, deklaravusių gyvenamąją vietą 2020 metais, skaičius (iš viso 21 887)
(Seniūnijų skaičius: 14)

Bijotų seniūnija Seniūnas
Ignas Gužauskis
Tel.: (8 449) 41 423, 8 674 04120
El. paštas: ignas.guzauskis@silale.lt
Pareigos, nuostatai Vardas Pavardė Telefonas, faksas, el. paštas Darbo laikas
Žemės ūkio specialistė Reda Petkuvienė (8 449) 41 441, 8 610 60 680, reda.petkuviene@silale.lt
Socialinė darbuotoja Ligita Mockienė
(8 449) 41 434, 8 698 37404, ligita.mockiene@silale.lt I-IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45
Pietūs 12.00-12.45
II 14.00-17.00; V 13.00-15.45
(lanko asmenis ir šeimas namuose bei tvarko darbo reikalus kitose įstaigose)
Vairuotojas Romas Lebrikas
Kūrikė Joana Žiauberienė
Kūrikas Marius Baltutis
Valytoja Dalia Adomavičienė
Valytoja Kristina Mizgirienė
Elektrikas Antanas Jonča
Girdiškės kapinių prižiūrėtoja Stasė Jocienė

Bilionių seniūnija Seniūnė
Loreta Daukantienė
Tel.: +370 686 92 428
El. paštas: loreta.daukantiene@silale.lt
Pareigos, nuostatai Vardas Pavardė Telefonas, faksas, el. paštas Darbo laikas
Vairuotojas Edmundas Stancelis +370 449 41 832 P 8:00 – 17:00
A 8:00-17:00
T 8:00 -17:00
K 8:00-17:00
P 8:00 – 15:45
Pietūs 12:00-12:45
Valytoja Nijolė Jakienė +370 449 41 832 P 8:00 -15:00
A 8:00-15:00
T 8:00 -15:00
K 8:00-15:00
P 8:00 -13:45
Pietūs 12:00-12:45

Didkiemio seniūnija Seniūnė
Vilma Kasnauskienė
Tel.: (8449) 42981, 8616 58153
El. paštas: vilma.kasnauskiene@silale.lt
Pareigos, nuostatai Vardas Pavardė Telefonas, faksas Darbo laikas
Darbininkai Admas Jakas
Saulius Kuisys
20 val.
Kapinių prižiūrėtojas Liudas Montvilas 8 618 03751
Kūrikas Daiva Lekienė
Admas Jakas
20 val.

Kaltinėnų seniūnija Seniūnas
Antanas Bartašius
Tel.: (8 449) 57 280, mob.: 8 656 23 932
El. paštas: antanas.bartasius@silale.lt
Pareigos, nuostatai Vardas Pavardė Telefonas, faksas Darbo laikas
Vyriausioji specialistė Nijolė Gečienė (8 449) 57 404
nijole.geciene@silale.lt
I-IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45
Pietų pertrauka
12.00-12.45
Žemės ūkio specialistas Rasa Ivinskienė (8 449) 57 404, 8 698 73 872
rasa.ivinskiene@silale.lt
Socialinis darbuotojas Vaida Norgailienė (8 449) 57 304
vaida.norgailiene@silale.lt
I-IV 8.00-12.00
12.45-17.00
V 8.00-12.00
12.45-15.45
Pietų pertrauka
12.00-12.45
Kapinių prižiūrėtojas Vytautas Sadauskis 8.00-17.00
Ūkvedys Tomas Šadbaras 8.00-17.00
Elektrikas Jonas Gečas 8.00-17.00
Traktorininkas Ramūnas Karžinauskas    
Valytoja Virginija Zdanavičienė   8.00-17.00
Valytoja Irena Kasputienė   8.00-17.00
Aplinkos tvarkytoja Birūta Mickienė   8.00-17.00
Gatvių valytojas Žydrūnas Arcišauskas    
Gatvių valytojas
Rimas Žukauskas    
Kūrikas Algirdas Parkauskas    
Kūrikė Laimutė Žemeckienė    

Kvėdarnos seniūnija Seniūnas
Aivaras Dobilas
Tel.: (8 449) 55 244, 8 698 55 148
El. paštas: aivaras.dobilas@silale.lt
Pareigos, nuostatai Vardas Pavardė Telefonas, faksas, el. paštas Darbo laikas
Vyriausioji specialistė Rasa Lukošienė (8 449) 55 288
8 618 10 210
rasa.lukosiene@silale.lt
8.00 – 17.00
penktadienį: 8.00–15.45
Pietų pertrauka: 12.00–12.45
Žemės ūkio specialistė Remigijus Nasvytis (8 449) 55 296
8 610 60 690
remigijus.nasvytis@silale.lt
8.00 – 17.00
penktadienį: 8.00–15.45
Pietų pertrauka: 12.00–12.45
Socialinė darbuotoja Daiva Betingienė (8 449) 55 330
8 672 94 053
daiva.betingiene@silale.lt
8.00-17.00
penktadienį: 8.00-15.45
Pietų pertrauka: 12.00-12.45
Trečiadieniais ir ketvirtadie-niais 14.30-17.00 darbas šeimose
Valytoja Rima Norbutienė 16.00-20.00
Ūkvedys Albinas Rimkus 8 672 94 029 8.00-17.00
Pietų pertrauka 12.00–12.45
Aplinkos tvarkytojas Vladas Šiaudvytis 8.00-17.00
Pajūralio kapinių prižiūrėtoja Rasa Kelpšienė   8.00-17.00
Kvėdarnos kapinių prižiūrėtoja Gražina Gumuliauskienė 8 673 25 720 8.00-17.00
Kvėdarnos laisv. salės valytoja Birutė Andrijauskienė    

Laukuvos seniūnija Seniūnas
Virgilijus Ačas
Tel.: (8 449) 56 362; 8 687 15 000
El. paštas: virgilijus.acas@silale.lt
Pareigos Vardas Pavardė Telefonas, faksas, el. paštas Darbo laikas
Vyriausioji specialistė Dalia Čeponienė (8 449) 56 192
8 616 11056
dalia.ceponiene@silale.lt
I-IV 8.00 – 16.45
V 8.00 –15.30
Pietų pertrauka: 12.00–12.30
Žemės ūkio specialistė Virginija Petkienė (8 449) 56265,
8 616 03064
virginija.petkiene@silale.lt
Socialinė darbuotoja Svietlana Šniaukienė (8 449) 56 067
8 693 32453
svietlana.sniaukiene@silale.lt
I-II-IV 8.00–12.00 seniūnijoje; 12.45–17.00 išvykimas į šeimas
III 8.00-17.00 seniūnijoje;
V 8.00-15.45 seniūnijoje
Ūkvedys Viktoras Zybartas 8 615 95 656
Elektrikas Pranas Šemetas 8 673 25678
Valytoja Elena Diliartienė
Laukuvos laisvalaikio salės valytojos Rūta Šimutienė  
Šiauduvos laisvalaikio salės valytoja Regina Barauskienė  
Gatvių tvarkytoja Angelė Petrošienė  
Aplinkos tvarkytojas Edmundas Laurinavičius  
Aplinkos tvarkytojas
Remigijus Gumuliauskas  
Požerės aplinkos tvarkytojas Algimantas Danėlkus    
Laukuvos kapinių prižiūrėtojas Arūnas Noreika 8 650 93 814  
Traktorininkas Eugenijus Petkus    

Palentinio seniūnija Seniūnė
Miglė Zybartienė
Tel.: +370 449 42347, 8 699 61 377
El. paštas: migle.zybartiene@silale.lt
Pareigos Vardas Pavardė Telefonas, faksas Darbo laikas
Vairuotojas Petras Spudys
Kūrikas Stepas Matonas

Pajūrio seniūnija Seniūnė
Roma Veščiūnienė
Tel.: (8 449 58 166), 8 678 12 930
El. paštas: roma.vesciuniene@silale.lt
Pareigos Vardas Pavardė Telefonas, faksas, El. paštas Darbo laikas
Vyriausioji specialistė Aldona Jankauskienė (8 449) 58 166
8 620 52 148
aldona.jankauskiene@silale.lt
Socialinė darbuotoja Vida Zeveckienė (8 449) 58 101
8 645 29088
vida.zeveckiene@silale.lt
Žemės ūkio specialistė Jolanta Budvytienė (8 449) 58 147
8 614 85 699
jolanta.budvytiene@silale.lt
Kapinių prižiūrėtojas Mamertas Ežerinskas
Ūkvedys Ričardas Jakas
Aplinkos tvarkytojas Kęstutis Juška 8.00-12.00
Vairuotojas Darius Petryla    
Valytoja Ramyna Erniulienė   7.30-10.30
17.00-20.00
Jomantų laisvalaikio salės valytoja Jūratė Kasnauskienė   8.00-12.00

Šilalės miesto seniūnija Seniūnė
Eglė Straukienė
Tel.: (8 449) 45320, Mob.: 8 673 64415
El. paštas: egle.straukiene@silale.lt
Pareigos Vardas Pavardė Telefonas, faksas, el. paštas Darbo laikas
Vyriausioji specialistė Vida Miliauskytė (8 449) 76 128
8 699 17 407
vida.miliauskyte@silale.lt
 
Vairuotojas Bronislovas Krasauskas 8 656 95 179  
Vaclovas Gečas  
Traktorininkai Modestas Zigmantas  
Ūkvedys Remigijus Nausėda  
Kapinių prižiūrėtojai Vaclovas Kairys  
Alfonsas Gražinskas    
Aplinkos tvarkytojai Elena Mažutienė    
  Genovaitė Gudelienė    
  Danutė Juškienė    
  Vytautas Petravičius    
  Danutė Ramanauskienė    
  Vida Sykienė    
  Daiva Kauleckaitė    
  Dalia Tamašauskienė    
  Danė Viliušienė    
  Reda Knyzelienė    
  Stanislovas Žąsytis    
  Viktoras Barsteiga    

Šilalės kaimiškoji seniūnija Tel.: (8 449) 76 127, 8 686 38 872
Pareigos Vardas Pavardė Telefonas, faksas, el. paštas Darbo laikas
Vyriausioji specialistė Dovilė Dobilienė (8449) 76 127
8 676 32 037
dovile.dobiliene@silale.lt
I-IV-8.00-17.00,
V -8.00-15.45
Pietūs 12.00-12.45
Socialinė darbuotoja Angelė Paulienė (8 449) 76 113
8 615 63 725
angele.pauliene@silale.lt
I, III – 8.00-17.00 darbas seniūnijoje
II, IV – 8.00-15.00 darbas seniūnijoje
15.00-17.00 darbas šeimose
V – 8.00-15.45
Pietūs 12.00-12.45
Žemės ūkio specialistė Birutė Skurdelienė 8 618 60939
birute.skurdeliene@silale.lt
I-IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45
Pietūs 12.00-12.45
Ūkvedys Alfonsas Dorča 8 614 95815 I-IV-8.00-17.00,
V -8.00-15.45
Pietūs 12.00-12.45
Tūbinių kapinių prižiūrėtojas Vladas Montrimas
Jucaičių laisvalaikio salės valytoja Stanislava Tulminienė

Tenenių seniūnija Seniūnė
Loreta Petravičienė
Tel.: (8 449) 43 290, 8 640 55 390
El. paštas: loreta.petraviciene@silale.lt
Pareigos Vardas Pavardė Telefonas, faksas Darbo laikas
Elektrikas Jonas Kuskys
Valytoja Jovita Vaičiulienė
Kapinių prižiūrėtojas Jonas Vaičiulis

Traksėdžio seniūnija Seniūnė
Regina Audinytė
Tel.: (8 449) 70051, 8 655 38 872
El. paštas: regina.audinyte@silale.lt
Pareigos Vardas Pavardė Telefonas, faksas Darbo laikas
Socialinė darbuotoja Vida Kasparaitienė (8 449) 70 052
vida.kasparaitiene@silale.lt
I, III, V 8.00-17.00 darbas seniūnijoje
II ir IV 8.00-15.00 darbas seniūnijoje
15.00-17.00 darbas su šeimomis
Pietūs 12.00-12.45
Žėmės ūkio specialistė Adelė Noreikienė 8 612 21 610
adele.noreikiene@silale.lt
8.00–17.00
Pietūs 12.00–12.45
Aplinkos tvarkytoja Rasa Košienė 13.00–17.00
Traksėdžio laisvalaikio salės valytoja Salomėja Aurilienė 7.00–11.00
Vairuotojas Mindaugas Žilys 8.00–17.00
Pietūs 12.00–12.45
Traktorininkas Rimantas Šiaudvytis 8.00–17.00
Pietūs 12.00–12.45

Upynos seniūnija Seniūnas
Ignas Gužauskis
Tel.: (8 449) 41 423, 8 674 04120
El. paštas: ignas.guzauskis@silale.lt
Pareigos Vardas Pavardė Telefonas, faksas Darbo laikas
Žemės ūkio specialistas Stasys Rukas (8 449) 46 674
8 686 29 837
stasys.rukas@silale.lt
Socialinė darbuotoja Vilija Bambalienė (8 449) 46 667
8 673 25 637
vilija.bambaliene@silale.lt
I,III 8.00-17.00
V 8.00-15.45
II,IV 8.00-15.00
15.00-17.00
Pietų pertrauka
12.00-12.45
Vairuotojas Vytautas Maulius 8 673 25491
Valytoja Zina Bagdonienė
Aplinkos tvarkytoja Laima Liekienė
Upynos kapinių prižiūrėtojas Jonas Meira
Varsėdžių kapinių prižiūrėtojas Vytautas Petrikas    

Žadeikių seniūnija Seniūnas
Faustas Meiženis
Tel.: (8 449) 41672, 8 614 73101
El. paštas: faustas.meizenis@silale.lt; zadeikiai@silale.lt
Pareigos Vardas Pavardė Telefonas, faksas Darbo laikas
Valytoja Sandra Macienė (8 449) 41 695 8.00-17.00
Pietūs 12.00–12.45
Vairuotojas Petras Venckus (8 449) 41 695, 8 673 25 739 8.00-17.00
Pietūs 12.00–12.45


Valstybės tarnautojai, neįeinantys į struktūrinius padalinius

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė

Silva Paulikienė

Savivaldybės gydytoja

Ineta Butvidienė

Kalbos tvarkytoja

Aldona Špečkauskienė


Etikos komisijos sprendimai


Tarnybiniai nusižengimai

Nusižengimo padarymo laikas Nusižengusių asmenų skaičius Paskirta nuobauda
2016 metų I ketvirtis 1 pastaba
2016 metų IV ketvirtis 1 papeikimas
2017 metų II ketvirtis 1 pastaba
2017 metų III ketvirtis 1 pastaba
2018 metų I ketvirtis 1 papeikimas
2018 metų II ketvirtis
2018 metų III ketvirtis 1 papeikimas
2018 metų IV ketvirtis 1 papeikimas
2019 m. I ketvirtis
2019 m. II ketvirtis
2019 m. III ketvirtis
2019 m. IV ketvirtis
2020 m. I ketvirtis 1 pastaba
2020 m. II ketvirtis 1 pastaba
2020 m. III ketvirtis 1 griežtas papeikimas
2020 m. IV ketvirtis 1 pastaba
2021 m. I ketvirtis
2021 m. II ketvirtis 1 papeikimas
2021 m. III ketvirtis
2021 m. IV ketvirtis