Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Projekto vykdytojas.

Šilalės rajono savivaldybės administracija

Projektą planuojama įgyvendinti pagal Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 13.1.2-LVPA-T-116-02-0002 priemonę „Gatvių apšvietimo modernizavimas“ Nr. 2.

Projekto tikslas – padidinti Šilalės rajono savivaldybės gyvenviečių gatvių apšvietimo sistemos energetinį efektyvumą ir užtikrinti kokybišką gatvių apšvietimą.

Įgyvendinamu Projektu siekiama pagerinti gatvių apšvietimo paslaugos kokybę Šilalės rajono savivaldybės gyvenvietėse.

Senus gatvių apšvietimo šviestuvus, gembes, atramas, valdymo spintas pakeisti naujais LED šviestuvais, gembėmis, atramomis, valdymo spintomis.

Šiam projektui įgyvendinti yra skirtos iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos ir projektui įgyvendinti numatyta suma 413 064,77 Eur, iš jų:

  • 206 532,38 Eur Europos Sąjungos lėšos;
  • 206 532,39 Eur Savivaldybės biudžeto lėšos.

Numatoma projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2023 m. rugpjūčio 31 d.

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius
Valdemaras Jasevičius