Finansuojama iš Europos Sąjungos fondo

Projekto vykdytojas

Šilalės rajono savivaldybės administracija

 

Projektas

Nr. KK-AM-SVV01-0231 pagal priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams“ 2021-06

Pasirašyta finansavimo sutartis: 2022-05-19 d.

Projekto pavadinimas: Saulės elektrinės įrengimas iki 999 kW.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 18 mėnesių.

Projekto tikslas – įrengti saulės elektrinę iki 950 kW. Elektrinė bus naudojama saviems poreikiams tenkinti. Elektros energija bus paskirstoma Šilalės rajono savivaldybės administracijos institucijoms.

Šiam projektui įgyvendinti yra skirtos iš Europos Sąjungos fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos ir projektui įgyvendinti numatyta suma 942590,00 Eur., iš jų:

  • 754072,00 Eur. Europos Sąjungos fondų lėšos;
  • 188518,00 Eur. Savivaldybės biudžeto lėšos.

Numatoma projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2023 m. gegužės 16 d.