Upynos seniūnija

Pareigos Vardas Pavardė Telefonas, faksas Darbo laikas
Žemės ūkio specialistas Stasys Rukas (0 449) 46 674
+370 686 29 837
stasys.rukas@silale.lt
Socialinė darbuotoja Vilija Bambalienė (0 449) 46 667
+370 673 25 637
vilija.bambaliene@silale.lt
I,III 8.00-17.00
V 8.00-15.45
II,IV 8.00-15.00
15.00-17.00
Pietų pertrauka
12.00-12.45
Vairuotojas Leonydas Raudonius
Valytoja Zina Bagdonienė
Aplinkos tvarkytoja Laima Liekienė
Upynos kapinių prižiūrėtoja Rima Janušauskienė
+370 633 49084
Varsėdžių kapinių prižiūrėtojas Vytautas Petrikas    

Seniūnijos aprašymas

2009 m. balandžio 15 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu Nr. 1K-1788 patvirtintas Šilalės rajono Upynos miestelio herbas.

Rašytiniuose šaltiniuose Upynos vardas pirmąsyk paminėtas 1554 m. Tačiau šiose apylinkėse žmonių gyventa nuo žilos senovės.

Nustatyta, kad Gegužės, Užpilio piliakalniai buvo svarbūs gynybinės linijos nuo kryžiuočių puolimų postai. Archeologai yra radę ir keletą X-XI a. senkapių.

Upyna pradėjo sparčiau plėtotis po to, karalius Vladislovas Vaza 1633 m. miesteliui suteikė trečiadienio turgaus ir dviejų prekymečių privilegiją.

Upynos apylinkių gyventojai aktyviai dalyvavo 1863 m. nacionalinio išsivadavimo sukilime, garsėjo savo knygnešiais, daraktoriais.

Miestelis kelis kartu degė, skaudžiai nukentėjo Antrojo pasaulinio karo metais.Naciai išžudė gausią žydų bendruomenę, daug žmonių žuvo partizaninėje kovoje, daug buvo ištremta į Sibirą.

Upyna išaugino didelį būrį garsių žmonių, kultūros veikėjų. Seniūnijos teritorijoje yra transatlantinio lakūno Stasio Girėno tėviškė.

Svarstant Upynos herbo idėjas nuspręsta pavaizduoti ąžuolą ir šventosios ugnies liepsneles. Ąžuolas – stiprybės, vyriškumo ir narsos išraiška. O liepsnelės primena mūsų protėvių garbintą šventąją ugnį.

Herbo etaloną sukūrė dailininkas Rolandas Rimkūnas. Sidabriniame lauke vaizduojamas iš žalios skydo papėdės išaugantis stilizuotas ąžuolas, šonuose – dvi raudonos liepsnelės.

Šilalės rajono savivaldybės administracijos Upynos seniūnija

Kodas 188614497,
Adresas: Dariaus ir Girėno g. 2, Upynos mstl., Upynos sen., Šilalės r. LT-75243.

Tel./faks.: (0 449) 46 632

Upynos seniūnija yra Šilalės rajono savivaldybės administracijos filialas.

Seniūnijos centras – Upynos miestelis, teritorijos plotas 10560,00 ha.
Gyventojų skaičius – 1 524 (2021 m. spalio 5 d. duomenimis)

Seniūnijai priklauso 51 kaimas:

Aukštutiškė, Būbliškė, Dvariškiai, Dvarviečiai, Dvyliškė, Dvyliškė II, Driežai, Dungeriai, Dungeriukai, Eželiškės, Gaubtys, Gaidėnai, Galvyčiai, Gudirvės, Girsteikiai, Juškaičiai, Kalvaliai, Kazokai, Kraikai, Kliūkiai, Lingės, Lingių Fermos, Mankaičiai, Miškiniai, Negėrai, Naujasis Obelynas, Paakmenis, Pabremenis, Pakoplyčis, Paiekvedis, Paežeris, Papaukštkalnis, Pajėrubynis, Patulė, Paupynis, Paupis, Pavarsėdis, Pazimkalnis, Petkalnis, Plaušiniškė, Rusų Obelynas, Rudaliai, Senasis Obelynas, Upynos mstl., Užkalnis, Varsėdžiai, Vedriai, Vytogala, Žakaimė.

Seniūnijos darbo laikas

Pirmadieniais – Ketvirtadieniais Penktadieniais Pietų pertrauka Nedarbo dienos
8-17 val. 8-15.45 val. 12-12.45 val. šeštadienis, sekmadienis

Lankytinos vietos

Stasio Girėno sodyba – muziejus

Būsimasis lakūnas gimė 1893 m. Marcijonos ir Juozapo Girskių šeimoje. 1988 m 55-osioms „Lituanikos“ skrydžio metinėms, Girskių sodyboje pagal išlikusias nuotraukas ir pasakojimus atstatyta tokia pati žemaitiška troba, kokioje S. Girėnas gimė ir praleido vaikystę.

Šiuo metu čia – pagrindinė muziejaus dalis. Viename trobos gale įrengti stendai, pasakojantys apie S. Girėną ir S. Darių bei jų transatlantinį skrydį.

Kita pusė ir priemenė skirta etnografinei ekspozicijai. Ji turtinga ir sumaniai įrengta, su veikiančiomis sukamosiomis girnomis ir kt. įdomybėmis.

Iš eksponatų, kurių daugumą Vytogalos ir Upynos apylinkėse surinko kraštotyrininkas Klemensas Lovčikas, vykusiai atkurta lakūno vaikystės laikų atmosfera.

Muziejus garsėja ir renginiais. Tapo tradicija rengti „Lituanikos“ skrydžio paminėjimus, kuriuose dalyvauja aviatoriai, sportininkai, muzikantai.

Stasio Girėno sodyba – muziejus (Lietuvos aviacijos muziejaus filialas)

Liaudies amatų muziejus

Liaudies amatų muziejus, esantis Upynoje, šalia Švč. Mergelės Marijos bažnyčios. Tai senoviškas medinis pastatas, prie kurio surikiuoti koplytstulpiai ir stogastulpiai, ant sienų pritvirtinta daugybė senoviškų kaltinių kryžių. Čia sukaupta apie 3500 eksponatų, visi jie – iš Upynos apylinkių. Tai įvairūs archeologiniai radiniai, liaudies meno dirbiniai, kraštotyriniai darbai, įvairių amatininkų darbo vietos, jų įrankiai bei gaminiai.

Liaudies amatų muziejus

Varsėdžių Šv. Roko bažnyčia

Varsėdžių Šv. Roko bažnyčia, su varpine ir kapinėmis pašonėje. Bažnyčia medinė, liaudiška, pagražinta baroko elementais.

Varsėdžių Šv. Roko bažnyčia

Upynos Švč. Mergelės Marijos bažnyčia

Upynos Švč.Mergelės Marijos bažnyčia statyta 1835-1836 m., 1913 m. padidinta. Ji medinė, statyta pagal vietines tradicijas, turinti klasicistinių elementų. Šventorių juosianti akmenų mūro tvora, nedidelė varpinė – taip pat 19 šimtmečio statiniai.

Upynos Švč.Mergelės Marijos bažnyčia

Lingių (Paežerio) ežeras

Lingių (Paežerio) ežeras telkšo ketvertas kilometrų į šiaurę nuo Upynos. Ežeras įsitaisęs tarp aukštų, 180-190 m. siekiančių, kalvų. Jis nedidelis, 1,2 km.ilgio ir 0,8 km. pločio. Iš šiaurinio galo išteka Ežerutis, Akmenos intakas. Ežero pakrantės apipelkėjusios, o gylis tesiekia kelis metrus. Dugne yra keliolika metrų organinėmis medžiagomis turtingo dumblo – sapropelio.

Lingių (Paežerio) ežeras

Gaidėnų ežeras (Obelynalis)

Tai užpelkėjusi, apie 130 m. ilgio ir 90 m. pločio ežerėlis. Jo vanduo rudas, bet švarus.

Upynos seniūnijos teritorijoje yra 5 piliakalniai:

Kalvalių piliakalnis

Kalvalių piliakalnis, esantis šalia Upynos – Kaltinėnų vieškelio. Kalvalių piliakalnis – tai masyvi, į 180 m. aukštį išsišovusi kalva. Pilis stovėjo pietinėje jos pusėje, o šiaurinėje būta gyvenvietės. Šlaitai statūs.

Kalvalių piliakalnis

Gegužkalnio piliakalnis

Piliakalniui pavadinimą bus davusios gegutės, kurios skardžiai kukuoja kiekvieną pavasarį. Gegužkalnis – iškiliausia Upynos apylinkių didgalvė, iškilusi 192 m. virš jūros lygio. Šiame piliakalnyje stovėjo medinė žemaičių pilis, kryžiuočių kronikose vadinama Geguže.

Vedrių piliakalnis

Esantis Akmenos ir Akmenyno upelio santakoje, siaurame ilgame kyšulyje. Akmenos srovė ilgainiui nuplovė beveik visą 80 m. ilgio aikštelę ir didžiąją dalį 5 m. aukščio gynybinio pylimo. 1998 m. griūvantis piliakalnio šlaitas sutvirtintas, bandyta vandens tėkmę nukreipto nuo kalno. Tačiau po keleto metų piliakalnio šlaitas dar kartą šliūžtelėjo žemyn atverdamas įspūdingą keliolikos metrų aukščio skardį. 2005 m. pietinėje piliakalnio papėdėje rasta įvairių iškasenų, preliminariai datuotų XII-XIII a.

Pamėnkalnio piliakalnis

Esantis Dungeriukų kaime, netoli Varsėdžių k. Tai gerokai nulyginta, beveik visa po lapuočių stogu palindusi kalva. Ji keliolika metrų pakyla aukščiau aplinkinių laukų.

Užpilio piliakalnis

Kazokų k, kairėje Akmenos pakrantėje, dunkso vienas didžiausių paakmeniuose piliakalnis, vadinamas Užpiliu. Iš trijų pusių piliakalnį supa gilūs slėniai. Jo šlaitai labai statūs, 12-15 m. aukščio. Pagrindinės piliakalnio aikštelės galai apjuosti gynybiniais pylimais, kurių aukštis siekia 3,5 m. Be to, nuo aukštumos piliavietę skiria 5 m. gylio, 60m. ilgio ir 13 m. pločio griovys bei antrasis pylimas.

Taip pat Upynos seniūnijos teritorijoje yra senosios Upynos žydų kapinės ir masinių
žudynių vieta (Galvyčių k., netoliese kelio į Skaudvilę).

Upynos žydų kapinės – tai kone vienintelis istorijos paminklas, menantis nuo XVIII a. žinomą vietos žydų bendruomenę.

Senosios žydų kapinės sovietmečiu buvo apleistos ir apnaikintos. Jos pradėtos tvarkyti 1989 m. Čia tebėra išlikę senų antkapinių paminklų su autentiškais įrašais. Pastatytas ir naujas paminklinis akmuo su užrašu lietuvių ir žydų kalbomis „Tebūnie šventas mirusiųjų atminimas“.

Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos Upynos seniūnijoje apklausos rezultatai

PERŽIŪRĖTI

Upynos seniūnijos nuostatai

Seniūnaičiai

Seniūnaitija Seniūnaitis Kontaktai
Naujojo Obelyno Erestida Viliušienė +37063535509

el. p. erestidaviliusiene@gmail.com

Upynos Leonydas Raudonius
Varsėdžių Ona Tirevičienė +37065756358

el. p. otireviciene@gmail.com

Vytogalos Sigitas Petrikas

Seniūnijos teritorijoje veikiančios įmonės, įstaigos, nevyriausybinės organizacijos

Įstaigos

Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Upynos filialas (Nepriklausomybės g. 18, Upynos mstl., Upynos sen., Šilalės r.)

Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Obelyno filialas (Naujojo Obelyno kaimas, Upynos sen., Šilalės r.)

Dariaus ir Girėno progimnazijos Upynos skyrius (Dariaus ir Girėno g. 12, Upynos mstl., Upynos sen., Šilalės r.)

Dariaus ir Girėno progimnazijos Obelyno daugiafunkcinis centras (Naujojo Obelyno k., Upynos sen., Šilalės r.)

Upynos laisvalaikio salė (Nepriklausomybės g. 18, Upynos mstl., Upynos sen., Šilalės r.)

VšĮ Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro Upynos medicinos punktas (Jono Kalvaičio g.14, Upynos mstl., Upynos sen., Šilalės r.);

VšĮ Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro Obelyno medicinos punktas (Naujojo Obelyno k., Upynos sen., Šilalės r.)

Šilalės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Upynos ugniagesių komanda (Dionizo Poškos g. 3, Upynos mstl., Upynos sen., Šilalės r.)

Įmonės

D. Kryžinauskienės įmonė (maisto prekių parduotuvė)
(Nepriklausomybės g. 20, Upynos mstl., Upynos sen., Šilalės r.)

UAB „Molupis ir ko“ (maisto prekių parduotuvė)
(Nepriklausomybės g. 41, Upynos mstl., Upynos sen., Šilalės r.)

D. Maslausko įmonė (maisto prekių parduotuvė)
(Nepriklausomybės g.21, Upynos mstl., Upynos sen., Šilalės r.)

K. Ruškienės įmonė (maisto prekių parduotuvė)
(Naujojo Obelyno k., Upynos sen., Šilalės r.)

L. Bytautienės įmonė (maisto prekių parduotuvė)
(Vytogalos k., Upynos sen., Šilalės r.)

J. Šimkaus įmonė (vet. paslaugos)
(Naujojo Obelyno k., Upynos sen., Šilalės r.)

J. Kažukauskienės kirpykla
(Aušros g. 1, Upynos mstl., Upynos sen., Šilalės r.)

Danguolės Zimmer ind. įmonė „Luize“ (maisto prekių parduotuvė)
(Naujojo Obelyno k., Upynos sen., Šilalės r.).

Nevyriausybinės organizacijos:

Asociacija „Upynos miestelio bendruomenė“
(Dariaus ir Girėno g.2, Upynos mstl., Upynos sen., Šilalės r.)
Pirmininkė Virginija Viliušienė, tel. +370 682 356 84

Obelyno kaimo bendruomenė
(Naujojo Obelyno k., Upynos sen., Šilalės r.)
Pirmininkė Kristina Ruškienė, tel. +370 616 30 295