Projekto pavadinimas: Kraštovaizdžio formavimas Šilalės miesto Orvydų g. esančioje teritorijoje.

Adresas: Orvydų g. 2A, Šilalė.

Objektas: Atskirų želdynų teritorijoje įrengiamas Miško parkas.

Statytojas (užsakovas): Šilalės rajono savivaldybės administracija.

Finansavimo šaltiniai: projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondų ir Šilalės rajono savivaldybės biudžeto lėšų, įgyvendinant 05.5.1-APVA-R-019-71-0008 priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“.

Europos sąjungos Sanglaudos fondų lėšos – 257797,78 eur. (85 proc.)

Pareiškėjo lėšos – 45493,73 eur. (15 proc.)

Finansavimo lėšos iš viso: 303291,51 eur.

Veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2023 m. rugpjūčio 3 d.

Tikslas:

Išlaikant ir saugant esamą natūralų kraštovaizdžio pobūdį pagerinti Šilalės miesto kraštovaizdžio būklę, pritaikant teritoriją visuomenės poreikiams ir užtikrinant nepertraukiamą pėsčiųjų ir dviratininkų ryšį tarp atskirų miesto želdynų teritorijų. Projektuojamai infrastruktūrai turi taikomi aukščiausi šiuolaikiški kraštovaizdžio ir mažosios architektūros standartai.

Projekto problematika ir uždaviniai:

Miesto teritorijoje esantis miškas (2,15 ha) yra brandus, vyrauja pušys, eglės ir beržai, tačiau apaugęs menkaverčiais medžiais ir krūmais, sunkiai praeinamas. Kita dalis teritorijos yra pieva (2,36 ha). Teritorija nenaudojama, nors geroje strateginėje vietoje: iš vienos pusės ribojasi su įrengtomis viešosiomis erdvėmis Bendruomenės parku ir tvenkiniu, iš kitos pusės – su Pušynu, kuris yra Šilalės renginių ir poilsio vieta. Įrengus miško parką bei jungtis tarp miesto rekreacinių erdvių, viskas būtų sujungta į bendrą Žaliąjį miesto koridorių, kur iš vienos viešosios erdvės gali pereiti į kitą. Techniniu darbo projektu sprendžiami šie uždaviniai: formuoti ir gerinti kraštovaizdį įvertinant esamų želdynų būklę, jų išsaugojimo ir atnaujinimo galimybes, išvalyti nuo menkaverčių ir ligotų medžių bei savaiminių krūmynų, įrengti miško parką su infrastruktūra: takais, aktyvaus ir pasyvaus poilsio vietomis, jungtis tarp Bendruomenių parko ir Pušyno bei Ąžuolo gatvės tęsinyje su Pušyno teritorija, įrengiant pėsčiųjų ir dviračių takus, apželdinti atvirą teritorijos dalį pavieniais medžiais, pritaikytais esamam dirvožemiui.

Projekte taikoma teisė ir normatyviniai dokumentai:

Teritorijų planavimo dokumentai:

Bendrieji planai:

Šilalės miesto bendrasis planas.

Šilalės rajono bendrasis planas.

Specialieji planai:

Gamtinio karkaso specialusis planas.

Daugiau informacijos čia.

 

Investicijų ir statybų skyrius