Žadeikių seniūnija

Žadeikių seniūnija

Pareigos Vardas Pavardė Telefonas, faksas Darbo laikas
Valytoja Sandra Macienė (8 449) 41 695 8.00-17.00
Pietūs 12.00–12.45
Vairuotojas Petras Venckus (8 449) 41 695, 8 673 25 739 8.00-17.00
Pietūs 12.00–12.45

Seniūnijos aprašymas

2019 m. sausio 31 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu Nr. 1-K-1536 patvirtintas Žadeikių herbas.
Herbo etalono grafinis piešinys

Žadeikiai yra Šilalės r. savivaldybės Žadeikių seniūnijos ir seniūnaitijos centras, įsikūręs prie kelio Kvėdarna – Laukuva. Vieni vietos gyventojai spėja, kad Žadeikių vardas kilęs nuo žodžio „žadėti“, nes čionykščiai ilgai laukė žadėtų žemių. Kiti šį pavadinimą sieja su pavarde. Vis dėlto vietovei Žadeikių pavadinimas buvo suteiktas tik 1927 m. liepos 28 d. Iki to laiko ji buvo vadinama Šventais.

Dabartinėje Žadeikių seniūnijos teritorijoje išlikę senieji keturi kaimai, t. y. jau minėti Šventai, Alkupis, Palokystalis ir Ievoniškiai, kitaip – Senoji Laukuva, kurioje buvo pastatyta bažnyčia. Žadeikių apylinkėse veikė partizanai, priklausę Lukšto (Rūtenio) būriui.

Svarstant galimus Žadeikių herbo motyvus, buvo aptariamas ne vienas simbolis. Kadangi vietovėje vystoma žemdirbystė ir gyvulininkystė, svarstyti jaučio, plūgo, net dobilo lapai, zylės ir žvaigždės – dangaus ir gamtos simboliai. Vis dėlto bendru Komisijos ir vietos gyventojų sutarimu, Žadeikių herbe nuspręsta pavaizduoti žalią trikalnį, ąžuolą ir kryžių kaip vientisą figūrą, kuri geriausiai simbolizuotų Žadeikių genezę, vietovės ankstesnį – Šventų – pavadinimą ir pirmąją Senosios Laukuvos (Ievoniškių) bažnyčią. Žalia spalva pasirinkta dėl apylinkėse esančių Šventų miškų, kurių masyvai užima 3800 ha plotą. Ąžuolas, dar nuo pagonybės laikų, labai gerbtinas medis.

Žadeikių herbo etaloną sukūrė dailininkas Rolandas Rimkūnas. Etaloną Lietuvos heraldikos komisija aprobavo 2018 m. gruodžio 6 d. (Komisijos posėdžio protokolas Nr. 6K–15 (548)).

Lietuvos heraldikos komisijos nutarimas

Šilalės rajono savivaldybės administracijos Žadeikių seniūnija

Kodas 188613580
Šaukliškės g. 3, Žadeikių k., 75361 Šilalės r. sav.
Tel. (8 449) 41 672
Tel./faks. (8 449) 41 695
el.p zadeikiai@silale.lt
Žadeikių seniūnija yra Šilalės rajono savivaldybės administracijos filialas.
Seniūnijos centras – Žadeikių kaimas
Teritorijos plotas 6040 ha.
Gyventojų seniūnijoje ~ 770.
Žadeikių seniūnijai priklauso 14 kaimų:
Alkupis, Dulkių Laukas, Girininkai, Ievoniškiai, Klabai, Kuliškiai, Mikūlės, Padvarninkai, Paymėžis, Palokystis, Prapymas, Šaukliškė, Šeručiai, Žadeikiai

Seniūnijos darbo laikas

Pirmadieniais – Ketvirtadieniais Penktadieniais Pietų pertrauka Nedarbo dienos
8-17 val. 8-15.45 val. 12-12.45 val. šeštadienis, sekmadienis

Lankytinos vietos

Dulkių Lauko kapinynas

Kiti įžymesni objektai

Alkupio kaimo kapinaitės

Klabų kaimo kapinaitės

Ivoniškių kaimo kapinaitės

Padvarninkų kaimo kapinaičių koplytėlė

Padvarninkų kaimo kapinaičių koplytėlė

Skulptūra Ivoniškio kaimo kapinaitėse

Paminklas partizanams Alkupio kaimo kapinaitėse

Naujienos

Nieko nerasta.

Žadeikių seniūnijos veiklos nuostatai

Priimtas Dokumentas Katalogas Tipas Dokumento numeris
2021-09-21 Įsakymas Administracijos įsakymai Įsakymas DĮV-1016
2021-09-21 Nuostatai Administracijos įsakymai Nuostatai

Seniūnaičiai

Seniūnaitija Seniūnaitis Kontaktai
Padvarninkų (Klabų k., Padvarninkų k., Šeručių k.) Alvydas Žiogas 8 618 2858
Palokysčio (Dulkių Lauko k., Girininkų k., Ievoniškių k., Mikūlių k., Palokysčio k.) Arvidas Luganeckas 8 615 58 291
Prapymo (Alkupio k., Paymėžio k., Prapymo k.) Alvydas Paliakas
Žadeikių (Kuliškių k., Žadeikių k.)
Kazys Paliakas 8 620 95988

Seniūnijos teritorijoje veikiančios įmonės, įstaigos, nevyriausybinės organizacijos

Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Žadeikių kaimo filialas; Virginija Matutienė

AB LP filialo Tauragės ACP Žadeikių paštas; Irena Venckuvienė tel. (8 449) 41 657

VšĮ Šilalės PSPC Žadeikių medicinos punktas; Juzefa Petkuvienė tel. 8 678 15653

UAB „Žemaitijos pienas“ pieno supirkimo punktas; Elvyra Jokužienė;

Plungės žemės ūkio kooperatyvo „Pieno gėlė“ pieno supirkimo punktas; Gražina Kontrimienė

UAB „Lankmelita“; Vytautas Būdvytis tel. (8 449) 41 737 Plieninės stogo, sienų dangos gamyba

Lietuvos ūkininkių draugijos Žadeikių skyrius;

Žadeikių kaimo bendruomenė; Gražina Valiuvienė tel. (8 449) 41 695, 8 611 41 831

Asociacija „Žadeikių sūkurys“; Indra Pudžemytė-Zabrynienė, tel. 8 633 79299


Upynos seniūnija

Upynos seniūnija

Pareigos Vardas Pavardė Telefonas, faksas Darbo laikas
Žemės ūkio specialistas Stasys Rukas (8 449) 46 674
8 686 29 837
stasys.rukas@silale.lt
Socialinė darbuotoja Vilija Bambalienė (8 449) 46 667
8 673 25 637
vilija.bambaliene@silale.lt
I,III 8.00-17.00
V 8.00-15.45
II,IV 8.00-15.00
15.00-17.00
Pietų pertrauka
12.00-12.45
Vairuotojas Vytautas Maulius 8 673 25491
Valytoja Zina Bagdonienė
Aplinkos tvarkytoja Laima Liekienė
Upynos kapinių prižiūrėtoja Rima Janušauskienė
8 633 49084
Varsėdžių kapinių prižiūrėtojas Vytautas Petrikas    

Seniūnijos aprašymas

2009 m. balandžio 15 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu Nr. 1K-1788 patvirtintas Šilalės rajono Upynos miestelio herbas.

Rašytiniuose šaltiniuose Upynos vardas pirmąsyk paminėtas 1554 m. Tačiau šiose apylinkėse žmonių gyventa nuo žilos senovės.

Nustatyta, kad Gegužės, Užpilio piliakalniai buvo svarbūs gynybinės linijos nuo kryžiuočių puolimų postai. Archeologai yra radę ir keletą X-XI a. senkapių.

Upyna pradėjo sparčiau plėtotis po to, karalius Vladislovas Vaza 1633 m. miesteliui suteikė trečiadienio turgaus ir dviejų prekymečių privilegiją.

Upynos apylinkių gyventojai aktyviai dalyvavo 1863 m. nacionalinio išsivadavimo sukilime, garsėjo savo knygnešiais, daraktoriais.

Miestelis kelis kartu degė, skaudžiai nukentėjo Antrojo pasaulinio karo metais.Naciai išžudė gausią žydų bendruomenę, daug žmonių žuvo partizaninėje kovoje, daug buvo ištremta į Sibirą.

Upyna išaugino didelį būrį garsių žmonių, kultūros veikėjų. Seniūnijos teritorijoje yra transatlantinio lakūno Stasio Girėno tėviškė.

Svarstant Upynos herbo idėjas nuspręsta pavaizduoti ąžuolą ir šventosios ugnies liepsneles. Ąžuolas – stiprybės, vyriškumo ir narsos išraiška. O liepsnelės primena mūsų protėvių garbintą šventąją ugnį.

Herbo etaloną sukūrė dailininkas Rolandas Rimkūnas. Sidabriniame lauke vaizduojamas iš žalios skydo papėdės išaugantis stilizuotas ąžuolas, šonuose – dvi raudonos liepsnelės.

Šilalės rajono savivaldybės administracijos Upynos seniūnija

Kodas 188614497,
Adresas: Dariaus ir Girėno g. 2, Upynos mstl., Upynos sen., Šilalės r. LT-75243.

Tel./faks.: (8 449) 46 632

Upynos seniūnija yra Šilalės rajono savivaldybės administracijos filialas.

Seniūnijos centras – Upynos miestelis, teritorijos plotas 10560,00 ha.
Gyventojų skaičius – 1 524 (2021 m. spalio 5 d. duomenimis)

Seniūnijai priklauso 51 kaimas:

Aukštutiškė, Būbliškė, Dvariškiai, Dvarviečiai, Dvyliškė, Dvyliškė II, Driežai, Dungeriai, Dungeriukai, Eželiškės, Gaubtys, Gaidėnai, Galvyčiai, Gudirvės, Girsteikiai, Juškaičiai, Kalvaliai, Kazokai, Kraikai, Kliūkiai, Lingės, Lingių Fermos, Mankaičiai, Miškiniai, Negėrai, Naujasis Obelynas, Paakmenis, Pabremenis, Pakoplyčis, Paiekvedis, Paežeris, Papaukštkalnis, Pajėrubynis, Patulė, Paupynis, Paupis, Pavarsėdis, Pazimkalnis, Petkalnis, Plaušiniškė, Rusų Obelynas, Rudaliai, Senasis Obelynas, Upynos mstl., Užkalnis, Varsėdžiai, Vedriai, Vytogala, Žakaimė.

Seniūnijos darbo laikas

Pirmadieniais – Ketvirtadieniais Penktadieniais Pietų pertrauka Nedarbo dienos
8-17 val. 8-15.45 val. 12-12.45 val. šeštadienis, sekmadienis

Lankytinos vietos

Stasio Girėno sodyba – muziejus

Būsimasis lakūnas gimė 1893 m. Marcijonos ir Juozapo Girskių šeimoje. 1988 m 55-osioms „Lituanikos“ skrydžio metinėms, Girskių sodyboje pagal išlikusias nuotraukas ir pasakojimus atstatyta tokia pati žemaitiška troba, kokioje S. Girėnas gimė ir praleido vaikystę.

Šiuo metu čia – pagrindinė muziejaus dalis. Viename trobos gale įrengti stendai, pasakojantys apie S. Girėną ir S. Darių bei jų transatlantinį skrydį.

Kita pusė ir priemenė skirta etnografinei ekspozicijai. Ji turtinga ir sumaniai įrengta, su veikiančiomis sukamosiomis girnomis ir kt. įdomybėmis.

Iš eksponatų, kurių daugumą Vytogalos ir Upynos apylinkėse surinko kraštotyrininkas Klemensas Lovčikas, vykusiai atkurta lakūno vaikystės laikų atmosfera.

Muziejus garsėja ir renginiais. Tapo tradicija rengti „Lituanikos“ skrydžio paminėjimus, kuriuose dalyvauja aviatoriai, sportininkai, muzikantai.

Stasio Girėno sodyba – muziejus (Lietuvos aviacijos muziejaus filialas)

Liaudies amatų muziejus

Liaudies amatų muziejus, esantis Upynoje, šalia Švč. Mergelės Marijos bažnyčios. Tai senoviškas medinis pastatas, prie kurio surikiuoti koplytstulpiai ir stogastulpiai, ant sienų pritvirtinta daugybė senoviškų kaltinių kryžių. Čia sukaupta apie 3500 eksponatų, visi jie – iš Upynos apylinkių. Tai įvairūs archeologiniai radiniai, liaudies meno dirbiniai, kraštotyriniai darbai, įvairių amatininkų darbo vietos, jų įrankiai bei gaminiai.

Liaudies amatų muziejus

Varsėdžių Šv. Roko bažnyčia

Varsėdžių Šv. Roko bažnyčia, su varpine ir kapinėmis pašonėje. Bažnyčia medinė, liaudiška, pagražinta baroko elementais.

Varsėdžių Šv. Roko bažnyčia

Upynos Švč. Mergelės Marijos bažnyčia

Upynos Švč.Mergelės Marijos bažnyčia statyta 1835-1836 m., 1913 m. padidinta. Ji medinė, statyta pagal vietines tradicijas, turinti klasicistinių elementų. Šventorių juosianti akmenų mūro tvora, nedidelė varpinė – taip pat 19 šimtmečio statiniai.

Upynos Švč.Mergelės Marijos bažnyčia

Lingių (Paežerio) ežeras

Lingių (Paežerio) ežeras telkšo ketvertas kilometrų į šiaurę nuo Upynos. Ežeras įsitaisęs tarp aukštų, 180-190 m. siekiančių, kalvų. Jis nedidelis, 1,2 km.ilgio ir 0,8 km. pločio. Iš šiaurinio galo išteka Ežerutis, Akmenos intakas. Ežero pakrantės apipelkėjusios, o gylis tesiekia kelis metrus. Dugne yra keliolika metrų organinėmis medžiagomis turtingo dumblo – sapropelio.

Lingių (Paežerio) ežeras

Gaidėnų ežeras (Obelynalis)

Tai užpelkėjusi, apie 130 m. ilgio ir 90 m. pločio ežerėlis. Jo vanduo rudas, bet švarus.

Upynos seniūnijos teritorijoje yra 5 piliakalniai:

Kalvalių piliakalnis

Kalvalių piliakalnis, esantis šalia Upynos – Kaltinėnų vieškelio. Kalvalių piliakalnis – tai masyvi, į 180 m. aukštį išsišovusi kalva. Pilis stovėjo pietinėje jos pusėje, o šiaurinėje būta gyvenvietės. Šlaitai statūs.

Kalvalių piliakalnis

Gegužkalnio piliakalnis

Piliakalniui pavadinimą bus davusios gegutės, kurios skardžiai kukuoja kiekvieną pavasarį. Gegužkalnis – iškiliausia Upynos apylinkių didgalvė, iškilusi 192 m. virš jūros lygio. Šiame piliakalnyje stovėjo medinė žemaičių pilis, kryžiuočių kronikose vadinama Geguže.

Vedrių piliakalnis

Esantis Akmenos ir Akmenyno upelio santakoje, siaurame ilgame kyšulyje. Akmenos srovė ilgainiui nuplovė beveik visą 80 m. ilgio aikštelę ir didžiąją dalį 5 m. aukščio gynybinio pylimo. 1998 m. griūvantis piliakalnio šlaitas sutvirtintas, bandyta vandens tėkmę nukreipto nuo kalno. Tačiau po keleto metų piliakalnio šlaitas dar kartą šliūžtelėjo žemyn atverdamas įspūdingą keliolikos metrų aukščio skardį. 2005 m. pietinėje piliakalnio papėdėje rasta įvairių iškasenų, preliminariai datuotų XII-XIII a.

Pamėnkalnio piliakalnis

Esantis Dungeriukų kaime, netoli Varsėdžių k. Tai gerokai nulyginta, beveik visa po lapuočių stogu palindusi kalva. Ji keliolika metrų pakyla aukščiau aplinkinių laukų.

Užpilio piliakalnis

Kazokų k, kairėje Akmenos pakrantėje, dunkso vienas didžiausių paakmeniuose piliakalnis, vadinamas Užpiliu. Iš trijų pusių piliakalnį supa gilūs slėniai. Jo šlaitai labai statūs, 12-15 m. aukščio. Pagrindinės piliakalnio aikštelės galai apjuosti gynybiniais pylimais, kurių aukštis siekia 3,5 m. Be to, nuo aukštumos piliavietę skiria 5 m. gylio, 60m. ilgio ir 13 m. pločio griovys bei antrasis pylimas.

Taip pat Upynos seniūnijos teritorijoje yra senosios Upynos žydų kapinės ir masinių
žudynių vieta (Galvyčių k., netoliese kelio į Skaudvilę).

Upynos žydų kapinės – tai kone vienintelis istorijos paminklas, menantis nuo XVIII a. žinomą vietos žydų bendruomenę.

Senosios žydų kapinės sovietmečiu buvo apleistos ir apnaikintos. Jos pradėtos tvarkyti 1989 m. Čia tebėra išlikę senų antkapinių paminklų su autentiškais įrašais. Pastatytas ir naujas paminklinis akmuo su užrašu lietuvių ir žydų kalbomis „Tebūnie šventas mirusiųjų atminimas“.

Naujienos

Nieko nerasta.

Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos Upynos seniūnijoje apklausos rezultatai

PERŽIŪRĖTI

Upynos seniūnijos veiklos nuostatai

Priimtas Dokumentas Katalogas Tipas Dokumento numeris
2021-08-31 Įsakymas Administracijos įsakymai Įsakymas DĮV-950
2021-08-31 Upyna Administracijos įsakymai Nuostatai

Seniūnaičiai

Seniūnaitija Seniūnaitis Kontaktai
Naujojo Obelyno Erestida Viliušienė 863535509
Upynos Leonydas Raudonius 867267097
Varsėdžių Ona Tirevičienė 865756358
Vytogalos Rima Janušauskienė 863349084

Seniūnijos teritorijoje veikiančios įmonės, įstaigos, nevyriausybinės organizacijos

Įstaigos

Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Upynos filialas (Nepriklausomybės g. 18, Upynos mstl., Upynos sen., Šilalės r.)

Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Obelyno filialas (Naujojo Obelyno kaimas, Upynos sen., Šilalės r.)

Dariaus ir Girėno progimnazijos Upynos skyrius (Dariaus ir Girėno g. 12, Upynos mstl., Upynos sen., Šilalės r.)

Dariaus ir Girėno progimnazijos Obelyno daugiafunkcinis centras (Naujojo Obelyno k., Upynos sen., Šilalės r.)

Upynos laisvalaikio salė (Nepriklausomybės g. 18, Upynos mstl., Upynos sen., Šilalės r.)

VšĮ Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro Upynos medicinos punktas (Jono Kalvaičio g.14, Upynos mstl., Upynos sen., Šilalės r.);

VšĮ Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro Obelyno medicinos punktas (Naujojo Obelyno k., Upynos sen., Šilalės r.)

Šilalės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Upynos ugniagesių komanda (Dionizo Poškos g. 3, Upynos mstl., Upynos sen., Šilalės r.)

Įmonės

D. Kryžinauskienės įmonė (maisto prekių parduotuvė)
(Nepriklausomybės g. 20, Upynos mstl., Upynos sen., Šilalės r.)

UAB „Molupis ir ko“ (maisto prekių parduotuvė)
(Nepriklausomybės g. 41, Upynos mstl., Upynos sen., Šilalės r.)

D. Maslausko įmonė (maisto prekių parduotuvė)
(Nepriklausomybės g.21, Upynos mstl., Upynos sen., Šilalės r.)

K. Ruškienės įmonė (maisto prekių parduotuvė)
(Naujojo Obelyno k., Upynos sen., Šilalės r.)

L. Bytautienės įmonė (maisto prekių parduotuvė)
(Vytogalos k., Upynos sen., Šilalės r.)

J. Šimkaus įmonė (vet. paslaugos)
(Naujojo Obelyno k., Upynos sen., Šilalės r.)

J. Kažukauskienės kirpykla
(Aušros g. 1, Upynos mstl., Upynos sen., Šilalės r.)

Danguolės Zimmer ind. įmonė „Luize“ (maisto prekių parduotuvė)
(Naujojo Obelyno k., Upynos sen., Šilalės r.).

Nevyriausybinės organizacijos:

Asociacija „Upynos miestelio bendruomenė“
(Dariaus ir Girėno g.2, Upynos mstl., Upynos sen., Šilalės r.)
Pirmininkė Virginija Viliušienė, tel. 8 682 356 84

Obelyno kaimo bendruomenė
(Naujojo Obelyno k., Upynos sen., Šilalės r.)
Pirmininkė Kristina Ruškienė, tel. 8 616 30 295

KONTAKTAI

Traksėdžio seniūnija

Traksėdžio seniūnija

Pareigos Vardas Pavardė Telefonas, faksas Darbo laikas
Socialinė darbuotoja Vida Kasparaitienė (8 449) 70 052
vida.kasparaitiene@silale.lt
I, III, V 8.00-17.00 darbas seniūnijoje
II ir IV 8.00-15.00 darbas seniūnijoje
15.00-17.00 darbas su šeimomis
Pietūs 12.00-12.45
Žėmės ūkio specialistė Adelė Noreikienė 8 612 21 610
adele.noreikiene@silale.lt
8.00–17.00
Pietūs 12.00–12.45
Aplinkos tvarkytoja Rasa Košienė 13.00–17.00
Traksėdžio laisvalaikio salės valytoja Salomėja Aurilienė 7.00–11.00
Vairuotojas Mindaugas Žilys 8.00–17.00
Pietūs 12.00–12.45
Traktorininkas Rimantas Šiaudvytis 8.00–17.00
Pietūs 12.00–12.45

Seniūnijos aprašymas

Šilalės rajono savivaldybės administracijos Traksėdžio seniūnija

Kodas 300000398
Dariaus ir Girėno g. 6, Šilalė, 75135
Tel. (8 449) 70 051, (8 449) 70 052, mob. 8 655 38872
Seniūnija yra paramos ir labdaros gavėja
Traksėdžio seniūnija yra Šilalės rajono savivaldybės administracijos filialas
Seniūnijos plotas 8420,00 ha
Gyventojų ~1973

Seniūnijai priklauso 30 kaimų:

Antupalis, Bokštai, Dirkintai, Drobūkščiai, Drobūkštaliai, Gubriai, Gūvainiai, Kadarės, Kadžyga, Kerbedžiai, Kuodaičiai, Lapkalnis, Leviškiai, Lingiškė, Nevočiai, Norvainiai, Pakasokis, Pėpliškė, Rubaičiai, Rubinavas, Siauteliai, Sėdėjimai, Šarkai, Šėrikai, Šiaudaliai, Traksėdis, Vabolės, Užsienis, Žąsinalis, Žąsinas.

Seniūnijos darbo laikas

Pirmadieniais – Ketvirtadieniais Penktadieniais Pietų pertrauka Nedarbo dienos
8-17 val. 8-15.45 val. 12-12.45 val. šeštadienis, sekmadienis

Naujienos

Nieko nerasta.

Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos Traksėdžio seniūnijoje apklausos rezultatai

PERŽIŪRĖTI

Traksėdžio seniūnijos veiklos nuostatai

Priimtas Dokumentas Katalogas Tipas Dokumento numeris
2021-09-06 Įsakymas Administracijos įsakymai Įsakymas DĮV-974
2021-09-06 Nuostatai Administracijos įsakymai Nuostatai

KONTAKTAI

Seniūnė
Regina Audinytė
(8 449) 70051, 8 655 38 872
regina.audinyte@silale.lt

 • R. Audinytė gimė 1966 m. Pėpliškės kaime, Šilalės rajone.
 • Išsilavinimas aukštasis – baigė Klaipėdos universitetą.
 • Iki 1992 m. dirbo „Vienybės“ kolūkyje.
 • Nuo 1992 m. dirbo Šilalės apylinkėje socialine darbuotoja.
 • Nuo 1995 m. – Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje seniūno pavaduotoja.
 • Pradėjo dirbti seniūne 2012 m. spalio mėnesį.

Gyventojų priėmimo laikas:

 • Antradieniais 9.00 –11.00
 • Ketvirtadieniais 9.00 – 11.00


Tenenių seniūnija

Tenenių seniūnija

Pareigos Vardas Pavardė Telefonas, faksas Darbo laikas
Elektrikas Jonas Kuskys
Valytoja Jovita Vaičiulienė
Kapinių prižiūrėtojas Jonas Vaičiulis

Seniūnijos aprašymas

Šilalės rajono savivaldybės administracijos Tenenių seniūnija

Kodas 188613623
Nepriklausomybės g. 39, Tenenių mstl., 75300 Šilalės r. sav.
Tel./faks. (8 449) 43 290
Tenenių seniūnija yra Šilalės rajono savivaldybės administracijos filialas
Seniūnijos centras – Tenenių miestelis
Seniūnija įkurta 1995 m.
Teritorijos plotas – 3,911 tūkst. hektarų.

Seniūnijoje yra 6 kaimai ir miestelis:

Adomavo, Barsukinės, Kalniškių II, Mažųjų Girininkų, Pakalniškių II, Šusčių kaimai bei Tenenių miestelis.

2008 m. spalio 1 d. duomenimis Tenenių seniūnijoje gyveno 601 gyventojas:

Adomavo k.- 35, Barsukinės k.- 20, Kalniškių II k. – 84, Pakalniškių II k. – 40, Tenenių mstl. – 387, Vidgirės k. – 35 gyventojai

Seniūnijos darbo laikas

Pirmadieniais – Ketvirtadieniais Penktadieniais Pietų pertrauka Nedarbo dienos
8-17 val. 8-15.45 val. 12-12.45 val. šeštadienis, sekmadienis

Lankytinos vietos

Respublikinės reikšmės vietos

Šv. Barboros bažnyčios kompleksas

Dabartinė šv. Barboros bažnyčia tebėra toji pati, 1731 m. iškilusi, o 1782 m. iš esmės perstatyta. 2003 m. ji restauruota, nes pripažinta , kad statinys tebeturi daug autentiškų elementų, būdingų Žemaitijos medinių liaudiškų bažnyčių architektūrai. Jis suręstas iš kirviu tašytų eglinių rąstų. Iš išorės apkaltas stačiomis lentomis, kryžminio plano, su barokinių formų bokšteliu centre, virš kurio kyla ornamentuotas geležinis kryžius.

Bažnyčios interjere vyrauja baroko stilius.

Krikštykla-altorėlis – seniausias dailės paminklas bažnyčioje, esantis į kairę nuo didžiojo altoriaus, įrengtas 1804 m. Krikštykla-altorėlis vietinių meistrų savaip interpretuoto rokoko stiliaus, gausiai dekoruota augaliniais ornamentais, su šv. Jono Krikštytojo statulėle.

Bonifaco Norvaišos darbo akmeninis koplytstulpis stovi kairiau pagrindinio įėjimo šventoriuje. Jis yra ištašytas iš vientiso granito luito. Ant jo iškalta pastatymo data: 1874 m. Koplytstulpis panašus į kitus, padirbtus šio liaudies meistro: aukštas, stačiakampiu stiebu, su platesniu pagrindu, užsibaigiantis koplytėle ir ornamentuotu kalvio darbo kryželiu. Koplytėlės priešingose pusėse iškaltos dvi nišos, jose šventųjų statulėlės.

Į Tenenių bažnyčios dailės paminklų, saugomų valstybės, sąrašą įtraukti ir kiti objektai, tai: ornamentuotas kryžius ant bažnyčios bokštelio, vargonai, medinis koplytstulpis su šv. Antano skulptūrėle.

Tenenių parapijos kapinės

Tenenių kapinės yra už rytinio bažnytkaimio apvažiavimo. 1889 m. jos buvo apjuostos akmenų mūro tvora. Kapinių centre, iš tolo matomas, stiebiasi aukštyn akmeninis koplytstulpis. Įrašas sako, kad čia amžinam poilsiui atgulė 1860 m. miręs parapijietis iš Šiaudėnų. Paminklas padirbtas Bonifaco Norvaišos, panašus į stovintį šventoriuje. Kaip ir kiti šio akmentašio darbai, jis išsiskiria monumentalumu – vien tik virš žemės iškilęs apytikriai pusketvirto metro aukščio vientiso akmens stulpas. Fasadinėje jo pusėje – įstiklinta niša su Jėzaus Nazariečio statulėle.

2004 m. kapinės buvo praplėstos. Naujosios kapinės buvo apjuostos tvora.

Bonifaco Norvaišos koplytstulpis

Rajoninės reikšmės vietos

Tenenių parkas

Šiauriau bažnyčios už Tenenių upelio būta dvaro centro. Jį valdė dvarininkai Bilevičiai, vėliau Pilsudskiai. Nūnai dvarvietėje tebėra tik keli ūkiniai pastatai ir gyvenamasis namas. Prieškariu jis buvo perstatytas, sumažintas ir tapo panašus į tradicinę žemaitišką trobą. Geriau išlikęs dvaro parkas. Jo pietiniame kampe, prie asfaltuoto takelio, einančio palei gatvę, auga uosis ir skroblas, susikibę tarsi Siamo dvyniai. Viena skroblo šaka apytikriai 5 m. aukštyje tiesiog augte įaugusi į uosio kamieną. Parke yra pavėsinių, staliukų, supynių, čia galima prisėsti pailsėti po kelionės.

Nepriklausomybės ąžuolas

Ąžuolas pasodintas 1928 m. Tenenių miestelio skverelyje prie rytinio įėjimo į šventorių Tenenių krašto šaulių iniciatyva Lietuvos Nepriklausomybės dešimtmečio proga. Pasakojama, kad prie medžio užkastas tą faktą pažymintis aktas. Ąžuolo aukštis 17 m, apimtis 2,30 m. Į savivaldybės saugomų gamtos objektų sąrašą įtrauktas 2004 m. kaip Tenenių ąžuolas.

Pakalniškių ąžuolas

Ąžuolas auga Pakalniškių II kaime prie kelio, vedančio į Žemaičių Naumiestį, Šilutę, 1,6 km nuo Tenenių kairėje pusėje. Ąžuolo aukštis 22 m, apimtis 4 m. Į savivaldybės saugomų gamtos objektų sąrašą įtrauktas 2004 m.

Naujienos

Nieko nerasta.

Tenenių seniūnijos veiklos nuostatai

Priimtas Dokumentas Katalogas Tipas Dokumento numeris
2021-08-31 Įsakymas Administracijos įsakymai Įsakymas DĮV-944
2021-08-31 Nuostatai Administracijos įsakymai Nuostatai

Seniūnaičiai

Seniūnaitija Seniūnaitis Kontaktai
Kalniškių (Barsukinės k., Kalniškių II k.) Alvydas Lileikis 8 616 08 206
Pakalniškių (Adomavo k., Pakalniškių II k.) Algimantas Grikšas 8 686 27 096
Tenenių (Tenenių mstl., Vidgirės k.) Steponas Prišmantas 8 663 74 158

Seniūnijos teritorijoje veikiančios įmonės, įstaigos, nevyriausybinės organizacijos

Tenenių biblioteka – Šilalės r. savivaldybės viešosios bibliotekos filialas
Bibliotekininkė Liuda-Aistė Trakšelienė
Mobilus tel. 8 618 28630

Tenenių bendruomenė
Pirmininkė Liuda-Aistė Trakšelienė, tel. nr. 8 618 28630

A. Rupšlaukio individuali įmonė – parduotuvė
Mobilus tel. 8 659 31418

P. Daukšio individuali įmonė – parduotuvė
Tel. (8 449) 43 131

M. Kerpės individuali įmonė – alaus baras

KONTAKTAI

Seniūnė
Loreta Petravičienė
(8 449) 43 290, 8 640 55 390
loreta.petraviciene@silale.lt

 • Gimė 1966-12-28, baigusi Pajūrio vidurinę mokyklą, 1985-1988 m. mokėsi Klaipėdos Antano Venclovos pedagoginėje mokykloje, 2002 -2006 m. – Šiaulių universiteto specialiosios pedagogikos fakultete, kur įgijo socialinio darbo bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir socialinio pedagogo profesinę kvalifikaciją.
 • 1988-1990 m. dirbo Šilalės r. „Piliakalnio“ kolūkio vaikų darželyje-lopšelyje auklėtoja, 1999 -2009 m. – Šilalės r. sav. Pajūrio vaikų globos namuose auklėtoja.
 • Vyras miręs, dvi dukros ir dvyniai sūnūs sukūrė savo šeimas.
 • Gyvena Jomantų kaime, Pajūrio seniūnijoje.

Gyventojų priėmimo laikas:

 • pirmadieniais ir trečiadieniais 8.00-12.00


Šilalės kaimiškoji seniūnija

Šilalės kaimiškoji seniūnija

Pareigos Vardas Pavardė Telefonas, faksas, el. paštas Darbo laikas
Vyriausioji specialistė Dovilė Dobilienė (8449) 76 127
8 676 32 037
dovile.dobiliene@silale.lt
I-IV-8.00-17.00,
V -8.00-15.45
Pietūs 12.00-12.45
Socialinė darbuotoja Angelė Paulienė (8 449) 76 113
8 615 63 725
angele.pauliene@silale.lt
I, II, IV – 8.00-17.00 darbas seniūnijoje
V – 8.00-15.45 darbas seniūnijoje
Pietūs 12.00-12.45
Žemės ūkio specialistė Birutė Skurdelienė 8 618 60939
birute.skurdeliene@silale.lt
I-IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45
Pietūs 12.00-12.45
Ūkvedys Alfonsas Dorča 8 614 95815 I-IV-8.00-17.00,
V -8.00-15.45
Pietūs 12.00-12.45
Tūbinių kapinių prižiūrėtojas Vladas Montrimas 8 610 38463
Jucaičių laisvalaikio salės valytoja Stanislava Tulminienė
Aplinkos tvarkytojas Juozas Naujokas I-IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45
Pietūs 12.00-12.45

Seniūnijos aprašymas

Šilalės rajono savivaldybės administracijos filialas Šilalės kaimiškoji seniūnija

Kodas 188614344
J.Basanavičiaus g. 2, Šilalė 75138
Tel.: (8 449) 76 127
Šilalės kaimiškoji seniūnija yra Šilalės rajono savivaldybės administracijos filialas.
Seniūnijos centras – Šilalės miestas, teritorijos plotas –12600,00 ha.
Gyventojų seniūnijoje – 2847 (2022-01-01 duomenimis)

Seniūnijai priklauso kaimai:

Andriejaičiai, Apidėmės, Balsiai, Burkėnai, Biržų Laukas, Bytaučiai, Brokštėnai, Bytlaukis, Debliai, Eidžiotai, Gedėliškė, Gerdučiai, Girininkai, Indija, Jokūbaičiai, Jucaičiai, Jakaičiai, Kelmutiškė, Kilpinės, Kreiviai, Kūtymai, Kalniškiai, Kastauniškė, Katyčiai, Kiaukai, Klekniškė, Lašiškė, Lentinė, Mažrimai, Mišučiai, Panerotis, Plerpiai, Pūtvė, Ryškas, Romės Laukas, Rugienos, Struikai, Šilai, Šoliai, Tūbinės I, Tūbinės II, Vaičiai, Vaišnoriškė, Vingininkai, Zobielija, Žviliai.

Seniūnijos darbo laikas

Pirmadieniais – Ketvirtadieniais Penktadieniais Pietų pertrauka Nedarbo dienos
8-17 val. 8-15.45 val. 12-12.45 val. šeštadienis, sekmadienis

Lankytinos vietos

 • Kreivių piliakalnis
 • Biržų Lauko piliakalnis
 • Vaičių piliakalnis
 • Balsių pilkapiai
 • Žvilių kapinynas
 • Žydų žudynių vieta ir kapai Tūbinių miške
 • Partizanų žuvimo vietos Lentinės ir Kiaukų kaimuose
 • Senosios žydų kapinės Balsių kaime
 • Koplytstulpis su skulptūromis Kiaukų kaime
 • Andrejaičių ąžuolas

Indijos piliakalnis

Didžioji Akmenos rėva

Šv. Marijos koplytėlė Lašiškės km.

Naujienos

Nieko nerasta.

Seniūnijos veiklos programa

PERŽIŪRĖTI

Įsakymo pakeitimai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. DĮV-866 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Šilalės kaimiškosios seniūnijos vietos bendruomenės tarybos sudėties tvirtinimo ir lėšų panaudojimo 2014 metais“ pakeitimo

Priimtas Dokumentas Katalogas Tipas Dokumento numeris
2014-09-26 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Šilalės kaimiškosios seniūnijos VBT įsakymo (2014-05-29 Nr. DĮV-745) pakeitimo).doc Administracijos įsakymai Įsakymas DĮV-1273

Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Šilalės rajono savivaldybės Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje apklausos rezultatai

PERŽIŪRĖTI

Šilalės kaimiškosios seniūnijos veiklos nuostatai

Priimtas Dokumentas Katalogas Tipas Dokumento numeris
2021-09-06 Įsakymas Administracijos įsakymai Dokumentai DĮV-973
2021-09-06 Nuostatai Administracijos įsakymai Nuostatai
2021 METŲ VEIKLOS PLANAS

Seniūnaičiai

Seniūnaitija Seniūnaitis Kontaktai
Balsių-Šilų (Balsių k., Mažrimų k., Šilų k., Paneročio k.) Danutė Vaičiulienė 8 612 84 088
Bytlaukio (Bytaučių k., Bytlaukio k., Eidžiotų k., Gerdučių k., Grigulių k., Kalniškių k., Kastauniškės k., Katyčių k., Klekniškės k.) Ona Rupšlaukienė 8 618 60 937
Biržų Lauko (Biržų Lauko k., Deblių k., Indijos k., Kilpinių k., Kreivių k., Lašiškės k., Struikų k., Plerpių k., Vaičių k., Žvilių k.) Virginija Gedvilienė 8 614 40 543
Burkėnų (Andriejaičių k., Burkėnų k., Mišučių k., Pūtvės k., Romės Lauko k.) Vitas Žąsytis 8 610 38 207
Jucaičių (Jucaičių k., Jokūbaičių k., Gedėliškės k., Kelmutiškės k., Kūtymų k., Ryško k., Rugienų k.)
Kristina Kasnauskienė 8 604 15 644
Tūbinių (Brokštėnų k., Girininkų k., Jakaičių k., Kiaukų k., Tūbinių I k., Tūbinių II k.)
Kęstutis Lukošius 8 616 32 427
Vingininkų (Apidėmių k., Lentinės k., Šolių k., Vingininkų k.)
 Irma Aušrienė 8 614 70 951

Seniūnijos teritorijoje veikiančios įmonės, įstaigos, nevyriausybinės organizacijos

Įmonės

UAB „Jozita“
Šolių k., Šilalės r. sav.
Tel. (8 449) 75 005
Automobilių remontas, degalai ir tepalai.

V. Letuko įmonė.
Žvilių k., Šilalės r. sav.
Tel. 8 686 27 371
Uogų auginimas

IĮ „Autolektra“
Vingininkai, Šilalės r. sav.
Tel. 8 670 33 013
Automobilių remontas

J.Juozapaičio automobilių remonto įmonė.
Vingininkai, Šilalės r. sav.
Tel. 8 687 48 950
Automobilių remontas

UAB „Eega 1“.
Balsiai, Šilalės r. sav.
Tel. 8 650 30 971
Baldų gamyba

UAB „Uosis“.
Balsiai, Šilalės r. sav.
Tel. (8 449) 74 110
Baldų gamyba

UAB „Milda“.
Vingininkai, Šilalės r. sav.
Tel. (8 449) 76 166
Autodalys, tepalai ir degalai

UAB „Pitlius“.
Balsiai, Šilalės r. sav.
Tel. (8 449) 74 453
Duonos ir konditerijos gaminiai

ŽŪB „Šilai“.
Balsiai, Šilalės r. sav.
Tel. (8 449) 51 686
Kombinuotų pašarų gamyba

UAB „Viktomas“.
Šilai, Šilalės r. sav.
Tel. (8 449) 51 311
Autoremontas

AB „Vingininkai“.
Mišučiai, Šilalės r. sav.
Tel.nr. (8 449) 52 150
Kiaulininkystė

A. Dobilo baidarių nuoma.
Balsiai, Šilalės r. sav.
Tel. 8 699 75 546
Baidarių nuoma

UAB „Rosavina“.
Balsiai, Šilalės r. sav.
Tel. (8 449) 74 670
Kavinė – restoranas

Šilalės r. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.
Šoliai, Šilalės r.sav.
Tel. (8 449) 74372

UAB „Avirginida“.
Vingininkai, Šilalės r. sav.
Tel. (8 449) 79 072
Gyvulių supirkimas, skerdimas

UAB „Natanga ir Rovisa“.
Struikai, Šilalės r. sav.
Tel. (8 449) 76 144
Mėsos perdirbimo įmonė

UAB „Diržė“.
Jucaičiai, Šilalės r. sav.
Tel. (8 449) 41 276
Statybos darbai

UAB „Šilalės statyba“.
Vingininkai, Šilalės r.sav.
Tel. (8 449) 51 580
Statybos darbai

G.Jako transporto paslaugų įmonė.
Vingininkai, Šilalės r. sav.
Tel. (8 449) 74 586

A. Gedeikio įmonė.
Kūtymai, Šilalės r. sav.
(8 449) 41 278
Veterinarijos paslaugos

Šilalės kaimiškosios seniūnijos kaimo bendruomenės

Biržų Lauko kaimo bendruomenė
Pirmininkė Virginija Gedvilienė
Mob. 8 614 405 43

Balsių-Šilų kaimo bendruomenė
Pirmininkas Renata Juknevičienė
Mob. 862703323

Bytlaukio bendruomenė
Pirmininkė Audronė Jonušauskienė
Mob. 8 699 484 89

Tūbinių kaimo bendruomenė
Pirmininkas Tomas Dapkus
Mob. 868363821

Jucaičių kaimo bendruomenė
Pirmininkė Reimunda Kibelienė
Mob. 8 610 25 963

Vingininkų kaimo bendruomenė
Pirmininkas Danguolė Noreikienė
Mob. 8 690 43371

Bibliotekos

 • Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Jucaičių kaimo filialas

KONTAKTAI

Šilalės kaimiškoji seniūnija
Seniūnas Aloyzas Vaičiulis

(8 678) 37 449

(8 449) 45 328

aloyzas.vaiciulis@silale.lt


Šilalės miesto seniūnija

Šilalės miesto seniūnija

Pareigos Vardas Pavardė Telefonas, faksas, el. paštas Darbo laikas
Vyriausioji specialistė Vida Miliauskytė (8 449) 76 128
8 699 17 407
vida.miliauskyte@silale.lt
 
Vairuotojas Bronislovas Krasauskas 8 656 95 179  
Vairuotojas Vladas Zobiela    
Traktorininkai Modestas Zigmantas  
Ūkvedys Remigijus Nausėda 8 616 82638  
Kapinių prižiūrėtojai Vaclovas Kairys 8 650 59636  
Alfonsas Gražinskas  8 685 66534
 
Aplinkos tvarkytojai Elena Mažutienė    
  Genovaitė Gudelienė    
  Danutė Juškienė    
  Vytautas Petravičius    
  Danutė Ramanauskienė    
  Vida Sykienė    
  Dalia Tamašauskienė    
  Viktoras Barsteiga    
  Danute Petrauskaitė  
  Stasys Jonauskis  
  Audronė Pintverienė  
  Daiva Stonienė  

Seniūnijos aprašymas

Kodas 188613776
Adresas J.Basanavičiaus g. 2, Šilalė, LT-75138
Tel. (8 449) 76 128

Šilalės miesto seniūnija yra Šilalės rajono savivaldybės administracijos filialas.
Seniūnijos centras – Šilalės miestas, plotas – 348,00 ha
Gyventojų seniūnijoje ~ 6300

Seniūnijos darbo laikas

Pirmadieniais – Ketvirtadieniais Penktadieniais Pietų pertrauka Nedarbo dienos
8-17 val. 8-15.45 val. 12-12.45 val. šeštadienis, sekmadienis

Lankytinos vietos

Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus

Miesto centre pastatyti lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno „Lituanikos“ skrydžio 60 – mečiui skirtas paminklas

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimui – „Laisvės šauklys“

Turistams itin patinka lankytis Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje

Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios vargonai

Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios vidus

Šilalės evangelikų liuteronų bažnyčia

Evangelikų liuteronų kapinės

Lietuvos partizanų kapinės

Paminklas Lietuvos partizanams

Šilalės miesto civilinės kapinės

Miesto centre esantis gražus tvenkinys ir pušynas – mėgstamiausia šilališkių poilsio vieta

Naujienos

Nieko nerasta.

Šilalės miesto seniūnijos veiklos nuostatai

Priimtas Dokumentas Katalogas Tipas Dokumento numeris
2021-09-13 Įsakymas Administracijos įsakymai Įsakymas DĮV-999
2021-09-12 Nuostatai Administracijos įsakymai Nuostatai

Seniūnaičiai

Seniūnaitija Seniūnaitis Kontaktai
Draugystės (Ašučio g., Atgimimo g., A. Rubšio g., Draugystės g., Kvėdarnos g., Lakštingalų g., Lingiškės g., Lokystos g., Medvėgalio g., M. Šalčiaus g., Paparčių g., Sodų g., Vakario g., Vienybės g.,  V. Jurgučio g.,   Žyliškės g.) Vita Merkelienė 8 601 68 989
Karšuvos (Ateities g.,  Dvaro g., Dvaro Kaimo g., J. Basanavičiaus g., Karšuvos g., Maironio g., Nepriklausomybės g., Parko g., Paupio g., Pūtvės Pilies g., Rytinio Kelio g., S. Gaudėšiaus g., Slėnio g.,  Sporto g.,  Struikų g., Šarūnkalnio g., Tauragės g.,  Vasario 16-osios g., V. Kudirkos g.) Vida Miknienė 8 616 72 396
Pušyno (Aušros g., Birutės g., Dyvyčio g., Kapų g., Kęstučio g., K. Jauniaus g., Kranto g., M. Valančiaus g., Pušyno g., Saulėtekio g., Svirno g.,  Vilties g., Vykinto g., Vytauto Didžiojo g.,   Zobelijos g.) Daiva Mikutavičienė 8 687 39 436
Šarūno (A. Stulginskio g.,  Dariaus ir  Girėno g., D. Poškos g., Kovo 11-osios g.,  Pietinio Kelio g., Pievų g., S. Biržiškio g., Šarūno g., Šolių g.,  Vingininkų g., V. Statkevičiaus g., Žemaitės g.) Viktoras Stancelis 8 620 30507

Seniūnijos teritorijoje veikiančios įmonės, įstaigos, nevyriausybinės organizacijos

Autobusų parkai, stotys:

 • UAB „Šilalės autobusų parkas“, Pūtvės Pilies g. 2, Šilalė, tel. (8 449) 74 570
 • Šilalės autobusų stotis, Tauragės g. 1, Šilalė, tel. (8 449) 74 574

Automobilių atsarginės dalys, reikmenys:

 • UAB „Autolavina“, S.Dariaus ir S.Girėno g. 42, Šilalė, tel. (8 449) 74 070
 • V. Bendorienės įmonė, Vasario 16-osios g. 28-15, Šilalė, tel. (8 449) 74 612
 • Autodalių parduotuvė „Gralis“, S.Dariaus ir S.Girėno g. 41, Šilalė, tel. (8 449) 74 466
 • UAB „Ragvigis“, Maironio g. 5, Šilalė, tel. (8 449) 53 559
 • UAB „Šarūnkalnis“, Dvaro g. 9, Šilalė, tel. (8 449) 74 216

Automobilių remontas ir aptarnavimas:

 • UAB „Arbolitas“, Nepriklausomybės g. 22, Šilalė, tel. (8 449) 74 566
 • V. Auškalnio įmonė, Sodų g. 10, Šilalė, tel. (8 449) 52 518
 • UAB „Evesanis“, Struikų g. 7, Šilalė, tel. (8 449) 74 230
 • V. Vyštarto auto kondicionierių pildymas, J.Basanavičiaus g. 23, Šilalė, tel. (8 687) 02 865

Automobilių techninė apžiūra, registracija:

 • UAB“Transkona“, Šilalės techninių apžiūrų stotis, Dvaro g. 9, Šilalė, tel. (8 449) 74 525

Bankai ir jų paslaugos:

 • AB DnB Nord bankas, Šilalės skyrius, J.Basanavičiaus g. 13, Šilalė, tel. (8 449) 74 564
 • Šilalės kredito unija, Maironio g. 19-21, Šilalė, tel. (8 449) 74 094
 • AB Swedbankas, Šilalės klientų aptarnavimo poskyris, J.Basanavičiaus g. 16, Šilalė, tel. 1884

Bažnyčios, religinių apeigų įstaigos ir organizacijos:

 • Evangelikų liuteronų bažnyčia, Nepriklausomybės g. 8, Šilalė, tel. (8 449) 44 818
 • Šilalės evangelikų liuteronų sekmadieninė tikybos mokykla, Nepriklausomybės g. 8, Šilalė, tel. (8 449) 44 818

Bibliotekos:

 • Šilalės r. savivaldybės viešoji biblioteka, J.Basanavičiaus g. 15, Šilalė, tel. (8 449) 74 297

Buitinė technika, jos remontas:

 • UAB „Buteka“, parduotuvė, J.Basanavičiaus g. 3, Šilalė, tel. (8 449) 52 3646
 • UAB „Elektromarkt“, parduotuvė, S.Dariaus ir S.Girėno g. 24, Šilalė, tel. (8 449) 74 017
 • UAB „Optita“, S.Dariaus ir S.Girėno g. 54A, Šilalė, tel. (8 449) 74 017
 • P.Petrošiaus įmonė „Rimtija“, V.Kudirkos g. 7/Maironio g. 2, Šilalė, tel. (8 449) 51 281

Degalinės:

 • UAB „Gazimpeksas“, Šilalės suskystintų dujų degalinė, Pūtvės Pilies g. 2, Šilalė, tel. (8 449) 74593
 • Lukoil, degalinė, Rytinio kelio g. 2, Šilalė, tel. (8 449) 70 014
 • UAB „Milda“ degalinė, Rytinio kelio g. 2A, Šilalė, tel. (8 449) 74 202
 • UAB „Surida“ degalinė, Dvaro g. 9, Šilalė, tel. (8 449) 51 169

Draudimas:

 • UADB „Baltijos garantas“, Šilalės agentūra, J.Basanavičiaus g. 3, Šilalė, tel. (8 449) 51 209
 • UADB „Ergo Lietuva“, Šilalės atstovybė, J.Basanavičiaus g. 7, Šilalė, tel. (8 449) 70 105
 • AB „Gjensidige Baltic“ Šilalės agentūra, Šolių g. 12, Šilalė, tel. (8 449) 51 204
 • AB „Lietuvos draudimas“, Klaipėdos filialas, Šilalės skyrius, J.Basanavgičiaus g. 13, Šilalė, tel. (8 449) 74 673
 • UABDK „PZU Lietuva“, Šilalės skyrius Nepriklausomybės g. 7, Šilalė, tel. (8 449) 51 020
 • Sodra, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šilalės skyrius, J.Basanavičiaus g. 2, Šilalė, tel. (8 449) 74 351

Elektros montavimo, instaliavimo darbai:

 • IĮ „Elreda“,Kudirkos g. 19, Šilalė, tel. (8 633) 40 700
 • UAB „Elvaradas“, J.Basanavičiaus g. 23-2, Šilalė, tel. (8 449) 74 469
 • AB VST, Šilalės skyrius, Tauragės g. 3, Šilalė, tel. (8 449) 74 535

Fotografija:

 • V.Arlausko fotostudija, J.Basanavičiaus g. 17, Šilalė, tel. (8 449) 74 400
 • A.Gudlenkio įmonė, J.Basanavičiaus g. 17, Šilalė, tel. (8 449) 74 400
 • V.Šiaudvyčio fotopaslaugų įmonė, J.Basanavičiaus g. 17, Šilalė, tel. (8 449) 74 400
 • V.Liatuko fotostudija, J.Basanavičiaus g. 11, Šilalė, tel. (8 676) 38 988

Gėlės, floristika:

 • P.Dargevičiaus IĮ, Ašučio g. 6, Šilalė, tel. (8 449) 51 251
 • UAB „Nepertarė“, J.Basanavičiaus g. 9, Šilalė, tel. (8 449) 74 639
 • V.Stankevičienės įmonė, S.Dariaus ir S.Girėno g. 5, Šilalė, tel. (8 449) 74 547

Įdarbinimo paslaugos:

 • Šilalės darbo birža, S.Dariaus ir S.Girėno g. 6, Šilalė, tel. (8 449) 74 079

Juvelyriniai dirbiniai:

 • Ažūras, juvelyrinė parduotuvė, J.Basanavičiaus g. 11, Šilalė, tel. (8 449) 53 545
 • A.Mereckio paslaugų įmonė, J.Basanavičiaus g. 17-107, Šilalė, tel. (8 449) 74 594

Kanceliarijos prekės:

 • UAB „Edvonis“, Eurobiuras, J.Basanavičiaus g. 6, Šilalė, tel. (8 449) 74 895
 • S.Vytarto įmonė „Vizinga“, J.Basanavičiaus g. 23, Šilalė, tel. (8 449) 74 250

Kavinės, restoranai, barai:

 • UAB „Antano paslauga“, S.Dariaus ir S.Girėno g. 10, Šilalė, tel. (8 449) 74 191
 • Kavinė „Arka“, J.Basanavičiaus g. 4, Šilalė, tel. (8 449) 74 121
 • R.Raciaus įmonė, M.Valančiaus g. 23, Šilalė, tel. (8 650) 49 765
 • UAB „Aditana“, J.Basanavičiaus g. 10, Šilalė, tel. (8 616) 42 404
 • Kavinė „Provincija“, J.Basanavičiaus g. 10, Šilalė, tel. (8 449) 74 191
 • UAB „Rosavina“, J.Basanavičiaus g. 3, Šilalė, tel. (8 449) 79 007

Kelių remontas:

 • VĮ „Tauragės regiono keliai“ Šilalės kelių tarnyba, Struikų g. 10, Šilalė, tel. (8 449) 74 164

Kirpyklos, grožio salonai:

 • Kirpykla „Reda“, J.Basanavičiaus g. 4, Šilalė, tel. (8 449) 51 653
 • V.Gečienės įmonė „Regvilė“, J.Basanavičiaus g. 23, Šilalė, tel. (8 449) 53 121
 • SPA Marine, Nepriklausomybės g. 4, Šilalė, tel. (8 656) 90 650
 • R.Trijonienės kirpykla, Sodų g. 14, Šilalė, tel. (8 449) 51 758

Knygynai:

 • UAB Šilalės knygynas“, V.Kudirkos g. 4, Šilalė, tel. (8 449) 74 470

Komunalinės paslaugos:

 • UAB „Šilalės komunalinis ūkis“, Šolių g. 16, Šilalė, tel. (8 449) 74 307
 • UAB „Šilalės šilumos tinklai“, Maironio g. 20B, Šilalė, tel. (8 449) 74 491
 • UAB „Šilalės vandenys“, Rytinio Kelio g. 4, Šilalė, tel. (8 449) 74 205

Kontrolės tarnybos:

 • Gyvulių produktyvumo kontrolė, Vasario 16-osios g. 14, Šilalė, tel. (8 449) 74 042
 • Klaipėdos teritorinė statistikos valdyba, vyr. statistikas Šilalės r. savivaldybei, Ateities g. 14, Šilalė, tel. (8 449) 74 251
 • Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie ŽŪM, Šilalės r. inspektorius, Vasario 16-osios g. 114, Šilalė, tel. (8 449) 74 468

Kultūra:

 • Šilalės r. savivaldybės kultūros centras, J.Basanavičiaus g. 12, Šilalė, tel. (8 449) 74 043
 • Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka, J. Basanavičiaus g. 15, tel. (8 449) 74 297

Kuras, naftos gaminiai:

 • UAB „Agrošila“, Šolių g. 7, Šilalė, tel. (8 449) 74 085
 • UAB „Medvėgalis“, J.Basanavičiaus g. 13, Šilalė, tel. (8 449) 74 102

Laikraščiai:

 • UAB „Šilalės artojas“, J.Basanavičiaus g. 2, Šilalė, tel. (8 449) 70 072
 • UAB „Šilalės žinios“, J.Basanavičiaus g. 23A, Šilalė, tel. (8 449) 74 115

Medicinos įstaigos, paslaugos:

 • UAB „Ambulance“, Vytauto Didžiojo g. 17, Šilalė, tel. (8 449) 74 513
 • VšĮ Klaipėdos teritorinė ligonių kasa, atstovas Šilalėje, Vytauto Didžiojo g. 17, Šilalė, tel. (8 449) 74 606
 • G.Giedraitienės įmonė, Maironio g. 24-26, Šilalė, tel. (8 449) 51 667
 • R.Neliupšienės odontologijos klinika, Maironio g. 23-1, Šilalė, tel. (8 449) 74 188
 • UAB „Šiladenta“, Pievų g. 11, Šilalė, tel. (8 449) 52 574
 • VšĮ Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centras, Vytauto Didžiojo g. 19, Šilalė, tel. (8 449) 74 449, (8 449) 74 130
 • Šilalės psichikos sveikatos ir psichologinio konsultavimo centras, Maironio g. 20A, Šilalė, tel. (8 449) 74 620
 • VšĮ Šilalės ligoninė, Vytauto Didžiojo g. 19, Šilalė, tel. (8 449) 74 235
 • UAB Šilalės šeimos gydytojo praktika, Vytauto Didžiojo g. 19, Šilalė, tel. (8 449) 74 337
 • J.Švatrėno įmonė, M.Valančiaus g. 4-1, Šilalė, tel. (8 686) 12 689
 • Tauragės visuomenės sveikatos centras, Šilalės filialas, Lokystos g. 36, Šilalė, tel. (8 449) 74 685
 • Grožio ir sveikatos centras WEYERGANS, Vasario 16-osios g. 14, Šilalė, tel. (8 610) 37 100
 • V.Kuncienės įmonė, J.Basanavičiaus g. 6-3, Šilalė, tel. (8 449) 74 668
 • UAB „Solregis“ filialas, Maironio g. 23-11, Šilalė, tel. (8 449) 51 117

Metalas, jo gaminiai:

 • UAB „Profileksas“, Dvaro g. 9, Šilalė, tel. (8 449) 51 551
 • UAB „Torlina“, Šilalės aikštelė, Dvaro g. 9, Šilalė, tel. (8 614) 20 377

Miško, sodo technika:

 • UAB „Draisa“ filialas, Struikų g. 7, Šilalė, tel. (8 449) 79 048

Mokyklos:

 • Šilalės Stepono Dariaus ir Stasio Girėno vidurinė mokykla, D.Poškos g. 24, Šilalė, tel. (8 449) 74 258
 • Šilalės meno mokykla, Nepriklausomybės g. 8, Šilalė, tel. (8 449) 74 399
 • Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija, Struikų g. 1, Šilalė, tel. (8 449) 74 271
 • Šilalės suaugusiųjų bendrojo lavinimo vidurinė mokykla, D.Poškos g. 24, Šilalė, tel. (8 449) 74 281

Muziejai:

 • Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus, S.Gaudėšiaus g. 4, Šilalė, tel. (8 449) 51 572

Nekilnojamasis turtas:

 • Registrų centras, Tauragės filialo, Šilalės skyrius, S.Dariaus ir S.Girėno g. 1, Šilalė, tel. (8 449) 74 613

Paminklai, antkapiai:

Parduotuvės:

 • UAB „Palink“ Cento parduotuvė, J.Basanavičiaus g. 10, Šilalė, tel. (8 650) 43 731
 • V,Dajoro įmonė, S.Dariaus ir S.Girėno g. 54, Šilalė, tel. (8 449) 51 038
 • UAB „Elenina“, J.Basanavičiaus g. 23, Šilalė, tel. (8 449) 44 433
 • UAB „ERRA“ Šilalės filialas, S.Dariaus ir S.Girėno g. 54, Šilalė, tel. (8 449) 74 589
 • UAB „Hortenzija“, J.Basanavičiaus g. 14, Šilalė, tel. (8 449) 74 091
 • S.Janavičienės įmonė, J.Basanavičiaus g. 10, Šilalė, tel. (8 449) 74 371
 • E.Maco įmonė, S.Dariaus ir S.Girėno g. 41, Šilalė, tel. (8 449) 74 549
 • UAB MAXIMA LT, Maxima X, J.Basanavičiaus g. 3, Šilalė, tel. (8 449) 74 331
 • V. Gedmino IĮ parduotuvė „Nomera“, tel. (8 449) 74 093
 • UAB „Norfos mažmena“, parduotuvė, Nepriklausomybės g. 13, Šilalė, tel. (8 655) 00 172
 • UAB „Raivida“, Dvaro g. 9, Šilalė, tel. (8 449) 74 236
 • E.Šaučiūnienės parduotuvė, Paparčių g. 8, Šilalė, tel. (8 682) 73 592
 • UAB „Danrita“, S.Dariaus ir S.Girėno g. 44A-1, Šilalė, tel. (8 449) 53 364
 • UAB „Euroliuksas“, Šilalės atstovybė, S.Dariaus ir S.Girėno g. 44A, Šilalė, tel. (8 449) 53 364
 • J.Gečienės įmonė, S.Dariaus ir S.Girėno g. 10A, Šilalė, tel. (8 449) 74 605

Pašto paslaugos:

 • Šilalės paštas, J.Basanavičiaus g. 21, Šilalė, tel. (8 449) 74 295

Priešgaisrinė apsauga:

 • Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šilalės priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, Dvaro g. 3, Šilalė, tel. (8 449) 70 121
 • Šilalės r. savivaldybės priešgaisrinė tarnyba, Maironio g. 20B, Šilalė, tel. (8 449) 46 642

Ritualinės paslaugos:

 • UAB „Gedmina“, Vytauto Didžiojo g. 11A, Šilalė, tel. (8 449) 74 480

Sporto centrai:

 • Automobilių sporto klubo vairavimo mokymas, Tauragės g. 1, Šilalė, tel. (8 449) 51 481
 • Sporto mokykla, J.Basanavičiaus g. 4, Šilalė, tel. (8 449) 74 388

Teisinės institucijos:

 • Klaipėdos regiono pataisos inspekcija, Šilalės r. pataisos inspekcija, Dvaro g. 7, Šilalė, tel. (8 449) 51 003
 • Šilalės r. apylinkės prokuratūra, Struikų g. 5, Šilalė, tel. (8 449) 74 207
 • Šilalės r. apylinkės teismas, Dvaro g. 9, Šilalė, tel. (8 449) 74 290
 • Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilalės r. policijos komisariatas, Struikų g. 5, Šilalė, tel. (8 449) 76 212
 • Viešosios policijos migracijos poskyris, Struikų g. 5, Šilalė, tel. (8 449) 76 221

Vaikų lopšeliai – darželiai:

 • Lopšelis – darželis „Žiogelis“, Kovo 11-osios g. 22, Šilalė, tel. (8 449) 76 696

Vaistinės:

 • „Apogita“, vaistinė, Vytauto Didžiojo g. 24, Šilalė, tel. (8 449) 74 498
 • „Atgija“ vaistinė, J.Basanavičiaus g. 8, Šilalė, tel. (8 449) 74 539
 • UAB „Nemuno vaistinė“, Camelia vaistinė, J.Basanavičiaus g. 10, Šilalė, tel. (8 449) 74 081
 • UAB „Eurofarmacijos vaistinės“, Eurovaistinė, J.Basanavičiaus g. 19-4, Šilalė, tel. (8 449)70 029
 • UAB „Joninių vaistinė“, Maironio g. 20A, Šilalė, tel. (8 449) 74 252
 • UAB „Šermukšnio vaistinė“, S.Dariaus ir S.Girėno g. 10, Šilalė, tel. (8 449) 74 611
 • S.Vaičiulio įmonė, S.Dariaus ir S.Girėno g. 54, Šilalė, tel. (8 449) 74 127

Valstybės institucijos:

 • Klaipėdos karo prievolės centras, teritorinis Šilalės skyrius, J.Basanavičiaus g. 5, Šilalė, tel. (8 449) 51 196
 • Tauragės apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, Šilalės skyrius, S.Dariaus ir S.Girėno g. 54A, Šilalė, tel. (8 449) 77 051
 • Tauragės apskrities viršininko administracijos Šilalės r. žemėtvarkos skyrius, S.Dariaus ir S.Girėno g. 6, Šilalė, tel. (8 449) 74 576

KONTAKTAI

Seniūnė
Eglė Straukienė
(8 449) 45320, 8 673 64415
egle.straukiene@silale.lt

Gyventojų priėmimo laikas:

 • antradieniais 8.00 – 12.00 val.
 • ketvirtadieniais 13.00 –17.00 val.


Pajūrio seniūnija

Pajūrio seniūnija

Pareigos Vardas Pavardė Telefonas, faksas, El. paštas Darbo laikas
Vyriausioji specialistė Aldona Jankauskienė (8 449) 58 166
8 620 52 148
aldona.jankauskiene@silale.lt
Socialinė darbuotoja Vida Zeveckienė (8 449) 58 101
8 645 29088
vida.zeveckiene@silale.lt
Žemės ūkio specialistė Jolanta Budvytienė (8 449) 58 147
8 614 85 699
jolanta.budvytiene@silale.lt
Kapinių prižiūrėtojas Mamertas Ežerinskas
Ūkvedys Ričardas Jakas
Aplinkos tvarkytojas Kęstutis Juška 8.00-12.00
Vairuotojas Darius Petryla    
Valytoja Ramyna Erniulienė   7.30-10.30
17.00-20.00
Jomantų laisvalaikio salės valytoja Jūratė Kasnauskienė   8.00-12.00

Seniūnijos aprašymas

2009 m. birželio 12 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu Nr. 1K-1891 patvirtintas Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio miestelio herbas.

Pajūrio miestelis, Šilalės rajono savivaldybės seniūnijos centras, įsikūręs prie jūros upės. Vietovės pavadinimas neabejotinai atsirado nuo Jūros upės. Nors Pajūrio pavadinimas pirmą kartą minimas 1498m., žmonių čia gyventa nuo seno. Kadaise jie priklausė Karšuvos žemei.

Ant legendomis apipintų palei upę esančių piliakalnių buvo įrengta vientisa pilių ir pilaičių grandinė, sudariusi kovose su Vokiečių ordinu svarbią Jūros gynybinę sistemą.

Vietovės raida glaudžiai susijusi su Pajūrio valsčiumi. Jis su valdovo dvaru (dar XVI a. atiduotu į privačias rankas) minimi nuo XVI a. pradžios. XVI– XVII a. Jo tijūnais buvo Šemetų, Vainų, Valavičių ir kitų žymių giminių atstovai.

1919 m., kai iš naujo buvo kuriamas jaunos Lietuvos Respublikos administracinis padalijimas, Pajūris prarado kelis šimtus metų turėtas administracinio centro funkcijas ir tapo pavaldus Šilalės valsčiaus administracijai.

Herbui panaudotos dvi senosios Lietuvos heraldikos spalvos. Raudona reiškia drąsą, narsą, kovose už laisvę pralietą kraują, o sidabras (balta) rodo ne tik vandenį (Jūros upę), bet ir dorą, turtą.

Herbo etaloną sukūrė dailininkas Arvydas Každailis.

2009 m. kovo 23 d. Lietuvos respublikos Prezidento dekretu Nr. 1K-1751 patvirtintas Šilalės rajono Pajūrio seniūnijos Žvingių miestelio herbas.

Pirmą karta istorijos šaltiniuose Žvingių miestelio pavadinimas paminėtas 1537 m.

Kadaise šis miestelis vaidino svarbų vaidmenį. Buvo Žemaitijos valsčiaus ir didelio dvaro centras, pro jį ėjo pasienio prekybos keliai.

Žvingiai garsėjo savo smuklėmis, midumi, ir alumi. 1744 m. Zigmantas Vaza valdovo dekretu leido ketvirtadieniais rengti turgus.

O 1792 m. gegužės 15 d. šalies valdovas Stanislovas Augustas Žvingiams suteikė Liustracijos privilegiją. Joje rašoma: „Kad tas miestas tiek teismo, tiek miesto valdymo reikaluose, tvirtindamas išrašus ir kitus raštus, patirtų tikrą garbę ir didžiuotųsi atskiru nuo kitų miestu herbu, jam suteikiame tokį herbą, kaip čia yra nupieštas, tai yra lauro vainiku apjuostus kalaviją, ietį ir kardą.“

Neilgai žvingiškiai didžiavosi savo karingu herbu. Po Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Lenkijos padalijimo jis buvo pamirštas. Tik 1912 m. istorikas Janas Obstas, tyrinėdamas Lietuvos metriką aptiko Žvingių herbo piešinį.

Istorijos vingiai Žvingių miesteliui buvo negailestingi. Jį naikino karai ir keli gaisrai, Jūros upės potvyniai. 1841 m. miestelyje gyveno 350 gyventojų, dabar telikę apie 200.

Istorinį Žvingių miestelio herbą atkūrė dailininkas Arvydas Každailis. Raudoname lauke išdėstyti auksinė ietis ir įžambiu kryžiumi – sidabrinis kardas ir kalavijas. Ginklai apjuosti žaliu lauru vainiku su auksinėmis uogomis.

Šilalės rajono savivaldybės administracijos Pajūrio seniūnija

Kodas – 188614878
Dariaus ir Girėno g. 33, Pajūrio mstl., 75289 Šilalės r.sav.
Tel.: (8 449) 58 166, mob. 8 678 12 930
Pajūrio seniūnija yra Šilalės rajono savivaldybės administracijos filialas.
Seniūnijos centras – Pajūris, teritorijos plotas 11152,00 ha.
Gyventojų seniūnijoje ~ 1945.

Seniūnijai priklauso 45 kaimas:

Ąžuolija, Bačiškė, Barboravas, Dapkiškė, Džiaugėnai, Griaužai, Gulbiškiai, Jomantai, Jonaičiai, Juodšakiai, Kalniškiai I, Kamščiai, Keberkščiai, Kirnės I, Kirnės II, Kukariškė, Kunigiškiai, Kusiai, Libartai, Lileikėnai, Loma, Medeliškė, Nedojės, Paežeris, Pailgotis, Pajūris, Pajūriškiai, Pakalniškiai I, Pakisys, Palaivis, Paskarbiškiai, Pažvėris, Rauškas, Reistrai, Spingiai, Spraudaičiai, Stegvilai, Stigraliai, Tūbučiai, Užjūris, Užlaidinė, Vidutiškė, Vilkų Laukas, Visdžiaugai, Žvingiai.

Seniūnijos darbo laikas

Pirmadieniais – Ketvirtadieniais Penktadieniais Pietų pertrauka Nedarbo dienos
8-17 val. 8-15.45 val. 12-12.45 val. šeštadienis, sekmadienis

Lankytinos vietos

Valstybės saugomi gamtos paveldo objektai

 1. Didysis Keberkščių akmuo (Keberkščių k.)
 2. Ilgočio akmenys (2) (Pailgočio k.)
 3. Kunigiškių akmuo (Kunigiškių k.)
 4. Lileikėnų akmuo (Lileikėnų K.)

Šilalės rajono savivaldybės saugomi gamtos paveldo objektai

 1. Bačiškės liepos (6 vnt.) (Bačiškės k.)
 2. Džiaugėnų liepa (Džiaugėnų k.)
 3. Pajūrio ąžuolas (Pajūrio parkas)
 4. Pajūrio tuopa (Pajūrio parkas)
 5. Pajūrio tuopa (Pajūrio miestelis)
 6. Paskarbiškių liepos (5 vnt.) (Paskarbiškių k.)
 7. Žvingių liepa (Žvingių mstl.)

Jūros botaninis draustinis (Žvingių miestelis)

Lileikėnų piliakalnis yra Jūros upės dešiniajame krante, ties Pajūrio miesteliu. Iš pietryčių ir šiaurės vakarų jį juosia gilios, šaltiniuotos daubos, iš pietvakarių – Jūra. Netoli šio piliakalnio buvo rastas nedidelis m.e.pirmųjų amžių Romos monetų lobis. O piliakalnio aikštelėje – geležinis kirvis ir žalvarinis pastorinta priešakine dalimi žiedas.

Pakisio piliakalnis yra taip pat dešiniajame Jūros upės krante, ties Kisės upelio žiotimis, priešais Pajūrio miestelį, nutolęs nuo Lileikėnų piliakalnio apie 1 km. Piliakalnį juosia Jūros ir Kisės kloniai, o gamtos kliūtimis neapsaugotą jo pusę gynė gilus griovys ir puslankio formos 11 m aukščio pylimas. Už pylimo yra ovali aikštelė. Šalia šio piliakalnio, kairiajame Kisės krante, yra dubenuotas akmuo, vadinamas Aukuro akmeniu. Apie Pakisio piliakalnį užrašyta daug padavimų.

Dapkiškės piliakalnis yra prie Pajūriškių kaimo ribos, Jūros upės dešiniajame krante. Pietrytinis jo šlaitas leidžiasi į Jūrą, o šiaurinis ir šiaurės rytų – į šaltiniuotą daubą, kuris sustiprintas pylimu.

Vilkų Lauko piliakalnis, vadinamas Veringa, yra Spraudaičių ir Vilkų Lauko kaimų sandūroje, kairiajame Jūros krante, ties Jūros ir Bario santaka. Šlaitai statūs, apie 10-15 m aukščio.

Vilkų Lauko piliakalnis, vadinamas Kuple, yra taip pat Jūros kairiajame krante, apie 0,5 km į pietus nuo Veringos. Jo vakarinis aukštas šlaitas remiasi į Jūrą. Aikštelės galuose yra pylimai.

Paežerio alkakalnis yra šiaurinėje Kupsčio ežero pusėje, prie Alkos upelio žiočių. Greta yra dvi kalvelės, kurias vietos gyventojai vadina Alkos kalneliais.

1863 m. sukilėlių kapai, pažymėti memoraliniu paminklu, yra Lileikėnų miško pamiškėje ant Jūros upės dešiniojo kranto Kirnių I kaime. Memorialinė vieta yra aptverta. Aptvertos teritorijos viduje po medžiais yra akmuo – lauko riedulys bei atstatytas medinis kryžius.

Akmeninis koplytstulpis Reistrų kaime

Pakisio piliakalnis

Aukuro akmuo prie Ilgočio upelio

Aukuro akmuo prie Kisės upelio

Pajūrio versmė

Pailgocio liepa

Pajūrio valsčiaus, miestelio raida

 • Pajūris – senovinis miestelis kairiajame Jūros upės krante, toje vietoje įteka į ją Nemylas. Nuo to ir vietovardis kilęs.
 • Pajūrio valsčius sudarytas kaip LDK administracinis vienetas. Tai sena gyvenvietė, pro kurią ėję kryžiuočių keliai į Medininkų kraštą.
 • Pajūrio vietovė šaltiniuose minima anksčiau negu valsčius – Lietuvos metrikoje skelbiamas 1498 m. dokumentas „Ziemica w Poiurzu“ (Žemė Pajūryje).
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikais Pajūris buvo dvaras ir valsčius, priklausęs didžiajam kunigaikščiui.
 • Unijininės Lietuvos laikais čia buvo karališkasis dvaras.
 • 1530 m. Žygimantas Augustas dvarą padovanojo Mikalojui Volodkevičiui. XVIII a. pab. Pajūrį įsigijo grafai Valavičiai
 • 1780 m. grafas Valavičius pastatė bažnyčią, kurią 1849 m. atnaujino parapijiečiai, o 1919 m. Žemaičių vyskupas Prl. Karevičius konsekravo Švč.Trejybės titulu.
 • Svarbia Pajūrio gyvenvietės struktūrine dalimi buvo dvaras, minimas jau XVI a. pradžioje. Prie dvaro buvo malūnas, spirito varykla.
 • 1754 m. iš Valavičių Pajūrį įsigijo Kauno gubernijos maršalka Adolfas Čapskis, o iš jo netrukus nupirko Valstybės komiteto narys Jonas Povstanskis, kuris, vedęs žydę iš Smolensko, gavo nemažą kraitį. Povstanskiai ant Jūros kranto pastatė spirito varyklą ir malūną su lentpjūve, iš kurių turėjo nemažą pelną. Po tėvo mirties dvaras atiteko vienam iš devynių sūnų – Mauricui, kuris nesugebėjo jo valdyti, spirito varyklą ir malūną su lentpjūve
 • 1922 m. pardavė iš Amerikos sugrįžusiam Kazimierui Nausėdai. Jis „bravoro“ vietoje įrengė lentpjūvę, malūną, vilnų karšyklą.
 • Mirus žmonai, 1935 m. savo nuosavybę padovanojo Kretingos pranciškonų vienuolynui.
 • 1940 m. sovietų valdžia vienuolyną nusavino ir dvare įkūrė žemės ūkio mokyklą. Šioje mokykloje veikė žemės ūkio skyrius vaikinams ir namų ūkio skyrius merginoms.
 • Vokiečių okupacijos metais mokykla savo veiklos nebuvo nutraukusi.
 • Pokario metais Pajūryje veikė vienmetė žemės ūkio mokykla. 1955 m. ši mokykla pertvarkyta į žemės ūkio technikumą ir pradėti ruošti agronomai.
 • 1980 m. Pajūrio tarybinis ūkis-technikumas reorganizuotas į profesinę kaimo mokyklą, o pastaroji 1989 m. – į Pajūrio žemės ūkio mokyklą.
 • Per Jūros upę prie Pajūrio miestelio įrengti du kabantys tiltai.
 • Pajūrio miestelio bendruomenė išreiškė norą, kaip kultūrinio savitumo ženklą, sukurti Pajūrio miestelio herbą ir vėliavą. Surinkta istorinė medžiaga herbo simbolikai pagrįsti. Herbo ir vėliavos meniniam atlikimui pasitelktas dailininkas profesionalas.

1792 m. Žvingių miestelio herbas

ŽVINGIŲ ŠVENTO KRYŽIAUS IŠAUKŠTINIMO BAŽNYČIA

 • Žvingių miestelis yra tarp Vainuto ir Pajūrio kairiajame Jūros upės krante, kur į ją įteka Bikavos upelis. Minėtas jau XIV a. kryžiuočių žvalgų pranešimuose.
 • Stanislovo Augusto 1791m. privilegijos rašte sakoma, kad Žvingių miestelis yra gerai išstatytas ir turi daug gyventojų.
 • Miestelio teises Žvingiai buvo gavę anksčiau, Stanislovas Augustas jas tik patvirtino, suteikė naujų privilegijų ir leido vartoti herbą, vaizduojantį sukryžiuotą kardą, kalaviją bei vėliavą perpintus laurų vainiku.
 • Naujomis privilegijomis ir herbu Žvingiai neilgai naudojosi, nes Lietuva pateko rusų valdžion, jos buvo atimtos.
 • Pirmoji bažnyčia ar koplyčia Žvingiuose buvo pastatyta Žygimanto I pavedimu paseniūnio Strunskio apie 1530 metus. Tas pats karalius pakeitė Žvingių kaimo į Žvingių miestelio pavadinimą. Pastatyta už Jūros upės Bikavėnų kaimo bažnyčia buvo nepatogi parapijiečiams.
 • Karalius Vladislovas padovanojo nemažą sklypą pačiame Žvingių miestelyje, kuriame apie 1646 m. tijūnas K.Kirchšenšteinas pastatė naują didelę bažnyčią. Ši bažnyčia po 60 metų buvo sugriauta užėjus nepaprastai vėtrai. Po 1715 metų buvo pastatyta nauja bažnyčia.
 • Nauja bažnyčia 1774 m. kilus miestelyje gaisrui – sudegė.
 • Nauja, iki šios dienos esanti Šv.Kryžiaus išaukštinimo bažnyčia, klebono kun. Palkauskio pastangomis ir parapijiečių lėšomis buvo pastatyta 1778m. Bažnyčia viduje ir iš lauko gerai sutvarkyta, didysis altorius puikiai išraižytas gero raižytojo Pogaiskio.

PAJŪRIO Švč.TREJYBĖS BAŽNYČIA

Pajūrio valsčiaus tijūnai Valavičiai 1750m. įsteigė Pajūryje pirmą bažnytėlę, kuri buvo medinė. 1830 m. Valavičiai pastatė dabar esančią mūrinę bažnyčią, kurią 1849m. atnaujino parapijiečiai. 1919 m. bažnyčia buvo konsekruota Švenčiausiosios Trejybės titulu.

Fasado priekį puošia šešių kolonų portikas, virš kurio – aukštas trikampis frontonas, leidžia priskirti statinį klasicizmo stiliui. Bažnyčios šventoriuje stovi Atgimimo metais perkeltas šv.Pranciškaus paminklas, stovėjęs prie buvusio vienuolyno.

PASKARBIŠKIŲ ŠVENTO IGNOTO BAŽNYČIA

Paskarbiškių Šv.Ignoto bažnytėlę 1787m. pastatė Paskarbiškių dvarininkas Ignotas Silvestravičius. Bažnytėlė buvo medinė ir neremontuota per daugelį metų sunyko. Parapijiečių lėšomis 2004 metais atstatyta.

Naujienos

Nieko nerasta.

Pajūrio seniūnijos veiklos nuostatai

Priimtas Dokumentas Katalogas Tipas Dokumento numeris
2021-08-30 Įsakymas Administracijos įsakymai Įsakymas DĮV-942
2021-08-30 Nuostatai Administracijos įsakymai Nuostatai

Seniūnaičiai

Seniūnaitija Seniūnaitis Adresas, tel., el. paštas
Jomantų (Ąžuolijos k., Jomantų k., Kirnių II k., Kunigiškių k., Kusių k., Lileikėnų k., Paežerio k., Pakisio k., Pažvėrio k., Reistrų k., Stegvilų k., Stigralių k., Vidutiškės k.) Giedrius Stanišauskis 8 685 84 359
Pajūrio (Bačiškės k., Barboravo k., Dapkiškės k., Džiaugėnų k., Griaužų k., Kalniškių I k., Keberkščių k., Kirnių I k., Medeliškės k., Nedojų k., Pailgočio k., Pajūrio mstl., Pakalniškių I k., Tūbučių k., Užjūrio k.) Kęstutis Žygaitis 8 687 19 115
Visdžiaugų (Jonaičių k., Kukariškės k., Libartų k., Lomos k., Maskolijos k., Palaivio k., Paskarbiškių k., Užlaidinės k., Visdžiaugų k.) Evaldas Misius 8 670 36 135
Žvingių (Gulbiškių k., Kamščių k., Spraudaičių k., Vilkų Lauko k., Žvingių mstl.) Jovita Girskienė 8 657 53 979

Seniūnijos teritorijoje veikiančios įmonės, įstaigos, nevyriausybinės organizacijos

Brigados generolo Motiejaus Pečiulionio artilerijos batalionas
Dariaus ir Girėno g. 17, Pajūrio mstl.

UAB ,,Pajūrio saulės klinika”
Dariaus ir Girėno g. 31, Pajūrio mstl.
Tel. (8 449) 58 203

Camelia, vaistinė, UAB Nemuno vaistinė
Dariaus ir Girėno g. 51, Pajūrio mstl.

Šerpyčių kaimo turizmo sodyba
Jūros g. 8, Pajūrio mstl.
Tel. 8 657 91330
info@serpyciusodyba.lt

Antano Pociaus IĮ
Dariaus ir Girėno g. 1, Pajūrio mstl.
Tel. 8 682 35834

Alfonso Pociaus individuali veikla
Dariaus ir Girėno g. 27D, Pajūrio mstl.
Tel. 8 699 21941

Lino Mažučio baldai, individuali veikla
Sodų g. 4, Pajūrio mstl.
Tel. 8 610 37966

Šilalės rajono Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija
Direktorius Juozas Žymančius
Tel. (8 449) 74035

Šilalės rajono socialinių paslaugų namų Pajūrio paramos šeimai padalinys
Direktorė Raimundė Raudonienė
Tel. (8 449) 58 359

Pajūrio laisvalaikio salė Kultūrinės veiklos
vadybininkas Darius Vasiliauskas
Tel. 8 615 95 804

Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Jomantų kaimo filialas
Tel.: (8 622) 79746,
el. p. jomantai@silalesbiblioteka.lt
Bibliotekininkė Vilma Jokubaitė

Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
Pajūrio kaimo filialas
Tel.: (8 618) 17924,
el. p. pajuris@silalesbiblioteka.lt
Bibliotekininkė Rasa Griškienė

Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
Žvingių kaimo filialas
Tel.: (8 633) 55064,
el. p. zvingiai@silalesbiblioteka.lt
Bibliotekininkė Zofija Šeputienė

Tauragės miškų urėdijos Pajūrio girininkija
Girininkas Ričardas Poška
Tel. (8 449) 58 234

Šilalės r. Pajūrio ugniagesių komanda
Tel. (8 449) 58 301

UAB „Šilalės mediena“
direktorius Virgilijus Žygaitis
Tel. (8 449) 58 335

Kęstučio Tarvydo IĮ
Tel. (8 686) 73475

Zigmo Sėrapino IĮ „Stalius“
Tel. (8 682) 35724

Birutės ir Kęstučio Tarvydų kaimo turizmo sodyba
Tel. 8 686 73 475, 8 615 17 457
El.paštas bktarvyduparkas@puslapiai.lt
www.bktarvyduparkas.puslapiai.lt

UAB „Pajūris-Jūra“
Vida Raudonienė
Tel. (8 449) 58223

Parduotuvė „Tėviškė“
Petro Daukšio IĮ
Tel. (8 449) 58296

Kavinė
Juozo Valaičio IĮ
Tel. (8 449) 58100

Pajūrio miestelio bendruomenė
Pirmininkė Ingrida Syminaitė-Paulauskienė
Tel. 8 630 23290, www.pajuriomb.lt

Jomantų kaimo bendruomenė
Pirmininkė Jurgita Kumžienė
Tel. 8 61035414

Visdžiaugų kaimo bendruomenė
Pirmininkė Laima Dulkienė
Tel. 8 616 11 326

Žvingių kaimo bendruomenė
Pirmininkė Irena Žymančienė
Tel. 8 639 89 880

Pajūrio sporto klubas „Jūra“
Pirmininkas Rimantas Bendžius,
Tel. (8 682) 3583

KONTAKTAI

Palentinio seniūnija

Palentinio seniūnija

Pareigos Vardas Pavardė Telefonas, faksas Darbo laikas
Vairuotojas Petras Spudys
Kūrikas Stepas Matonas

Seniūnijos aprašymas

Kodas 188614910,
Palangos g. 1, Palentinio k., 75441 Šilalės r. sav.
Tel. (8 449) 42 347, mob. 8 699 61 377
Seniūnijos centras – Palentinis
Teritorijos plotas 3244,80 ha.
Gyventojų ~252

Seniūnijai priklauso 10 kaimų:
Beržė, Gudaičiai, Lentinė, Palentinis, Pinciškės, Ruška, Severėnai, Smalkviečiai, Spingiai, Varsneliai.

Seniūnijos darbo laikas

Pirmadieniais – Ketvirtadieniais Penktadieniais Pietų pertrauka Nedarbo dienos
8-17 val. 8-15.45 val. 12-12.45 val. šeštadienis, sekmadienis

Įžymūs žmonės

Šilalės garbės pilietis Jurgis Kairys gimė 1952 m. gegužės 6 d. Saripove, Krasnojarsko krašte, Sibire. Augo Šilalės r., Palentinio sen. Beržės k. 1970 m baigė Kaltinėnų vid. m-lą, Šilalės r.

Naujienos

Nieko nerasta.

Palentinio seniūnijos veiklos nuostatai

Priimtas Dokumentas Katalogas Tipas Dokumento numeris
2021-08-31 Įsakymas Administracijos įsakymai Dokumentai DĮV-943
2021-08-31 Nuostatai Administracijos įsakymai Nuostatai DĮV-943

Seniūnaičiai

Seniūnaitija Seniūnaitis Kontaktai
Beržės (Beržės k., Pinciškės k.) Ričardas Juškevičius 8 698 20 094
Palentinio (Gudaičių k., Lentinės k., Palentinio k.) Rasa Kairienė 8 633 72 918
Severėnų (Severėnų k., Smalkviečių k., Ruškos k., Varsnelių k.) Dalia Laurinavičienė 8 699 34 541

Seniūnijos teritorijoje veikiančios įmonės, įstaigos, nevyriausybinės organizacijos

UAB „ELKSA“ parduotuvė
Savininkas Edmundas Šadbaras
Tel. 8 650 17220

VšĮ Kaltinėnų PSPC Palentinio med. punktas
Felčerė Juzefa Čerkauskienė
Tel. 8 616 29069

Šilalės viešoji biblioteka Palentinio filialas
Bibliotekininkė Albina Girdvainienė

Palentinio laisvalaikio salė
Renginių organizatorius Ričardas Juškevičius
Kapelos vadovė Rasa Kairienė

KONTAKTAI

Seniūnė
Miglė Zybartienė
+370 449 42347, 8 699 61 377
migle.zybartiene@silale.lt

 • Gimė 1967 m. Šilalėje.
 • 1991 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą.
 • Iki 2005 m.dirbo Šilalės rajono mokyklose pradinių klasių mokytoja.
 • Nuo 2005 m. Šilalės rajono savivaldybės administracijos Palentinio seniūnijos seniūno pavaduotoja.
 • Nuo 2012 m.lapkričio 21 d. Šilalės rajono savivaldybės administracijos Palentinio seniūnijos seniūnė.

Gyventojus priima:

 • Pirmadienis 9-11 val.
 • Trečiadienis 9-11 val.


Laukuvos seniūnija

Laukuvos seniūnija

Pareigos Vardas Pavardė Telefonas, faksas, el. paštas Darbo laikas
Vyriausioji specialistė Dalia Čeponienė (8 449) 56 192
8 616 11056
dalia.ceponiene@silale.lt
I-IV 8.00 – 16.45
V 8.00 –15.30
Pietų pertrauka: 12.00–12.30
Žemės ūkio specialistė Virginija Petkienė (8 449) 56265,
8 616 03064
virginija.petkiene@silale.lt
I-IV 8.00 – 17.00
V  8.00–15.45
Pietų pertrauka: 12.00–12.45
Socialinė darbuotoja Svietlana Šniaukienė (8 449) 56 067
8 693 32453
svietlana.sniaukiene@silale.lt
I 8.00-17.00 seniūnijoje

II-IV 8.00–12.00 seniūnijoje; 12.45–17.00 išvykimas į šeimas
III 8.00-17.00 seniūnijoje;
V 8.00-15.45 darbas Bilionių seniūnijoje

Ūkvedys Stasys Viknius 8 615 95 656 I-IV 8.00 – 17.00
V 8.00–15.45
Pietų pertrauka: 12.00–12.45
Elektrikas Pranas Šemetas 8 673 25678 I-IV 8.00 – 17.00
V     8.00–15.45
Pietų pertrauka: 12.00–12.45
Valytoja Elena Diliartienė
Laukuvos laisvalaikio salės valytojos Rūta Šimutienė  
Šiauduvos laisvalaikio salės valytoja Regina Barauskienė  
Gatvių tvarkytoja Angelė Petrošienė  
Aplinkos tvarkytojas Edmundas Laurinavičius  
Aplinkos tvarkytojas
Remigijus Gumuliauskas  
Požerės aplinkos tvarkytojas Algimantas Danėlkus    
Laukuvos kapinių prižiūrėtojas Arūnas Noreika 8 650 93 814 I-IV 8.00 – 17.00
V     8.00–15.45
Pietų pertrauka: 12.00–12.45
Traktorininkas Eugenijus Petkus   I-IV 8.00 – 17.00
V     8.00–15.45
Pietų pertrauka: 12.00–12.45

Seniūnijos aprašymas

Dailininkė Eglė Vertelkaitė per legendos apie Treigių pilies gynėjo arklio Treigio personažą pagal heraldikos reikalavimus pavaizdavo Laukuvos žemės, miestelio ir visos parapijos gyventojų, prosenelių nenuilstančią kovą už savo, Žemaitijos ir visos Lietuvos laisvę. Šis žirgas, stovintis ant užpakalinių kojų, su rūsčia grimasa, visada pasiruošęs apginti nuo priešų savo gimtas vietas. Kartu tai paminklas Žemaitijoje ir Lietuvoje paplitusios žemaitukų veislės žirgams, ilgus amžius tarnavusiems Lietuvai ginantis nuo priešų ir dirbantiems krašto gerovei. Žirgo sidabrinė spalva ir jo aukso kanopos pakylėja jį nuo žemiškų darbų (arklo, vežimo), suteikia jam dangiško taurumo, kūrybinių galių, siekiant užsibrėžto kilnaus tikslo. Juoda spalva – nakties ir įvairių okupantų ilgų priespaudos, tremties, persekiojimo metų simbolis. Žirgo raudona gūnia primena mums ir ateinančioms kartoms pralietą mūsų protėvių, senelių, tėvų kraują ir prakaitą, saugojant ir iškovojant laisvę.
Laukuvos herbas patvirtintas Lietuvos Respublikos Prezidento 2003 m. kovo 24 d. dekretu Nr. 22

Šilalės rajono savivaldybės administracijos Laukuvos seniūnija

Kodas 188614682
Adresas: Eitvydaičių g.3, Laukuvos mstl., 75408 Šilalės r. sav.
Tel./faks.: (8 449) 56 362
Laukuvos seniūnija yra Šilalės rajono savivaldybės administracijos filialas
Seniūnijos centras – Laukuva
Teritorijos plotas – 16678,11 ha
Deklaruotų gyventojų skaičius – 2716 gyventojų (2022 m. sausio 1 d.)

Seniūnijai priklauso Laukuvos miestelis ir 68 kaimai:

Apvaršuva, Bagdonai, Baltkalnis, Baubliai, Buciškė, Bučiai, Burbiškiai, Dargaliai, Dainiškė, Dargiai, Degliškė, Degučiai I, Degučiai II, Degutaliai, Didieji Vankiai, Dvarviečiai, Eitvydaičiai, Endrikavas, Gatautiškė, Girvainiai, Jankaičiai, Juodainiai, Josūdiškė, Kantautai, Kantautaliai, Karūžiškės I, Karūžiškės II, Kaštaunaliai, Kelpšaičiai, Kikoniai, Kuitainiai, Kalnėnai, Laukdvariai, Malavėnai, Mankiškė, Mėčiai, Norvaišiai, Pykaičiai, Pykaitaliai, Požerė, Padievytis, Payžnys, Palaukuvis, Palygumis, Palokystalis, Reistrai, Ręsčiai, Riešketai, Rudiškė, Ruskiai, Samoškaliai, Selvestrai, Stirbiškė, Strazdaliai, Stročiai, Stungaičiai, Šiauduva, Šukolai, Tautvilai, Trakogalis, Treigiai, Trumpainiai, Vabalai, Vaitkaičiai I, Vaitkaičiai II, Virpylai, Vaikių Laukas, Virkės.

Seniūnijos darbo laikas

Pirmadieniais – Ketvirtadieniais Penktadieniais Pietų pertrauka Nedarbo dienos
8-17 val. 8-15.45 val. 12-12.45 val. šeštadienis, sekmadienis

Lankytinos vietos

Laukuva – tai nedidelis miestelis prie Žemaičių plento. Pirmą kartą paminėtas 1253 m. karaliaus Mindaugo sutartyje su kryžiuočiais. Įspūdinga bažnyčia, kurios kertinį akmenį 1852 m. pašventino vyskupas Motiejus Valančius. 1924 m. įrengta Laukuvos meteorologijos stotis.

Požerė. Požėrių dvaras buvo žinomas jau XVIII amžiuje. Verta aplankyti Požerės bažnyčią, pastatytą 1868 m.

Medvėgalio kalnas – apie km nuo Požerės esanti iškiliausia kalva Žemaitijoje, iškilusi virš jūros lygio 234 m, apsupta septynių mažesnių kalvų, apipinta legendų ir padavimų. Medvėgalio kalno šiauriniame šlaite prasideda kūlgrinda.

Burbiškių ir Treigių piliakalniai. Tai – įspūdingi, menantys garbingą Žemaitijos praeitį piliakalniai. Remiantis istoriniais šaltiniais Treigių piliakalnis davė pradžią Laukuvos miesteliui. Čia stovėjusi pilis, o aplink ją kūrėsi gyvenvietė. Tai buvęs svarbus strateginis punktas, žemaičiams narsiai kaunantis su kryžiuočiais, ginant savo žemę, savo laisvę. 2003 metais minint Laukuvos 750 metų jubiliejų, piliakalnio papėdėje pastatytas stogastulpis, girininko Jono Šedbaro iniciatyva pasodinti 75 medeliai: 25 berželiai, 25 eglaitės ir 25 ąžuoliukai. Rudenėjant jų derinys tarsi simbolizuoja lietuvišką Trispalvę vėliavą.

Paršežerio ir Dievyčio ežerai. Paršežerio ežeras yra šalia Požerės, prie jo įrengta vietinių gyventojų ypač mėgstama poilsiavietė. Dievyčio ežeras – apie 4 km nuo Laukuvos, važiuojant į Šilalę.

Kelpšaičių parkas, įkurtas 1990 metais, apie 1 km nuo Laukuvos miestelio. Tai rami, gražiai sutvarkyta vieta tiek suaugusiųjų, tiek vaikų poilsiui.

 • Aukštagirės pažintinis pėsčiųjų-dviratininkų takas (Požerės k.)
 • Paršežerio pažintinis pėsčiųjų takas (Požerės k.)
 • Sietuvos kūlgrinda (Reistrų k.)
 • Sukilėlių kapai (Riešketų k.)
 • Didžiųjų Vankių akmuo (Didžiųjų Vankių k.)
 • Apvaršuvos kaimo parkas (Apvaršuvos k.)
 • Paršežerio poilsiavietė (Požerės k.)
 • Paminklas laisvės kovų dalyvei Irenai Petkutei-Neringai (Laukuvos mstl., Varnių g.)
 • Paminklas, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės dešimtmmečiui paminėti (Laukuvos mstl, Varnių g.)
 • Trys ąžuoliniai kryžiai, apjuosti metaline grandine, pastatyti 1990 m.
 • Paminklas partizanui Jonui Kentrai-Rūteniui (Laukuvos sen., Dvarviečių k.)

Laukuvos seniūnijos veiklos nuostatai

Priimtas Dokumentas Katalogas Tipas Dokumento numeris
2021-08-30 Įsakymas Administracijos įsakymai Dokumentai DĮV-941
2021-08-30 Nuostatai Administracijos įsakymai Nuostatai

Seniūnaičiai

Seniūnaitija Seniūnaitis Adresas, tel., el. paštas
Juodainių (Apvaršuvos k., Baublių k., Burbiškių k., Dainiškės k., Juodainių k., Kuitainių k., Mankiškės k., Mėčių k., Palaukuvio k., Palygumio k., Tautvilų k., Vabalų k., Vaitkaičių I k., Vaitkaičių II k.) Rimantas Liaugaudas 8 677 73027
Laukuvos (Laukuvos mstl.) Juozas Raudonius 8 698 86 725
Požerės (Dargių k., Didžiųjų Vankių k., Endrikavo k., Gatautiškės k., Josūdiškės k., Kalnėnų k., Karūžiškės I k., Karūžiškės II k., Norvaišų k., Požerės k., Reistrų k., Riešketų k., Strazdalių k., Trakogalio k., Trumpainių k., Virpylų k.) Ona Butkuvienė 8 682 69256
Stročių (Degučių I k., Degučių II k., Degutalių k., Kelpšaičių k., Kikonių k., Malavėnų k., Ręsčių k., Ruskių k., Selvestrų k., Stirbiškės k., Stročių k.) Romualdas Bukauskas 8 612 35 868
Šiauduvos (Bagdono k., Buciškės k., Bučių k., Dargalių k., Dvarviečių k., Girvainių k., Laukdvarių k., Padievyčio k., Payžnio k., Pykaičių k., Pykaitalių k., Rudiškės k., Stungaičių k., Šiauduvos k.) Dženeta Lukošienė 8 614 66768
Treigių (Baltkalnio k., Degliškės k., Eitvydaičių k., Kantautalių k., Kantautų k., Kaštaunalių k., Palokystalio k., Samoškalių k., Šukolų k., Treigių k., Vaikių Lauko k.) Nijolė Beržinienė 8 623 87604

Seniūnijos teritorijoje veikiančios įmonės, įstaigos, nevyriausybinės organizacijos

Šilalės r. savivaldybės Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija

Šilalės rajono savivaldybės Laukuvos kultūros namai

 • Kultūros veiklos vadybininkė Virginija Mikutavičienė, mob. 8 616 11 540

VšĮ Laukuvos ambulatorija

Požerės medicinos punktas

Šiauduvos medicinos punktas

Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Laukuvos filialas

 • Bibliotekininkės Jolanta Kairienė, Birūta Viknienė

Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Šiauduvos filialas

 • Bibliotekininkė Henrika Jokubauskienė

Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Požerės filialas

 • Bibliotekininkė Aldona Ežerskienė

AB Lietuvos pašto Klaipėdos regiono Laukuvos paštas

 • Vyresnioji klientų aptarnavimo specialistė Aldona Žukauskienė, tel. (8 449) 56 196
NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS

Požerės kaimo bendruomenė

Šiauduvos kaimo bendruomenė

Laukuvos miestelio bendruomenė

Juodainių kaimo bendruomenė

Asociacija „Laukuviečiai“

KONTAKTAI

Gyventojų priėmimo laikas:

 • Pirmadieniais 9.00 –11.00
 • Trečiadieniais 9.00 – 11.00