Šilalės rajono savivaldybės tarybos 61 posėdžio, vykusio 2023 m. kovo 30 d., sprendimai

Posėdžio vaizdo įrašus galima rasti čia.

Posėdžio protokolas

Vardinis balsavimas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-26 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo

Nr. T1-27 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos 2022 m. veiklos ataskaitai (Ataskaita)

Nr. T1-28 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2023 metų veiklos programos tvirtinimo

Nr. T1-29 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T1-2 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023- 2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-30 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-31 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T1-219 „Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo

Nr. T1-32 Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų skaičiaus 2023–2024 mokslo metais nustatymo

Nr. T1-33 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T1-260 „Dėl Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo ir nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos programos 2022–2024 m. patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-34 Dėl Šilalės rajono vietinės reikšmės kelių objektų prioritetinių eilių 2023–2025 metų sąrašo patvirtinimo

Nr. T1-35 Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2023 metų objektų sąrašo patvirtinimo

Nr. T1-36 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T1-121 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijos alternatyvių energijos šaltinių – saulės ir vėjo jėgainių plėtros išdėstymo specialiojo plano rengimo“ pripažinimo netekusiu galios

Nr. T1-37 Dėl Šilalės rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano 2021–2030 metams patvirtinimo

Nr. T1-38 Dėl Šilalės rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano iki 2030 m. įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-39 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Kvėdarnos seniūnijos Padievaičio kaimo gatvių pavadinimų suteikimo

Nr. T1-40 Dėl leidimo dalyvauti 2021–2027 m. INTERREG VI-A Lietuvos–Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programoje

Nr. T1-41 Dėl pritarimo dalyvauti 2021–2027 m. INTERREG VI-A Lietuvos–Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programoje

Nr. T1-42 Dėl pritarimo dalyvauti 2021–2027 m. INTERREG VI-A Lietuvos–Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programoje

Nr. T1-43 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T1-254 „Dėl leidimo vykdyti Šilalės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos ir plėtros projektavimo paslaugos pirkimą“ pakeitimo

Nr. T1-44 Dėl leidimo vykdyti vandens gerinimo įrenginių Didkiemyje ir Nevočiuose projektavimo ir įrengimo (statybos) rangos darbų pirkimą

Nr. T1-45 Dėl Dvaro Kaimo gatvės, esančios Šilalės mieste, rekonstravimo, įrengiant dviračių-pėsčiųjų taką, projekto parengimo paslaugos pirkimo

Nr. T1-46 Dėl pritarimo Tenenių bendruomenės rengiamam projektui ir lėšų skyrimo

Nr. T1-47 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Nevyriausybinių organizacijų tarybos patvirtinimo ir pavedimo Šilalės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybai atlikti Šilalės rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos funkcijas

Nr. T1-48 Dėl nekilnojamojo turto (butų) pirkimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn socialinio būsto fondo plėtrai

Nr. T1-49 Dėl pritarimo dalyvavimui projekte „Pacientų pavėžėjimo paslaugos modelio sukūrimas ir išbandymas“

Nr. T1-50 Dėl nekilnojamojo turto, esančio Eitvydaičių g. 9, Laukuvos mstl., Šilalės r. sav., nurašymo

Nr. T1-51 Dėl savivaldybės turto nuomos

Nr. T1-52 Dėl sutikimo perimti dovanojamą nekilnojamąjį turtą

Nr. T1-53 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį

Nr. T1-54 Dėl valstybės turto perėmimo, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-55 Dėl valstybės turto perėmimo, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-56 Dėl valstybės turto perėmimo, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai ir Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijai

Nr. T1-57 Dėl savivaldybės biudžeto lėšų maksimalaus dydžio socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje organizuoti ir teikti nustatymo

Nr. T1-58 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T1-86 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šilalės rajono gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-59 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio gaisrų gesinimo automobilio su įranga perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai


Šilalės rajono savivaldybės tarybos 60 posėdžio, vykusio 2023 m. vasario 2 d., sprendimai

Posėdžio vaizdo įrašus galima rasti čia.

Posėdžio protokolas

Vardinis balsavimas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-1 Dėl 2023–2029 m. Tauragė+ funkcinės zonos strategijos patvirtinimo

Nr. T1-2 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo

Nr. T1-3 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo

Nr. T1-4 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 metų darbo plano patvirtinimo

Nr. T1-5 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2022 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-6 Dėl Šilalės rajono savivaldybės viešosios tvarkos bei krizių valdymo ir civilinės saugos būklės gerinimo 2023–2025 metų programos patvirtinimo

Nr. T1-7 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės ir Pabėgėlių priėmimo centro bendradarbiavimo sutarties pasirašymui

Nr. T1-8 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 28 d. sprendimo Nr. T1-180 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės priešmokyklinio ugdymo organizavimo aprašo tvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-9 Dėl Šilalės sporto mokyklos teikiamų paslaugų kainų

Nr. T1-10 Dėl nekilnojamojo turto (gyvenamojo namo su žemės sklypu) pirkimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn, vykdant projektą „Bendruomeninių vaikų globos namų steigimas ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Šilalės rajono savivaldybėje“

Nr. T1-11 Dėl leidimo vykdyti kolumbariumo su pelenų barstymo lauku projektavimo ir įrengimo (statybos) rangos darbų pirkimą

Nr. T1-12 Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką projekto finansavimui gauti

Nr. T1-13 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. T1-319 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus veiklos aprašo ir Šilalės rajono savivaldybės plėtros įmokų tarifo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-14 Dėl maksimalių socialinės globos paslaugų finansavimo išlaidų dydžių nustatymo

Nr. T1-15 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio dyzelinio šildytuvo perdavimo humanitarinei pagalbai

Nr. T1-16 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį

Nr. T1-17 Dėl valstybės turto perėmimo, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-18 Dėl valstybės turto perėmimo, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-19 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto, esančio Žadeikių seniūnijos teritorijoje, perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-20 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T1-258 „Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto, esančio Pajūrio seniūnijos teritorijoje, perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai“ pakeitimo

Nr. T1-21 Dėl Šilalės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo

Nr. T1-22 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo patvirtinimo

Nr. T1-23 Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos 2023–2025 metų plėtros programos, atrankos komisijos ir jos veiklos nuostatų tvirtinimo

Nr. T1-24 Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2021 metų ataskaitos

Nr. T1-25 Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo 2022 metų ataskaitos patvirtinimo


Šilalės rajono savivaldybės tarybos 58 posėdžio, vykusio 2022 m. gruodžio 15 d., sprendimai

Posėdžio vaizdo įrašus galima rasti čia.

Posėdžio protokolas

Vardinis balsavimas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-266 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T1-23 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-267 Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų Šilalės rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo

Nr. T1-268 Dėl Šilalės rajono savivaldybės trūkstamų specialistų sąrašo sudarymo ir prašymų svarstymo komisijos

Nr. T1-269 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-149 „Dėl vaikų priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes“ pakeitimo

Nr. T1-270 Dėl Šilalės rajono vietinės reikšmės kelio Nr. Up-09 rekonstravimo įrengiant pralaidą per Jėrubyno upę projekto parengimo paslaugos pirkimo

Nr. T1-271 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 28 d. sprendimo Nr. T1-189 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į statinius įregistravimo, apskaitymo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai“ 1.2 papunkčio pripažinimo netekusiu galios

Nr. T1-272 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto, esančio Šilalės kaimiškosios seniūnijos teritorijoje, perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-273 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto, esančio Kaltinėnų seniūnijos teritorijoje, perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-274 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto, esančio Palentinio seniūnijos teritorijoje, perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-275 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto, esančio Didkiemio seniūnijos teritorijoje, perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-276 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto, esančio Upynos seniūnijos teritorijoje, perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-277 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį

Nr. T1-278 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-42 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-279 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T1-173 „Dėl Pasiūlymų dėl Šilalės rajono savivaldybės draustinio steigimo, jo ribų keitimo, gamtos paveldo objekto paskelbimo savivaldybės saugomu teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

 


Šilalės rajono savivaldybės tarybos 57 posėdžio, vykusio 2022 m. lapkričio 24 d., sprendimai

Posėdžio vaizdo įrašus galima rasti čia.

Posėdžio protokolas

Vardinis balsavimas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-252 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T1-23 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-253 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės ir Klaipėdos valstybinės kolegijos bendradarbiavimo sutarties pasirašymui

Nr. T1-254 Dėl leidimo vykdyti Šilalės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos ir plėtros projektavimo paslaugos pirkimą

Nr. T1-255 Dėl valstybės turto perėmimo, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-256 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio, Šilalės miesto seniūnijos patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-257 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto, esančio Kvėdarnos seniūnijos teritorijoje, perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-258 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto, esančio Pajūrio seniūnijos teritorijoje, perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-259 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto, esančio Traksėdžio seniūnijos teritorijoje, perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-260 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto, esančio Bijotų seniūnijos teritorijoje, perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-261 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto, esančio Bilionių seniūnijos teritorijoje, perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-262 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį

Nr. T1-263 Dėl savivaldybės turto nuomos

Nr. T1-264 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-42 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-265 Dėl Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo


Šilalės rajono savivaldybės tarybos 56 posėdžio, vykusio 2022 m. spalio 27 d., sprendimai

Posėdžio vaizdo įrašus galima rasti čia.

Posėdžio protokolas

Vardinis balsavimas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-240 Dėl Šilalės rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-241 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T1-219 „Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo

Nr. T1-242 Dėl Lietuvos Respublikos 2022 m. valstybės biudžeto lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-243 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. T1-285 ,,Dėl Mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas Šilalės rajono savivaldybės mokyklose, išlaikymą nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-244 Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus 2023 metais, nustatymo

Nr. T1-245 Dėl valstybinės žemės sklypo įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus

Nr. T1-246 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-73 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2022 metų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-247 Dėl elektromobilių įkrovimo stotelių projektavimo paslaugos pirkimo

Nr. T1-248 Dėl valstybės turto perėmimo, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-249 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T1-210 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-250 Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo

Nr. T1-251 Dėl mokamų slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų, teikiamų Šilalės rajono savivaldybės viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kainų patvirtinimo


Šilalės rajono savivaldybės tarybos 55 posėdžio, vykusio 2022 m. rugsėjo 29 d., sprendimai

Posėdžio vaizdo įrašus galima rasti čia.

Posėdžio protokolas

Vardinis balsavimas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-213 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T1-23 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-214 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T1-185 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo

Nr. T1-215 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 23 d. sprendimo Nr. T1-107 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo

Nr. T1-216 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T1-265 ,,Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-217 Dėl Trūkstamų specialistų pritraukimo į Šilalės rajono savivaldybę tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-218 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto vykdymo ataskaitų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo

Nr. T1-219 Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo

Nr. T1-220 Dėl Šilalės rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo

Nr. T1-221 Dėl leidimo imti trumpalaikę paskolą (kredito liniją) uždarajai akcinei bendrovei „Šilalės šilumos tinklai“

Nr. T1-222 Dėl įsipareigojimo skirti lėšas Laukuvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios tvarkybos ir restauravimo darbams

Nr. T1-223 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės dalyvavimui projekte „Karjeros specialistų tinklo vystymas“

Nr. T1-224 Dėl Mokinių priėmimo į Šilalės sporto mokyklą tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-225 Dėl priešmokyklinio ugdymo programos vykdymo Šilalės rajono ugdymo įstaigose 2022–2023 mokslo metais

Nr. T1-226 Dėl nekilnojamojo turto (butų) pirkimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn socialinio būsto fondo plėtrai

Nr. T1-227 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės administracijai dalyvauti projekte „Atviros ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose kūrimas“ partnerio teisėmis

Nr. T1-228 Dėl leidimo vykdyti pirkimą

Nr. T1-229 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-73 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo, 2022 metų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-230 Dėl valstybinės žemės sklypo įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus

Nr. T1-231 Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-232 Dėl pastato esminio pagerinimo darbų vertės perdavimo Šilalės rajono savivaldybės kultūros centrui

Nr. T1-233 Dėl socialinio būsto pirkimo Šilalės rajono savivaldybės būsto fondui plėtoti

Nr. T1-234 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-42 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-235 Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose, Intensyvios krizių įveikimo pagalbos ir Apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugų teikimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašų patvirtinimo

Nr. T1-236 Dėl Vaiko budinčio globotojo ir globos centro veiklos organizavimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-237 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T1-86 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šilalės rajono gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-238 Dėl vidutinių kuro kainų nepasiturintiems gyventojams patvirtinimo

Nr. T1-239 Dėl Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų dalinio kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

 

 

 


Šilalės rajono savivaldybės tarybos 54 posėdžio, vykusio 2022 m. rugpjūčio 26 d., sprendimai

Posėdžio vaizdo įrašus galima rasti čia.

Posėdžio protokolas

Vardinis balsavimas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-194 Dėl Šilalės rajono savivaldybės atstovo delegavimo į Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos regioninę kultūros tarybą

Nr. T1-195 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T1-104 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų skaičiaus 2022–2023 mokslo metais nustatymo“ pakeitimo

Nr. T1-196 Dėl pritarimo Šilalės sporto mokyklos 2022–2023 ir 2023–2024 mokslo metų ugdymo planui

Nr. T1-197 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugpjūčio 6 d. sprendimo Nr. T1-232 ,,Dėl mokesčio nustatymo už neformalųjį vaikų švietimą Šilalės rajono sporto mokykloje“ pakeitimo

Nr. T1-198 Dėl atsisakymo įgyvendinti projektines veiklas

Nr. T1-199 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T1-156 „Dėl Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietoje (u. k. 11207) esančio monumento demontavimo“ pakeitimo

Nr. T1-200 Dėl leidimo vykdyti kelio rangos darbų pirkimą

Nr. T1-201 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 4 d. sprendimo Nr. T1-223 „Dėl leidimo vykdyti projektavimo darbų pirkimą“ pripažinimo netekusiu galios

Nr. T1-202 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-74 „Dėl priešgaisrinio gelbėjimo automobilio pirkimo“ pakeitimo

Nr. T1-203 Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio, Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos panaudos pagrindais naudojamo, turto nurašymo ir likvidavimo

Nr. T1-204 Dėl savivaldybės turto nuomos

Nr. T1-205 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį

Nr. T1-206 Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinį statinį įregistravimo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijai

Nr. T1-207 Dėl pritarimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutui R-2 Šilalė–Tauragė–Šilalė ir maršruto derinimo

Nr. T1-208 Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėtojų mokestinių nepriemokų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo

Nr. T1-209 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T1-119 „Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų socialinių paslaugų teikimo" pakeitimo

Nr. T1-210 Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo tvirtinimo

Nr. T1-211 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-71 „Dėl koeficientų Šilalės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžiui apskaičiuoti nustatymo“ pakeitimo

Nr. T1-212 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T1-19 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybės kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios

 


Šilalės rajono savivaldybės tarybos 53 posėdžio, vykusio 2022 m. liepos 28 d., sprendimai

Posėdžio vaizdo įrašus galima rasti čia.

Posėdžio protokolas

Vardinis balsavimas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-170 Dėl Šilalės garbės piliečio vardo suteikimo Konradui Bastianui

Nr. T1-171 Dėl Šilalės garbės piliečio vardo suteikimo Kaziui Misiui

Nr. T1-172 Dėl Šilalės garbės piliečio vardo suteikimo Petrui Linkevičiui

Nr. T1-173 Dėl Šilalės garbės piliečio vardo suteikimo Daliai Grinkevičiūtei

Nr. T1-174 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-27 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-175 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 17 d. sprendimo Nr. T1-240 „Dėl bendradarbiavimo susitarimo su Ukrainos Respublikos Ternopolio apskrities Borščivo rajono savivaldybe“ pakeitimo

Nr. T1-176 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T1-23 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-177 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-203 „Dėl Šilalės rajono gabių mokinių ir studentų skatinimo programos, atrankos komisijos ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-178 Dėl įgaliojimo Šilalės suaugusiųjų mokyklos direktoriui

Nr. T1-179 Dėl įsipareigojimo skirti lėšas Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijai papildomo klasės komplekto išlaikymui

Nr. T1-180 Dėl Šilalės rajono savivaldybės priešmokyklinio ugdymo organizavimo aprašo tvirtinimo

Nr. T1-181 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T1-158 ,,Dėl Apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-182 Dėl sporto klubo ,,Šilalės lūšis“ paraiškos finansavimo

Nr. T1-183 Dėl sporto klubo ,,Šilalės futbolas“ paraiškos finansavimo

Nr. T1-184 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T1-263 „Dėl sutikimo perduoti Šilalės rajono savivaldybės turtą valstybės nuosavybėn“ pakeitimo

Nr. T1-185 Dėl Šilalės rajono geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo patvirtinimo

Nr. T1-186 Dėl Šilalės rajono savivaldybės sutikimų steigti lošimų organizavimo vietą ar tęsti lošimų organizavimo veiklą lošimų organizavimo vietoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-187 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T1-14 "Dėl Malūno gatvės, esančios Stungaičių kaime, Šilalės rajone, įregistravimo savivaldybei nuosavybės teise" pakeitimo

Nr. T1-188 Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-189 Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į statinius įregistravimo, apskaitymo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-190 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-103 „Dėl vietinių rinkliavų nustatymo ir vietinių rinkliavų Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-191 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T1-278 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai“ pakeitimo

Nr. T1-192 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. T1-66 ,,Dėl UAB ,,Šilalės šilumos tinklai“ teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios

Nr. T1-193 Dėl Šilalės rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2022–2027 metų programos patvirtinimo