Šilalės rajono savivaldybės tarybos 8 posėdžio, vykusio 2023 m. spalio 26 d., sprendimai

Posėdžio vaizdo įrašus galima rasti čia.

Posėdžio protokolas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-255 Dėl paskyrimo laikinai vykdyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 4, 5 ir 7 punktuose nustatytus mero įgaliojimus

Nr. T1-256 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolieriaus skyrimo į pareigas antrai kadencijai

Nr. T1-257 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T1-2 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-258 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-259 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T1-240 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-260 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T1-220 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-261 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T1-219 „Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo

Nr. T1-262 Dėl Šilalės rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2023–2025 metų veiksmų plano patvirtinimo

Nr. T1-263 Dėl Šilalės rajono savivaldybės kapinių tvarkymo taisyklių, aprašų, susijusių su kapinių tvarkymu, priežiūra ir laidojimu jose, patvirtinimo ir statuso kapinėms suteikimo

Nr. T1-264 Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo patvirtinimo

Nr. T1-265 Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus 2024 metais, nustatymo

Nr. T1-266 Dėl pritarimo Laukuvos miestelio bendruomenės rengiamam projektui ir lėšų skyrimo

Nr. T1-267 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-35 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2023 metų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-268 Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką projekto finansavimui gauti

Nr. T1-269 Dėl valstybinės žemės sklypo, esančio Upynos seniūnijoje, Upynos miestelyje, įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus

Nr. T1-270 Dėl valstybinės žemės sklypo, esančio Laukuvos seniūnijoje, Šiauduvos kaime, įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus

Nr. T1-271 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo

Nr. T1-272 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-42 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-273 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise uždarajai akcinei bendrovei "Šilalės autobusų parkas"

Nr. T1-274 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-275 Dėl valstybės turto perėmimo, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-276 Dėl valstybės turto perėmimo, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

 


Šilalės rajono savivaldybės tarybos 7 posėdžio, vykusio 2023 m. rugsėjo 28 d., sprendimai

Posėdžio vaizdo įrašus galima rasti čia.

Posėdžio protokolas

Vardinis balsavimas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-236 Dėl pavedimo derinti dokumentų ir bylų apskaitos dokumentus ir dokumentacijos planus

Nr. T1-237 Dėl Šilalės rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-238 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T1-2 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023- 2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-239 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-240 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 1 d. sprendimo Nr. T1-120 „Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti“ pakeitimo

Nr. T1-241 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T1-219 „Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo

Nr. T1-242 Dėl elektromobilių įkrovimo stotelės projektavimo ir rangos darbų paslaugos pirkimo

Nr. T1-243 Dėl leidimo vykdyti rangos darbų paslaugos pirkimą

Nr. T1-244 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-35 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2023 metų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-245 Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Gamtos ir kultūros objektų pritaikymas lankymui Šilalės rajono savivaldybėje“ ir lėšų skyrimo

Nr. T1-246 Dėl pritarimo viešajai įstaigai ,,Žaliasis regionas“ įgyvendinti projektą ,,Skatinimo priemonių investuoti sudarymas Tauragė+ FZ ir pramoninių teritorijų infrastruktūros plėtra Jurbarko mieste“ ir lėšų skyrimo

Nr. T1-247 Dėl pritarimo viešajai įstaigai ,,Žaliasis regionas“ įgyvendinti projektą ,,Skatinimo priemonių keliauti Tauragės regione parengimas ir įgyvendinimas bei turizmo vartų įrengimas“ ir lėšų skyrimo

Nr. T1-248 Dėl pritarimo Požerės kaimo bendruomenės rengiamam projektui ir lėšų skyrimo

Nr. T1-249 Dėl socialinės globos kainų viešojoje įstaigoje Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centre patvirtinimo

Nr. T1-250 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T1-86 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šilalės rajono gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-251 Dėl vidutinių kuro kainų, taikomų būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms apskaičiuoti, patvirtinimo

Nr. T1-252 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T1-229 „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo renginių metu Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje“ pakeitimo

Nr. T1-253 Dėl sutikimo perimti valstybei nuosavybės teise priklausantį trumpalaikį materialųjį turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

Nr. T1-254 Dėl valstybės turto perėmimo, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

 


Šilalės rajono savivaldybės tarybos 6 posėdžio, vykusio 2023 m. rugpjūčio 31 d., sprendimai

Posėdžio vaizdo įrašus galima rasti čia.

Posėdžio protokolas

Vardinis balsavimas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-195 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T1-132 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-196 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T1-2 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-197 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-198 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T1-219 „Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo

Nr. T1-199 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto vykdymo ataskaitų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo

Nr. T1-200 Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos nuostatų tvirtinimo

Nr. T1-201 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 1 d. sprendimo Nr. T1-110 ,,Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-202 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo

Nr. T1-203 Dėl pavedimo Šilalės rajono savivaldybės merui priimti sprendimus dėl žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo keitimo

Nr. T1-204 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-32 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų skaičiaus 2023–2024 mokslo metais nustatymo“ pakeitimo

Nr. T1-205 Dėl Priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų nagrinėjimo komisijos patvirtinimo

Nr. T1-206 Dėl mokesčio už neformalųjį vaikų švietimą Šilalės meno mokykloje nustatymo

Nr. T1-207 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. T1-94 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro ir jo filialų akreditavimo ir kategorijų suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

Nr. T1-208 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-146 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro akreditavimo komisijos ir jos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

Nr. T1-209 Dėl leidimo dalyvauti „Erasmus+“ 2021–2027 m. programos kvietime

Nr. T1-210 Dėl pritarimo VšĮ ,,Žaliasis regionas“ teikiamai projekto „Plans for urban mobility actions“ paraiškai

Nr. T1-211 Dėl nekilnojamojo turto (buto) pirkimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn socialinio būsto fondo plėtrai

Nr. T1-212 Dėl nekilnojamojo turto (buto Laukuvoje) pirkimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn socialinio būsto fondo plėtrai

Nr. T1-213 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T1-193 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendruomenių pirmininkų išmokų su bendruomenės pirmininko veikla susijusioms išlaidoms skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

Nr. T1-214 Dėl pritarimo Šilalės miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos pirkimui

Nr. T1-215 Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų rėmimo ir bendruomeninių organizacijų dalinio veiklos išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-216 Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų rėmimo ir bendruomeninių organizacijų dalinio veiklos išlaidų kompensavimo atrankos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo

Nr. T1-217 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T1-30 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-218 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-35 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2023 metų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-219 Dėl Prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-220 Dėl Sveikatos apsaugos programos įgyvendinimo komisijos patvirtinimo

Nr. T1-221 Dėl Šilalės rajono savivaldybės sveikatos centro kūrimo inicijavimo

Nr. T1-222 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T1-235 „Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose, intensyvios krizių įveikimo pagalbos ir apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugų teikimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-223 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jomis patikėjimo teise Šilalės rajono socialinių paslaugų namams

Nr. T1-224 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį Šilalės rajono socialinių paslaugų namams

Nr. T1-225 Dėl valstybės turto perėmimo, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-226 Dėl nekilnojamojo turto pirkimo savivaldybės nuosavybėn

Nr. T1-227 Dėl nekilnojamojo turto, esančio Šilalės r. sav., Laukuvos sen., Požerės k., Ežero g. 20, nugriovimo

Nr. T1-228 Dėl nekilnojamojo turto, esančio Šilalės r. sav., Laukuva, Šilalės g. 27, nugriovimo

Nr. T1-229 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. T1-188 „Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Gedmina“ pakeitimo

Nr. T1-230 Dėl keleivių vežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais bilietų kainų patvirtinimo

Nr. T1-231 Dėl vienos tonos komunalinių atliekų sutvarkymo kainos Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje tvirtinimo

Nr. T1-232 Dėl Šilalės rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų plano patvirtinimo

Nr. T1-233 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-30 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės saugomų gamtos paveldo objektų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-234 Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Plėtoti laiku atliekamo efektyvaus darbo su jaunimu sistemą“ partnerių atrankai

Nr. T1-235 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Jaunimo politikos 2023–2025 metų plėtros programos atrankos komisijos sudarymo


Šilalės rajono savivaldybės tarybos 5 posėdžio, vykusio 2023 m. liepos 27 d., sprendimai

Posėdžio vaizdo įrašus galima rasti čia.

Posėdžio protokolas

Vardinis balsavimas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-174 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-26 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-175 Dėl Šilalės rajono savivaldybės kolegijos sudarymo

Nr. T1-176 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos nario, mero ženklelio ir mero regalijų įteikimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-177 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo

Nr. T1-178 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2023 metų veiklos programos tvirtinimo

Nr. T1-179 Dėl Mokinių priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-180 Dėl Mokinių priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų nagrinėjimo komisijos darbo reglamento patvirtinimo

Nr. T1-181 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-47 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos patvirtinimo ir pavedimo Šilalės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybai atlikti Šilalės rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos funkcijas“ pakeitimo

Nr. T1-182 Dėl valstybinės žemės sklypo įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus

Nr. T1-183 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos aprašo, Šilalės rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos vertinimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo

Nr. T1-184 Dėl leidimo vykdyti projektavimo paslaugų pirkimą

Nr. T1-185 Dėl pritarimo dalyvauti Šilalės miesto vietos veiklos grupės veikloje

Nr. T1-186 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T1-281 „Dėl viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo

Nr. T1-187 Dėl Daugiabučių namų savininkų rėmimo programos lėšų skirstymo komisijos sudarymo

Nr. T1-188 Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Gedmina“

Nr. T1-189 Dėl Vienkartinių ir tikslinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo Šilalės rajone tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-190 Dėl Šilalės rajono kaimo plėtros rėmimo 2021–2023 metų programos paraiškų atrankos komisijos patvirtinimo

Nr. T1-191 Dėl Šilalės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo

Nr. T1-192 Dėl Šilalės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo

Nr. T1-193 Dėl Šilalės rajono savivaldybės saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo leidimų išdavimo, prašymų dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo, sumokėtos želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-194 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T1-22 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo


Šilalės rajono savivaldybės tarybos 4 posėdžio, vykusio 2023 m. birželio 29 d., sprendimai

Posėdžio vaizdo įrašus galima rasti čia.

Posėdžio protokolas

Vardinis balsavimas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-144 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 11 d. sprendimo Nr. T1-108 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo

Nr. T1-145 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojo skyrimo

Nr. T1-146 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų komiteto pirmininko ir pirmininko pavaduotojo skyrimo

Nr. T1-147 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos komiteto pirmininko ir pirmininko pavaduotojo skyrimo

Nr. T1-148 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto pirmininko ir pirmininko pavaduotojo skyrimo

Nr. T1-149 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo

Nr. T1-150 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos sudarymo

Nr. T1-151 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos nario delegavimo į Klaipėdos teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą

Nr. T1-152 Dėl Šilalės rajono savivaldybės sveikatos sistemos biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų patvirtinimo

Nr. T1-153 Dėl Šilalės rajonui nusipelniusių asmenų skatinimo programos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-154 Dėl leidimo vykdyti paslaugos pirkimą

Nr. T1-155 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T1-2 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023-2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-156 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-157 Dėl 2024 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo

Nr. T1-158 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T1-158 ,,Dėl Apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-159 Dėl Šilalės rajono gabių mokinių ir studentų skatinimo programos ir atrankos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo

Nr. T1-160 Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėties patvirtinimo

Nr. T1-161 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-35 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2023 metų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-162 Dėl leidimo vykdyti projektavimo paslaugų pirkimą

Nr. T1-163 Dėl pritarimo rengti investavimo koncepciją

Nr. T1-164 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 10 d. sprendimo Nr. T1-272 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos aprašo, Šilalės rajono savivaldybės Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos vertinimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-165 Dėl valstybės turto perėmimo, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-166 Dėl sutikimo perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį materialųjį turtą ir jo perdavimo Šilalės rajono savivaldybės viešajai bibliotekai

Nr. T1-167 Dėl sutikimo perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį trumpalaikį turtą ir jo perdavimo Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijai

Nr. T1-168 Dėl elektros oro linijų pirkimo

Nr. T1-169 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-317 „Dėl Šilalės rajono keleivinio transporto ir moksleivių pavėžėjimo organizavimo komisijos sudarymo ir nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-170 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-18 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-171 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-42 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-172 Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų Integralios pagalbos paslaugų teikimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-173 Dėl Tėvų globos netekusių vaikų nuolatinės globos šeimoje organizavimo ir išmokų už vaikų globą mokėjimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

 


Šilalės rajono savivaldybės tarybos 3 posėdžio, vykusio 2023 m. birželio 1 d., sprendimai

Posėdžio vaizdo įrašus galima rasti čia.

Posėdžio protokolas

Vardinis balsavimas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-109 Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo

Nr. T1-110 Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus patvirtinimo

Nr. T1-111 Dėl pritarimo teikiamai Igno Gužauskio kandidatūrai į Šilalės rajono savivaldybės vicemero pareigas

Nr. T1-112 Dėl pritarimo teikiamai Jolantos Skrodenienės kandidatūrai į Šilalės rajono savivaldybės vicemero pareigas

Nr. T1-113 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 11 d. sprendimo Nr. T1-108 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo

Nr. T1-114 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Finansų, investicijų ir verslo komiteto pirmininko ir pirmininko pavaduotojo skyrimo

Nr. T1-115 Dėl atstovavimo Šilalės rajono savivaldybei Tauragės regiono plėtros tarybos visuotiniame dalyvių susirinkime

Nr. T1-116 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių delegavimo į Tauragės regiono plėtros tarybos kolegiją

Nr. T1-117 Dėl „Auksinės gilės“ atrankos komisijos sudarymo

Nr. T1-118 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T1-285 „Dėl viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo

Nr. T1-119 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios

Nr. T1-120 Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti

Nr. T1-121 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo

Nr. T1-122 Dėl leidimo įsigyti tarnybinį lengvąjį automobilį

Nr. T1-123 Dėl keleivių vežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais viešosios paslaugos teikimo

Nr. T1-124 Dėl UAB „Šilalės knygynas“ akcijų išbraukimo iš Privatizavimo objektų sąrašo

Nr. T1-125 Dėl valstybės turto perėmimo, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-126 Dėl valstybės turto perėmimo, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-127 Dėl pritarimo nekilnojamojo turto pirkimui savivaldybės nuosavybėn

Nr. T1-128 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį

Nr. T1-129 Dėl Viešame aukcione parduodamo Šilalės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo

Nr. T1-130 Dėl žemės mokesčio ir valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų 2023 metams nustatymo

Nr. T1-131 Dėl 2023 metų neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo

Nr. T1-132 Dėl sutikimo perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį materialųjį turtą ir jo perdavimo Šilalės rajono savivaldybės viešajai bibliotekai

Nr. T1-133 Dėl sutikimo perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį materialųjį turtą ir jo perdavimo Šilalės švietimo pagalbos tarnybai

Nr. T1-134 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto, esančio Šilalės rajono teritorijoje, perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-135 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-42 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-136 Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų poreikio asmeniui (šeimai) nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-137 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T1-16 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-138 Dėl pritarimo dalyvauti Atvirųjų klasių projekte pareiškėjo teisėmis

Nr. T1-139 Dėl sporto klubo ,,Prolain“ paraiškos finansavimo

Nr. T1-140 Dėl Šilalės sporto mokyklos paraiškos finansavimo

Nr. T1-141 Dėl sporto klubo ,,Šilalės lūšis“ paraiškos finansavimo

Nr. T1-142 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos veiklos ataskaitai už 2022 m.

Nr. T1-143 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos sudarymo


Šilalės rajono savivaldybės tarybos 62 posėdžio, vykusio 2023 m. balandžio 13 d., sprendimai

Posėdžio vaizdo įrašus galima rasti čia.

Posėdžio protokolas

Vardinis balsavimas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-60 Dėl Gedemino Sungailos atleidimo iš Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų

Nr. T1-61 Dėl Virginijaus Kvederio atleidimo iš Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigų

Nr. T1-62 Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero rezervo lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-63 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2022 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-64 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos 2022 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-65 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2022 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-66 Dėl pritarimo Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-67 Dėl pritarimo Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-68 Dėl pritarimo Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-69 Dėl pritarimo Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-70 Dėl pritarimo Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-71 Dėl pritarimo Šilalės suaugusiųjų mokyklos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-72 Dėl pritarimo Šilalės r. Kvėdarnos darželio ,,Saulutė“ direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-73 Dėl pritarimo Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-74 Dėl pritarimo Šilalės sporto mokyklos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-75 Dėl pritarimo Šilalės meno mokyklos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-76 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-77 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-78 Dėl pritarimo Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-79 Dėl pritarimo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-80 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2022 m. veiklos ataskaitai

Nr. T1-81 Dėl pritarimo Šilalės rajono socialinių paslaugų namų 2022 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-82 Dėl leidimo vykdyti prieigų prie turizmo objektų projektavimo paslaugų pirkimus

Nr. T1-83 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo

Nr. T1-84 Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas“

Nr. T1-85 Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“

Nr. T1-86 Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“ Nr. HOME/2022/AMIF/AG/EMAS/TF1/LT/0013, finansuojamame iš prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo priemonės „Pagalba ekstremaliosios situacijos atveju“ lėšų

Nr. T1-87 Dėl Maksimalių socialinės priežiūros paslaugų išlaidų finansavimo Šilalės rajono savivaldybės gyventojams dydžių sąrašo patvirtinimo

Nr. T1-88 Dėl valstybės turto perėmimo, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-89 Dėl valstybės turto perėmimo, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-90 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2022 m. veiklos ataskaitai

Nr. T1-91 Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo

Nr. T1-92 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės šilumos tinklai“ 2022 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-93 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės autobusų parkas“ 2022 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-94 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Gedmina“ 2022 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-95 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės vandenys“ 2022 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-96 Dėl pritarimo UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro 2022 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-97 Dėl Viešosios įstaigos Kvėdarnos ambulatorijos 2022 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Nr. T1-98 Dėl Viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro 2022 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Nr. T1-99 Dėl Viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės 2022 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Nr. T1-100 Dėl Viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro 2022 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Nr. T1-101 Dėl Viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos 2022 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Nr. T1-102 Dėl viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro sveikatos priežiūros specialistų poreikio 2023–2027 m. prognozės suderinimo

Nr. T1-103 Dėl viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės sveikatos priežiūros specialistų poreikio 2023–2027 m. prognozės suderinimo

Nr. T1-104 Dėl viešosios įstaigos Kvėdarnos ambulatorijos sveikatos priežiūros specialistų poreikio 2023–2027 m. prognozės suderinimo

Nr. T1-105 Dėl viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro sveikatos priežiūros specialistų poreikio 2023–2027 m. prognozės suderinimo

Nr. T1-106 Dėl viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos sveikatos priežiūros specialistų poreikio 2023–2027 m. prognozės suderinimo