Švietimas, kultūra ir sportas

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius (J. Basanavičiaus g. 2-1, 75138 Šilalė)
Vedėja Rasa Kuzminskaitė (0 449) 76 121, +370 687 45 040 rasa.kuzminskaite@silale.lt 307
Vyr. specialistė Jovita Voverienė (0 449) 45 345, +370 698 55 675 jovita.voveriene@silale.lt 306
Vyr. specialistas (Kultūros paveldo apsauga) Rytis Aušra (0 449) 45 348, +370 686 42 832 rytis.ausra@silale.lt 304
Vyr. specialistė Vilija Vainorienė (0 449) 76 135, vilija.vainoriene@silale.lt 304
Vyr. specialistė Akvilina Žąsytienė (0 449) 76 135, +370 671 70 858 akvilina.zasytiene@silale.lt 312

Švietimo įstaigos

Sporto klubai

Pavadinimas Adresas Vadovas Kontaktai
Sporto klubas „Pajūriškis“ Dariaus ir Girėno g. 22-10, Pajūris, Šilalės r. Darius Zakaras +370 699 63 867
Šilalės rajono dviračių sporto klubas „Kvėdarna“ K. Jauniaus g. 5-18, Kvėdarna, Šilalės r. Kęstutis Česaitis +370 686 78 457,
treneriskc@gmail.com
Šilalės sporto klubas „Adijus“ D. Poškos g.16-3, Šilalė Aušra Danisevičienė +370 687 46 520
Sporto klubas „Vėža“ D. Poškos g. 12-17, Šilalė Gitana Jurgutienė (0 449) 53 485,
gitana.jurg@gmail.com
Šilalės rajono šaškių, šachmatų, stalo teniso sporto klubas „Dvaras“ Dvaro g. 9, Šilalė Tomas Vesčiūnas +370 600 09 339
Šilalės rajono automobilių sporto klubas „Šilalė“ Dariaus ir Girėno g. 55 Šilalė Vitas Vajinskis +370 687 52 923
Šilalės rajono sveikos gyvensenos propagavimo grupė Lokystos g. 36, Šilalė Birutė Knyzelienė +370 612 92 360,
silalevsc@gmail.com
Sporto klubas „Vitoro“ Mokyklos g. 16 a, Kaltinėnai, Šilalės r. Linas Kumža +370 673 35 132
Pajūrio sporto klubas „Jūra“ Dariaus ir Girėno g.17, Pajūris, Šilalės r. Rimantas Bendžius +370 655 38 898
Šilalės sportinio šaudymo asociacija Vingininkų g. 10, Šilalė Laimonas Noreika +370 686 14 184,
laimonasnoreika20@gmail.com
Laukuvos sportinių žaidimų sporto klubas „Medvėgalis“ Varnių g. 10 a, Laukuva, Šilalės r. Robertas Mikutis +370 685 20 057,
spkatedra@gmail.com
VšĮ Mindaugo Čepausko sporto klubas Kovo 11-osios g. 24-30, Šilalė Mindaugas Čepauskas +370 623 02 411,
mindaugosportoklubas@gmail.com
Sporto, laisvalaikio ir pomėgių klubas „Žingsnis link savęs“ Kęstučio g. 6, Šilalė Modestas Gudauskas +370 627 75 944,
modestasgus@gmail.com
Šilalės rajono sporto ir turizmo klubas „Lokysta“ J. Basanavičiaus g.17-111, Šilalė Regina Arlauskienė +370 698 72727
Laukuvos stalo teniso klubas Šilalės g. 29-1, Laukuva, Šilalės r. Ona Olga Jucevičiūtė +370 688 23802,
tenis.onute@yahoo.com

Kultūros paveldas

 

 

Paslaugos

Sprendimas Dėl renginių organizavimo Šilalės rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijose tvarkos aprašo patvirtinimo

Tvarkos aprasas

PRANEŠIMAS APIE ORGANIZUOJAMĄ NEKOMERCINĮ RENGINĮ

Prašymo forma

Leidimo forma

Pavadinimas

Aprašymo turinys

Administracinės paslaugos versija

Pirminė versija

Administracinės paslaugos pavadinimas

Komercinių ir nekomercinių renginių  Šilalės rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijose leidimų išdavimas.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslauga teikiama renginių organizatoriams (juridiniams ar fiziniams asmenims, ne jaunesniems kaip 18 metų), norintiems gauti leidimus organizuoti masinius žmonių susirinkimus viešoje vietoje (šventės, koncertai, sporto varžybos, mugės, festivaliai, akcijos, minėjimai ir kt.) Šilalės mieste ir Šilalės rajono savivaldybės seniūnijose.
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą   1. Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymas, 1993-12-02 Nr. 1-317.

2. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 30 d. sprendimas Nr. T1-286  „Dėl Renginių organizavimo Šilalės rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijose tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3. 2016 m. kovo 31 d. Nr. T1-103 Šilalės rajono savivaldybės sprendimas „Dėl Vietinių rinkliavų nustatymo ir vietinių rinkliavų Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje nuostatų patvirtinimo”

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Privaloma informacija prašyme:

1. organizatoriai (institucija, asmuo arba asmenų grupė, jų vardai, pavardės, telefonai);

2. renginio pavadinimas, turinys ir forma (šventė, mugė, varžybos, koncertas, teatralizuotas renginys, meninė akcija, jeigu renginys komercinis – reklaminė akcija ar mokamas renginys ir kt.);

3. laikas (data, valanda, renginio trukmė bei visa trukmė nuo pasiruošimo iki visiško teritorijos sutvarkymo);

4. vieta, teritorija arba maršrutas. Pageidautina renginio vietos schema;

5. numatomas dalyvių arba žiūrovų skaičius ir kam, kokiai auditorijai skirtas renginys;

6. organizatorių įsipareigojimai: užtikrinti renginio dalyvių ir žiūrovų saugumą, nurodant būdus ir priemones; palaikyti švarą ir tvarką, sutvarkyti renginio vietą po renginio, renginio vietoje esamų statinių, įrenginių išsaugojimą;

7. organizatorių pageidavimai leisti prekybą, apriboti eismą, palaikyti viešąją tvarką ir kt.

Pateikiami dokumentai:

1. juridinis asmuo – įstaigos, įmonės, organizacijos įsiregistravimo pažymėjimo kopiją;

2. fizinis asmuo – asmens tapatybės dokumento kopiją;

3. licencijos atitinkamai veiklai vykdymo kopiją, jeigu renginyje bus naudojamos IV klasės civilinės pirotechnikos priemonės.

4. vietinės rinkliavos mokestinio pavedimo kopiją, jeigu renginys komercinis.

5. leidimo prekiauti ar teikti paslaugas kopiją, jeigu renginio metu bus vykdoma prekyba ar teikiamos paslaugos.

 

Dokumentai pateikiami iš banko, organizuojant komercinį renginį:

1. Mokamasis pavedimas su banko žymomis arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta nustatytoji valstybės rinkliava.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Prašymas su tokia informacija:

1. organizatoriai (institucija, asmuo arba asmenų grupė, jų vardai, pavardės, pareigos, telefonai);

2. renginio pavadinimas, turinys ir forma (šventė, mugė, varžybos, koncertas, teatralizuotas renginys, meninė akcija, jeigu renginys komercinis – reklaminė akcija ar mokamas renginys ir kt.);

3. laikas (data, valanda, renginio trukmė bei visa trukmė nuo pasiruošimo iki visiško teritorijos sutvarkymo);

4. vieta, teritorija arba maršrutas. Pageidautina renginio vietos schema;

5. numatomas dalyvių arba žiūrovų skaičius ir kam, kokiai auditorijai skirtas renginys;

6. organizatorių įsipareigojimai: užtikrinti renginio dalyvių ir žiūrovų saugumą, nurodant būdus ir priemones; palaikyti švarą ir tvarką, sutvarkyti renginio vietą po renginio, renginio vietoje esamų statinių, įrenginių išsaugojimą;

7. organizatorių pageidavimai leisti prekybą, apriboti eismą, palaikyti viešąją tvarką ir kt.

 

Pateikiami dokumentai:

1. juridinis asmuo – įstaigos, įmonės, organizacijos įsiregistravimo pažymėjimo kopiją;

2. fizinis asmuo – asmens tapatybės dokumento kopiją;

3. licencijos atitinkamai veiklai vykdymo kopiją, jeigu renginyje bus naudojamos IV klasės civilinės pirotechnikos priemonės.

4. vietinės rinkliavos mokestinio pavedimo kopiją, jeigu renginys komercinis.

5. leidimo prekiauti ar teikti paslaugas kopiją, jeigu renginio metu bus vykdoma prekyba ar teikiamos paslaugos.

 

Dokumentai pateikiami iš banko, organizuojant komercinį renginį:

Mokamasis pavedimas su banko žymomis arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta nustatytoji valstybės rinkliava.

Administracinės paslaugos teikėjas

Šilalės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė kultūrai Jovita Voverienė, Tel. Nr. (8 449) 45 345; +370 698 55675

Administracinės paslaugos vadovas

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

5 darbo dienos

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Vietinės rinkliavos mokestis taikomas tik komerciniams renginiams. Rinkliavų dydžiai:

Vietinės rinkliavos dydis už vieną parą (para skaičiuojama nuo komercinio renginio pradžios: jeigu leidimas išduodamas trumpesniam laikui nei para, rinkliavos mokestis nedalinamas proporcingai valandų skaičiui) nustatomas:

1. Šilalės miesto stadione, Pušyno aikštelėje, Kultūros centro aikštėje, Šilalės mieste – 115 Eur 1 parai, už kiekvieną kitą parą po 28 Eur;

2. Savivaldybės aikštėje, Šilalės miesto tvenkinio pakrantėje – 57 Eur 1 parai, už kiekvieną kitą parą po 14 Eur;

3. Seniūnijų parkuose, poilsiui skirtose vietose, miestelių aikštėse, stadionuose – 28 Eur 1 parai, už kiekvieną kitą parą po 8,7 Eur;

4. diskotekos – mokestis, nustatytas 9.1, 9.2 ir 9.3 punktuose, sumažintas 50 proc.;

5. reklaminiai renginiai – 8,7 Eur 1 valandai.

 

Į Šilalės rajono savivaldybės administracijos sąskaitą LT114010044500000031; mokėjimo paskirtis – už leidimą organizuoti renginį; įmokos kodas – VL-S.8

 

Prašymo forma

PRANEŠIMAS APIE ORGANIZUOJAMĄ NEKOMERCINĮ RENGINĮ

Prašymo forma

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Renginių laikas ir vieta:

  1.Vieši renginiai mieste gali vykti nuo 8 val. iki 24 val. (vaikams ir nepilnamečiams skirti renginiai – iki 22 val.), penktadieniais ir šeštadieniais – nuo 9 val. iki 24 val., sekmadieniais – nuo 9 val. iki 23 val., jei pirmadienis darbo diena, o grojimas ir garso transliavimas tol, kol vyksta renginys.

  2. Renginių laikas gali būti pratęstas tik Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

  3. Savivaldybės administracijos Leidimo reikia renginiams, organizuojamiems visose viešosiose Šilalės rajono savivaldybės teritorijos vietose.

  4. Renginius leidžiama organizuoti tokiose vietose, kur galima užtikrinti žmonių saugumą. Tamsiu paros metu apšviestose prieš renginį ir po jo vietose (renginio metu – jei reikia).

5. Šilalės rajono savivaldybėje organizuojamų renginių galimos viešosios vietos:

5.1. Savivaldybės aikštė;

5.2. Kultūros centro aikštė Šilalės mieste;

5.3. Šilalės pušyno aikštė;

5.4. Šilalės miesto stadionas;

5.5. Šilalės miesto tvenkinio pakrantė;

5.6. Seniūnijose – parkai ar tam skirtos poilsio vietos, miestelių aikštės, stadionai.

6. Neleidžiama organizuoti renginių Šilalės miesto ar rajono miestelių gatvėse darbo dienomis ir darbo laiku. Išimtys daromos didelių švenčių metu ir valstybės paminėtinų datų arba reikšmingų valstybės ar miesto įvykių progomis, Administracijos direktoriaus įsakymu.

 

Reikalavimai renginio organizatoriams:

Organizatoriai privalo:

1. užtikrinti, kad renginių, kurių metu atliekama muzika, triukšmo lygis neviršytų galiojančių Lietuvos higienos normų patvirtintų  akustinio triukšmo ribų dydžių;

2. užtikrinti, kad renginiuose, kurie skirti vaikams ir jaunimui iki 18 metų, nebūtų prekiaujama alkoholiniais gėrimais bei alumi, ir jie nebūtų vartojami;

3. laikytis ir užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymų, nustatytų viešosios tvarkos, kelių eismo, priešgaisrinės apsaugos, darbo saugos ir kitų taisyklių, renginio vietoje turėti reikiamus leidimus veiklai, gerbti visuomenės priimtas moralės vertybes, vykdyti valdžios atstovų bei policijos pareigūnų reikalavimus;

4. renginio reklamą viešinti pagal Šilalės rajono savivaldybės tarybos  patvirtintas Išorinės reklamos įrengimo taisykles;

5. užtikrinti renginio teritorijoje bei jo prieigose esančių dalyvių ir žiūrovų saugumą, renginyje naudojamo turto apsaugą, palaikyti švarą ir tvarką;

6. renginio metu naudoti tik saugią ir techniškai tvarkingą įrangą;

7. išlaikyti saugų atstumą nuo scenos ir kitų įrenginių, scenos prieigas ir kitus įrenginius atitveriant laikinąja tvorele arba įspėjamąja juosta;

8. pagal renginio pobūdį užtikrinti teritorijos ir renginyje naudojamos įrangos priešgaisrinį saugumą ir operatyvų medicinos pagalbos teikimą;

9. jei masinis renginys trunka ilgiau nei 2 val., renginio vietas aprūpinti reikalingu pagal numatomą dalyvių  ar žiūrovų skaičių kiekiu kilnojamųjų tualetų (ne mažiau kaip 1 tualetas 500 žmonių);

10. nedelsiant nutraukti renginį, jei kyla grėsmė žmonių saugumui.

11. Jei renginio metu bus naudojamos IV klasės civilinės pirotechnikos priemonės (fejerverkai), organizatorius privalo parengti civilinių pirotechnikos priemonių naudojimo vietų schemą, ją suderinti su Šilalės rajono priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos bei Šilalės policijos komisariato atsakingais darbuotojais ir pateikti Savivaldybės administracijai kartu su paraiška renginiui organizuoti (savivaldybės biudžetinės ir viešosios įstaigos tik schemą, suderintą su minėtomis tarnybomis). Renginiuose civilinių pirotechnikos priemonių naudojimo vietos turi būti aptvertos ar kitaip užtikrinama, kad prie jų nepatektų pašaliniai asmenys.

12. Įmonės, įstaigos, organizacijos ar privatūs asmenys, organizuojantys pasilinksminimus, šventes, kitus renginius (vestuvės, jubiliejai, bendramokslių susitikimai ir kt.) ir tokių renginių metu naudojantys IV klasės pirotechnikos priemones, privalo pateikti licencijos atitinkamai veiklai vykdyti kopiją, nurodyti laiką bei parengti civilinių pirotechnikos priemonių naudojimo vietų schemą ir, suderinus ją su Šilalės priešgaisrine gelbėjimo tarnyba bei Šilalės policijos komisariatu, pateikti Savivaldybės administracijos direktoriui. Direktorius derina pateiktoje schemoje nurodytą IV klasės civilinių pirotechnikos priemonių naudojimo laiką ir vietą.

13. Organizatoriui renginio metu rekomenduojama segėti skiriamuosius ženklus.

14. Švenčių ir renginių organizatoriai (juridiniai ir fiziniai asmenys, kurių teritorijoje vykdomi su maisto tvarkymu susiję renginiai ir šventės) likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki šventės ar renginio pradžios Šilalės valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai turi pateikti maisto tvarkymo vietų planą, dalyvaujančių šventėje ar renginyje maisto tvarkymo subjektų sąrašą, nurodydami veiklos rūšį. Užtikrinti higienos sąlygų maisto tvarkymo subjektams sudarymą šventės ar renginio metu.

15. Renginių metu ir jiems pasibaigus turi būti užtikrinamas tinkamas susidariusių komunalinių atliekų surinkimas ir sutvarkymas. Organizatorius turi suteikti informaciją apie privalomą atliekų kiekio deklaravimą UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo padaliniui, esančiam adresu: Šilalė, J. Basanavičiaus g. 4-17, tel. (8-44 51 007.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Šilalės rajono savivaldybės administracijos byla (Kodas – 19.8)

Leidimai organizuoti renginį viešojo naudojimo teritorijoje ir jų registras (LOR)

Šilalės rajono savivaldybės administracijos
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė kultūrai Jovita Voverienė

Aktuali informacija

Tuščia sekcija. Redaguokite puslapį ir pridėkite turinį čia.