Vasario 22 d. Didkiemio bibliotekoje vyko garsinio skaitymo valandėlė „Skaitome tarmiškai”. Popietės metu skaitytos kraštietės, poetės Teresės Ūksienės bei kitų autorių knygutes žemaitiška tarme. Taip pat žiūrėtas filmukas, sukurtas pagal Kazio Borutos „Dangus griūva” – irgi žemaičių tarme.

Vasario 26 d. Požerės bibliotekoje paminėti Žemaitiško rašto metai ir ta proga surengta popietė „Rašome žemaitiškai”.

Kovo 4 d. Šilalės viešosios bibliotekos Vaikų skaitykloje surengta popietė „Vaka, pasirokoukem žemaitėška“, kuri skirta Žemaitiško rašto metams. Renginyje dalyvavo Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis” ugdytiniai (auklėtoja Daiva Pilypienė) ir Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos trečiokai (mokytoja Zina Bernickienė). Renginio metu siekta puoselėti žemaičių kalbos vartojimą ir jos autentiškumą. Vaikai susipažino su žemaičių tautiniais drabužiais, sužinojo, kuo jie išsiskiria iš kitų regionų kostiumų. Popietės metu progimnazijos mokiniai sužinojo apie žemaičių buities daiktus, taip pat vaikai skaitė eilėraščius, šoko ratelius, dainavo dainas žemaičių tarme, atsakinėjo į mįsles.

Kovo 13 d. Šilalės viešosios bibliotekos Vaikų skaitykloje atidaryta paroda „Vaka pasirokuokem žemaitėška“. Parodos tikslas – ugdyti vaikų pilietiškumą, tautiškumą, skatinti pažinti ir puoselėti žemaičių kalbos vartojimą ir jos autentiškumą. Joje eksponuojami bibliotekininkių Henrikos Jokubauskienės ir Dalios Goštautienės atrinkti seni daiktai, savyje saugantys giliai įsišaknijusius žemaičių tradicijų ir kultūros motyvus. Parodoje galite išvysti žemaičių tautinius drabužius, įžvelgti jų unikalų savitumą nuo kitų regionų rūbų raštų ir detalių. Šalia kiekvieno eksponato galite išvysti užrašytą daikto pavadinimą žemaičių tarme. Tai parodai suteikia papildomo žavesio ir išryškina žemaičių tarmės subtilų grožį.

Kovo 25 d. Jomantų bibliotekoje vyko popietė „Pasiruokokiam žemaitiška”, kuri skirta Žemaitiško rašto metams. Joje dalyvavo Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos antrokai su mokytoja Lolita Rudiene ir padėjėja Egle Bagdoniene. Į popietę atvyko buvusi lietuvių kalbos mokytoja Dalia Žitkevičiūtė. Ji papasakojo apie tarmes, pateikė užduočių su žemaitiškais žodžiais.

Rima Norvilienė, Komunikacijos ir inovacijų skyriaus vedėja