1. Pradedamas rengti Šilalės r. sav., Traksėdžio sen., Lingiškės k., detalusis planas. Daugiau informacijos rasite paspaudę čia. 

2. Informuojame, kad pradedamas rengti 3,0450 ha žemės sklypo, (kadastro Nr. 8767/0003:0183) Šilalės r. sav., Traksėdžio sen., Šėrikų k., detalusis planas. Daugiau informacijos rasite paspaudę čia. 

3. INFORMUOJAME APIE PLANUOJAMĄ PAKEISTI ŽEMĖS SKLYPŲ NAUDOJIMO PASKIRTĮ IR BŪDĄ (ŠILALĖS KAIMIŠKOJOJE SEN., EIDŽIOTŲ K.) Daugiau informacijos rasite paspaudę čia.

4. Informuojame apie planuojamą pakeisti žemės sklypo naudojimo paskirtį ir būdą (Šilalės r. sav., Traksėdžio sen., Dirkintų k.) Daugiau informacijos rasite paspaudę čia. 

5. Informuojame apie planuojamą nustatyti žemės sklypo naudojimo būdą (Šilalės r. sav., Bijotų sen., Antininkų k., Kražių g. 39). Daugiau informacijos rasite paspaudę čia.

6. Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties (Šilalės r. sav., Kvėdarnos sen., Papynaujo k., Rietavo g.) Daugiau informacijos rasite paspaudę čia. 

7. Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties (Šilalės r. sav., Traksėdžio sen., Lingiškės k.) Daugiau informacijos rasite paspaudę čia.

8. Informuojame apie planuojamą pakeisti žemės sklypo naudojimo paskirtį ir nustatyti žemės naudojimo būdą (Šilalės r. sav., Pajūrio sen., Tūbučių k.) Daugiau informacijos rasite paspaudę čia. 

9. Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties (Šilalės r. sav., Traksėdžio sen., Šėrikų k.) Daugiau informacijos rasite paspaudę čia. 

10. Informuojame apie planuojamą pakeisti žemės sklypo naudojimo paskirtį ir būdą (Šilalės m., Kapų g.) Daugiau informacijos rasite paspaudę čia. 

1. INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS ŽEMĖS SKLYPE ŠILALĖS R. SAV., TRAKSĖDŽIO SEN., DIRKINTŲ K. TRAUKŠLIO G. (2021-10-20)
Priedai:
Darbų programa
Įsakymas

2. INFORMACIJA APIE PARENGTĄ VIETOVĖS LYGMENS KOMPLEKSINIO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTĄ (2021-11-17)

3. INFORMACIJA APIE ŠILALĖS RAJONO GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO KEITIMĄ (2022-02-17)

4. Informuojame, kad pradedamas projekto „Šilalės rajono savivaldybės teritorijos alternatyvių energijos šaltinių – saulės ir vėjo jėgainių plėtros išdėstymo specialiojo plano“ strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos (toliau – SPAV) ir koncepcijos alternatyvų viešinimo procesas. Daugiau informacijos – pridedamuose dokumentuose.

Priedas Nr. 1

Priedas Nr. 2

Priedas Nr. 3

Priedas Nr. 4

Priedas Nr. 5

Priedas Nr. 6

Priedas Nr. 7

Priedas Nr. 8

Ataskaita

5. INFORMUOJAME APIE PLANUOJAMĄ PAKEISTI ŽEMĖS SKLYPO NAUDOJIMO BŪDĄ

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatomis skelbiame informaciją apie Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu planuojamą pakeisti /nustatyti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) naudojimo būdą bei galimybę teikti pasiūlymus. Daugiau informacijos čia.

Įsakymo projektas

6. INFORMUOJAME APIE PLANUOJAMĄ PAKEISTI ŽEMĖS SKLYPO NAUDOJIMO BŪDĄ (Šilalės r. sav., Kvėdarnos mstl., Žemaitės g.)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatomis skelbiame informaciją apie Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu planuojamą pakeisti /nustatyti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) naudojimo būdą bei galimybę teikti pasiūlymus. Daugiau informacijos čia. 

7. INFORMUOJAME APIE PLANUOJAMĄ PAKEISTI ŽEMĖS SKLYPO NAUDOJIMO BŪDĄ (Šilalės r. sav., Upynos sen., Vytogalos k., M. Šalčiaus g. 4)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatomis skelbiame informaciją apie Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu planuojamą pakeisti /nustatyti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) naudojimo būdą bei galimybę teikti pasiūlymus. Daugiau informacijos čia. 

8. Informacija apie rengiamą Šilalės rajono savivaldybėje, Traksėdžio seniūnijoje, Dirkintų kaime, Traukšlio g.2, detaliojo plano, patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. DĮV-438″(duomenys neskelbtini) žemės sklypo detaliojo plano tvirtinimo”, koregavimą

Rengiamas Šilalės r. sav., Traksėdžio sen., Dirkintų k., Traukšlio g.2, detaliojo plano, patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. DĮV-438″(duomenys neskelbtini) žemės sklypo detaliojo plano tvirtinimo”, koregavimas. Daugiau informacijos čia.

9. INFORMUOJAME APIE PLANUOJAMĄ PAKEISTI ŽEMĖS SKLYPO NAUDOJIMO BŪDĄ (Šilalės r. sav., Pajūrio sen., Jomantų k., Tenenio g. 1)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatomis skelbiame informaciją apie Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu planuojamą pakeisti /nustatyti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) naudojimo būdą bei galimybę teikti pasiūlymus. Daugiau informacijos čia. 

10. INFORMUOJAME APIE PLANUOJAMĄ PAKEISTI ŽEMĖS SKLYPO NAUDOJIMO BŪDĄ (Šilalės r. sav., Upynos sen., Vytogalos  k., M. Šalčiaus g. 4)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatomis skelbiame informaciją apie Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu planuojamą pakeisti /nustatyti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) naudojimo būdą bei galimybę teikti pasiūlymus.  Daugiau informacijos čia. 

11. Informuojame, kad pradedamas projekto „Šilalės rajono savivaldybės teritorijos alternatyvių energijos šaltinių – saulės ir vėjo jėgainių plėtros išdėstymo specialiojo plano“ parengtų sprendinių viešinimo procesas. Daugiau informacijos rasite paspaudę čia. 

12. Šilalės rajono savivaldybės teritorijos alternatyvių energijos šaltinių – saulės ir vėjo jėgainių plėtros išdėstymo specialusis planas. Daugiau informacijos rasite paspaudę čia. 

13. Informacija apie rengiamą Žemės sklypo, esančio Šilalės mieste, Tauragės g. 3, padalinimo ir atidalintų sklypų žemės naudojimo būdų bei pobūdžių nustatymo detaliojo plano korektūrą techninio projekto rengimo metu. Daugiau informacijos rasite paspaude čia. 

14. INFORMUOJAME APIE PLANUOJAMĄ PAKEISTI ŽEMĖS SKLYPO PAGINDINĘ NAUDOJIMO PASKIRTĮ (Šilalės r. sav., Pajūrio sen., Pajūrio mstl., Dariaus ir Girėno g.). Daugiau informacijos rasite paspaudę čia. 

15. INFORMUOJAME APIE PLANUOJAMĄ NUSTATYTI KITOS PSAKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO NAUDOJIMO BŪDĄ ŠILALĖS MIESTE, VYTAUTO DIDŽIOJO G, 11. Daugiau informacijos rasite paspaudę čia. 

16. Informuojame apie planuojamą pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą (Šilalės r. sav., Laukuvos mstl., Eitvydaičių g. 9). Daugiau informacijos rasite paspaudę čia. 

17. INFORMACIJA APIE PARENGTUS NATŪRALIŲ PIEVŲ IR GANYKLŲ, PELKIŲ IR ŠALTINYNŲ ŽEMĖLAPIUS IR VALSTYBINĖS SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMŲ „DĖL NATŪRALIŲ PIEVŲ IR GANYKLŲ, PELKIŲ IR ŠALTINYNŲ ŽEMĖLAPIŲ PATVIRTINIMO“ PROJEKTUS

18. INFORMUOJAME APIE PLANUOJAMĄ PAKEISTI ŽEMĖS SKLYPO NAUDOJIMO PASKIRTŲ IR BŪDĄ (Šilalės r. sav., Upynos sen., Upynos mstl.) Daugiau informacijos rasite paspaudę čia. 

19.  INFORMUOJAME APIE PLANUOJAMĄ PAKEISTI ŽEMĖS SKLYPO NAUDOJIMO PASKIRTŲ IR BŪDĄ (Šilalės r. sav., Pajūrio sen., Kirnių I k.) Daugiau informacijos rasite paspaudę čia. 

20. INFORMUOJAME APIE PLANUOJAMĄ PAKEISTI ŽEMĖS SKLYPO NAUDOJIMO PASKIRTĮ IR BŪDĄ (Šilalės r. sav., Šilalės kaimiškoji sen., Šolių k.) Daugiau informacijos rasite paspaudę čia. 

21. Informuojame, kad pradedamas rengti 0,3220 ha,  0,1000 ha ir 0,7875 ha žemės sklypų  (kadastro Nr.: 8701/0004:0449; 8701/0004:0225 ir 8701/0004:0226), esančių Šilalės r. sav., Traksėdžio sen., Dirkintų k., Traukšlio g. 6 ir  Birutės g. 19, detaliojo plano, patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. spalio 3 d. įsakymu Nr.DĮV-1317 „Dėl V. P. (duomenys neskelbiami) žemės sklypo detaliojo plano tvirtinimo“, keitimas. Daugiau informacijos rasite paspaudę čia. 

22. Informacinis pranešimas apie detaliojo plano darbų programos papildymą. Daugiau informacijos rasite paspaudę čia. 

23. INFORMUOJAME APIE PLANUOJAMĄ PAKEISTI ŽEMĖS SKLYPO NAUDOJIMO PASKIRTĮ IR BŪDĄ (Pajūrio sen., Pajūrio mstl.) Daugiau informacijos rasite paspaudę čia. 

24. INFORMUOJAME APIE PLANUOJAMĄ PAKEISTI ŽEMĖS SKLYPO NAUDOJIMO PASKIRTĮ IR BŪDĄ (Didkiemio sen., Didkiemio k., Jūros g.) Daugiau informacijos rasite paspaudę čia. 

25. INFORMUOJAME APIE PLANUOJAMĄ PAKEISTI ŽEMĖS SKLYPO NAUDOJIMO BŪDĄ (Šilalės r. sav., Bijotų sen., Bijotų k., Dionizo Poškos g. 1). Daugiau informacijos rasite paspaudę čia. 

26. PARENGTAS ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS DALIES (ŠILALĖS MIESTO) BENDROJO PLANO KEITIMO STRATEGINIS PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMAS. Daugiau informacijos rasite paspaudę čia. 

27. INFORMUOJAME APIE PLANUOJAMĄ PAKEISTI ŽEMĖS SKLYPO NAUDOJIMO PASKIRTĮ IR BŪDĄ (Didkiemio k.) Daugiau informacijos rasite paspaudę čia. 

28. INFORMUOJAME APIE PLANUOJAMĄ PAKEISTI ŽEMĖS SKLYPO NAUDOJIMO PASKIRTĮ IR BŪDĄ (Šilalės r. sav., Šilalės miesto sen., Šilalės m., Šolių g.) Daugiau informacijos rasite paspaudę čia. 

29. Baigtos Šilalės rajono dalies (Šilalės miesto) bendrojo plano keitimo bendrųjų sprendinių formavimo stadijos ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros, pasirenkant I-ąją plėtros alternatyvą. Daugiau informacijos rasite paspaudę čia. 

30. Baigtos Šilalės rajono dalies (Šilalės miesto) bendrojo plano keitimo bendrųjų sprendinių formavimo stadijos ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros, pasirenkant I-ąją plėtros alternatyvą ir pradedamas sprendinių viešas svarstymas. Daugiau informacijos rasite paspaudę čia.

31. INFORMUOJAME APIE PLANUOJAMĄ PAKEISTI ŽEMĖS SKLYPO NAUDOJIMO BŪDĄ (Šilalės r. sav., Žadeikių sen., Žadeikių k., Alkos g. 4) Daugiau informacijos rasite paspaudę čia. 

32. INFORMUOJAME APIE PLANUOJAMĄ PAKEISTI ŽEMĖS SKLYPO NAUDOJIMO PASKIRTĮ IR BŪDĄ (Šilalės r. sav., Didkiemio sen., Didkiemio k. ) Daugiau informacijos rasite paspaudę čia. 

33. INFORMUOJAME APIE PLANUOJAMUS NUSTATYTI ŽEMĖS SKLYPO NAUDOJIMO BŪDUS  (Šilalės r. sav., Laukuvos sen., Strazdalių k.) Daugiau informacijos rasite paspaudę čia. 

34. INFORMUOJAME APIE PLANUOJAMĄ PAKEISTI ŽEMĖS SKLYPO NAUDOJIMO PASKIRTĮ IR BŪDĄ (Šilalės r. sav., Upynos sen., Papaukštkalnio k.) Daugiau informacijos rasite paspaudę čia. 

35. INFORMUOJAME APIE PLANUOJAMĄ PAKEISTI ŽEMĖS SKLYPO NAUDOJIMO BŪDĄ (Šilalės r. sav., Žadeikių sen., Žadeikių k., Alkos g. 1A). Daugiau informacijos rasite paspaudę čia. 

36. INFORMUOJAME APIE PLANUOJAMĄ PAKEISTI ŽEMĖS SKLYPO NAUDOJIMO BŪDĄ (Šilalės r. sav., Žadeikių sen., Žadeikių k., Šilalės g. 4). Daugiau informacijos rasite paspaudę čia.

37. INFORMUOJAME APIE PLANUOJAMĄ PAKEISTI ŽEMĖS SKLYPO NAUDOJIMO BŪDĄ (Šilalės r. sav., Šilalės kaimiškojoje sen., Lentinės k.) Daugiau informacijos rasite paspaudę čia. 

38. INFORMUOJAME APIE PLANUOJAMĄ PAKEISTI ŽEMĖS SKLYPO NAUDOJIMO BŪDĄ (Šilalės r. sav., Tenenių sen., Tenenių mstl., Nepriklausomybės g. 36). Daugiau informacijos rasite paspaudę čia. 

39. INFORMUOJAME APIE PLANUOJAMĄ PAKEISTI ŽEMĖS SKLYPO PAGINDINĘ NAUDOJIMO PASKIRTĮ (Šilalės r. sav., Šilalės kaimiškojoje sen., Vingininkų k.) Daugiau informacijos rasite paspaudę čia. 

40. INFORMUOJAME APIE ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMOS PAKEITIMĄ. Daugiau informacijos rasite paspaudę čia.

1.Projektinis pasiūlymas projektui „DARIAUS IR GIRĖNO G. BEI ŽEMAITĖS G. ŠILALĖS MIESTE KVARTALO REKONSTRAVIMO IR INŽINERINIŲ TINKLŲ STATYBOS PROJEKTAS“.

2. Informacija apie statinio projektavimą (S. Girėno g. 24, Vytogalos k., Upynos sen., Šilalės raj. sav.)

3. GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATO 1A1m(p) (6.1.) REKONSTRAVIMO, EŽELIŠKIŲ K. 5, UPYNOS SEN., ŠILALĖS R. SAV., PROJEKTAS

4. Kitos paskirties inžinerinio statinio-kolumbariumo su pelenų išbarstymo aikštelėmis Gubrių k., Traksėdžio sen., Šilalės r. sav. statybos projektinis pasiūlymas

5. VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ (JŲ DALIŲ) PROJEKTAVIMĄ

6. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ Šilalės rajono savivaldybės administracija pritaria „Šilalės rajono vietinės reikšmės kelio Nr. up-09 rekonstravimas įrengiant pralaidą per Jėrubyno upę techninis darbo projektas“ projektiniam pasiūlymui.

Projektiniai pasiūlymai

Ataskaita (1 priedas)

Ataskaita (2 priedas)

Ataskaita (3 priedas)

7. Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” VII skyriaus ,,Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus” nuostatomis, parengti Kitos paskirties inžinerinio statinio-kolumbariumo su pelenų išbarstymo aikštelėmis Gubrių k., Traksėdžio sen., Šilalės r. sav.  statybos projektinis pasiūlymas

Skelbimas

Projektinis pasiūlymas

8. INFORMUOJAME APIE PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO, ŠILALĖS R. SAV., ŠILALĖS KAIMIŠKOJI SEN., ŠOLIŲ K., PIETINIO KELIO G. 17A, STATYBOS PROJEKTO PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS BEI VIEŠĄ SVARSTYMĄ SU VISUOMENE. Daugiau informacijos rasite paspaudę čia. 

9. Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų Šilalės r. sav., Kvėdarnos sen., Papynaujo k., Rietavo g., detalusis planas