Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatomis skelbiame informaciją apie Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu planuojamą pakeisti /nustatyti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) naudojimo būdą bei galimybę teikti pasiūlymus.

Žemės sklypui, esančiam Šilalės r. sav., Šilalės kaimiškojoje sen., Vingininkų k., (kadastro Nr. 8730/0002:0044), bendras sklypo plotas – 0,1597 ha, planuojama pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties (kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai) į kitą paskirtį žemės naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, vadovaujantis Šilalės rajono savivaldybės teritorijos bendruoju planu,  patvirtintu  Šilalės  rajono  savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimu Nr.T1-107 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijos ir savivaldybės teritorijos dalies (Šilalės miesto) bendrojo plano tvirtinimo“.

Paskirties keitimo iniciatoriai: žemės sklypo savininkai.

Kontaktinis asmuo – Šilalės rajono savivaldybės administracijos vyriausioji inžinierė Aida Budrikienė, Šilalė, J. Basanavičiaus g. 2-1  216 kab., tel. (8 449) 4 53 41.

Supažindinimo tvarka: su Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektu bus galima susipažinti kitą darbo dieną po jo priėmimo dienos Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Pasiūlymų teikimas: Pasiūlymus dėl žemės sklypo paskirties keitimo, planavimo tikslų ir uždavinių visuomenė gali teikti nuo 2023 m. rugpjūčio  21 d. iki 2022 m. rugsėjo 4 d. imtinai raštu Šilalės rajono savivaldybės administracijai, J. Basanavičiaus g. 2-1, LT 75138, Šilalė.

Schema