2022-11-10

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatomis skelbiame informaciją apie Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu planuojamą pakeisti/nustatyti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) naudojimo būdą bei galimybę teikti pasiūlymus.

Žemės sklypui, esančiam Šilalės r. sav., Laukuvos mstl., Eitvydaičių g. 9, bendras sklypo plotas – 0,1700 ha, planuojama pakeisti pagrindinę žemės naudojimo būdą iš gyvenamosios teritorijos (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) į visuomenės paskirties teritorijos, vadovaujantis Šilalės rajono savivaldybės Laukuvos miestelio teritorijos bendruoju planu, patvirtintu Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T1-295 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Laukuvos miestelio teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“.

Paskirties keitimo iniciatoriai: žemės sklypo savininkas – Šilalės rajono savivaldybė.

Kontaktinis asmuo – Šilalės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir statybos skyriaus  vyriausioji specialistė Lina Pudžemytė-Gaidamavičienė, Šilalė, J. Basanavičiaus g. 2-1  216 kab., tel. (8 449) 4 53 35.

Supažindinimo tvarka: su Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektu bus galima susipažinti kitą darbo dieną po jo priėmimo dienos Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Pasiūlymų teikimas: Pasiūlymus dėl žemės sklypo paskirties keitimo, planavimo tikslų ir uždavinių visuomenė gali teikti nuo 2022 m. nuo lapkričio 9 d. iki 2022 m. lapkričio 24 d. imtinai raštu Šilalės rajono savivaldybės administracijai, J. Basanavičiaus g. 2-1, LT 75138, Šilalė.