Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-12-18 nutarimu Nr. 1236 patvirtinto pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo nuostatomis, sudaryta Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis su fiziniais asmenimis  dėl 3,0450 ha žemės sklypo  (kadastro Nr. 8767/0003:0183) esančio Šilalės r. sav., Traksėdžio sen., Šėrikų k.  rengti  vietovės  lygmens  teritorijų planavimo dokumentą detalųjį planą, inicijavimo sutarties pagrindu.

 

Pridedama: teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis