Informacija apie rengiamą Žemės sklypo, kadastrinis Nr. 8760/0006:32, bendras plotas 4,0180 ha, esančio Šilalės mieste, Tauragės g. 3, padalinimo ir atidalintų sklypų žemės naudojimo būdų bei pobūdžių nustatymo detaliojo plano korektūrą techninio projekto rengimo metu, pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9d.

Planuojamos teritorijos plotas – 4,0180 ha. Planavimo organizatorius: Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, LT-75138 Šilalė, Tel.: +370 449 76115, (8 449) 76122 Faks.: +370 449 76 118, El. paštas info@silale.lt

Projekto rengėjas – MB „Architektų komanda“, PV Osvaldas Jankauskas , tel. nr.+370 674 11078, el.paštas: osvaldas_jankauskas@yahoo.com

Projekto užsakovas – AB „Litgrid“, Viršuliškių skg. 99B, Vilnius. AB „Energijos skirstymo operatorius“, Aguonų g. 24, Vilnius“.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Pakoreguoti detaliuoju planu suformuoto kitos objektų teritorijos, nustatytą statinių statybos zoną, statybos ribą ir statybos liniją, planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdai ir susisiekimo komunikacijų išdėstymo principai.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2022-07-25 iki 2022-08-08 įskaitytinai  Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje / ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2022-08-08 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.