2022-08-10

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatomis skelbiame informaciją apie Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu planuojamą nustatyti žemės sklypo naudojimo būdą esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto registre įrašytą jų tiesioginę paskirtį bei galimybę teikti pasiūlymus.

Žemės sklypui, esančiam Šilalės m., Vytauto Didžiojo g. 11 (kadastro Nr. 8760/0003:0062 ), bendras sklypo plotas – 0,1214 ha, planuojama nustatyti žemės naudojimo būdą – visuomeninės paskirties teritorijos, esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto registre įrašytą jų tiesioginę paskirtį, vadovaujantis Šilalės miesto teritorijos bendruoju planu, patvirtintu Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimu Nr.T1-107 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijos ir savivaldybės teritorijos dalies (Šilalės miesto) bendrojo plano tvirtinimo“.

Paskirties keitimo iniciatorius: Nacionalinė žemės tarnyba prie žemės ūkio ministerijos Šilalės skyrius.

Kontaktinis asmuo – Šilalės rajono savivaldybės administracijos vyriausioji inžinierė Aida Budrikienė, Šilalė, J. Basanavičiaus g. 2-1  216 kab., tel. (8 449) 4 53 35.

Supažindinimo tvarka: su Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektu bus galima susipažinti kitą darbo dieną po jo priėmimo dienos Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Pasiūlymų teikimas: Pasiūlymus dėl žemės sklypo naudojimo būdo nustatymo, planavimo tikslų ir uždavinių visuomenė gali teikti nuo 2022 m. nuo rugpjūčio 10 d. iki 2022 m. rugpjūčio 25 d. imtinai raštu Šilalės rajono savivaldybės administracijai, J. Basanavičiaus g. 2-1, LT 75138, Šilalė.