Statinio projekto pavadinimas:

Kitos paskirties pastato (muziejaus eksponato saugojimui), S. Girėno g. 24, Vytogalos k., Upynos sen., Šilalės raj. sav., naujos statybos projektas.

Statinio adresas:

S. Girėno g. 24, Vytogalos k., Upynos sen., Šilalės raj. sav.

Sklypas ir projektuojamas pastatas patenka į kultūros paveldo teritoriją: Lakūno Stasio Girskio-Girėno gimtosios sodybos vieta (kodas 11214)

Žemės sklypo kadastro Nr.:

8770/0006:114 Upynos k.v.

Pagrindinė naudojimo paskirtis:

Kita

Naudojimo būdas:

Visuomeninės paskirties objektų teritorijos

Statinio paskirtis:

7.22. Negyvenamosios – kitos paskirties pastatas, pagal STR 1.01.03:2017. Tai statinys, skirtas apsaugoti muziejaus eksponato, “Lituanicos” M 1:2 lėktuvo modelį, nuo kritulių ir saulės. Lankytojams į vidų patekti nenumatoma galimybė. Statinio kategorija:

Nesudėtingas I gr.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: Projekto vadovas – architektas: Mindaugas Pekarskas, veikiantis pagal individualią veiklą nr. 609999

Tel. nr.: 8-613-92673, el. paštas: mindaugas.pekarskas@gmail.com

Statytojo duomenys:

Lietuvos aviacijos muziejus

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Adresas: S. Girėno g. 24, Vytogalos k., Upynos sen., Šilalės raj. sav. Darbo dienomis: I-V nuo 9.00 iki 17.00 val.

Dėl susipažinimo su projektiniais pasiūlymais susitarti iš anksto telefonu 8-613-92673. Projektinių pasiūlymų internetinė nuoroda:

https://www.silale.lt/viesinimas/

Iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymus teikti raštu adresu: Lietuvos Aviacijos Muziejus, Veiverių g. 132, Kaunas, LT-46337 arba elektroniniu paštu

mindaugas.pekarskas@gmail.com iki 2023 m. gegužės mėn. 26d.

Viešas susirinkimas vyks:

Susirinkimas vyks 2023 m. gegužės mėn. 26d. nuo 15.00 val.

Susirinkimas vyks nuotoliniu būdu. Prisijungimo nuoroda: https://meet.google.com/fga-ukdm-ffi

Vaizdine informacija

PROJEKTINIAI PASIULYMAI