Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatomis skelbiame informaciją apie Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu planuojamą pakeisti /nustatyti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) naudojimo būdą bei galimybę teikti pasiūlymus.

Žemės sklypui, esančiam Šilalės r. sav., Kvėdarnos mstl., Žemaitės g. (kadastro Nr. 8734/0006:0042), bendras sklypo plotas – 0,1929 ha, planuojama pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties (kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai) į kitą paskirtį ir  nustatau  naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, vadovaujantis Šilalės rajono savivaldybės Kvėdarnos miestelio bendruoju planu, patvirtintu Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. T1-321 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Kvėdarnos miestelio bendrojo plano tvirtinimo“.

Paskirties keitimo iniciatoriai: žemės sklypo savininkai.

Kontaktinis asmuo – Šilalės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir statybos skyriaus  vyriausioji specialistė Aida Budrikienė, Šilalė, J. Basanavičiaus g. 2-1  216 kab., tel. (8 449) 4 53 35.

Supažindinimo tvarka: su Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektu bus galima susipažinti kitą darbo dieną po jo priėmimo dienos Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Pasiūlymų teikimas: Pasiūlymus dėl žemės sklypo paskirties keitimo, planavimo tikslų ir uždavinių visuomenė gali teikti nuo 2022 m. nuo birželio 2 d. iki 2022 m. birželio 16 d. imtinai raštu Šilalės rajono savivaldybės administracijai, J. Basanavičiaus g. 2-1, LT 75138, Šilalė.

Įsakymas