Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 25 straipsnio 2 dalimi bei 25 dalies 2 punktu, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“. Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“, 17 punktu, informuojame, kad yra patvirtintas Šilalės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo planavimo darbų programos pakeitimas,  Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. DĮV-596 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo planavimo darbų programos tvirtinimo“ pakeitimo“.

Susipažinti su visa Šilalės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo planavimo darbų  programa galima Valstybinėje teritorijų dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento numeris TPD Nr. K-RJ-87-21-652).

Šilalės rajono savivaldybės administracija