Rengiamas Šilalės r. sav., Traksėdžio sen., Dirkintų k., Traukšlio g.2, detaliojo plano, patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. DĮV-438″(duomenys neskelbtini) žemės sklypo detaliojo plano tvirtinimo”, koregavimas

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius 2021-11-11 įsakymu Nr. DĮV-1165  pritarė  pasiūlymui  rengti žemės sklypo, esančio Šilalės r. sav. Traksėdžio sen. Dirkintų k. Traukšlio g.2, detaliojo plano, patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. DĮV-438 „(duomenys neskelbtini) žemės sklypo detaliojo plano tvirtinimo“, koregavimą ir patvirtino Šilalės r. sav. Traksėdžio sen. Dirkintų k. Traukšlio g.2 detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą.

Strateginio poveikio aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas.

Koncepcijos rengimas: koncepcija nerengiama.

Planavimo tikslai – pakeisti 0,1934 ha ploto žemės sklypo (kadastro Nr. 8701/0004:570), esančio Šilalės r. sav. Traksėdžio sen. Dirkintų k. Traukšlio g.2, naudojimo būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijas.

Rengiamo Šilalės r. sav., Traksėdžio sen., Dirkintų k., Traukšlio g.2, detaliojo plano, patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. DĮV-438″(duomenys neskelbtini) žemės sklypo detaliojo plano tvirtinimo”, koregavimo TPD Nr. K-VT-87-22-9.

Planavimo organizatorius – Šilalės rajono savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus g. 2-1, LT-75138 Šilalė, tel.: +370 449 76115, (8 449) 76122, faks.: +370 449 76 118, el. paštas: info@silale.lt.

Planavimo iniciatoriai – juridinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas – MB „Geoatika“, įmonės kodas:306067329, Taikos pr.5, Klaipėda, tel. +37061530201, El.paštas: reda.burnn@gmail.com.

Detaliojo plano koregavimo viešinimas vyks bendrąja teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje per visą detaliojo plano rengimo laikotarpį iki sprendinių susipažinimo, apie kurį bus paskelbta atskirai, pabaigos.